• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1996 metais „Aurabankas“ buvo reorganizuotas į neveiksnių aktyvų valdymo įmonę AB Turto bankas, kuris 2011 metų vasarį pertvarkytas į valstybinę įmonę. 2014 metų spalio 1 d. valstybės įmonė Turto bankas buvo reorganizuotas prijungiant valstybės įmonę Valstybės turto fondą. Pagrindinės VĮ Turto banko veiklos sritys yra: centralizuotas valstybės nekilnojamojo turto valdymas, valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas, ­­­skolų valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų vykdymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 491 5 449 8 062 11 538
Pardavimo savikaina 2 822 4 443 6 594 9 514
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 669 1 007 1 468 2 023
Bendrojo pelno marža 19% 18% 18% 18%
Veiklos sąnaudos 731 899 1 542 2 152
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -62 108 -74 -129
Tipinės veiklos pelno marža -2% 2% -1% -1%
EBITDA 444 1 489 2 132 3 658
EBITDA marža 13% 27% 26% 32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 31 151 24 25
Grynojo pelno marža 1% 3% 0% 0%
2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 8 062 9 822
Pardavimo savikaina 6 594 6 562
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 468 3 260
Bendrojo pelno marža % 33%
Veiklos sąnaudos 1 542 1 872
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -74 1 388
Tipinės veiklos pelno marža % 14%
EBITDA 3 620
EBITDA marža % 37%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 1 486
Grynojo pelno marža % 15%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 69 803 174 445 265 594 299 840
Nematerialus turtas 113 53 251 322
Materialus turtas 61 146 167 931 261 139 296 911
Finansinis turtas 8 516 6 428 4 163 2 549
Kitas ilgalaikis turtas 27 34 41 57
Trumpalaikis turtas 124 331 107 954 128 602 145 301
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 71 664 69 240 81 085 76 437
Per vienerius metus gautinos sumos 24 318 3 053 4 268 4 683
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 28 349 35 662 43 249 64 182
TURTO IŠ VISO 194 771 283 675 394 766 445 775
Nuosavas kapitalas 66 316 173 769 268 127 304 097
Dotacijos, subsidijos 41 193 518 2 771
Įsipareigojimai 128 404 109 701 126 105 138 879
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 20 101 76 648 643 780
Ilgalaikiai įsipareigojimai 38 297 28 646 32 846 45 661
Trumpalaikiai įsipareigojimai 90 088 81 033 93 227 93 169
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 194 771 283 675 394 766 445 775
2021-06
Ilgalaikis turtas 336 665
Nematerialus turtas 357
Materialus turtas 333 680
Finansinis turtas 2 545
Kitas ilgalaikis turtas 83
Trumpalaikis turtas 129 909
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 62 475
Per vienerius metus gautinos sumos 7 277
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 60 157
TURTO IŠ VISO 467 099
Nuosavas kapitalas 341 688
Dotacijos, subsidijos 3 586
Įsipareigojimai 120 971
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 911
Ilgalaikiai įsipareigojimai 54 608
Trumpalaikiai įsipareigojimai 24
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 467 099

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,44 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,33 1,38 1,56
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,48 0,51 0,74
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,02 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,04 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,05 0,04 0,04
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 26% 32%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -1% -1%
Grynojo pelno marža 3% 0% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 129 20 21
Dividendai/grynasis pelnas 0,85 0,85 0,85
2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5 412,88
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2 809,75
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 37%
Tipinės veiklos pelno marža 14%
Grynojo pelno marža 15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Turto bankas
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas112021042
 • SektoriusKita
 • VeiklaValstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimas ir skolų valstybei išieškojimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.turtas.lt
Grąža valstybei

101 tūkst. eurų

ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

220

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mindaugas SinkevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/01/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius IndriūnasNepriklausomas narys, UAB „Auroch investments“ akcininkas, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Finansų ir plėtros direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Viktorija TrimbelNepriklausoma narė, UAB „Quantum capital“ vadovaujanti partnerė, UAB „Quantum capital“ akcininkė
 • Vidmantas ŠiugždinisNepriklausomas narys, UAB „Impuls LTU“ plėtros direktorius, valdybos narys, Gym LT, UAB plėtros direktorius, UAB „Emocinis balansas“, UAB „Mintin“, UAB „Impuls LTU“ akcininkas. MELP, UAB valdybos narys, Lietuvos sveikatingumo klubo asociacija kolegialaus valdymo organo narys
 • Lina FrejutėFinansų ministerijos projektų valdymo skyriaus vyresnioji patarėja
 • Algirdas StumbrysVĮ Turto banko Valstybinių kompetencijų departamento direktorius

Informacija aktuali: 2022/01/01