• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pradėta statyti 1974 metais. Lietuvai vykdant stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2009 m. gruodžio 31 d. VĮ IAE visiškai nutraukė elektros energijos gamybą. Iš elektros energijos gamintojo ji tapo savo veiklą nutraukiančia, tačiau branduolinės energetikos objektą eksploatuojančia įmone. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pagrindine IAE veikla tapo eksploatacijos nutraukimas. Pagrindinis įmonės tikslas – saugiai, laiku ir efektyviai naudojant išteklius nutraukti atominės elektrinės su RBMK tipo reaktoriais veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 201 256 316 234
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 201 256 316 234
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 961 3 049 1 857 1 019
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -760 -2 793 -1 541 -784
Tipinės veiklos pelno marža -377% -1090% -488% -335%
EBITDA -90 -1 626 -210 37
EBITDA marža -45% -635% -66% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 636 -2 940 -1 042 -589
Grynojo pelno marža -812% -1147% -330% -251%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 96 97 115 97
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 96 97 115 97
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 2 387 4 236 2 301 3 915
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -2 291 -4 139 -2 186 -3 818
Tipinės veiklos pelno marža -2386% -4267% -1909% -3936%
EBITDA -1 937 -3 285 -1 906 -3 432
EBITDA marža -2017% -3387% -1664% -3538%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 110 -3 634
Grynojo pelno marža -2567% -4064% -1844% -3747%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 302 338 303 382 291 898 243 375
Nematerialus turtas 90 414 515 508
Materialus turtas 301 775 287 392 259 783 221 273
Finansinis turtas 15 283 31 313 21 324
Kitas ilgalaikis turtas 473 293 287 271
Trumpalaikis turtas 398 077 322 025 288 810 287 338
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 95 282 66 282 51 929 37 651
Per vienerius metus gautinos sumos 230 519 202 921 200 269 209 969
Kitas trumpalaikis turtas 7 769 20 000 29 999
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 64 507 52 822 16 613 9 718
TURTO IŠ VISO 700 482 625 484 580 821 530 865
Nuosavas kapitalas 24 322 21 421 20 380 19 791
Dotacijos, subsidijos 588 200 521 374 480 972 438 029
Įsipareigojimai 87 957 82 674 79 442 72 925
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 13 080 10 353 7 994 7 876
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 700 482 625 484 580 821 530 865
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 307 101 313 429 308 342 266 841
Nematerialus turtas 108 73 341 406
Materialus turtas 298 924 297 586 276 251 234 784
Finansinis turtas 7 752 15 279 31 321 31 331
Kitas ilgalaikis turtas 317 491 429 320
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 313 936 334 157 280 354 266 452
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 112 095 80 547 56 160 52 646
Per vienerius metus gautinos sumos 141 895 202 175 193 331 182 486
Kitas trumpalaikis turtas 9 204 20 000 20 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 50 742 51 435 10 864 11 319
TURTO IŠ VISO 621 037 647 586 588 935 533 431
Nuosavas kapitalas 103 054 96 145 19 310 16 745
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 497 440 539 449 487 586 437 212
Įsipareigojimai 20 543 11 992 82 032 79 397
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 20 543 11 992 9 710 8 020
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 621 037 647 586 588 935 533 431

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% -0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -13% -5% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -1% -0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 30,43 31,11 36,13 36,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 23,15 24,70 29,63 31,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,01 0,02 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -45% -635% -66% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -377% -1090% -488% -335%
Grynojo pelno marža -812% -1147% -330% -251%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -1% -0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -7% -6% -14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -1% -1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 30,43 27,86 28,87 33,23
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 23,15 21,15 23,09 26,66
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -45% -3387% -1664% -3538%
Tipinės veiklos pelno marža -377% -4267% -1909% -3936%
Grynojo pelno marža -812% -4064% -1844% -3747%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Ignalinos atominė elektrinė
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas255450080
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaIgnalinos atominės elektrinės ekploatacijos nutraukimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iae.lt/
ROE

-2,9%

Darbuotojų skaičius

1 800

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Audrius KamienasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius JasinskisNepriklausomas narys, UAB FSQUARE akcininkas ir valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Rimvydas ŠtilinisDarbuotojų atstovas, Energy cells, UAB generalinis direktorius
 • Patricija CeikoEnergetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus patarėja
 • Laimonas BelickasNepriklausomas narys, UAB Orion Leasing generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas
 • Jurgita RadzevičėNepriklausoma narė, UAB „SBA Home“, Verslo plėtros direktorė

Informacija aktuali: 2021/09/01