• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas – didžiausia pašto paslaugas teikianti įmonė šalyje.
Puoselėdama gilias veiklos tradicijas, tačiau kartu įgyvendindama šimtmečio transformaciją šiuolaikinio pašto link, bendrovė užtikrina kokybiškas pašto paslaugas kiekvienam šalies gyventojui. Lietuvos paštas turi plačiausią pašto paslaugų teikimo vietų tinklą Lietuvoje – paslaugos teikiamos ne tik pašto skyriuose, bet ir per mobiliuosius laiškininkus, kurjerius, nuolat plečiamas LP EXPRESS paštomatų tinklas. Bendrovė taip pat teikia tokias paslaugas kaip išmokų mokėjimas, prenumeratos pristatymas, įvairios finansinės paslaugos.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022 m. ≥ 0 proc.,
  • 2023 m. ≥ 2 proc.,
  • 2024 m. ≥ 3 proc.
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 0,8 karto
 • Paskirti dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. 70–85 proc. nuo paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Pardavimų pajamos tenkančios etatui, tūkst. EUR:
  • 2022 m. – 34
  • 2023 m. – 37
  • 2024 m. – 40
 • Sumažėjusios CO2 emisijos, proc. (lyginant su 2020 m.):
  • 2022 m. – 10
  • 2023 m. – 14
  • 2024 m. – 19
 • E-kanalais teikiamų siuntimo paslaugų dalis, proc.:
  • 2022 m. – 74
  • 2023 m. – 77
  • 2024 m. – 80
 • Daiktų pristatymo pajamų rinkos dalies prieaugis, vertinant pagal ankstesnių metų Q4 rezultatą, proc.:
  • 2022 m. ≥ 1,5
  • 2023 m. ≥ 1,5
  • 2024 m. ≥ 1,5
 • Klientų pasitenkinimas, NPS indeksas, proc.:
  • 2022 m. – 42
  • 2023 m. – 47
  • 2024 m. – 50
 • Darbuotojų įsitraukimas, proc.:
  • 2022 m. – 46
  • 2023 m. – 47
  • 2024 m. – 48

        2020 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 88 307 101 177 100 847 99 215
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 88 307 101 177 100 847 99 215
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 84 132 95 273 110 540 116 954
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 175 5 904 -9 692 -17 738
Tipinės veiklos pelno marža 5% 6% -10% -18%
EBITDA 7 724 11 426 8 601 716
EBITDA marža 9% 11% 9% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 680 5 082 1 583 -6 445
Grynojo pelno marža 4% 5% 2% -6%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 39 921 43 126 45 148 52 067
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 39 921 43 126 45 148 52 067
Bendrojo pelno marža % % 100% 100%
Veiklos sąnaudos 37 595 41 392 49 739 56 709
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 325 1 734 -4 591 -4 642
Tipinės veiklos pelno marža % % 4% -9%
EBITDA 4 332 4 962
EBITDA marža % % 10% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 168 1 076 -801 1 167
Grynojo pelno marža % % 2% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 34 428 58 291 65 055 64 111
Nematerialus turtas 2 198 2 377 2 984 4 332
Materialus turtas 31 966 38 411 44 844 42 967
Finansinis turtas 72 61 133 78
Kitas ilgalaikis turtas 193 17 441 17 094 16 735
Trumpalaikis turtas 20 232 40 869 49 829 60 050
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 150 3 420 3 614 3 826
Per vienerius metus gautinos sumos 6 247 31 244 35 491 30 651
Kitas trumpalaikis turtas 5 234
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 602 6 205 9 788 25 539
TURTO IŠ VISO 68 994 99 160 114 884 124 161
Nuosavas kapitalas 27 030 32 112 33 696 27 251
Dotacijos, subsidijos 43 67 95 175
Įsipareigojimai 28 411 49 702 57 675 71 432
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 8 563 12 426 31 408 33 129
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 586 18 512 27 324 27 535
Trumpalaikiai įsipareigojimai 18 825 31 190 30 351 43 897
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 68 994 99 160 114 884 124 161
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 48 618 65 379 64 321
Nematerialus turtas 2 029 2 461 3 418
Materialus turtas 44 022 45 723 42 062
Finansinis turtas 71 61 133
Kitas ilgalaikis turtas 2 496 17 134 18 707
Trumpalaikis turtas 25 519 31 351 42 437
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 653 3 741 3 841
Per vienerius metus gautinos sumos 17 119 18 187 23 125
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 747 9 422 15 472
TURTO IŠ VISO 106 829 118 496 126 266
Nuosavas kapitalas 28 106 31 312 34 862
Dotacijos, subsidijos 70 63 203
Įsipareigojimai 58 493 66 441 58 354
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 14 307 28 029 30 799
Ilgalaikiai įsipareigojimai 28 241 34 797 30 995
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 523
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 106 829 118 496 126 266

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 6% 1% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% 17% 5% -21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 19% 18% 5% -17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,32 0,39 0,93 1,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,07 1,31 1,64 1,37
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,91 1,20 1,52 1,28
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,25 1,20 0,94 0,83
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,44 2,18 1,64 1,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,51 3,42 3,06 3,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 11% 9% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 6% -10% -18%
Grynojo pelno marža 4% 5% 2% -6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % % 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% % % 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% -5% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,47 0,90 1,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 9,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,65 8,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 0,81 0,40 0,43
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,08 1,77 0,79 0,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,42 3,07 1,52 1,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% % 10% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 1% % 4% -9%
Grynojo pelno marža 2% % 2% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos pašto įmonių grupė
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas121215587
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaPašto ir pasiuntinių paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.post.lt/
ROE

-21,1%

Darbuotojų skaičius

3 728

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Asta SungailienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mindaugas KyguolisNepriklausomas narys; Kauno rajono savivaldybės mero patarėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Saulius KerzaSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius
 • Alditas SauliusNepriklausomas narys, bankininkystės ekspertas
 • Arnold SchrovenNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2022/09/01