• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

KN išaugo iš Lietuvos naftos ir SGD terminalų operatorės vaidmens ir tampa tarptautinės SGD rinkos žaidėja. Bendrovė rinkai teikia sukauptas terminalų eksploatavimo ir vystymo žinias bei jungia energetikos rinkas, klientams visame pasaulyje suteikdama galimybę apsirūpinti ir prekiauti energetiniais resursais. KN sau kelia ambicingą tikslą Lietuvos energetinę nepriklausomybę užtikrinusią bendrovę paversti į regione lyderiaujančią ir saugos kultūrą puoselėjančią naftos ir SGD paslaugų centro operatorę bei tarptautinėje erdvėje vertinamą SGD projektų partnerę.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė koreguota EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≥ 33,9 mln. Eur

 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 1,7–3,2 karto


          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 99 998 104 363 80 114 61 811
Pardavimo savikaina 82 629 83 529 50 960 53 109
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 17 369 20 834 29 154 8 702
Bendrojo pelno marža 17% 20% 36% 14%
Veiklos sąnaudos 5 780 7 064 10 164 61 991
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 11 589 13 770 18 990 -53 289
Tipinės veiklos pelno marža 12% 13% 24% -86%
EBITDA 26 781 71 818 45 515 -27 582
EBITDA marža 27% 69% 57% -45%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 577 7 561 33 586 -64 075
Grynojo pelno marža 12% 7% 42% -104%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 52 739 51 244 40 737 31 629
Pardavimo savikaina 40 052 42 561 25 094 26 887
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 12 687 8 683 15 643 4 742
Bendrojo pelno marža % % 17% 15%
Veiklos sąnaudos 2 684 3 471 4 714 3 539
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 10 003 5 212 10 929 1 203
Tipinės veiklos pelno marža % % 10% 4%
EBITDA 33 969 14 599
EBITDA marža % % 66% 46%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 210 2 542 9 412 -6 764
Grynojo pelno marža % % 5% -21%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 202 473 581 351 559 999 493 240
Nematerialus turtas 726 534 496 456
Materialus turtas 199 211 207 824 201 845 150 686
Finansinis turtas 404 197 256 226
Kitas ilgalaikis turtas 2 132 372 796 357 402 341 872
Trumpalaikis turtas 90 654 81 946 91 695 78 841
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 747 2 400 2 415 1 798
Per vienerius metus gautinos sumos 13 998 14 327 11 957 12 255
Kitas trumpalaikis turtas 1 671 23 354 26 247 3 271
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 73 238 41 865 51 076 61 517
TURTO IŠ VISO 293 127 663 297 651 694 572 081
Nuosavas kapitalas 195 490 190 649 216 326 144 713
Dotacijos, subsidijos 4 642 5 988 5 817 5 771
Įsipareigojimai 92 995 466 660 429 551 421 597
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 76 152 450 250 402 129 407 028
Ilgalaikiai įsipareigojimai 74 368 402 366 367 280 360 181
Trumpalaikiai įsipareigojimai 18 627 64 222 60 562 57 820
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 293 127 663 297 651 694 572 081
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 470 291 569 797 549 204
Nematerialus turtas 634 429 434
Materialus turtas 466 776 568 253 198 631
Finansinis turtas 1 068 972 203
Kitas ilgalaikis turtas 1 813 143 349 936
Trumpalaikis turtas 77 752 89 373 77 124
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 083 2 636 1 880
Per vienerius metus gautinos sumos 12 989 13 743 13 865
Kitas trumpalaikis turtas 2 213 18 544 1 646
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 60 467 54 450 59 733
TURTO IŠ VISO 548 043 659 170 626 328
Nuosavas kapitalas 185 688 192 070 202 091
Dotacijos, subsidijos 4 464 5 712 5 718
Įsipareigojimai 357 891 461 388 418 519
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 71 789 395 461 350 546
Ilgalaikiai įsipareigojimai 289 159 395 740 358 495
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 168 53 471 45 378
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 548 043 659 170 626 328

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 2% 5% -10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 4% 17% -35%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 5% 6% -21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,39 2,36 1,86 2,81
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,87 1,28 1,51 1,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,77 1,24 1,47 1,33
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,34 0,22 0,12 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,49 0,27 0,14 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,51 0,54 0,39 0,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 69% 57% -45%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 13% 24% -86%
Grynojo pelno marža 12% 7% 42% -104%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 8 373 5 747 5 454
Dividendai/grynasis pelnas 0,72 0,76 0,16
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% % % 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% % % 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% -11% 7% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,38 2,34 1,96
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,77 24,54 1,67 1,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,71 23,89 1,62 1,66
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,39 0,19 0,07 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 0,22 0,08 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,54 0,55 0,22 0,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% % 66% 46%
Tipinės veiklos pelno marža 16% % 10% 4%
Grynojo pelno marža 16% % 5% -21%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 12 317
Dividendai/grynasis pelnas 0,72

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos nafta“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110648893
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaŽaliavinės naftos ir naftos produktų eksportas ir importas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis72,32%
https://www.kn.lt/
ROE

-35,5%

Darbuotojų skaičius

375

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius ŠilenskisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Edvinas Katilius Nepriklausomas narys; PMI (Philip Morris International) Global Duty Free, viceprezidentas

VALDYBOS NARIAI

 • Guy MasonNepriklausomas narys; Windward Limited valdybos narys
 • Jūratė LingienėNepriklausoma narė, SEB Technologijų ir pagalbos verslui funkcijų finansų vadovė
 • Alfonso MorrielloNepriklausomas narys, AXEGAZ Trading & Technologies generalinis direktorius
 • Karolis ŠvaikauskasEnergetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės vadovas

Informacija aktuali: 2022/09/01