• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB „Klaipėdos nafta“ įsteigta 1994 metais. Pagrindinė bendrovės veikla – žaliavinės naftos ir naftos produktų eksportas ir importas bei susijusios paslaugos. Bendrovės talpyklose perkraunama žaliavinė nafta ir jos produktai. Pagrindiniai bendrovės konkurentai yra Baltijos jūrų uostuose veikiantys naftos produktų krovos terminalai. „Klaipėdos naftos“ akcijomis prekiaujama „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 103 839 106 484 99 998 104 363
Pardavimo savikaina 83 042 82 739 82 629 83 529
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 20 797 23 745 17 369 20 834
Bendrojo pelno marža 20% 22% 17% 20%
Veiklos sąnaudos 5 905 6 217 5 780 7 064
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 14 892 17 528 11 589 13 770
Tipinės veiklos pelno marža 14% 16% 12% 13%
EBITDA 28 060 31 239 26 781 71 818
EBITDA marža 27% 29% 27% 69%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 794 17 031 11 577 7 561
Grynojo pelno marža 13% 16% 12% 7%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 46 491 52 341 54 143 52 739
Pardavimo savikaina 41 007 41 276 41 463 40 052
Bendrasis pelnas 5 484 11 065 12 680 12 687
Bendrojo pelno marža 12% 21% 23% 24%
Veiklos sąnaudos 3 522 2 814 3 403 2 684
Tipinės veiklos pelnas 1 962 8 251 9 277 10 003
Tipinės veiklos pelno marža 4% 16% 17% 19%
EBITDA 8 525 15 188 16 205 17 170
EBITDA marža 18% 29% 30% 33%
Grynasis pelnas 2 072 7 389 9 642 10 210
Grynojo pelno marža 4% 14% 18% 19%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 186 895 204 977 202 473 581 351
Nematerialus turtas 399 490 726 534
Materialus turtas 182 925 201 449 199 211 207 824
Finansinis turtas 411 410 404 197
Kitas ilgalaikis turtas 3 160 2 628 2 132 372 796
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 55 536 96 268 90 654 81 946
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 117 1 372 1 747 2 400
Per vienerius metus gautinos sumos 11 207 12 765 13 998 14 327
Kitas trumpalaikis turtas 156 65 384 1 671 23 354
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 42 056 16 747 73 238 41 865
TURTO IŠ VISO 242 431 301 245 293 127 663 297
Nuosavas kapitalas 192 969 200 344 195 490 190 649
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 2 781 4 006 4 642 5 988
Įsipareigojimai 46 681 96 895 92 995 466 660
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 29 724 76 379 76 152 73 373
Ilgalaikiai įsipareigojimai 31 290 76 733 74 368 402 366
Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 391 20 162 18 627 64 294
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 242 431 301 245 293 127 663 297
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 186 895 189 957 204 977 203 564
Nematerialus turtas 399 407 490 631
Materialus turtas 182 925 186 245 201 449 200 217
Finansinis turtas 411 411 410 357
Kitas ilgalaikis turtas 3 160 2 894 2 628 2 359
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 55 536 52 045 96 268 89 952
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 117 1 921 1 372 1 607
Per vienerius metus gautinos sumos 11 207 13 281 12 765 13 845
Kitas trumpalaikis turtas 156 619 384 599
Pinigai ir ekvivalentai 42 056 36 224 81 747 73 901
Turto iš viso 242 431 242 002 301 245 293 516
Nuosavas kapitalas 192 969 190 702 200 344 193 523
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 2 781 4 006 4 006 4 897
Įsipareigojimai 46 681 47 294 96 895 95 096
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 29 724 29 664 76 379 76 388
Ilgalaikiai įsipareigojimai 31 290 31 442 76 759 75 620
Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 391 15 852 20 136 19 476
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 242 431 242 002 301 245 293 516

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 6% 4% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 9% 6% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 13% 9% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,38 0,39 0,38
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,61 4,77 4,87 1,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,47 4,71 4,77 1,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,39 0,34 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,54 0,49 0,27
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 0,54 0,51 0,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 29% 27% 69%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 16% 12% 13%
Grynojo pelno marža 13% 16% 12% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 6 983 12 317 8 373 5 747
Dividendai/grynasis pelnas 0,51 0,72 0,72 0,76
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 6% 4% 6% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 5% 9% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 5% 7% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,12 0,25 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,61 3,28 4,78 4,62
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,47 3,16 4,71 4,54
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,41 0,39 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,53 0,54 0,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 0,52 0,54 0,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 29% 30% 33%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 16% 17% 19%
Grynojo pelno marža 4% 14% 18% 19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5 050 8 907
Dividendai/grynasis pelnas 0,51 0,72

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,1%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos nafta“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110648893
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaŽaliavinės naftos ir naftos produktų eksportas ir importas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis72,32%
https://www.kn.lt/
Grąža valstybei

5,7 mln. eurų

ROE

3,9%

Darbuotojų skaičius

365

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius ŠilenskisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Giedrius DusevičiusNepriklausomas narys; UAB „ACC Distribution“ valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Bjarke PålssonNepriklausomas narys; Mark & Wedell A/S vadovas, M&W JAWO A/S vadovas
 • Mantas BartuškaAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius; Lietuvos pramonininkų konfederacijos narys
 • Dainius BražiūnasEnergetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vadovas, Asociacijos „Koturnos“ vadovas
 • Ian Jonathan BradshawNepriklausomas narys; „Contiguous Consulting Ltd.“ vadovas

Informacija aktuali: 2020/09/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Eimantas KiudulasNepriklausomas narys; UAB „iValue“ vadovas, akcininkas; UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ vadovas, valdybos narys; UAB „Flex Start One“ vadovas, Eimanto Kiudulo įmonė, vadovas

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Karolis ŠvaikauskasEnergetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės vadovas

Informacija aktuali: 2020/09/01