• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Registrų centras tvarko pagrindinius valstybės informacinius išteklius – valstybės registrus ir informacines sistemas, remiantis jų valdytojų – skirtingų valstybės institucijų – nustatytomis tvarkomis ir taisyklėmis. Šiuo metu Registrų centras prižiūri 11 valstybinės reikšmės registrų ir 16 informacinių sistemų. Įmonėje dirba apie 1,5 tūkst. darbuotojų, iš kurių apie 600 dirba objektų ir sandorių registravimo srityje, beveik 400 klientų aptarnavimo srityje 50-tyje klientų aptarnavimo padalinių visoje Lietuvoje, daugiau kaip 200 darbuotojų – IT ir paslaugų vystymo srityje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 39 122 39 079 42 723 48 288
Pardavimo savikaina 27 504 26 533 28 625 26 142
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 11 618 12 547 14 098 22 146
Bendrojo pelno marža 30% 32% 33% 46%
Veiklos sąnaudos 10 734 10 579 7 794 9 123
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 884 1 968 6 304 13 023
Tipinės veiklos pelno marža 2% 5% 15% 27%
EBITDA 4 017 5 430 9 340 15 619
EBITDA marža 10% 14% 22% 32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 766 1 922 4 522 10 984
Grynojo pelno marža 2% 5% 11% 23%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 19 698 18 422 18 539 25 623
Pardavimo savikaina 13 178 12 972 13 337 15 727
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 6 520 5 450 5 202 9 896
Bendrojo pelno marža % % 30% 39%
Veiklos sąnaudos 3 778 4 190 2 636 4 425
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 742 1 260 2 566 5 472
Tipinės veiklos pelno marža % % 7% 21%
EBITDA 2 536 6 571
EBITDA marža % % 14% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 343 794 2 192 4 674
Grynojo pelno marža % % 4% 18%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 24 110 21 561 24 737 27 424
Nematerialus turtas 2 915 2 755 4 372 7 295
Materialus turtas 19 978 17 276 19 075 18 644
Finansinis turtas 95 48
Kitas ilgalaikis turtas 1 122 1 483 1 290 1 485
Trumpalaikis turtas 5 528 8 723 15 858 27 856
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 584 373 323 2 455
Per vienerius metus gautinos sumos 2 365 2 591 2 658 3 181
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 580 5 759 12 876 22 219
TURTO IŠ VISO 29 989 30 652 41 351 55 837
Nuosavas kapitalas 19 084 19 892 27 343 37 160
Dotacijos, subsidijos 1 123 1 442 3 625 7 688
Įsipareigojimai 9 708 9 284 10 338 10 968
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 456 889 1 023 1 120
Ilgalaikiai įsipareigojimai 941 367 454 565
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 791 5 554 7 137 6 824
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 989 30 652 41 351 55 837
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 21 588 19 961 27 987
Nematerialus turtas 2 218 2 185 7 893
Materialus turtas 17 992 15 106 18 685
Finansinis turtas 48
Kitas ilgalaikis turtas 1 330 2 670 1 409
Trumpalaikis turtas 10 996 15 405 20 276
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 319 306 371
Per vienerius metus gautinos sumos 3 186 5 577 7 040
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 491 9 521 12 865
TURTO IŠ VISO 33 431 36 178 49 378
Nuosavas kapitalas 19 118 20 610 29 652
Dotacijos, subsidijos 2 789 3 232 7 421
Įsipareigojimai 11 505 12 324 12 296
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 319 469
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 633 391 469
Trumpalaikiai įsipareigojimai 307 330 329
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 33 431 36 178 49 378

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 13% 23%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 20% 35%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 37% 53%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,04 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,57 2,22 4,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,50 2,18 3,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,29 1,19 0,99
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,71 1,85 1,85
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,01 1,81 1,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 22% 32%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 15% 27%
Grynojo pelno marža 5% 11% 23%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 462 2 807 9 634
Dividendai/grynasis pelnas 0,76 0,62 0,88
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 32%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 55%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -8% 7% 22%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 35,86 46,67 61,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 34,82 45,74 60,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,10 0,53 0,60
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,71 0,89 1,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,93 0,93 1,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 14% 26%
Tipinės veiklos pelno marža % 7% 21%
Grynojo pelno marža % 4% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Registrų centras
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas124110246
 • SektoriusKita
 • VeiklaNacionalinės reikšmės informacinių sistemų ir registrų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.registrucentras.lt/
Grąža valstybei

9,9 mln. eurų

ROE

34,8%

Darbuotojų skaičius

1 506

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Saulius UrbanavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Egidijus VaišvilaNepriklausomas narys, UAB „Executive advisors“ partneris, UAB „Baltic Clipper“ generalinis direktorius, AB Baltic Underwriting Agency stebėtojų tarybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Laurynas PacenkaNepriklausomas narys, MB "Finit" direktorius, UAB "FSQUARE" operacijų vadovas
 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys, UAB "Verslo konsultacijų spektras" direktorius, UAB „Glass“ nepriklausomas valdybos narys
 • Redvita ČetkauskienėNepriklausoma narė, UAB „Vilniaus vandenys“ Teisės skyriaus vadovė
 • Ieva BacytėVĮ Registrų centras Turto informacinių sistemų (IS) skyriaus vadovė, darbuotojų atstovė
 • Nerijus ŠeputisNepriklausomas narys, AB "Telia Lietuva" klientų aptarnavimo nuotoliniais kanalais padalinio vadovas

Informacija aktuali: 2022/05/01