• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pradėta statyti 1974 metais. Lietuvai vykdant stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2009 m. gruodžio 31 d. VĮ IAE visiškai nutraukė elektros energijos gamybą. Iš elektros energijos gamintojo ji tapo savo veiklą nutraukiančia, tačiau branduolinės energetikos objektą eksploatuojančia įmone. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pagrindine IAE veikla tapo eksploatacijos nutraukimas. Pagrindinis įmonės tikslas – saugiai, laiku ir efektyviai naudojant išteklius nutraukti atominės elektrinės su RBMK tipo reaktoriais veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 201 256 316 234
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 201 256 316 234
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 961 3 049 1 857 1 019
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -760 -2 793 -1 541 -784
Tipinės veiklos pelno marža -377% -1090% -488% -335%
EBITDA -90 -1 626 -210 37
EBITDA marža -45% -635% -66% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 636 -2 940 -1 042 -589
Grynojo pelno marža -812% -1147% -330% -251%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 97 115 97 86
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 97 115 97 86
Bendrojo pelno marža % % 100% 100%
Veiklos sąnaudos 4 236 2 301 3 915 3 731
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -4 139 -2 186 -3 818 -3 645
Tipinės veiklos pelno marža % % -1909% -4223%
EBITDA -1 905 -3 635
EBITDA marža % % -1664% -4212%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 942 -2 110 -3 634 -3 856
Grynojo pelno marža % % -1843% -4468%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 302 338 303 382 291 898 243 375
Nematerialus turtas 90 414 515 508
Materialus turtas 301 775 287 392 259 783 221 273
Finansinis turtas 15 283 31 313 21 324
Kitas ilgalaikis turtas 473 293 287 271
Trumpalaikis turtas 398 077 322 025 288 810 287 338
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 95 282 66 282 51 929 37 651
Per vienerius metus gautinos sumos 230 519 202 921 200 269 209 969
Kitas trumpalaikis turtas 7 769 20 000 29 999
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 64 507 52 822 16 613 9 718
TURTO IŠ VISO 700 482 625 484 580 821 530 865
Nuosavas kapitalas 24 322 21 421 20 380 19 791
Dotacijos, subsidijos 588 200 521 374 480 972 438 029
Įsipareigojimai 87 957 82 674 79 442 72 925
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 13 080 10 353 7 994 7 876
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 700 482 625 484 580 821 530 865
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 308 342 266 841 230 268
Nematerialus turtas 341 406 550
Materialus turtas 276 251 234 784 208 044
Finansinis turtas 31 321 31 331 21 337
Kitas ilgalaikis turtas 429 320 338
Trumpalaikis turtas 280 354 266 452 261 914
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 56 160 52 646 30 714
Per vienerius metus gautinos sumos 193 331 182 486 205 009
Kitas trumpalaikis turtas 20 000 20 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 864 11 319 26 190
TURTO IŠ VISO 588 935 533 431 492 583
Nuosavas kapitalas 19 310 16 745 15 935
Dotacijos, subsidijos 487 586 437 212 402 963
Įsipareigojimai 82 032 79 397 73 586
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 588 935 533 431 492 583

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% -0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -13% -5% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -1% -0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 30,43 31,11 36,13 36,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 23,15 24,70 29,63 31,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,01 0,02 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -45% -635% -66% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -377% -1090% -488% -335%
Grynojo pelno marža -812% -1147% -330% -251%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% % % -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% % % -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% -1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 30,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 23,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,01 0,01 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -45% % -1664% -4212%
Tipinės veiklos pelno marža -377% % -1909% -4223%
Grynojo pelno marža -812% % -1843% -4468%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Ignalinos atominė elektrinė
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas255450080
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaIgnalinos atominės elektrinės ekploatacijos nutraukimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iae.lt/
ROE

-2,9%

Darbuotojų skaičius

1 800

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Audrius KamienasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/01/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius JasinskisNepriklausomas narys, UAB FSQUARE akcininkas ir valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Rimvydas ŠtilinisUAB Energy cells generalinis direktorius
 • Patricija CeikoEnergetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus patarėja
 • Laimonas BelickasNepriklausomas narys, UAB Orion Leasing generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas
 • Jurgita RadzevičėNepriklausoma narė, UAB „SBA Home“, Verslo plėtros direktorė

Informacija aktuali: 2022/01/01