• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1991 metais įsteigta AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) kartu su kitais tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis sudaro LTG įmonių grupę. LTG pagrindinė veikla – grupės įmonių verslo vertės ir geležinkelių transporto veiklos efektyvumo didinimas. LTG grupės įmonės užtikrina efektyvų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymą, priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą, teikia keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliu paslaugas.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis metinis koreguotos EBITDA pelningumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 25 proc.

 • Metinis grynosios skolos santykis su koreguota EBITDA:

  • 2022–2024 m. ≤ 6 kartai


   SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Veiklos sąnaudų ir pardavimo pajamų santykis:
  • 2022 m. – 0,95
  • 2023 m. – 0,87
  • 2024 m. – 0,88
 • Krovininių traukinių CO2 emisija, tenkanti krovinių vežimo apyvartai (g/tkm neto):
  •  2022 m. – 11,3
  •  2023 m. – 11,2
  •  2024 m. – 8,4
 • Keleivinių traukinių CO2 emisija, tenkanti keleivių vežimo apyvartai (g/kel. km):
  • 2022 m. – 34,4
  • 2023 m. – 34,5
  • 2024 m. – 34,5
 • Pavojaus visuomenei rodiklis (žūčių ir rimtų sužeidimų svertinis skaičius / mln. trauk. km):
  • 2022 m. – 0,42
  • 2023 m. – 0,36
  • 2024 m. – 0,3
 • Keleivių vežimo klientų pasitenkinimas CSAT (angl. Customer satisfacion score), proc.:
  • 2022 m. – 81
  • 2023 m. – 82
  • 2024 m. – 83
 • Darbuotojų įsitraukimo rodiklis, proc.:
  • 2022 m. – 58
  • 2023 m. – 61
  • 2024 m. – 61

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 467 952 473 541 458 932 458 377
Pardavimo savikaina 361 184 370 201 351 628 354 957
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 106 768 103 340 107 304 103 420
Bendrojo pelno marža 23% 22% 23% 23%
Veiklos sąnaudos 59 609 60 194 69 725 81 275
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 47 159 43 146 37 580 22 145
Tipinės veiklos pelno marža 10% 9% 8% 5%
EBITDA 196 011 193 079 157 617 136 856
EBITDA marža 42% 41% 34% 30%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 54 806 58 095 36 556 23 464
Grynojo pelno marža 12% 12% 8% 5%
2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 228 892 192 767 187 710
Pardavimo savikaina 176 827 173 762 174 590
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 52 065 19 005 13 120
Bendrojo pelno marža % 23% 7%
Veiklos sąnaudos 28 325 32 477 31 444
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 23 740 -13 472 -18 324
Tipinės veiklos pelno marža % 10% -10%
EBITDA 96 628 54 040
EBITDA marža % 42% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 29 524 -185 -2 739
Grynojo pelno marža % 13% -1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 846 870 1 825 445 1 929 090 1 940 559
Nematerialus turtas 21 025 18 681 21 477 26 882
Materialus turtas 1 820 136 1 798 512 1 896 909 1 903 402
Finansinis turtas 4 326 4 945 6 251 7 262
Kitas ilgalaikis turtas 1 383 3 307 4 453 3 013
Trumpalaikis turtas 177 198 226 981 158 849 169 489
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 292 38 642 30 569 30 212
Per vienerius metus gautinos sumos 38 477 80 818 50 635 51 635
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 92 832 105 153 69 499 84 656
TURTO IŠ VISO 2 025 657 2 056 514 2 104 226 2 117 881
Nuosavas kapitalas 1 151 386 1 167 131 1 162 977 1 166 608
Dotacijos, subsidijos 538 882 556 015 581 384 587 853
Įsipareigojimai 332 525 330 633 348 952 346 974
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 210 926 185 080 207 287 180 066
Ilgalaikiai įsipareigojimai 188 992 186 673 209 329 183 337
Trumpalaikiai įsipareigojimai 116 768 126 569 124 349 148 477
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 025 657 2 056 514 2 104 226 2 117 881
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 1 818 829 1 895 651 1 924 978
Nematerialus turtas 19 716 18 104 23 758
Materialus turtas 1 793 492 1 867 823 1 890 156
Finansinis turtas 3 916 4 598 6 242
Kitas ilgalaikis turtas 1 705 5 126 4 822
Trumpalaikis turtas 194 735 145 878 132 935
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 41 177 51 439 45 026
Per vienerius metus gautinos sumos 64 318 68 787 70 649
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 89 241 25 652 17 261
TURTO IŠ VISO 2 019 083 2 048 892 2 064 765
Nuosavas kapitalas 1 137 910 1 166 946 1 139 990
Dotacijos, subsidijos 541 709 565 489 582 677
Įsipareigojimai 335 666 313 011 337 355
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 166 778 144 684 162 803
Ilgalaikiai įsipareigojimai 183 458 164 215 196 585
Trumpalaikiai įsipareigojimai 29 740 25 861 30 193
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 019 083 2 048 892 2 064 765

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 3% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 5% 3% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 8% 5% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,18 0,16 0,18 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,52 1,79 1,28 1,14
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,13 1,49 1,03 0,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,23 0,23 0,22 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,25 0,26 0,24 0,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,41 0,41 0,39 0,39
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 42% 41% 34% 30%
Tipinės veiklos pelno marža 10% 9% 8% 5%
Grynojo pelno marža 12% 12% 8% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 43 000 38 000 13 836 6 241
Dividendai/grynasis pelnas 0,78 0,65 0,38 0,27
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% % % 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% % % 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -6% 4% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24 0,15 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,16 6,55 5,64 4,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 5,16 3,65 2,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,23 0,09 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,23 0,25 0,10 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,40 0,17 0,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% % 42% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 8% % 10% -10%
Grynojo pelno marža 6% % 13% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 34 000
Dividendai/grynasis pelnas 1,26

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110053842
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaGeležinkelių paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.litrail.lt
Grąža valstybei

6,2 mln. eurų

ROE

2,0%

Darbuotojų skaičius

7 804

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Egidijus LazauskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Kęstutis ŠliužasNepriklausomas narys, Generalinis direktorius, IPI srl/COESIA group (Italija)

VALDYBOS NARIAI

 • Bernard GuillelmonNepriklausomas narys, Stebėtojų tarybos narys, Ermewa Holding; vyriausiasis patarėjas, Nexxiot AG; valdybos viceprezidentas; JJM Holding, Bridge the Gam savininkas
 • Dalia AndrulionienėNepriklausoma narė, Vykdomoji direktorė, UAB Omberg
 • Aurimas VilkelisNepriklausomas narys, Transporto departamento vadovas, Šveicarijos paštas
 • Eugenijus PreikšaNepriklausomas narys, UAB European Merchant Bank Rizikos valdymo vadovas ir valdybos narys
 • Agnė Amelija MikalonėSusisiekimo ministerijos vyresnioji patarėja
 • Romas ŠvedasMB Romas Švedas ir partneriai direktorius, VU TSPMI partnerystės docentas

Informacija aktuali: 2022/07/01