• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Lietuvos paštas yra didžiausias pašto paslaugų teikėjas šalyje. Pagrindinė bendrovės misija – būti Lietuvą su pasauliu jungiančiu patikimu siuntų pristatymo ir laiškų siuntimo partneriu.  Lietuvos paštas taip pat valdo antrą pagal dydį Lietuvoje paštomatų tinklą LP EXPRESS bei teikia išmokų mokėjimo, prenumeratos pristatymo ir piniginių perlaidų paslaugas.


        2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

          


        2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 100 847 99 215 93 725 98 986
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 100 847 99 215 93 725 98 986
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -9 692 -17 738 -14 514 -5 498
Tipinės veiklos pelno marža -10% -18% -15% -6%
EBITDA 8 601 716 13 046 14 258
EBITDA marža 9% 1% 14% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 583 -6 445 4 838 5 152
Grynojo pelno marža 2% -6% 5% 5%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 45 581 52 067 45 121 50 623
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 45 581 52 067 45 121 50 623
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 46 083 0 0 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -502 -4 642 -8 259 407
Tipinės veiklos pelno marža -1% -9% -18% 1%
EBITDA 2 876 4 962 -599 10 022
EBITDA marža 6% 10% -1% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -801 1 167 -4 173 5 332
Grynojo pelno marža -2% 2% -9% 11%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 65 055 64 111 56 937 60 054
Nematerialus turtas 2 984 4 332 4 289 4 459
Materialus turtas 44 844 42 967 38 984 39 308
Finansinis turtas 133 78 71 79
Kitas ilgalaikis turtas 17 095 16 735 13 593 16 209
Trumpalaikis turtas 49 829 48 737 58 839 64 062
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 614 3 826 3 323 3 693
Per vienerius metus gautinos sumos 35 491 19 338 20 666 22 933
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 788 25 539 33 892 37 394
TURTO IŠ VISO 114 884 124 161 121 883 130 093
Nuosavas kapitalas 33 696 27 251 32 089 37 240
Dotacijos, subsidijos 95 175 139 95
Įsipareigojimai 57 675 71 432 70 957 74 255
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 31 408 33 129 27 438 27 746
Ilgalaikiai įsipareigojimai 27 324 27 535 21 390 21 631
Trumpalaikiai įsipareigojimai 30 351 43 897 49 567 52 624
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 114 884 124 161 121 883 130 093
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 65 379 64 321 58 118 58 401
Nematerialus turtas 2 461 3 418 4 190 4 178
Materialus turtas 45 723 42 062 40 742 37 605
Finansinis turtas 61 133 78 11
Kitas ilgalaikis turtas 17 134 18 707 13 108 16 607
Trumpalaikis turtas 31 351 42 437 53 494 59 869
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 741 3 841 1 990 3 285
Per vienerius metus gautinos sumos 18 187 23 125 32 374 24 859
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 422 15 472 19 130 30 868
TURTO IŠ VISO 118 496 126 266 111 612 124 959
Nuosavas kapitalas 31 312 34 862 23 077 37 420
Dotacijos, subsidijos 63 203 188 105
Įsipareigojimai 66 441 58 354 62 806 66 982
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 28 029 35 322 26 939 29 291
Ilgalaikiai įsipareigojimai 34 797 30 995 21 340 23 009
Trumpalaikiai įsipareigojimai 31 644 27 358 41 466 43 974
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 118 496 126 266 111 612 124 959

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -5% 4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% -21% 16% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -16% -32% -27% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,27 0,27 0,23 0,21
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,64 1,11 1,19 1,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,52 1,02 1,12 1,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,88 0,80 0,77 0,76
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,55 1,55 1,65 1,65
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,99 3,64 2,92 2,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 1% 14% 14%
Tipinės veiklos pelno marža -10% -18% -15% -6%
Grynojo pelno marža 2% -6% 5% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 3 068
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,60
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 3% -10% 12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 11% -41% 47%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -7% -19% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24 0,28 0,24 0,23
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,99 1,55 1,29 1,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,87 1,41 1,24 1,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,38 0,41 0,40 0,41
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,70 0,81 0,78 0,87
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,46 1,49 1,96 1,35
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 10% -1% 20%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -9% -18% 1%
Grynojo pelno marža -2% 2% -9% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos paštas
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas121215587
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaPašto ir pasiuntinių paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.post.lt/
Grąža valstybei

3,1 mln. eurų

ROE

14,9%

Darbuotojų skaičius

2 683

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rolandas ZukasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Jūratė StanišauskienėNepriklausoma narė; organizacijų strategijos ir valdymo ekspertė bei profesionali valdybų narė; UAB Legal Balance valdybos narė; AB „Oro navigacija“ valdybos pirmininkė; UAB „Silver ventures“ direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Vaidotas DirmeikisNepriklausomas narys; AB „KN Energies“ finansų skyriaus vadovas; Paloma drinks MB direktorius
 • Liutauras VaranavičiusNepriklausomas narys
 • Vytautas VorobjovasNepriklausomas narys; UAB Dotcon verslo plėtros vadovas; Baltpool UAB nepriklausomas valdybos narys; UAB „Ekomercija” direktorius
 • Kristina SemėnėSusisiekimo ministerijos Telekomunikacijų ir pašto atašė

Informacija aktuali: 2024/07/05