• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Registrų centras įsteigtas 1997 metais. Įmonė tvarko nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, adresų registrą, juridinių asmenų registrą. Taip pat kuria, diegia ir plėtoja su šiais ir kitais registrais susijusias informacines sistemas, tvarko registrų archyvus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 39 122 39 079 42 723 48 288
Pardavimo savikaina 27 504 26 533 28 625 26 142
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 11 618 12 547 14 098 22 146
Bendrojo pelno marža 30% 32% 33% 46%
Veiklos sąnaudos 10 734 10 579 7 794 9 123
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 884 1 968 6 304 13 023
Tipinės veiklos pelno marža 2% 5% 15% 27%
EBITDA 4 017 5 430 9 340 15 619
EBITDA marža 10% 14% 22% 32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 766 1 922 4 522 10 984
Grynojo pelno marža 2% 5% 11% 23%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 19 924 19 698 18 422 22 915
Pardavimo savikaina 14 183 13 178 12 972 13 097
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 741 6 520 5 450 9 818
Bendrojo pelno marža 29% 33% 30% 43%
Veiklos sąnaudos 4 969 3 778 4 190 7 252
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 772 2 742 1 260 2 566
Tipinės veiklos pelno marža 4% 14% 7% 11%
EBITDA 2 208 4 388 2 536 3 889
EBITDA marža 11% 22% 14% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 132 420 794 2 192
Grynojo pelno marža 3% 12% 4% 10%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 24 110 21 561 24 737 27 424
Nematerialus turtas 2 915 2 755 4 372 7 295
Materialus turtas 19 978 17 276 19 075 18 644
Finansinis turtas 95 48
Kitas ilgalaikis turtas 1 122 1 483 1 290 1 485
Trumpalaikis turtas 5 528 8 723 15 858 27 856
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 584 373 323 2 455
Per vienerius metus gautinos sumos 2 365 2 591 2 658 3 181
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 580 5 759 12 876 22 219
TURTO IŠ VISO 29 989 30 652 41 351 55 837
Nuosavas kapitalas 19 084 19 892 27 343 37 160
Dotacijos, subsidijos 1 123 1 442 3 625 7 688
Įsipareigojimai 9 708 9 284 10 338 10 968
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 456 889 1 023 1 120
Ilgalaikiai įsipareigojimai 941 367 454 565
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 791 5 554 7 137 6 824
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 989 30 652 41 351 55 837
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 24 590 23 083 21 588 19 961
Nematerialus turtas 3 276 2 222 2 218 2 185
Materialus turtas 20 305 19 619 17 992 15 106
Finansinis turtas 143 95 48
Kitas ilgalaikis turtas 866 1 147 1 330 2 670
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 6 242 9 709 10 996 15 405
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 343 446 319 306
Per vienerius metus gautinos sumos 3 140 3 823 3 186 5 577
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 759 5 440 7 491 9 521
TURTO IŠ VISO 30 832 32 792 33 431 36 178
Nuosavas kapitalas 19 138 20 313 19 118 20 610
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 1 484 1 352 2 789 3 232
Įsipareigojimai 10 210 11 127 11 505 12 324
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 788 1 111 626 330
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 124 3 581 1 633 391
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 086 7 547 8 593 8 666
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 30 832 32 792 33 431 36 178

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 13% 23%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 20% 35%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 37% 53%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,04 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,57 2,22 4,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,50 2,18 3,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,29 1,19 0,99
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,71 1,85 1,85
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,01 1,81 1,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 22% 32%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 15% 27%
Grynojo pelno marža 5% 11% 23%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 462 2 807 9 634
Dividendai/grynasis pelnas 0,76 0,62 0,88
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 9% 2% 17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 14% 3% 31%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 22% 10% 19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,05 0,03 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,95 1,29 1,28 1,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,85 1,23 1,24 1,74
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,30 0,62 0,56 0,66
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,60 0,83 0,82 1,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,08 1,00 0,93 1,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 22% 14% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 14% 7% 11%
Grynojo pelno marža 2% 12% 4% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 111
Dividendai/grynasis pelnas 1,45

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Registrų centras
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas124110246
 • SektoriusKita
 • VeiklaNT kadastro ir registro tvarkymas, juridinių asmenų ir adresų registrų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.registrucentras.lt/
Grąža valstybei

9,9 mln. eurų

ROE

34,8%

Darbuotojų skaičius

1 506

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Saulius UrbanavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Egidijus VaišvilasNepriklausomas narys, UAB „Executive advisors“ partneris, UAB „Baltic Clippers“ generalinis direktorius, Baltic Underwriting Agency stebėtojų tarybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Ingrida MiknevičienėVĮ Registrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto kadastro departamento Nekilnojamojo turto kadastro Vilniaus skyriaus Vilniaus 6 kadastro duomenų tvarkymo grupės vadovė
 • Ina BielskėNepriklausoma narė, AB „Telia Lietuva“ Klientų aptarnavimo padalinio vadovė
 • Andrius ByčkovasNepriklausomas narys, Cognizant Technology Solutions, UAB, IT departamento direktorius
 • Arūnas StašionisVilniaus universiteto Informacinių technologijų paslaugų centro direktorius
 • Arūnas CijūnaitisEkonomikos ir inovacijų ministerijos Skaitmeninės darbotvarkės departamento direktorius

Informacija aktuali: 2021/09/01