• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„Oro navigacija“ yra valstybės valdoma įmonė , įkurta 1995 metais. Tai įmonė – sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja, kuri teikia oro eismo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams.


        2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

           


        2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas     

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 27 697 15 802 26 167 26 866
Pardavimo savikaina 18 252 15 791 16 718 19 078
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 9 445 11 9 449 7 788
Bendrojo pelno marža 34% 0% 36% 29%
Veiklos sąnaudos 5 565 4 810 4 362 5 501
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 881 -4 799 5 088 2 288
Tipinės veiklos pelno marža 14% -30% 19% 9%
EBITDA 7 349 -1 499 8 789 6 006
EBITDA marža 27% -9% 34% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 095 -4 988 4 898 1 950
Grynojo pelno marža 11% -32% 19% 7%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 6 671 6 599 9 933 13 383
Pardavimo savikaina 8 041 7 290 8 444 9 612
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -1 370 -691 1 489 3 770
Bendrojo pelno marža -21% -10% 15% 28%
Veiklos sąnaudos 3 494 3 056 3 245 3 546
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -4 864 -3 746 -1 755 225
Tipinės veiklos pelno marža -73% -57% -18% 2%
EBITDA -3 240 -1 906 234 2 167
EBITDA marža -49% -29% 2% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -4 915 -3 832 -1 854 169
Grynojo pelno marža -74% -58% -19% 1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 43 084 41 398 45 145 45 889
Nematerialus turtas 70 38 64 183
Materialus turtas 41 755 39 848 38 198 36 196
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 1 259 1 512 6 883 9 510
Trumpalaikis turtas 23 861 16 741 12 082 13 888
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 10 11 12
Per vienerius metus gautinos sumos 2 752 2 656 2 157 5 730
Kitas trumpalaikis turtas 2 000 2 000 3 000 3 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 19 102 12 075 6 914 5 146
TURTO IŠ VISO 69 488 59 566 59 848 61 561
Nuosavas kapitalas 48 098 41 887 47 111 49 160
Dotacijos, subsidijos 8 278 8 140 7 808 6 554
Įsipareigojimai 11 171 8 363 3 825 3 773
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 379 2 760 522 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 442 2 514 1 061 1 195
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 729 5 848 2 764 2 577
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 69 488 59 566 59 848 61 561
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 41 903 39 828 44 717 44 200
Nematerialus turtas 50 93 54 303
Materialus turtas 40 582 38 296 37 809 34 463
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 1 271 1 440 6 854 9 434
Trumpalaikis turtas 20 249 13 305 10 436 15 907
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 9 21 8
Per vienerius metus gautinos sumos 4 928 1 958 2 468 8 867
Kitas trumpalaikis turtas 2 000 3 000 3 000 4 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 13 313 8 339 4 947 2 968
TURTO IŠ VISO 63 077 55 587 57 999 61 376
Nuosavas kapitalas 41 998 38 055 45 257 47 667
Dotacijos, subsidijos 8 281 8 314 7 232 6 084
Įsipareigojimai 11 697 7 013 4 351 6 350
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 668 1 565 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 235 975 1 061 1 195
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 462 6 038 3 290 5 155
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 63 077 55 587 57 999 61 376

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% -8% 8% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% -11% 11% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% -11% 11% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,05 0,01 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,09 2,86 4,37 5,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,09 2,86 4,37 5,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,40 0,27 0,44 0,44
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,64 0,38 0,58 0,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,58 0,38 0,56 0,55
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% -9% 34% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 14% -30% 19% 9%
Grynojo pelno marža 11% -32% 19% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 185 0 0 1 662
Dividendai/grynasis pelnas 0,38 0,00 0,00 0,85
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% -7% 12% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -8% -10% 17% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -11% -10% -4% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,03 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,39 2,20 3,17 3,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,39 2,20 3,17 3,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,12 0,17 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,16 0,17 0,22 0,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,16 0,17 0,22 0,28
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -49% -29% 2% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -73% -57% -18% 2%
Grynojo pelno marža -74% -58% -19% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Oro navigacija“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas210060460
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaOro erdvės stebėjimas ir navigacija
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ans.lt/
Grąža valstybei

1,7 mln. eurų

ROE

4,5%

Darbuotojų skaičius

287

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Saulius BatavičiusGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/05/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Jūratė StanišauskienėNepriklausoma narė; organizacijų strategijos ir valdymo ekspertė bei profesionali valdybų narė; UAB Legal Balance valdybos narė; AB Lietuvos pašto įmonių grupės valdybos narė; UAB „Silver ventures“ direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys; UAB „Victory Funds“ valdybos narys; MB „Buteo Invest“ vadovas; JSCB „Qishloq Qurilish Bank“ stebėtojų tarybos narys; AB „Detonas“ valdybos pirmininkas; AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos narys
 • Darius StravinskasSusisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo politikos grupės vadovas
 • Vytautas VaižmužisAeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro vadovas; AB Oro navigacja

Informacija aktuali: 2024/05/02