• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1918 m. lapkričio 16 d. buvo įkurta Lietuvos pašto valdyba, kuri rūpinosi pašto veikla atkurtoje Lietuvos valstybėje. 1991 m. nutarus reorganizuoti Lietuvos ryšių valdymo struktūrą, buvo įsteigta valstybės įmonė (VĮ) Lietuvos paštas. 2006 m. įmonė reorganizuota į akcinę bendrovę (AB) Lietuvos paštas. AB Lietuvos paštas turi plačiausią paslaugų teikimo vietų tinklą šalyje ir teikia ne tik pašto, bet ir logistikos, finansines paslaugas.

AB Lietuvos paštas yra paskirtasis universaliųjų pašto paslaugų (UPP) teikėjas Lietuvoje. Pasiuntinių paslaugas teikia patronuojamoji įmonė „Baltic Post“. UAB „Baltic Post“ valdo prekės ženklą LP EXPRESS, su kuriuo vysto kurjerių bei siuntų savitarnos terminalų LP EXPRESS veiklą. Šiandien Lietuvos pašto įmonių grupė siūlo plačiausias siuntų siuntimo ir pristatymo galimybes šalyje. Išsiųsti ar atsiimti siuntas galima per LP EPXRESS kurjerius, didžiausią Lietuvoje – 111 siuntų savitarnos terminalų ar beveik 700 pašto paslaugų teikimo vietų tinklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 76 940 88 307 101 177 112 061
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 76 940 88 307 101 177 112 061
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 75 840 84 132 95 273 110 540
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 100 4 175 5 904 1 522
Tipinės veiklos pelno marža 1% 5% 6% 1%
EBITDA 4 351 7 724 11 426 8 601
EBITDA marža 6% 9% 11% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 573 3 680 5 082 1 583
Grynojo pelno marža 2% 4% 5% 1%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 35 402 39 921 43 126 45 581
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 35 402 39 921 43 126 45 581
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 36 673 37 595 41 392 46 083
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 271 2 325 1 734 -502
Tipinės veiklos pelno marža -4% 6% 4% -1%
EBITDA 319 4 098 4 319 2 876
EBITDA marža 1% 10% 10% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -71 463 1 076 -801
Grynojo pelno marža -2% 5% 3% -2%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 37 850 34 428 58 291 65 055
Nematerialus turtas 5 023 2 198 2 377 2 984
Materialus turtas 32 709 31 966 38 411 42 898
Finansinis turtas 72 72 61 133
Kitas ilgalaikis turtas 46 193 17 441 19 041
Trumpalaikis turtas 21 046 20 232 40 869 49 829
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 823 3 150 3 420 3 614
Per vienerius metus gautinos sumos 5 397 6 247 31 244 35 491
Kitas trumpalaikis turtas 2 966 5 234
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 860 5 602 6 205 9 788
TURTO IŠ VISO 72 059 68 994 99 160 114 884
Nuosavas kapitalas 23 271 27 030 32 112 33 696
Dotacijos, subsidijos 33 43 67 95
Įsipareigojimai 28 228 28 411 49 702 57 675
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 10 939 8 563 12 426 14 500
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 245 9 586 18 512 27 324
Trumpalaikiai įsipareigojimai 21 983 18 825 31 190 30 351
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 72 059 68 994 99 160 114 884
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 36 196 37 083 48 618 65 379
Nematerialus turtas 4 931 5 017 2 029 2 461
Materialus turtas 30 760 31 947 44 022 45 723
Finansinis turtas 279 73 71 61
Kitas ilgalaikis turtas 226 46 2 496 17 134
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 35 177 38 476 25 519 31 351
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 19 014 22 177 3 653 3 741
Per vienerius metus gautinos sumos 4 975 6 619 17 119 18 187
Kitas trumpalaikis turtas 6 874 5 519
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 314 4 162 4 747 9 422
TURTO IŠ VISO 72 297 75 559 106 829 118 496
Nuosavas kapitalas 20 838 25 439 28 106 31 312
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 11 32 70 63
Įsipareigojimai 51 448 50 088 58 493 66 441
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 14 916 5 776 14 307 16 619
Ilgalaikiai įsipareigojimai 15 258 6 525 28 241 34 797
Trumpalaikiai įsipareigojimai 36 190 43 563 29 537 31 644
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 72 297 75 559 106 829 118 496

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 5% 6% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 15% 17% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 19% 18% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,47 0,32 0,39 0,43
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 1,07 1,31 1,64
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,65 0,91 1,20 1,52
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 1,25 1,20 1,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,08 2,44 2,18 1,82
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,42 3,51 3,42 3,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 9% 11% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 5% 6% 1%
Grynojo pelno marža 2% 4% 5% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 6% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 20% 10% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 17% 4% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,47 0,50 0,51 0,90
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 0,88 0,86 0,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,65 0,37 0,74 0,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 0,54 0,47 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,08 1,09 1,01 0,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,42 1,73 1,61 1,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 10% 10% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 6% 4% -1%
Grynojo pelno marža 2% 5% 3% -2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

9,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos pašto įmonių grupė
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas121215587
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaPašto ir pasiuntinių paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.post.lt/
ROE

4,8%

Darbuotojų skaičius

4 270

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Asta SungailienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mindaugas KyguolisNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Saulė BalčiūnienėNepriklausoma narė, Inchcape Plc Šiaurės Europos regiono Žmogiškųjų išteklių direktorė
 • Saulius KerzaSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius
 • Alditas SauliusNepriklausomas narys, bankininkystės ekspertas

Informacija aktuali: 2021/09/01