• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pradėta statyti 1974 metais. Lietuvai vykdant stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2009 m. gruodžio 31 d. VĮ IAE visiškai nutraukė elektros energijos gamybą. Iš elektros energijos gamintojo ji tapo savo veiklą nutraukiančia, tačiau branduolinės energetikos objektą eksploatuojančia įmone. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pagrindine IAE veikla tapo eksploatacijos nutraukimas. Pagrindinis įmonės tikslas – saugiai, laiku ir efektyviai naudojant išteklius nutraukti atominės elektrinės su RBMK tipo reaktoriais veiklą.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

                   


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas        

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 234 162 134 178
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 234 162 134 178
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 1 019 1 926 -5 775 -9 099
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -784 -1 763 5 909 9 277
Tipinės veiklos pelno marža -335% -1086% 4416% 5223%
EBITDA 37 -1 437 6 506 9 779
EBITDA marža 16% -885% 4862% 5506%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -589 -2 091 5 322 7 956
Grynojo pelno marža -251% -1289% 3977% 4480%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 97 86 49 250
Pardavimo savikaina 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 97 86 49 250
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 3 915 3 731 7 845 4 015
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -3 818 -3 645 -7 796 -3 766
Tipinės veiklos pelno marža -3936% -4223% -15877% -1507%
EBITDA -3 432 -3 635 -8 326 -2 780
EBITDA marža -3538% -4212% -16958% -1113%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 634 -3 856 -8 618 -3 746
Grynojo pelno marža -3747% -4468% -17551% -1499%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 243 375 208 307 170 744 154 487
Nematerialus turtas 508 521 430 439
Materialus turtas 221 273 193 727 168 014 154 048
Finansinis turtas 21 324 13 815 2 300 0
Kitas ilgalaikis turtas 271 244 0
Trumpalaikis turtas 287 338 273 215 73 061 79 074
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 37 651 20 538 18 421 18 413
Per vienerius metus gautinos sumos 209 969 219 081 24 905 27 878
Kitas trumpalaikis turtas 29 999 7 508 11 554 5 471
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 718 26 088 18 181 27 313
TURTO IŠ VISO 530 865 481 704 244 012 233 803
Nuosavas kapitalas 19 791 17 700 23 021 30 977
Dotacijos, subsidijos 438 029 395 276 170 928 158 665
Įsipareigojimai 7 876 9 144 13 511 17 744
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 876 9 144 13 511 17 744
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 530 865 481 704 244 012 233 803
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 266 841 230 268 195 319 166 019
Nematerialus turtas 406 550 412 314
Materialus turtas 234 784 208 044 180 420 163 401
Finansinis turtas 31 331 21 337 13 831 2 304
Kitas ilgalaikis turtas 320 338 656
Trumpalaikis turtas 266 452 261 914 239 941 255 540
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 52 646 30 714 18 995 17 951
Per vienerius metus gautinos sumos 182 486 205 009 210 954 217 093
Kitas trumpalaikis turtas 20 000 0 3 003 16 434
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 319 26 190 6 989 4 061
TURTO IŠ VISO 533 431 492 583 435 624 421 959
Nuosavas kapitalas 16 745 15 935 10 071 19 276
Dotacijos, subsidijos 437 212 402 963 355 890 357 792
Įsipareigojimai 8 020 8 537 10 104 8 356
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 020 8 537 10 104 8 356
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 533 431 492 583 435 624 421 959

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -11% 26% 29%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -10% 26% 30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 36,48 29,88 5,41 4,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 31,70 27,63 4,04 3,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01 0,01 0,01 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% -885% 4862% 5506%
Tipinės veiklos pelno marža -335% -1086% 4416% 5223%
Grynojo pelno marža -251% -1289% 3977% 4480%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% -1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -14% -5% -53% 69%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -23% -23% -77% -20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 33,23 30,68 23,75 30,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 26,66 27,08 21,87 28,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01 0,01 0,00 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -3538% -4212% -16958% -1113%
Tipinės veiklos pelno marža -3936% -4223% -15877% -1507%
Grynojo pelno marža -3747% -4468% -17551% -1499%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Ignalinos atominė elektrinė
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas255450080
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaIgnalinos atominės elektrinės ekploatacijos nutraukimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iae.lt/
ROE

29,5%

Darbuotojų skaičius

1 610

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Linas BaužysGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/06/03

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dr. Jurgita Radzevičė Nepriklausoma narė; UAB „SBA Home“, generalinė direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Laimonas BelickasNepriklausomas narys; UAB Orion Leasing generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas; VĮ Turto bankas valdybos narys
 • Karolis SankovskiNepriklausomas narys
 • Patricija Ceiko Energetikos ministerijos Branduolinės energetikos politikos grupės patarėja patarėja

Informacija aktuali: 2024/06/03