• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

KN išaugo iš Lietuvos naftos ir SGD terminalų operatorės vaidmens ir tampa tarptautinės SGD rinkos žaidėja. Bendrovė rinkai teikia sukauptas terminalų eksploatavimo ir vystymo žinias bei jungia energetikos rinkas, klientams visame pasaulyje suteikdama galimybę apsirūpinti ir prekiauti energetiniais resursais. KN sau kelia ambicingą tikslą Lietuvos energetinę nepriklausomybę užtikrinusią bendrovę paversti į regione lyderiaujančią ir saugos kultūrą puoselėjančią naftos ir SGD paslaugų centro operatorę bei tarptautinėje erdvėje vertinamą SGD projektų partnerę.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 106 484 99 998 104 363 80 114
Pardavimo savikaina 82 739 82 629 83 529 50 960
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 23 745 17 369 20 834 29 154
Bendrojo pelno marža 22% 17% 20% 36%
Veiklos sąnaudos 6 217 5 780 7 064 9 811
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 17 528 11 589 13 770 19 343
Tipinės veiklos pelno marža 16% 12% 13% 24%
EBITDA 31 239 26 781 71 818 45 868
EBITDA marža 29% 27% 69% 57%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 17 031 11 577 7 561 33 958
Grynojo pelno marža 16% 12% 7% 42%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 52 739 51 244 40 737 31 629
Pardavimo savikaina 40 052 42 561 25 094 26 887
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 12 687 8 683 15 643 4 742
Bendrojo pelno marža % % 17% 15%
Veiklos sąnaudos 2 684 3 471 4 714 3 539
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 10 003 5 212 10 929 1 203
Tipinės veiklos pelno marža % % 10% 4%
EBITDA 33 969 14 599
EBITDA marža % % 66% 46%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 210 2 542 9 412 -6 764
Grynojo pelno marža % % 5% -21%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 204 977 202 473 581 351 559 999
Nematerialus turtas 490 726 534 496
Materialus turtas 201 449 199 211 207 824 201 845
Finansinis turtas 410 404 197 256
Kitas ilgalaikis turtas 2 628 2 132 372 796 357 402
Trumpalaikis turtas 96 268 90 654 81 946 91 695
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 372 1 747 2 400 2 415
Per vienerius metus gautinos sumos 12 765 13 998 14 327 11 957
Kitas trumpalaikis turtas 65 384 1 671 23 354 26 247
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16 747 73 238 41 865 51 076
TURTO IŠ VISO 301 245 293 127 663 297 651 694
Nuosavas kapitalas 200 344 195 490 190 649 216 326
Dotacijos, subsidijos 4 006 4 642 5 988 5 817
Įsipareigojimai 96 895 92 995 466 660 429 551
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 76 379 76 152 450 250 402 129
Ilgalaikiai įsipareigojimai 76 733 74 368 402 366 367 280
Trumpalaikiai įsipareigojimai 20 162 18 627 64 222 60 562
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 301 245 293 127 663 297 651 694
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 470 291 569 797 549 204
Nematerialus turtas 634 429 434
Materialus turtas 466 776 568 253 198 631
Finansinis turtas 1 068 972 203
Kitas ilgalaikis turtas 1 813 143 349 936
Trumpalaikis turtas 77 752 89 373 77 124
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 083 2 636 1 880
Per vienerius metus gautinos sumos 12 989 13 743 13 865
Kitas trumpalaikis turtas 2 213 18 544 1 646
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 60 467 54 450 59 733
TURTO IŠ VISO 548 043 659 170 626 328
Nuosavas kapitalas 185 688 192 070 202 091
Dotacijos, subsidijos 4 464 5 712 5 718
Įsipareigojimai 357 891 461 388 418 519
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 71 789 395 461 350 546
Ilgalaikiai įsipareigojimai 289 159 395 740 358 495
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 168 53 471 45 378
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 548 043 659 170 626 328

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 4% 2% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 6% 4% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 9% 5% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,38 0,39 2,36 1,86
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,77 4,87 1,28 1,51
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,71 4,77 1,24 1,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,39 0,34 0,22 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 0,49 0,27 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,54 0,51 0,54 0,39
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 27% 69% 57%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 12% 13% 24%
Grynojo pelno marža 16% 12% 7% 42%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 12 317 8 373 5 747 5 454
Dividendai/grynasis pelnas 0,72 0,72 0,76 0,16
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% % % 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% % % 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% -11% 7% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,38 2,34 1,96
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,77 24,54 1,67 1,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,71 23,89 1,62 1,66
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,39 0,19 0,07 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 0,22 0,08 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,54 0,55 0,22 0,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% % 66% 46%
Tipinės veiklos pelno marža 16% % 10% 4%
Grynojo pelno marža 16% % 5% -21%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 12 317
Dividendai/grynasis pelnas 0,72

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,8%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos nafta“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110648893
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaŽaliavinės naftos ir naftos produktų eksportas ir importas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis72,32%
https://www.kn.lt/
Grąža valstybei

5,5 mln. eurų

ROE

16,7%

Darbuotojų skaičius

411

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius ŠilenskisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • -

VALDYBOS NARIAI

 • Edvinas Katilius Nepriklausomas narys; PMI (Philip Morris International) Global Duty Free, viceprezidentas
 • Guy MasonNepriklausomas narys; Windward Limited valdybos narys
 • Jūratė LingienėNepriklausoma narė, SEB Technologijų ir pagalbos verslui funkcijų finansų vadovė
 • Alfonso MorrielloNepriklausomas narys, AXEGAZ Trading & Technologies generalinis direktorius

Informacija aktuali: 2022/05/01