• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigta 1991 metais. Bendrovė administruoja ir prižiūri Lietuvoje eksploatuojamą geležinkelių tinklą. Pagrindinė jos veikla – krovinių ir keleivių vežimas geležinkeliais, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra. Pagrindiniai įmonės konkurentai – Estijos ir Latvijos geležinkelių bendrovės.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 404 120 448 100 467 952 473 541
Pardavimo savikaina 334 750 355 289 361 184 370 201
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 69 370 92 811 106 768 103 340
Bendrojo pelno marža 17% 21% 23% 22%
Veiklos sąnaudos 114 405 55 624 59 609 60 194
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -45 035 37 187 47 159 43 146
Tipinės veiklos pelno marža -11% 8% 10% 9%
EBITDA 76 092 159 317 196 011 193 079
EBITDA marža 19% 36% 42% 41%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -52 453 26 988 54 806 58 095
Grynojo pelno marža -13% 6% 12% 12%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 207 955 223 209 228 892 192 767
Pardavimo savikaina 176 018 168 153 176 827 173 762
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 31 937 55 057 52 065 19 005
Bendrojo pelno marža 15% 25% 23% 10%
Veiklos sąnaudos 30 984 28 930 28 325 32 477
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 954 26 127 23 740 -13 472
Tipinės veiklos pelno marža 0% 12% 10% -7%
EBITDA 59 927 85 200 96 628 54 969
EBITDA marža 29% 38% 42% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 475 4 651 29 524 -185
Grynojo pelno marža 0% 8% 13% -0%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 1 958 937 1 909 825 1 846 870 1 825 445
Nematerialus turtas 26 096 24 445 21 025 18 681
Materialus turtas 1 926 923 1 879 492 1 820 136 1 798 512
Finansinis turtas 4 497 4 260 4 326 4 945
Kitas ilgalaikis turtas 1 421 1 628 1 383 3 307
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 116 084 155 541 177 198 227 138
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 36 738 36 167 45 292 43 655
Per vienerius metus gautinos sumos 53 921 35 083 38 477 75 962
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 20 666 83 536 92 832 105 153
TURTO IŠ VISO 2 077 717 2 067 572 2 025 657 2 056 514
Nuosavas kapitalas 1 111 683 1 138 694 1 151 386 1 167 131
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 515 251 520 962 538 882 556 015
Įsipareigojimai 445 774 403 711 332 525 329 864
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 301 469 268 533 210 926 183 058
Ilgalaikiai įsipareigojimai 275 089 243 092 188 992 175 935
Trumpalaikiai įsipareigojimai 111 468 134 279 116 768 125 800
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 077 717 2 067 572 2 025 657 2 056 514
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 1 942 262 1 870 911 1 818 829 1 895 651
Nematerialus turtas 29 049 22 842 19 716 18 104
Materialus turtas 1 906 305 1 842 167 1 793 492 1 867 823
Finansinis turtas 3 379 4 072 3 916 4 598
Kitas ilgalaikis turtas 3 530 1 830 1 705 5 126
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 126 052 160 614 194 735 145 878
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 191 46 438 41 177 51 439
Per vienerius metus gautinos sumos 59 546 40 848 64 318 68 787
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 316 73 328 89 241 25 652
TURTO IŠ VISO 2 072 410 2 032 258 2 019 083 2 048 892
Nuosavas kapitalas 1 087 853 1 156 139 1 137 910 1 166 946
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 605 685 519 065 541 709 565 489
Įsipareigojimai 378 872 357 054 335 666 313 011
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 283 076 239 795 196 518 170 546
Ilgalaikiai įsipareigojimai 264 979 228 377 183 458 164 215
Trumpalaikiai įsipareigojimai 113 893 128 677 123 491 119 467
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 072 410 2 032 258 2 019 083 2 048 892

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% 1% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% 2% 5% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% 4% 8% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,27 0,24 0,18 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,04 1,16 1,52 1,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,71 0,89 1,13 1,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,22 0,23 0,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,21 0,23 0,25 0,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,37 0,40 0,41 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 36% 42% 41%
Tipinės veiklos pelno marža -11% 8% 10% 9%
Grynojo pelno marža -13% 6% 12% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 34 000 43 000 38 000
Dividendai/grynasis pelnas 1,26 0,78 0,65
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 3% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 4% 6% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 3% 4% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24 0,21 0,17 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,16 1,25 1,58 1,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 0,89 1,24 0,79
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,11 0,11 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,23 0,12 0,12 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,20 0,20 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% 38% 42% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 12% 10% -7%
Grynojo pelno marža 6% 8% 13% -0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 34 000
Dividendai/grynasis pelnas 1,26

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,5%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas110053842
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaGeležinkelių paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.litrail.lt
Grąža valstybei

38,0 mln. eurų

ROE

5,0%

Darbuotojų skaičius

9 340

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys