• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„Oro navigacija“ yra valstybės valdoma įmonė , įkurta 1995 metais. Tai įmonė – sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja, kuri teikia oro eismo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 28 246 28 757 29 519 27 697
Pardavimo savikaina 19 549 19 780 18 613 18 252
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 697 8 977 10 907 9 445
Bendrojo pelno marža 31% 31% 37% 34%
Veiklos sąnaudos 6 359 7 582 6 233 5 565
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 338 1 395 4 673 3 881
Tipinės veiklos pelno marža 8% 5% 16% 14%
EBITDA 4 997 4 467 7 338 7 349
EBITDA marža 18% 16% 25% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 890 1 551 4 329 3 095
Grynojo pelno marža 7% 5% 15% 11%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 13 765 15 043 13 642 6 671
Pardavimo savikaina 10 110 9 068 8 361 8 041
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 655 5 975 5 281 -1 370
Bendrojo pelno marža 27% 40% 39% -21%
Veiklos sąnaudos 3 463 3 210 3 247 3 494
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 192 2 765 2 034 -4 864
Tipinės veiklos pelno marža 1% 18% 15% -73%
EBITDA 1 627 4 353 3 297 -3 240
EBITDA marža 12% 29% 24% -49%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 799 -4 915
Grynojo pelno marža -1% 18% 13% -74%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 32 813 37 956 47 146 43 084
Nematerialus turtas 242 127 121 70
Materialus turtas 29 571 37 829 45 972 41 755
Finansinis turtas 3 000
Kitas ilgalaikis turtas 1 054 1 259
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 18 240 14 529 19 363 23 861
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 32 4 7
Per vienerius metus gautinos sumos 5 229 2 858 2 777 2 752
Kitas trumpalaikis turtas 9 200 5 000 2 000 2 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 800 6 639 14 582 19 102
TURTO IŠ VISO 51 053 55 170 69 376 69 488
Nuosavas kapitalas 42 565 46 017 49 595 48 098
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 2 677 2 786 5 911 8 278
Įsipareigojimai 5 811 6 255 11 239 11 334
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 439 1 100 3 915 3 442
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 543 3 730 7 099 7 729
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 51 053 55 170 69 376 69 488
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 35 567 42 699 46 950 41 903
Nematerialus turtas 203 109 92 50
Materialus turtas 32 364 42 590 45 737 40 582
Finansinis turtas 3 000
Kitas ilgalaikis turtas 1 121 1 271
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 16 664 16 897 20 010 20 249
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 674 869 6 8
Per vienerius metus gautinos sumos 6 233 6 493 6 049 4 928
Kitas trumpalaikis turtas 5 000 2 000 2 000 2 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 757 7 535 11 956 13 313
TURTO IŠ VISO 52 231 59 596 67 773 63 077
Nuosavas kapitalas 46 031 48 226 50 286 41 998
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 2 592 3 283 6 688 8 281
Įsipareigojimai 3 608 8 087 10 773 11 721
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 668
Ilgalaikiai įsipareigojimai 509 2 525 3 235
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 099 5 562 5 508 8 462
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 52 231 59 596 67 773 63 077

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 3% 7% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 4% 10% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 6% 13% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,15 3,90 2,73 3,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,15 3,89 2,73 3,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,58 0,54 0,47 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,85 0,81 0,69 0,61
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,65 0,62 0,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 16% 25% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 5% 16% 14%
Grynojo pelno marža 7% 5% 15% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 500 1 100 1 185
Dividendai/grynasis pelnas 0,32 0,25 0,38
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 11% 6% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 13% 7% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 10% 6% -18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,90 3,04 3,63 2,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,89 2,88 3,63 2,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,27 0,21 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,81 0,38 0,30 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,32 0,28 0,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 29% 24% -49%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 18% 15% -73%
Grynojo pelno marža 5% 18% 13% -74%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 500
Dividendai/grynasis pelnas 0,32

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

3,7%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Oro navigacija“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas210060460
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaOro erdvės stebėjimas ir navigacija
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ans.lt/
Grąža valstybei

1,5 mln. eurų

ROE

6,9%

Darbuotojų skaičius

291

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys