• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pradėta statyti 1974 metais. Lietuvai vykdant stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2009 m. gruodžio 31 d. VĮ IAE visiškai nutraukė elektros energijos gamybą. Iš elektros energijos gamintojo ji tapo savo veiklą nutraukiančia, tačiau branduolinės energetikos objektą eksploatuojančia įmone. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pagrindine IAE veikla tapo eksploatacijos nutraukimas. Pagrindinis įmonės tikslas – saugiai, laiku ir efektyviai naudojant išteklius nutraukti atominės elektrinės su RBMK tipo reaktoriais veiklą.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo biudžeto panaudojimo efektyvumo indeksas CPI:
  • 2022–2024 m. ≥ 1
 • Ignalinos programos biudžeto paskirstymo procentas:
  • 2024 m. ≥ 70 proc.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Išmontuotų medžiagų kiekis, tūkst. tonų/ metus:
  • 2022 m. > 3,8
  • 2023 m. > 5,8
  • 2024 m. > 7,6
 • Iš senų saugyklų išimtų ir sutvarkytų radioaktyviųjų atliekų kiekis, m3:
  • 2022 m. ≥ 975
  • 2023 m. ≥ 785
  • 2024 m. ≥ 570
 • Žinių produktų skaičius, vnt.:
  • 2022-2024 m. ≥ 1
 • Projektų valdymo brandos lygis:
  • 2022 m. – nustatyti vertę
 • Pirmo ir aukštesnio lygio įvykių pagal tarptautinę branduolinių įvykių skalę (INES) skaičius, vnt.:
  • 2022-2024 m. – 0
 • Rizikų valdymo brandos lygis:
  • 2022 m. – nustatyti vertę
 • Darbuotojų įsitraukimo indeksas, proc.:
  • 2022-2024 m. > 50

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 256 316 234 162
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 256 316 234 162
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 3 049 1 857 1 019 1 926
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -2 793 -1 541 -784 -1 763
Tipinės veiklos pelno marža -1090% -488% -335% -1086%
EBITDA -1 626 -210 37 -448
EBITDA marža -635% -66% 16% -276%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 940 -1 042 -589 -1 102
Grynojo pelno marža -1147% -330% -251% -679%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 97 115 97 86
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 97 115 97 86
Bendrojo pelno marža % % 100% 100%
Veiklos sąnaudos 4 236 2 301 3 915 3 731
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -4 139 -2 186 -3 818 -3 645
Tipinės veiklos pelno marža % % -1909% -4223%
EBITDA -1 905 -3 635
EBITDA marža % % -1664% -4212%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 942 -2 110 -3 634 -3 856
Grynojo pelno marža % % -1843% -4468%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 303 382 291 898 243 375 208 307
Nematerialus turtas 414 515 508 521
Materialus turtas 287 392 259 783 221 273 193 727
Finansinis turtas 15 283 31 313 21 324 13 815
Kitas ilgalaikis turtas 293 287 271 244
Trumpalaikis turtas 322 025 288 810 287 338 274 204
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 66 282 51 929 37 651 21 527
Per vienerius metus gautinos sumos 202 921 200 269 209 969 219 081
Kitas trumpalaikis turtas 20 000 29 999 7 508
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 52 822 16 613 9 718 26 088
TURTO IŠ VISO 625 484 580 821 530 865 482 693
Nuosavas kapitalas 21 421 20 380 19 791 18 689
Dotacijos, subsidijos 521 374 480 972 438 029 395 276
Įsipareigojimai 82 674 79 442 72 925 68 603
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 353 7 994 7 876 9 144
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 625 484 580 821 530 865 482 693
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 308 342 266 841 230 268
Nematerialus turtas 341 406 550
Materialus turtas 276 251 234 784 208 044
Finansinis turtas 31 321 31 331 21 337
Kitas ilgalaikis turtas 429 320 338
Trumpalaikis turtas 280 354 266 452 261 914
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 56 160 52 646 30 714
Per vienerius metus gautinos sumos 193 331 182 486 205 009
Kitas trumpalaikis turtas 20 000 20 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 864 11 319 26 190
TURTO IŠ VISO 588 935 533 431 492 583
Nuosavas kapitalas 19 310 16 745 15 935
Dotacijos, subsidijos 487 586 437 212 402 963
Įsipareigojimai 82 032 79 397 73 586
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 588 935 533 431 492 583

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% -0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -13% -5% -3% -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -0% -0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 31,11 36,13 36,48 29,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 24,70 29,63 31,70 27,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01 0,02 0,01 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -635% -66% 16% -276%
Tipinės veiklos pelno marža -1090% -488% -335% -1086%
Grynojo pelno marža -1147% -330% -251% -679%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% % % -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% % % -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% -1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 30,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 23,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,01 0,01 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -45% % -1664% -4212%
Tipinės veiklos pelno marža -377% % -1909% -4223%
Grynojo pelno marža -812% % -1843% -4468%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Ignalinos atominė elektrinė
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas255450080
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaIgnalinos atominės elektrinės ekploatacijos nutraukimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iae.lt/
ROE

-5,7%

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Audrius KamienasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/06/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius JasinskisNepriklausomas narys, UAB FSQUARE akcininkas ir valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Rimvydas ŠtilinisUAB Energy cells generalinis direktorius
 • Patricija CeikoEnergetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus patarėja
 • Laimonas BelickasNepriklausomas narys, UAB Orion Leasing generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas
 • Jurgita RadzevičėNepriklausoma narė, UAB „SBA Home“, Verslo plėtros direktorė

Informacija aktuali: 2022/06/01