• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Registrų centras tvarko pagrindinius valstybės informacinius išteklius – valstybės registrus ir informacines sistemas, remiantis jų valdytojų – skirtingų valstybės institucijų – nustatytomis tvarkomis ir taisyklėmis. Šiuo metu Registrų centras prižiūri 11 valstybinės reikšmės registrų ir 16 informacinių sistemų. Įmonėje dirba apie 1,5 tūkst. darbuotojų, iš kurių apie 600 dirba objektų ir sandorių registravimo srityje, beveik 400 klientų aptarnavimo srityje 50-tyje klientų aptarnavimo padalinių visoje Lietuvoje, daugiau kaip 200 darbuotojų – IT ir paslaugų vystymo srityje.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinis EBITDA pelningumas:
  • 2022 m. ≥ 13 proc.,
  • 2023 m. ≥ 18 proc.,
  • 2024 m. ≥ 21 proc.
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022 m. ≤ 0,22 karto,
  • 2023 m. ≤ 0,15 karto,
  • 2024 m. ≤ 0,12 karto.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • I kategorijos sistemų pasiekiamumas, proc.:
  • 2022 m. > 99,5
  • 2023 m. > 99,6
  • 2024 m. > 99,65
 • Klientų pasitenkinimo rodiklis, eNPS, balais:
  • 2022 m. ≥ 32
  • 2023 m. ≥ 37
  • 2024 m. ≥ 42
 • VVĮ Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2022-2024 m. A+
 • Sąnaudos, tenkančios 1 eurui pajamų, EUR:
  • 2022 m. ≤ 0,93
  • 2023 m. ≤ 0,92
  • 2024m. ≤ 0,90

          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 39 079 42 723 48 288 65 191
Pardavimo savikaina 26 533 28 625 26 815 32 204
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 12 547 14 098 21 472 32 987
Bendrojo pelno marža 32% 33% 44% 51%
Veiklos sąnaudos 10 579 7 794 8 450 10 136
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 968 6 304 13 023 22 851
Tipinės veiklos pelno marža 5% 15% 27% 35%
EBITDA 5 430 9 340 15 619 25 109
EBITDA marža 14% 22% 32% 39%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 922 4 522 10 984 19 464
Grynojo pelno marža 5% 11% 23% 30%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 19 698 18 422 18 539 25 623
Pardavimo savikaina 13 178 12 972 13 337 15 727
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 6 520 5 450 5 202 9 896
Bendrojo pelno marža % % 30% 39%
Veiklos sąnaudos 3 778 4 190 2 636 4 425
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 742 1 260 2 566 5 472
Tipinės veiklos pelno marža % % 7% 21%
EBITDA 2 536 6 571
EBITDA marža % % 14% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 343 794 2 192 4 674
Grynojo pelno marža % % 4% 18%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 21 561 24 737 27 424 31 489
Nematerialus turtas 2 755 4 372 7 295 9 788
Materialus turtas 17 276 19 075 18 644 19 991
Finansinis turtas 48
Kitas ilgalaikis turtas 1 483 1 290 1 485 1 710
Trumpalaikis turtas 8 723 15 858 27 856 34 921
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 373 323 2 455 243
Per vienerius metus gautinos sumos 2 591 2 658 3 181 15 209
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 759 12 876 22 219 19 468
TURTO IŠ VISO 30 652 41 351 55 837 67 383
Nuosavas kapitalas 19 892 27 343 37 160 44 437
Dotacijos, subsidijos 1 442 3 625 7 688 9 005
Įsipareigojimai 9 284 10 338 10 990 13 942
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 889 1 023 1 120 782
Ilgalaikiai įsipareigojimai 367 454 565 427
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 554 7 137 6 845 9 395
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 30 652 41 351 55 837 67 383
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 21 588 19 961 27 987
Nematerialus turtas 2 218 2 185 7 893
Materialus turtas 17 992 15 106 18 685
Finansinis turtas 48
Kitas ilgalaikis turtas 1 330 2 670 1 409
Trumpalaikis turtas 10 996 15 405 20 276
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 319 306 371
Per vienerius metus gautinos sumos 3 186 5 577 7 040
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 491 9 521 12 865
TURTO IŠ VISO 33 431 36 178 49 378
Nuosavas kapitalas 19 118 20 610 29 652
Dotacijos, subsidijos 2 789 3 232 7 421
Įsipareigojimai 11 505 12 324 12 296
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 319 469
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 633 391 469
Trumpalaikiai įsipareigojimai 307 330 329
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 33 431 36 178 49 378

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 13% 23% 32%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 20% 35% 48%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 37% 53% 79%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,04 0,03 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,57 2,22 4,07 3,72
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,50 2,18 3,71 3,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,29 1,19 0,99 1,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,71 1,85 1,85 2,21
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,01 1,81 1,50 1,60
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 22% 32% 39%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 15% 27% 35%
Grynojo pelno marža 5% 11% 23% 30%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 462 2 807 9 634 11 678
Dividendai/grynasis pelnas 0,76 0,62 0,88 0,60
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 32%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 55%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -8% 7% 22%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 35,86 46,67 61,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 34,82 45,74 60,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,10 0,53 0,60
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,71 0,89 1,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,93 0,93 1,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 14% 26%
Tipinės veiklos pelno marža % 7% 21%
Grynojo pelno marža % 4% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Registrų centras
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas124110246
 • SektoriusKita
 • VeiklaNacionalinės reikšmės informacinių sistemų ir registrų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.registrucentras.lt/
Grąža valstybei

12,0 mln. eurų

ROE

48,4%

Darbuotojų skaičius

1 525

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Saulius UrbanavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Egidijus VaišvilaNepriklausomas narys, UAB „Executive advisors“ partneris, UAB „Baltic Clipper“ generalinis direktorius, AB Baltic Underwriting Agency stebėtojų tarybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Laurynas PacenkaNepriklausomas narys, MB "Finit" direktorius, UAB "FSQUARE" operacijų vadovas
 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys, UAB "Verslo konsultacijų spektras" direktorius, UAB „Glass“ nepriklausomas valdybos narys
 • Redvita ČetkauskienėNepriklausoma narė, UAB „Vilniaus vandenys“ Teisės skyriaus vadovė
 • Ieva BacytėVĮ Registrų centras Turto informacinių sistemų (IS) skyriaus vadovė, darbuotojų atstovė
 • Nerijus ŠeputisNepriklausomas narys, AB "Telia Lietuva" klientų aptarnavimo nuotoliniais kanalais padalinio vadovas
 • Inga SteponavičienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento direktorė

Informacija aktuali: 2022/09/01