• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Lietuvos paštas yra didžiausias pašto paslaugų teikėjas šalyje. Pagrindinė bendrovės misija – būti Lietuvą su pasauliu jungiančiu patikimu siuntų pristatymo ir laiškų siuntimo partneriu.  Lietuvos paštas taip pat valdo antrą pagal dydį Lietuvoje paštomatų tinklą LP EXPRESS bei teikia išmokų mokėjimo, prenumeratos pristatymo ir piniginių perlaidų paslaugas.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022 m. ≥ 0 proc.,
  • 2023 m. ≥ 2 proc.,
  • 2024 m. ≥ 3 proc.
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 0,8 karto
 • Paskirti dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. 70–85 proc. nuo paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • EBITDA, mln. eurų:
  • 2023 m. – 10,7
  • 2024 m. – 9,4
  • 2025 m. – 9,8
 • Sumažėjusios CO2 emisijos, proc.:
  • 2023 m. – 14
  • 2024 m. – 19
  • 2025 m. – 25
 • Neįpareigotosios veiklos sąnaudų ir pardavimo pajamų santykis:
  • 2023 m. – 0,98
  • 2024 m. – 0,96
  • 2025 m. – 0,94
 • Daiktų pristatymo pajamų rinkos dalies pokytis, lyginant su prieš tai esančiais metais, proc.:
  • 2023 m. ≥ 0,1
  • 2024 m. ≥ 0,2
  • 2025 m. ≥ 0,2
 • Klientų pasitenkinimas, NPS indeksas, proc.:
  • 2023 m. – 42
  • 2024 m. – 44
  • 2025 m. – 46
 • Darbuotojų įsitraukimas, proc.:
  • 2023 m. – 47
  • 2024 m. – 48
  • 2025 m. – 49

        2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    


        2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 88 307 101 177 100 847 99 215
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 88 307 101 177 100 847 99 215
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 84 132 95 273 110 540 116 954
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 175 5 904 -9 692 -17 738
Tipinės veiklos pelno marža 5% 6% -10% -18%
EBITDA 7 724 11 426 8 601 716
EBITDA marža 9% 11% 9% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 680 5 082 1 583 -6 445
Grynojo pelno marža 4% 5% 2% -6%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 43 126 45 148 52 067 45 121
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 43 126 45 148 52 067 45 121
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 41 392 49 739 56 709 53 378
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 734 -4 591 -4 642 -8 258
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 4 332 2 745 4 962 -599
EBITDA marža 10% 6% 10% -1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 076 -801 1 167 -4 174
Grynojo pelno marža 2% -2% 2% -9%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 34 428 58 291 65 055 64 111
Nematerialus turtas 2 198 2 377 2 984 4 332
Materialus turtas 31 966 38 411 44 844 42 967
Finansinis turtas 72 61 133 78
Kitas ilgalaikis turtas 193 17 441 17 094 16 735
Trumpalaikis turtas 20 232 40 869 49 829 60 050
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 150 3 420 3 614 3 826
Per vienerius metus gautinos sumos 6 247 31 244 35 491 30 651
Kitas trumpalaikis turtas 5 234
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 602 6 205 9 788 25 539
TURTO IŠ VISO 68 994 99 160 114 884 124 161
Nuosavas kapitalas 27 030 32 112 33 696 27 251
Dotacijos, subsidijos 43 67 95 175
Įsipareigojimai 28 411 49 702 57 675 71 432
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 8 563 12 426 31 408 33 129
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 586 18 512 27 324 27 535
Trumpalaikiai įsipareigojimai 18 825 31 190 30 351 43 897
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 68 994 99 160 114 884 124 161
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 65 379 64 321 58 118
Nematerialus turtas 2 461 3 418 4 190
Materialus turtas 45 723 42 062 40 742
Finansinis turtas 61 133 78
Kitas ilgalaikis turtas 17 134 18 707 13 108
Trumpalaikis turtas 31 351 42 437 53 494
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 741 3 841 1 990
Per vienerius metus gautinos sumos 18 187 23 125 32 374
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 422 15 472 19 130
TURTO IŠ VISO 118 496 126 266 111 612
Nuosavas kapitalas 31 312 34 862 23 077
Dotacijos, subsidijos 63 203 188
Įsipareigojimai 66 441 58 354 62 806
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 28 029 35 322 26 939
Ilgalaikiai įsipareigojimai 34 797 30 995 21 340
Trumpalaikiai įsipareigojimai 31 644 27 358 41 466
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 118 496 126 266 111 612

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 6% 1% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% 17% 5% -21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 19% 18% 5% -17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,32 0,39 0,93 1,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,07 1,31 1,64 1,37
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,91 1,20 1,52 1,28
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,25 1,20 0,94 0,83
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,44 2,18 1,64 1,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,51 3,42 3,06 3,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 11% 9% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 6% -10% -18%
Grynojo pelno marža 4% 5% 2% -6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% % 3% -10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 17% % 12% -41%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% -1% 3% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,39 1,01 1,22 1,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,31 0,99 1,55 1,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,20 0,87 1,41 1,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,20 0,76 0,43 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,18 1,38 0,80 0,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,42 2,88 1,57 1,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 6% 10% -1%
Tipinės veiklos pelno marža 6% % % %
Grynojo pelno marža 5% -2% 2% -9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos pašto įmonių grupė
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas121215587
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaPašto ir pasiuntinių paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.post.lt/
ROE

-21,1%

Darbuotojų skaičius

3 728

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rolandas ZukasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mindaugas KyguolisNepriklausomas narys; VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Vladislav KondratovičSusisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vadovas
 • Alditas SauliusNepriklausomas narys, bankininkystės ekspertas
 • Arnold SchrovenNepriklausomas narys
 • Jūratė StanišauskienėNepriklausoma narė, organizacijų strategijos ir valdymo ekspertė bei profesionali valdybų narė

Informacija aktuali: 2023/05/01