• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1991 metais įsteigta AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) kartu su kitais tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis sudaro LTG įmonių grupę. LTG pagrindinė veikla – grupės įmonių verslo vertės ir geležinkelių transporto veiklos efektyvumo didinimas. LTG grupės įmonės užtikrina efektyvų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymą, priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą, teikia keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliu paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 448 100 467 952 473 541 422 953
Pardavimo savikaina 355 289 361 184 370 201 351 628
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 92 811 106 768 103 340 71 325
Bendrojo pelno marža 21% 23% 22% 17%
Veiklos sąnaudos 55 624 59 609 60 194 69 725
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 37 187 47 159 43 146 1 600
Tipinės veiklos pelno marža 8% 10% 9% 0%
EBITDA 159 317 196 011 193 079 157 617
EBITDA marža 36% 42% 41% 37%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 26 988 54 806 58 095 36 556
Grynojo pelno marža 6% 12% 12% 9%
2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 228 892 192 767 187 710
Pardavimo savikaina 176 827 173 762 174 590
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 52 065 19 005 13 120
Bendrojo pelno marža % 23% 7%
Veiklos sąnaudos 28 325 32 477 31 444
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 23 740 -13 472 -18 324
Tipinės veiklos pelno marža % 10% -10%
EBITDA 96 628 54 040
EBITDA marža % 42% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 29 524 -185 -2 739
Grynojo pelno marža % 13% -1%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 909 825 1 846 870 1 825 445 1 929 090
Nematerialus turtas 24 445 21 025 18 681 21 477
Materialus turtas 1 879 492 1 820 136 1 798 512 1 896 909
Finansinis turtas 4 260 4 326 4 945 6 251
Kitas ilgalaikis turtas 1 628 1 383 3 307 4 453
Trumpalaikis turtas 155 541 177 198 226 981 158 849
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 36 167 45 292 38 642 30 569
Per vienerius metus gautinos sumos 35 083 38 477 80 818 50 635
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 83 536 92 832 105 153 69 499
TURTO IŠ VISO 2 067 572 2 025 657 2 056 514 2 104 226
Nuosavas kapitalas 1 138 694 1 151 386 1 167 131 1 162 977
Dotacijos, subsidijos 520 962 538 882 556 015 581 384
Įsipareigojimai 403 711 332 525 330 633 348 952
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 268 533 210 926 185 080 207 287
Ilgalaikiai įsipareigojimai 243 092 188 992 186 673 209 329
Trumpalaikiai įsipareigojimai 134 279 116 768 126 569 124 349
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 067 572 2 025 657 2 056 514 2 104 226
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 1 818 829 1 895 651 1 924 978
Nematerialus turtas 19 716 18 104 23 758
Materialus turtas 1 793 492 1 867 823 1 890 156
Finansinis turtas 3 916 4 598 6 242
Kitas ilgalaikis turtas 1 705 5 126 4 822
Trumpalaikis turtas 194 735 145 878 132 935
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 41 177 51 439 45 026
Per vienerius metus gautinos sumos 64 318 68 787 70 649
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 89 241 25 652 17 261
TURTO IŠ VISO 2 019 083 2 048 892 2 064 765
Nuosavas kapitalas 1 137 910 1 166 946 1 139 990
Dotacijos, subsidijos 541 709 565 489 582 677
Įsipareigojimai 335 666 313 011 337 355
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 166 778 144 684 162 803
Ilgalaikiai įsipareigojimai 183 458 164 215 196 585
Trumpalaikiai įsipareigojimai 29 740 25 861 30 193
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 019 083 2 048 892 2 064 765

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 3% 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 5% 5% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 8% 8% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24 0,18 0,16 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,16 1,52 1,79 1,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 1,13 1,49 1,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,23 0,23 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,23 0,25 0,26 0,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,41 0,41 0,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% 42% 41% 37%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 10% 9% 0%
Grynojo pelno marža 6% 12% 12% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 34 000 43 000 38 000 13 836
Dividendai/grynasis pelnas 1,26 0,78 0,65 0,38
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% % % 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% % % 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -6% 4% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24 0,15 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,16 6,55 5,64 4,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 5,16 3,65 2,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,23 0,09 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,23 0,25 0,10 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,40 0,17 0,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% % 42% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 8% % 10% -10%
Grynojo pelno marža 6% % 13% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 34 000
Dividendai/grynasis pelnas 1,26

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,5%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110053842
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaGeležinkelių paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.litrail.lt
Grąža valstybei

13,8 mln. eurų

ROE

3,1%

Darbuotojų skaičius

8 999

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L. e. p. Egidijus LazauskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Kęstutis ŠliužasNepriklausomas narys, Generalinis direktorius, IPI srl/COESIA group (Italija)

VALDYBOS NARIAI

 • Bernard GuillelmonNepriklausomas narys, Stebėtojų tarybos narys, Ermewa Holding; vyriausiasis patarėjas, Nexxiot AG; valdybos viceprezidentas; JJM Holding, Bridge the Gam savininkas
 • Dalia AndrulionienėNepriklausoma narė, Vykdomoji direktorė, UAB Omberg
 • Aurimas VilkelisNepriklausomas narys, Transporto departamento vadovas, Šveicarijos paštas
 • Eugenijus PreikšaNepriklausomas narys, Rizikos valdymo vadovas, UAB European Merchant Bank
 • Agnė Amelija MikalonėSusisiekimo ministerijos vyresnioji patarėja
 • Romas ŠvedasMB Romas Švedas ir partneriai direktorius, VU TSPMI partnerystės docentas

Informacija aktuali: 2022/05/01