• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

KN išaugo iš Lietuvos naftos ir SGD terminalų operatorės vaidmens ir tampa tarptautinės SGD rinkos žaidėja. Bendrovė rinkai teikia sukauptas terminalų eksploatavimo ir vystymo žinias bei jungia energetikos rinkas, klientams visame pasaulyje suteikdama galimybę apsirūpinti ir prekiauti energetiniais resursais. KN sau kelia ambicingą tikslą Lietuvos energetinę nepriklausomybę užtikrinusią bendrovę paversti į regione lyderiaujančią ir saugos kultūrą puoselėjančią naftos ir SGD paslaugų centro operatorę bei tarptautinėje erdvėje vertinamą SGD projektų partnerę.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė koreguota EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≥ 33,9 mln. Eur

 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 1,7–3,2 karto


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 99 998 104 363 80 114 61 811
Pardavimo savikaina 82 629 83 529 50 960 53 109
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 17 369 20 834 29 154 8 702
Bendrojo pelno marža 17% 20% 36% 14%
Veiklos sąnaudos 5 780 7 064 10 164 61 991
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 11 589 13 770 18 990 -53 289
Tipinės veiklos pelno marža 12% 13% 24% -86%
EBITDA 26 781 71 818 45 515 -27 582
EBITDA marža 27% 69% 57% -45%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 577 7 561 33 586 -64 075
Grynojo pelno marža 12% 7% 42% -104%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 51 244 40 737 31 629 35 976
Pardavimo savikaina 42 561 25 094 26 887 26 958
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 683 15 643 4 742 9 018
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 3 471 4 714 3 539 3 812
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 212 10 929 1 203 5 206
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 33 969 24 166 14 599 16 859
EBITDA marža 66% 59% 46% 47%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 542 9 412 -6 764 -13 848
Grynojo pelno marža 5% 23% -21% -38%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 202 473 581 351 559 999 493 240
Nematerialus turtas 726 534 496 456
Materialus turtas 199 211 207 824 201 845 150 686
Finansinis turtas 404 197 256 226
Kitas ilgalaikis turtas 2 132 372 796 357 402 341 872
Trumpalaikis turtas 90 654 81 946 91 695 78 841
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 747 2 400 2 415 1 798
Per vienerius metus gautinos sumos 13 998 14 327 11 957 12 255
Kitas trumpalaikis turtas 1 671 23 354 26 247 3 271
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 73 238 41 865 51 076 61 517
TURTO IŠ VISO 293 127 663 297 651 694 572 081
Nuosavas kapitalas 195 490 190 649 216 326 144 713
Dotacijos, subsidijos 4 642 5 988 5 817 5 771
Įsipareigojimai 92 995 466 660 429 551 421 597
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 76 152 450 250 402 129 407 028
Ilgalaikiai įsipareigojimai 74 368 402 366 367 280 360 181
Trumpalaikiai įsipareigojimai 18 627 64 222 60 562 57 820
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 293 127 663 297 651 694 572 081
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 569 797 549 204 490 010
Nematerialus turtas 429 434 859
Materialus turtas 568 253 198 631 148 233
Finansinis turtas 972 203 234
Kitas ilgalaikis turtas 143 349 936 340 684
Trumpalaikis turtas 89 373 77 124 83 534
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 636 1 880 2 197
Per vienerius metus gautinos sumos 13 743 13 865 14 598
Kitas trumpalaikis turtas 18 544 1 646 3 271
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 54 450 59 733 63 468
TURTO IŠ VISO 659 170 626 328 573 544
Nuosavas kapitalas 192 070 202 091 131 150
Dotacijos, subsidijos 5 712 5 718 5 564
Įsipareigojimai 461 388 418 519 436 830
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 448 932 395 924 420 086
Ilgalaikiai įsipareigojimai 395 740 358 495 368 632
Trumpalaikiai įsipareigojimai 63 852 58 235 65 262
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 659 170 626 328 573 544

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 2% 5% -10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 4% 17% -35%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 5% 6% -21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,39 2,36 1,86 2,81
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,87 1,28 1,51 1,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,77 1,24 1,47 1,33
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,34 0,22 0,12 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,49 0,27 0,14 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,51 0,54 0,39 0,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 69% 57% -45%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 13% 24% -86%
Grynojo pelno marža 12% 7% 42% -104%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 8 373 5 747 5 454
Dividendai/grynasis pelnas 0,72 0,76 0,16
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % 3% -12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% % 10% -43%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 4% 0% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,36 1,96 2,81 3,20
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,28 1,40 1,32 1,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,24 1,36 1,29 1,25
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,12 0,05 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,27 0,14 0,06 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,54 0,42 0,16 0,22
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 69% 59% 46% 47%
Tipinės veiklos pelno marža 13% % % %
Grynojo pelno marža 7% 23% -21% -38%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5 747
Dividendai/grynasis pelnas 0,76

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos nafta“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110648893
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaŽaliavinės naftos ir naftos produktų eksportas ir importas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis72,32%
https://www.kn.lt/
ROE

-35,5%

Darbuotojų skaičius

375

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius ŠilenskisGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Edvinas Katilius Nepriklausomas narys; PMI (Philip Morris International) Global Duty Free, viceprezidentas

VALDYBOS NARIAI

 • Guy MasonNepriklausomas narys; Windward Limited valdybos narys
 • Jūratė LingienėNepriklausoma narė, SEB Technologijų ir pagalbos verslui funkcijų finansų vadovė
 • Alfonso MorrielloNepriklausomas narys, AXEGAZ Trading & Technologies generalinis direktorius
 • Karolis ŠvaikauskasEnergetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės vadovas

Informacija aktuali: 2023/05/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Robertas VyšniauskasNepriklausomas narys, bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantas

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys; UAB „Victory Funds“ valdybos narys, MB „Buteo Invest“ vadovas, JSCB "Qishloq Qurilish Bank" stebėtojų tarybos narys
 • Dovilė KavaliauskienėEnergetikos ministerija Teisės ir personalo grupės patarėja

Informacija aktuali: 2023/05/01