• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1918 m. lapkričio 16 d. buvo įkurta Lietuvos pašto valdyba, kuri rūpinosi pašto veikla atkurtoje Lietuvos valstybėje. 1991 m. nutarus reorganizuoti Lietuvos ryšių valdymo struktūrą, buvo įsteigta valstybės įmonė (VĮ) Lietuvos paštas. 2006 m. įmonė reorganizuota į akcinę bendrovę (AB) Lietuvos paštas. AB Lietuvos paštas turi plačiausią paslaugų teikimo vietų tinklą šalyje ir teikia ne tik pašto, bet ir logistikos, finansines paslaugas.

AB Lietuvos paštas yra paskirtasis universaliųjų pašto paslaugų (UPP) teikėjas Lietuvoje. Pasiuntinių paslaugas teikia patronuojamoji įmonė „Baltic Post“. UAB „Baltic Post“ valdo prekės ženklą LP EXPRESS, su kuriuo vysto kurjerių bei siuntų savitarnos terminalų LP EXPRESS veiklą. Šiandien Lietuvos pašto įmonių grupė siūlo plačiausias siuntų siuntimo ir pristatymo galimybes šalyje. Išsiųsti ar atsiimti siuntas galima per LP EPXRESS kurjerius, didžiausią Lietuvoje – 111 siuntų savitarnos terminalų ar beveik 700 pašto paslaugų teikimo vietų tinklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 71 909 76 940 88 307 93 357
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 71 909 76 940 88 307 93 357
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 72 384 75 840 84 132 88 279
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -476 1 100 4 175 5 078
Tipinės veiklos pelno marža -1% 1% 5% 5%
EBITDA 2 316 4 351 7 724 11 337
EBITDA marža 3% 6% 9% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 19 1 573 3 680 5 082
Grynojo pelno marža 0% 2% 4% 5%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 35 402 39 921 43 126 45 581
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 35 402 39 921 43 126 45 581
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 36 673 37 595 41 392 46 083
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 271 2 325 1 734 -502
Tipinės veiklos pelno marža -4% 6% 4% -1%
EBITDA 319 4 098 4 319 2 876
EBITDA marža 1% 10% 10% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -71 463 1 076 -801
Grynojo pelno marža -2% 5% 3% -2%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 36 299 37 850 34 428 58 291
Nematerialus turtas 4 980 5 023 2 198 2 377
Materialus turtas 30 922 32 709 31 966 40 652
Finansinis turtas 261 72 72 61
Kitas ilgalaikis turtas 136 46 193 15 200
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 23 298 21 046 20 232 22 795
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 239 6 823 3 150 3 420
Per vienerius metus gautinos sumos 6 355 5 397 6 247 9 162
Kitas trumpalaikis turtas 3 832 2 966 5 234 4 009
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 843 5 860 5 602 6 205
TURTO IŠ VISO 71 215 72 059 68 994 99 160
Nuosavas kapitalas 21 698 23 271 27 030 32 112
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 12 33 43 67
Įsipareigojimai 35 207 28 228 28 411 49 702
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 10 497 10 939 8 563 12 426
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5 405 6 245 9 586 18 512
Trumpalaikiai įsipareigojimai 29 802 21 983 18 825 31 190
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 71 215 72 059 68 994 99 160
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 36 196 37 083 48 618 65 379
Nematerialus turtas 4 931 5 017 2 029 2 461
Materialus turtas 30 760 31 947 44 022 45 723
Finansinis turtas 279 73 71 61
Kitas ilgalaikis turtas 226 46 2 496 17 134
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 35 177 38 476 25 519 31 351
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 19 014 22 177 3 653 3 741
Per vienerius metus gautinos sumos 4 975 6 619 17 119 18 187
Kitas trumpalaikis turtas 6 874 5 519
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 314 4 162 4 747 9 422
TURTO IŠ VISO 72 297 75 559 106 829 118 496
Nuosavas kapitalas 20 838 25 439 28 106 31 312
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 11 32 70 63
Įsipareigojimai 51 448 50 088 58 493 66 441
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 14 916 5 776 14 307 16 619
Ilgalaikiai įsipareigojimai 15 258 6 525 28 241 34 797
Trumpalaikiai įsipareigojimai 36 190 43 563 29 537 31 644
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 72 297 75 559 106 829 118 496

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 5% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 7% 15% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 7% 19% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,48 0,47 0,32 0,39
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,78 0,96 1,07 0,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,54 0,65 0,91 0,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,06 1,07 1,25 1,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,00 2,08 2,44 2,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,26 3,42 3,51 3,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 6% 9% 12%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 1% 5% 5%
Grynojo pelno marža 0% 2% 4% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 6% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 20% 10% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 17% 4% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,47 0,50 0,51 0,90
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 0,88 0,86 0,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,65 0,37 0,74 0,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 0,54 0,47 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,08 1,09 1,01 0,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,42 1,73 1,61 1,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 10% 10% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 6% 4% -1%
Grynojo pelno marža 2% 5% 3% -2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

9,0%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos pašto įmonių grupė
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas121215587
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaPašto ir pasiuntinių paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.post.lt/
ROE

17,2%

Darbuotojų skaičius

4 753

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys