• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„Oro navigacija“ yra valstybės valdoma įmonė , įkurta 1995 metais. Tai įmonė – sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja, kuri teikia oro eismo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 28 757 29 519 27 697 15 802
Pardavimo savikaina 19 780 18 613 18 252 15 791
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 977 10 907 9 445 11
Bendrojo pelno marža 31% 37% 34% 0%
Veiklos sąnaudos 7 582 6 233 5 565 4 810
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 395 4 673 3 881 -4 799
Tipinės veiklos pelno marža 5% 16% 14% -30%
EBITDA 4 467 7 338 7 349 -1 499
EBITDA marža 16% 25% 27% -9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 551 4 329 3 095 -4 988
Grynojo pelno marža 5% 15% 11% -32%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 15 043 13 642 6 671 6 599
Pardavimo savikaina 9 068 8 361 8 041 7 290
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 975 5 281 -1 370 -691
Bendrojo pelno marža % % 39% -10%
Veiklos sąnaudos 3 210 3 247 3 494 3 056
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 765 2 034 -4 864 -3 746
Tipinės veiklos pelno marža % % 15% -57%
EBITDA 3 297 -1 906
EBITDA marža % % 24% -29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 738 1 799 -4 915 -3 832
Grynojo pelno marža % % 13% -58%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 37 956 47 146 43 084 41 398
Nematerialus turtas 127 121 70 38
Materialus turtas 37 829 45 972 41 755 39 848
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 1 054 1 259 1 512
Trumpalaikis turtas 14 529 19 363 23 861 16 741
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 32 4 7 10
Per vienerius metus gautinos sumos 2 858 2 777 2 752 2 656
Kitas trumpalaikis turtas 5 000 2 000 2 000 2 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 639 14 582 19 102 12 075
TURTO IŠ VISO 55 170 69 376 69 488 59 566
Nuosavas kapitalas 46 017 49 595 48 098 41 887
Dotacijos, subsidijos 2 786 5 911 8 278 8 140
Įsipareigojimai 6 255 11 239 11 334 8 363
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 379 2 760
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 100 3 915 3 442 2 514
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 730 7 099 7 729 5 848
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 55 170 69 376 69 488 59 566
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 46 950 41 903 39 828
Nematerialus turtas 92 50 93
Materialus turtas 45 737 40 582 38 296
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 1 121 1 271 1 440
Trumpalaikis turtas 20 010 20 249 13 305
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 8 9
Per vienerius metus gautinos sumos 6 049 4 928 1 958
Kitas trumpalaikis turtas 2 000 2 000 3 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 956 13 313 8 339
TURTO IŠ VISO 67 773 63 077 55 587
Nuosavas kapitalas 50 286 41 998 38 055
Dotacijos, subsidijos 6 688 8 281 8 314
Įsipareigojimai 10 773 11 721 7 013
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 235 975
Trumpalaikiai įsipareigojimai 668 1 565
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 67 773 63 077 55 587

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 7% 5% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 10% 7% -11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 13% 13% -19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,90 2,73 3,09 2,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,89 2,73 3,09 2,86
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,47 0,40 0,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,81 0,69 0,61 0,37
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,62 0,57 0,35
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 25% 27% -9%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 16% 14% -30%
Grynojo pelno marža 5% 15% 11% -32%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 500 1 100 1 185
Dividendai/grynasis pelnas 0,32 0,25 0,38
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% % % -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% % % -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -5% 5% -14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,90 30,32 8,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,89 30,31 8,50
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,40 0,10 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,81 0,58 0,15 0,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,54 0,14 0,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% % 24% -29%
Tipinės veiklos pelno marža 5% % 15% -57%
Grynojo pelno marža 5% % 13% -58%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 500
Dividendai/grynasis pelnas 0,32

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

3,7%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Oro navigacija“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas210060460
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaOro erdvės stebėjimas ir navigacija
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ans.lt/
Grąža valstybei

229 tūkst. eurų

ROE

-10,7%

Darbuotojų skaičius

296

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Saulius BatavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01