• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„Oro navigacija“ yra valstybės valdoma įmonė , įkurta 1995 metais. Tai įmonė – sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja, kuri teikia oro eismo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Koreguotas EBIT pelningumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 3 proc.
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2023–2024 m. ≥ 0,08, bet ≤0,3 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Kitos veiklos pajamų metinis pokytis, proc.:
  • 2022 m. – 4,5
  • 2023 m. – 15
  • 2024 m. – 5
 • Pridėtinė vertė, tenkanti vienam darbuotojui, tūkst. Eur:
  • 2022 m. – 74,6
  • 2023 m. ž- 81,0
  • 2024 m. – 82,3
 • Vidutinė vieno skrydžio maršrutinio OESV užlaikymo, siejamo su oro navigacijos paslaugomis, trukmė min.:
  • 2022-2024 m. ≤ 0,03
 • Aviacijos įvykių indeksas:
  • 2022 m. ≤ 1
  • 2023 m. ≤ 1
  • 2024 m.  ≤ 1 (bendra suma per 3 metus negali viršyti 3)
 • Sumažinti įmonės poveikį aplinkai, proc.:
  • 2022 m. – atlikti vertinimą ir nustatyti įmonės poveikį aplinkai
  • 2023 m. – 3
  • 2024 m. – 4
 • Įsitraukimo įverčio metinis pokytis, proc.:
  • 2022 m. – įsitraukimo vertinimo atlikimas 2023 m. – 1-5
  • 2024 m. – 1-5.

        2020 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 29 519 27 697 15 802 26 167
Pardavimo savikaina 18 613 18 252 15 791 16 718
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 10 907 9 445 11 9 449
Bendrojo pelno marža 37% 34% 0% 36%
Veiklos sąnaudos 6 233 5 565 4 810 4 362
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 673 3 881 -4 799 5 088
Tipinės veiklos pelno marža 16% 14% -30% 19%
EBITDA 7 338 7 349 -1 499 8 789
EBITDA marža 25% 27% -9% 34%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 329 3 095 -4 988 4 898
Grynojo pelno marža 15% 11% -32% 19%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 15 043 13 642 6 671 6 599
Pardavimo savikaina 9 068 8 361 8 041 7 290
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 975 5 281 -1 370 -691
Bendrojo pelno marža % % 39% -10%
Veiklos sąnaudos 3 210 3 247 3 494 3 056
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 765 2 034 -4 864 -3 746
Tipinės veiklos pelno marža % % 15% -57%
EBITDA 3 297 -1 906
EBITDA marža % % 24% -29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 738 1 799 -4 915 -3 832
Grynojo pelno marža % % 13% -58%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 47 146 43 084 41 398 45 145
Nematerialus turtas 121 70 38 64
Materialus turtas 45 972 41 755 39 848 38 198
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 1 054 1 259 1 512 6 883
Trumpalaikis turtas 19 363 23 861 16 741 12 082
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 7 10 11
Per vienerius metus gautinos sumos 2 777 2 752 2 656 2 157
Kitas trumpalaikis turtas 2 000 2 000 2 000 3 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 582 19 102 12 075 6 914
TURTO IŠ VISO 69 376 69 488 59 566 59 848
Nuosavas kapitalas 49 595 48 098 41 887 47 111
Dotacijos, subsidijos 5 911 8 278 8 140 7 808
Įsipareigojimai 11 239 11 334 8 363 3 825
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 379 2 760 522
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 915 3 442 2 514 1 061
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 099 7 729 5 848 2 764
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 69 376 69 488 59 566 59 848
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 46 950 41 903 39 828
Nematerialus turtas 92 50 93
Materialus turtas 45 737 40 582 38 296
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 1 121 1 271 1 440
Trumpalaikis turtas 20 010 20 249 13 305
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 8 9
Per vienerius metus gautinos sumos 6 049 4 928 1 958
Kitas trumpalaikis turtas 2 000 2 000 3 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 956 13 313 8 339
TURTO IŠ VISO 67 773 63 077 55 587
Nuosavas kapitalas 50 286 41 998 38 055
Dotacijos, subsidijos 6 688 8 281 8 314
Įsipareigojimai 10 773 11 721 7 013
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 235 975
Trumpalaikiai įsipareigojimai 668 1 565
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 67 773 63 077 55 587

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 5% -7% 9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 7% -11% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 13% -19% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,07 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,73 3,09 2,86 4,37
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,73 3,09 2,86 4,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,47 0,40 0,24 0,44
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,69 0,61 0,37 0,60
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,62 0,57 0,35 0,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 27% -9% 34%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 14% -30% 19%
Grynojo pelno marža 15% 11% -32% 19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 100 1 185
Dividendai/grynasis pelnas 0,25 0,38
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% % % -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% % % -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -5% 5% -14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,90 30,32 8,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,89 30,31 8,50
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,40 0,10 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,81 0,58 0,15 0,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,54 0,14 0,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% % 24% -29%
Tipinės veiklos pelno marža 5% % 15% -57%
Grynojo pelno marža 5% % 13% -58%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 500
Dividendai/grynasis pelnas 0,32

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Oro navigacija“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas210060460
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaOro erdvės stebėjimas ir navigacija
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ans.lt/
Grąža valstybei

228 tūkst. eurų

ROE

11,4%

Darbuotojų skaičius

269

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Saulius BatavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Jūratė StanišauskienėNepriklausoma narė, organizacijų strategijos ir valdymo ekspertė bei profesionali valdybų narė

VALDYBOS NARIAI

 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys, Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija" LRT Tarybos pirkimų ir investicijų politikos komiteto narys; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos valdybos pirmininkas; VšĮ Atviros Lietuvos Fondo tarybos pirmininkas
 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys, MB Buteo Invest, vadovas; UAB "Victory Funds", Valdybos narys; JSCB "Qishloq Qurilish Bank" stebėtojų tarybos narys
 • Darius StravinskasSusisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo politikos grupės vadovas
 • Vytautas VaižmužisAeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro vadovas

Informacija aktuali: 2022/09/01