• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė yra valstybės kapitalo valdoma krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo įmonių grupė, kurią sudaro patronuojanti valdymo bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ bei jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos dukterinės bendrovės, paskesnės eilės įmonės, viešosios įstaigos.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

                 


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas        

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 458 932 458 377 432 932 452 001
Pardavimo savikaina 421 353 436 232 427 978 421 651
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 37 580 22 145 4 954 30 350
Bendrojo pelno marža 8% 5% 1% 7%
Veiklos sąnaudos 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 37 580 22 145 4 954 30 350
Tipinės veiklos pelno marža 8% 5% 1% 7%
EBITDA 157 617 136 856 112 104 139 762
EBITDA marža 34% 30% 26% 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 36 556 23 464 1 213 21 643
Grynojo pelno marža 8% 5% 0% 5%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 192 767 204 843 201 864 211 172
Pardavimo savikaina 173 762 174 590 176 796 171 821
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 19 005 30 253 25 067 39 351
Bendrojo pelno marža 10% 15% 12% 19%
Veiklos sąnaudos 32 389 31 444 31 457 28 008
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -13 472 -1 191 -6 390 11 343
Tipinės veiklos pelno marža -7% -1% -3% 5%
EBITDA 54 969 54 040 43 663 65 938
EBITDA marža 29% 26% 22% 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -185 -2 739 -6 561 8 989
Grynojo pelno marža -0% -1% -3% 4%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 1 929 090 1 940 559 1 991 316 2 198 208
Nematerialus turtas 21 477 26 882 28 892 29 590
Materialus turtas 1 896 909 1 903 402 1 951 669 2 157 589
Finansinis turtas 6 251 7 262 7 436 7 261
Kitas ilgalaikis turtas 4 453 3 013 3 320 3 767
Trumpalaikis turtas 158 849 169 489 283 412 293 604
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 569 30 212 30 577 25 024
Per vienerius metus gautinos sumos 50 635 51 635 37 670 32 914
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 69 499 84 656 213 434 228 566
TURTO IŠ VISO 2 104 226 2 117 881 2 280 260 2 498 469
Nuosavas kapitalas 1 162 977 1 166 608 1 161 504 1 174 286
Dotacijos, subsidijos 581 384 603 642 809 164 983 466
Įsipareigojimai 333 678 316 025 286 979 312 152
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 207 287 180 066 159 914 139 808
Ilgalaikiai įsipareigojimai 209 329 187 272 167 762 149 826
Trumpalaikiai įsipareigojimai 124 349 128 753 119 217 162 326
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 104 226 2 117 881 2 280 260 2 498 469
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 1 895 651 1 924 978 1 920 003 2 071 782
Nematerialus turtas 18 104 23 758 26 837 29 377
Materialus turtas 1 867 823 1 890 156 1 881 913 2 031 530
Finansinis turtas 4 598 6 242 7 537 7 354
Kitas ilgalaikis turtas 5 126 4 822 3 717 3 521
Trumpalaikis turtas 145 878 132 935 149 988 250 438
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 51 439 45 026 44 475 40 710
Per vienerius metus gautinos sumos 68 787 70 649 65 304 61 631
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 25 652 17 261 40 209 145 134
TURTO IŠ VISO 2 048 892 2 064 765 2 081 696 2 328 261
Nuosavas kapitalas 1 166 946 1 139 990 1 153 754 1 170 201
Dotacijos, subsidijos 565 489 582 677 629 569 813 725
Įsipareigojimai 283 682 322 186 279 000 318 105
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 170 546 192 997 165 993 142 939
Ilgalaikiai įsipareigojimai 164 215 196 585 170 635 156 512
Trumpalaikiai įsipareigojimai 119 467 125 601 108 365 161 593
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 048 892 2 064 765 2 081 696 2 328 261

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 2% 0% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 2% 0% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,09 0,07 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,28 1,32 2,38 1,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,03 1,08 2,12 1,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,22 0,19 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,24 0,24 0,22 0,21
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,39 0,39 0,37 0,38
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 34% 30% 26% 31%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 5% 1% 7%
Grynojo pelno marža 8% 5% 0% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 13 836 6 241 0 13 022
Dividendai/grynasis pelnas 0,38 0,27 0,00 0,60
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 3% 2% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -0% -0% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,09 0,08 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,22 1,06 1,38 1,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,79 0,70 0,97 1,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,10 0,10 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,11 0,11 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,18 0,17 0,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 26% 22% 31%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -1% -3% 5%
Grynojo pelno marža -0% -1% -3% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110053842
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaGeležinkelių paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.litrail.lt
Grąža valstybei

13,0 mln. eurų

ROE

1,9%

Darbuotojų skaičius

5 825

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Egidijus LazauskasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Kęstutis ŠliužasNepriklausomas narys; IPI srl/Oji Holdings Corporation (Japonija) generalinis direktorius; PayRay Bank, UAB Stebėtojų tarybos ir Audito komiteto narys

VALDYBOS NARIAI

 • Bernard GuillelmonNepriklausomas narys; Konsultacijų įmonės Bridge The Gap Ltd savininkas, konsultantas ir patarėjas; JJM Holding viceprezidentas ir valdybos narys; Camerata Bern Stebėtojų tarybos narys; PROSE AG valdybos narys.
 • Dalia AndrulionienėNepriklausoma narė
 • Aurimas VilkelisNepriklausomas narys; Swiss Post Transporto vadovas; AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Stebėtojų tarybos narys
 • Eugenijus PreikšaNepriklausomas narys; UAB European Merchant Bank Rizikos valdymo vadovas ir valdybos narys
 • Agnė Amelija MikalonėSusisiekimo ministerijos vyriausoji patarėja; AB „Via Lietuva“ valdybos narė
 • Romas ŠvedasMB Romas Švedas ir partneriai direktorius; VšĮ Valdymo koordinavimo centras Valdysenos skyriaus vadovas; MB Romas Švedas ir partneriai vadovas; VU TSPMI partnerystės docentas; RB Rail AS, stebėtojų tarybos narys

Informacija aktuali: 2024/07/01