• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas – didžiausia pašto paslaugas teikianti įmonė šalyje.
Puoselėdama gilias veiklos tradicijas, tačiau kartu įgyvendindama šimtmečio transformaciją šiuolaikinio pašto link, bendrovė užtikrina kokybiškas pašto paslaugas kiekvienam šalies gyventojui. Lietuvos paštas turi plačiausią pašto paslaugų teikimo vietų tinklą Lietuvoje – paslaugos teikiamos ne tik pašto skyriuose, bet ir per mobiliuosius laiškininkus, kurjerius, nuolat plečiamas LP EXPRESS paštomatų tinklas. Bendrovė taip pat teikia tokias paslaugas kaip išmokų mokėjimas, prenumeratos pristatymas, įvairios finansinės paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 76 940 88 307 101 177 112 061
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 76 940 88 307 101 177 112 061
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 75 840 84 132 95 273 110 540
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 100 4 175 5 904 1 522
Tipinės veiklos pelno marža 1% 5% 6% 1%
EBITDA 4 351 7 724 11 426 8 601
EBITDA marža 6% 9% 11% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 573 3 680 5 082 1 583
Grynojo pelno marža 2% 4% 5% 1%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 39 921 43 126 45 148 52 067
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 39 921 43 126 45 148 52 067
Bendrojo pelno marža % % 100% 100%
Veiklos sąnaudos 37 595 41 392 49 739 56 709
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 325 1 734 -4 591 -4 642
Tipinės veiklos pelno marža % % 4% -9%
EBITDA 4 332 4 962
EBITDA marža % % 10% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 168 1 076 -801 1 167
Grynojo pelno marža % % 2% 2%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 37 850 34 428 58 291 65 055
Nematerialus turtas 5 023 2 198 2 377 2 984
Materialus turtas 32 709 31 966 38 411 42 898
Finansinis turtas 72 72 61 133
Kitas ilgalaikis turtas 46 193 17 441 19 041
Trumpalaikis turtas 21 046 20 232 40 869 49 829
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 823 3 150 3 420 3 614
Per vienerius metus gautinos sumos 5 397 6 247 31 244 35 491
Kitas trumpalaikis turtas 2 966 5 234
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 860 5 602 6 205 9 788
TURTO IŠ VISO 72 059 68 994 99 160 114 884
Nuosavas kapitalas 23 271 27 030 32 112 33 696
Dotacijos, subsidijos 33 43 67 95
Įsipareigojimai 28 228 28 411 49 702 57 675
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 10 939 8 563 12 426 14 500
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 245 9 586 18 512 27 324
Trumpalaikiai įsipareigojimai 21 983 18 825 31 190 30 351
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 72 059 68 994 99 160 114 884
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 48 618 65 379 64 321
Nematerialus turtas 2 029 2 461 3 418
Materialus turtas 44 022 45 723 42 062
Finansinis turtas 71 61 133
Kitas ilgalaikis turtas 2 496 17 134 18 707
Trumpalaikis turtas 25 519 31 351 42 437
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 653 3 741 3 841
Per vienerius metus gautinos sumos 17 119 18 187 23 125
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 747 9 422 15 472
TURTO IŠ VISO 106 829 118 496 126 266
Nuosavas kapitalas 28 106 31 312 34 862
Dotacijos, subsidijos 70 63 203
Įsipareigojimai 58 493 66 441 58 354
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 14 307 28 029 30 799
Ilgalaikiai įsipareigojimai 28 241 34 797 30 995
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 523
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 106 829 118 496 126 266

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 5% 6% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 15% 17% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 19% 18% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,47 0,32 0,39 0,43
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 1,07 1,31 1,64
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,65 0,91 1,20 1,52
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 1,25 1,20 1,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,08 2,44 2,18 1,82
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,42 3,51 3,42 3,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 9% 11% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 5% 6% 1%
Grynojo pelno marža 2% 4% 5% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % % 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% % % 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% -5% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,47 0,90 1,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 9,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,65 8,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 0,81 0,40 0,43
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,08 1,77 0,79 0,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,42 3,07 1,52 1,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% % 10% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 1% % 4% -9%
Grynojo pelno marža 2% % 2% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

9,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos pašto įmonių grupė
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas121215587
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaPašto ir pasiuntinių paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.post.lt/
ROE

4,8%

Darbuotojų skaičius

4 270

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Asta SungailienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mindaugas KyguolisNepriklausomas narys; Kauno rajono savivaldybės mero patarėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Saulius KerzaSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius
 • Alditas SauliusNepriklausomas narys, bankininkystės ekspertas
 • Arnold SchrovenNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2022/05/01