• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigta 1991 metais. Bendrovė administruoja ir prižiūri Lietuvoje eksploatuojamą geležinkelių tinklą. Pagrindinė jos veikla – krovinių ir keleivių vežimas geležinkeliais, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra. Pagrindiniai įmonės konkurentai – Estijos ir Latvijos geležinkelių bendrovės.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 448 100 467 952 473 541 422 953
Pardavimo savikaina 355 289 361 184 370 201 351 628
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 92 811 106 768 103 340 71 325
Bendrojo pelno marža 21% 23% 22% 17%
Veiklos sąnaudos 55 624 59 609 60 194 69 725
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 37 187 47 159 43 146 1 600
Tipinės veiklos pelno marža 8% 10% 9% 0%
EBITDA 159 317 196 011 193 079 157 617
EBITDA marža 36% 42% 41% 37%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 26 988 54 806 58 095 36 556
Grynojo pelno marža 6% 12% 12% 9%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 207 955 223 209 228 892 192 767
Pardavimo savikaina 176 018 168 153 176 827 173 762
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 31 937 55 057 52 065 19 005
Bendrojo pelno marža 15% 25% 23% 10%
Veiklos sąnaudos 30 984 28 930 28 325 32 477
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 954 26 127 23 740 -13 472
Tipinės veiklos pelno marža 0% 12% 10% -7%
EBITDA 59 927 85 200 96 628 54 969
EBITDA marža 29% 38% 42% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 475 4 651 29 524 -185
Grynojo pelno marža 0% 8% 13% -0%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 909 825 1 846 870 1 825 445 1 929 090
Nematerialus turtas 24 445 21 025 18 681 21 477
Materialus turtas 1 879 492 1 820 136 1 798 512 1 896 909
Finansinis turtas 4 260 4 326 4 945 6 251
Kitas ilgalaikis turtas 1 628 1 383 3 307 4 453
Trumpalaikis turtas 155 541 177 198 226 981 158 849
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 36 167 45 292 38 642 30 569
Per vienerius metus gautinos sumos 35 083 38 477 80 818 50 635
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 83 536 92 832 105 153 69 499
TURTO IŠ VISO 2 067 572 2 025 657 2 056 514 2 104 226
Nuosavas kapitalas 1 138 694 1 151 386 1 167 131 1 162 977
Dotacijos, subsidijos 520 962 538 882 556 015 581 384
Įsipareigojimai 403 711 332 525 330 633 348 952
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 268 533 210 926 185 080 207 287
Ilgalaikiai įsipareigojimai 243 092 188 992 186 673 209 329
Trumpalaikiai įsipareigojimai 134 279 116 768 126 569 124 349
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 067 572 2 025 657 2 056 514 2 104 226
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 1 942 262 1 870 911 1 818 829 1 895 651
Nematerialus turtas 29 049 22 842 19 716 18 104
Materialus turtas 1 906 305 1 842 167 1 793 492 1 867 823
Finansinis turtas 3 379 4 072 3 916 4 598
Kitas ilgalaikis turtas 3 530 1 830 1 705 5 126
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 126 052 160 614 194 735 145 878
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 191 46 438 41 177 51 439
Per vienerius metus gautinos sumos 59 546 40 848 64 318 68 787
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 316 73 328 89 241 25 652
TURTO IŠ VISO 2 072 410 2 032 258 2 019 083 2 048 892
Nuosavas kapitalas 1 087 853 1 156 139 1 137 910 1 166 946
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 605 685 519 065 541 709 565 489
Įsipareigojimai 378 872 357 054 335 666 313 011
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 283 076 239 795 196 518 170 546
Ilgalaikiai įsipareigojimai 264 979 228 377 183 458 164 215
Trumpalaikiai įsipareigojimai 113 893 128 677 123 491 119 467
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 072 410 2 032 258 2 019 083 2 048 892

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 3% 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 5% 5% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 8% 8% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24 0,18 0,16 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,16 1,52 1,79 1,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 1,13 1,49 1,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,23 0,23 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,23 0,25 0,26 0,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,41 0,41 0,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% 42% 41% 37%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 10% 9% 0%
Grynojo pelno marža 6% 12% 12% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 34 000 43 000 38 000 13 836
Dividendai/grynasis pelnas 1,26 0,78 0,65 0,38
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 3% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 4% 6% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 3% 4% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24 0,21 0,17 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,16 1,25 1,58 1,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 0,89 1,24 0,79
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,11 0,11 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,23 0,12 0,12 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,20 0,20 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% 38% 42% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 12% 10% -7%
Grynojo pelno marža 6% 8% 13% -0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 34 000
Dividendai/grynasis pelnas 1,26

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,5%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110053842
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaGeležinkelių paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.litrail.lt
Grąža valstybei

13,8 mln. eurų

ROE

3,1%

Darbuotojų skaičius

8 999

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mantas BartuškaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Kęstutis ŠliužasNepriklausomas narys, Generalinis direktorius, IPI srl/COESIA group (Italija)

VALDYBOS NARIAI

 • Bernard GuillelmonNepriklausomas narys, Stebėtojų tarybos narys, Ermewa Holding; vyriausiasis patarėjas, Nexxiot AG; valdybos viceprezidentas; JJM Holding
 • Dalia AndrulionienėNepriklausoma narė, Vykdomoji direktorė, UAB Omberg
 • Aurimas VilkelisNepriklausomas narys, Transporto departamento vadovas, Šveicarijos paštas
 • Eugenijus PreikšaNepriklausomas narys, Rizikų valdymo ekspertas
 • Agnė Amelija MikalonėVyresnioji patarėja, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
 • Romas ŠvedasMB Romas Švedas ir partneriai direktorius, VU TSPMI partnerystės docentas

Informacija aktuali: 2021/09/01