• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Klaipėdos nafta“ įsteigta 1994 metais. Pagrindinė bendrovės veikla – žaliavinės naftos ir naftos produktų eksportas ir importas bei susijusios paslaugos. Bendrovės talpyklose perkraunama žaliavinė nafta ir jos produktai. Pagrindiniai bendrovės konkurentai yra Baltijos jūrų uostuose veikiantys naftos produktų krovos terminalai. „Klaipėdos naftos“ akcijomis prekiaujama „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 103 839 106 484 99 998 104 363
Pardavimo savikaina 83 042 82 739 82 629 83 529
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 20 797 23 745 17 369 20 834
Bendrojo pelno marža 20% 22% 17% 20%
Veiklos sąnaudos 5 905 6 217 5 780 7 064
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 14 892 17 528 11 589 13 770
Tipinės veiklos pelno marža 14% 16% 12% 13%
EBITDA 28 060 31 239 26 781 71 818
EBITDA marža 27% 29% 27% 69%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 794 17 031 11 577 7 561
Grynojo pelno marža 13% 16% 12% 7%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 52 341 52 739 51 244 40 737
Pardavimo savikaina 41 276 40 052 42 561 25 094
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 11 065 12 687 8 683 15 643
Bendrojo pelno marža 21% 24% 17% 38%
Veiklos sąnaudos 2 814 2 684 3 471 4 699
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 8 251 10 003 5 212 10 944
Tipinės veiklos pelno marža 16% 19% 10% 27%
EBITDA 15 195 17 170 33 805 24 166
EBITDA marža 29% 33% 66% 59%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 838 9 2 542 9 412
Grynojo pelno marža 14% 19% 5% 23%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 186 895 204 977 202 473 581 351
Nematerialus turtas 399 490 726 534
Materialus turtas 182 925 201 449 199 211 207 824
Finansinis turtas 411 410 404 197
Kitas ilgalaikis turtas 3 160 2 628 2 132 372 796
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 55 536 96 268 90 654 81 946
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 117 1 372 1 747 2 400
Per vienerius metus gautinos sumos 11 207 12 765 13 998 14 327
Kitas trumpalaikis turtas 156 65 384 1 671 23 354
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 42 056 16 747 73 238 41 865
TURTO IŠ VISO 242 431 301 245 293 127 663 297
Nuosavas kapitalas 192 969 200 344 195 490 190 649
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 2 781 4 006 4 642 5 988
Įsipareigojimai 46 681 96 895 92 995 466 660
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 29 724 76 379 76 152 73 373
Ilgalaikiai įsipareigojimai 31 290 76 733 74 368 402 366
Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 391 20 162 18 627 64 294
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 242 431 301 245 293 127 663 297
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 189 957 203 564 470 291 569 797
Nematerialus turtas 407 631 634 429
Materialus turtas 186 245 200 217 466 776 568 253
Finansinis turtas 411 357 1 068 972
Kitas ilgalaikis turtas 2 894 2 359 1 813 143
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 52 045 89 952 77 752 89 373
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 921 1 607 2 083 2 636
Per vienerius metus gautinos sumos 13 281 13 845 12 989 13 743
Kitas trumpalaikis turtas 619 599 2 213 18 544
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 36 224 73 901 60 467 54 450
TURTO IŠ VISO 242 002 293 516 548 043 659 170
Nuosavas kapitalas 190 702 193 523 185 688 192 070
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 4 006 4 897 4 464 5 712
Įsipareigojimai 47 294 95 096 357 891 461 388
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 29 664 76 388 74 957 448 932
Ilgalaikiai įsipareigojimai 31 442 75 620 289 159 395 740
Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 852 19 476 68 732 63 852
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 242 002 293 516 548 043 659 170

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 6% 4% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 9% 6% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 13% 9% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,38 0,39 0,38
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,61 4,77 4,87 1,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,47 4,71 4,77 1,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,39 0,34 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,54 0,49 0,27
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 0,54 0,51 0,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 29% 27% 69%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 16% 12% 13%
Grynojo pelno marža 13% 16% 12% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 6 983 12 317 8 373 5 747
Dividendai/grynasis pelnas 0,51 0,72 0,72 0,76
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 7% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 10% 2% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 7% 2% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,38 0,39 0,40 2,34
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,77 4,62 1,13 1,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,71 4,54 1,10 1,36
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,39 0,20 0,12 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 0,27 0,15 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,54 0,27 0,27 0,22
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 33% 66% 59%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 19% 10% 27%
Grynojo pelno marža 16% 19% 5% 23%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 12 317
Dividendai/grynasis pelnas 0,72

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,8%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos nafta“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas110648893
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaŽaliavinės naftos ir naftos produktų eksportas ir importas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis72,32%
https://www.kn.lt/
Grąža valstybei

5,7 mln. eurų

ROE

3,9%

Darbuotojų skaičius

365

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys