• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Valstybinių miškų urėdija įsteigta 2018 metais prijungimo būdu reorganizavus 42 regionines miškų urėdijas ir VĮ Valstybinį miškotvarkos institutą. VĮ Valstybinių miškų urėdija atsakinga už Lietuvos valstybinių miškų priežiūrą, administravimą ir inventorizavimą, vykdo miško kirtimo darbus, prekiauja žaliavine mediena bei sodmenimis. Įmonė taip pat atsakinga už miškotvarkos projektų rengimą, saugomų teritorijų bei specialiosios paskirties miškų teritorijų planavimą, atlieka kartografinės medžiagos gamybą, duomenų bazių kūrimą,  kadastrinius matavimus bei vykdo žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą.

 

Pastaba: Žemiau pateikiami VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto finansiniai rezultatai (P/N ataskaita, balansas ir finansiniai rodikliai), prie kurios 2018 m. sausio 8 d. buvo prijungtos 42 miškų urėdijos. Finansinė informacija, pateikiama „Apie įmonę“ skiltyje dešinėje, bei informacija, pateikiama „Visų įmonių“ puslapyje, yra agreguota 42 miškų urėdijų ir VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto informacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 158 457 164 039 180 353 157 726
Pardavimo savikaina 64 409 65 814 60 793 56 787
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 94 048 98 225 119 560 100 939
Bendrojo pelno marža 59% 60% 66% 64%
Veiklos sąnaudos 86 077 92 285 91 024 95 435
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 7 972 5 940 28 536 5 504
Tipinės veiklos pelno marža 5% 4% 16% 3%
EBITDA 22 414 18 502 39 448 15 477
EBITDA marža 14% 11% 22% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 402 5 194 24 823 5 399
Grynojo pelno marža 5% 3% 14% 3%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 85 344 90 150 82 974 78 632
Pardavimo savikaina 34 774 32 263 27 035 36 091
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 50 570 57 887 55 939 42 541
Bendrojo pelno marža 59% 64% 67% 54%
Veiklos sąnaudos 46 039 45 399 46 888 47 381
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 532 12 488 9 051 -4 840
Tipinės veiklos pelno marža 5% 14% 11% -6%
EBITDA 11 693 19 009 14 689 659
EBITDA marža 14% 21% 18% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 756 2 224 7 915 -3 732
Grynojo pelno marža 5% 12% 10% -5%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 1 223 506 1 314 293 1 276 678 1 263 754
Nematerialus turtas 2 499 2 465 1 382 907
Materialus turtas 104 490 101 193 91 781 83 228
Finansinis turtas 8 773 9 346 5 052 3 345
Kitas ilgalaikis turtas 1 107 744 1 201 289 1 178 463 1 176 274
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 66 580 72 935 109 704 97 951
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 28 020 28 231 26 985 28 333
Per vienerius metus gautinos sumos 8 850 5 612 5 384 5 731
Kitas trumpalaikis turtas 5 995 4 071 1 610
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 23 716 39 091 73 263 62 278
TURTO IŠ VISO 1 293 558 1 390 838 1 389 278 1 364 549
Nuosavas kapitalas 1 266 371 1 362 015 1 355 150 1 334 340
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 14 203 15 264 15 559 16 288
Įsipareigojimai 12 984 13 451 18 563 13 921
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 109 599
Ilgalaikiai įsipareigojimai 76 608
Trumpalaikiai įsipareigojimai 12 908 10 659 16 121 11 262
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 293 558 1 390 838 1 389 278 1 364 549
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 112 785 108 498 94 499 88 896
Nematerialus turtas 2 465 2 464 2 547 656
Materialus turtas 100 716 96 502 86 862 84 796
Finansinis turtas 9 333 9 332 5 048 3 316
Kitas ilgalaikis turtas 271 201 42 127
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 76 075 97 721 102 856 88 948
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 082 28 316 25 496 19 531
Per vienerius metus gautinos sumos 8 752 8 867 8 239 9 452
Kitas trumpalaikis turtas 6 123 170 334
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 36 118 60 539 68 951 59 631
TURTO IŠ VISO 188 859 206 220 201 289 182 052
Nuosavas kapitalas 159 819 171 245 163 393 147 972
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 13 525 17 963 19 907 16 247
Įsipareigojimai 15 515 17 012 17 990 17 833
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 83 29
Ilgalaikiai įsipareigojimai 76 11
Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 439 17 001 15 548 15 174
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 188 859 206 220 201 289 182 052

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 2% 4% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 4% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,16 6,84 6,81 8,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,99 4,19 5,13 6,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,12 0,13 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,13 0,14 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,25 0,12 0,13 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 11% 22% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 4% 16% 3%
Grynojo pelno marža 5% 3% 14% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 4 508 22 142 5 500
Dividendai/grynasis pelnas 0,87 0,89 1,02
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 17% 3% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 20% 3% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 13% 10% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,84 5,75 6,62 5,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,19 4,08 4,98 4,57
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,46 0,41 0,41
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,81 0,82 0,86
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,54 0,50 0,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 21% 18% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 14% 11% -6%
Grynojo pelno marža 3% 12% 10% -5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 4 508
Dividendai/grynasis pelnas 0,87

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas vidutinis metinis koreguotas grynasis pelnas

40,5 mln. eurų

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Valstybinių miškų urėdija“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas132340880
  • SektoriusMiškininkystė
  • VeiklaValstybinių miškų administravimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vivmu.lt
Grąža valstybei

30,2 mln. eurų

Koreguotas grynasis pelnas

26,4 mln. eurų

Darbuotojų skaičius

2 814

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Urėdijos sujungtos į vieną įmonę nuo 2018 m. sausio 8 d.