• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Registrų centras įsteigtas 1997 metais. Įmonė tvarko nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, adresų registrą, juridinių asmenų registrą. Taip pat kuria, diegia ir plėtoja su šiais ir kitais registrais susijusias informacines sistemas, tvarko registrų archyvus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 36 892 39 122 39 079 42 723
Pardavimo savikaina 26 796 27 504 26 533 28 625
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 10 095 11 618 12 547 14 098
Bendrojo pelno marža 27% 30% 32% 33%
Veiklos sąnaudos 9 945 10 734 10 579 8 763
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 150 884 1 968 5 336
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% 5% 12%
EBITDA 2 470 4 017 5 430 8 173
EBITDA marža 7% 10% 14% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 98 766 1 922 4 448
Grynojo pelno marža 0% 2% 5% 10%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 19 924 19 698 18 422 22 915
Pardavimo savikaina 14 183 13 178 12 972 13 097
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 741 6 520 5 450 9 818
Bendrojo pelno marža 29% 33% 30% 43%
Veiklos sąnaudos 4 969 3 778 4 190 7 252
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 772 2 742 1 260 2 566
Tipinės veiklos pelno marža 4% 14% 7% 11%
EBITDA 2 208 4 388 2 536 3 889
EBITDA marža 11% 22% 14% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 132 420 794 2 192
Grynojo pelno marža 3% 12% 4% 10%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 24 702 24 110 21 561 19 963
Nematerialus turtas 2 869 2 915 2 755 1 848
Materialus turtas 20 879 19 978 17 276 15 930
Finansinis turtas 143 95 48
Kitas ilgalaikis turtas 812 1 122 1 483 2 185
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 5 078 5 528 8 723 16 222
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 196 584 373 688
Per vienerius metus gautinos sumos 2 303 2 365 2 591 2 658
Kitas trumpalaikis turtas 485
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 094 2 580 5 759 12 876
TURTO IŠ VISO 30 140 29 989 30 652 36 577
Nuosavas kapitalas 18 505 19 084 19 892 22 270
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 1 277 1 123 1 442 2 682
Įsipareigojimai 10 262 9 708 9 284 11 580
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 730 1 456 889 363
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 682 941 367 454
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 580 5 791 5 554 7 137
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 30 140 29 989 30 652 36 577
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 24 590 23 083 21 588 19 961
Nematerialus turtas 3 276 2 222 2 218 2 185
Materialus turtas 20 305 19 619 17 992 15 106
Finansinis turtas 143 95 48
Kitas ilgalaikis turtas 866 1 147 1 330 2 670
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 6 242 9 709 10 996 15 405
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 343 446 319 306
Per vienerius metus gautinos sumos 3 140 3 823 3 186 5 577
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 759 5 440 7 491 9 521
TURTO IŠ VISO 30 832 32 792 33 431 36 178
Nuosavas kapitalas 19 138 20 313 19 118 20 610
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 1 484 1 352 2 789 3 232
Įsipareigojimai 10 210 11 127 11 505 12 324
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 788 1 111 626 330
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 124 3 581 1 633 391
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 086 7 547 8 593 8 666
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 30 832 32 792 33 431 36 178

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 3% 7% 14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 5% 11% 22%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 8% 18% 36%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,08 0,04 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,59 0,95 1,57 2,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,57 0,85 1,50 2,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,40 1,30 1,29 1,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,68 1,60 1,71 2,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,31 2,08 2,01 2,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 10% 14% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% 5% 12%
Grynojo pelno marža 0% 2% 5% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 187 1 111 1 462 2 807
Dividendai/grynasis pelnas 1,91 1,45 0,76 0,63
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 9% 2% 17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 14% 3% 31%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 22% 10% 19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,05 0,03 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,95 1,29 1,28 1,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,85 1,23 1,24 1,74
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,30 0,62 0,56 0,66
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,60 0,83 0,82 1,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,08 1,00 0,93 1,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 22% 14% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 14% 7% 11%
Grynojo pelno marža 2% 12% 4% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 111
Dividendai/grynasis pelnas 1,45

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Registrų centras
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas124110246
 • SektoriusKita
 • VeiklaNT kadastro ir registro tvarkymas, juridinių asmenų ir adresų registrų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.registrucentras.lt/
Grąža valstybei

3,1 mln. eurų

ROE

22,3%

Darbuotojų skaičius

1 480

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Saulius UrbanavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Egidijus VaišvilasNepriklausomas narys, UAB „Executive advisors“ partneris, UAB „Baltic Clippers“ generalinis direktorius, Baltic Underwriting Agency stebėtojų tarybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Ingrida MiknevičienėVĮ Registrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto kadastro departamento Nekilnojamojo turto kadastro Vilniaus skyriaus Vilniaus 6 kadastro duomenų tvarkymo grupės vadovė
 • Ina BielskėNepriklausoma narė, AB „Telia Lietuva“ Klientų aptarnavimo padalinio vadovė
 • Andrius ByčkovasNepriklausomas narys, Cognizant Technology Solutions, UAB, IT departamento direktorius
 • Arūnas StašionisVilniaus universiteto Informacinių technologijų paslaugų centro direktorius

Informacija aktuali: 2021/05/01