• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

KN išaugo iš Lietuvos naftos ir SGD terminalų operatorės vaidmens ir tampa tarptautinės SGD rinkos žaidėja. Bendrovė rinkai teikia sukauptas terminalų eksploatavimo ir vystymo žinias bei jungia energetikos rinkas, klientams visame pasaulyje suteikdama galimybę apsirūpinti ir prekiauti energetiniais resursais. KN sau kelia ambicingą tikslą Lietuvos energetinę nepriklausomybę užtikrinusią bendrovę paversti į regione lyderiaujančią ir saugos kultūrą puoselėjančią naftos ir SGD paslaugų centro operatorę bei tarptautinėje erdvėje vertinamą SGD projektų partnerę.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

            


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 104 363 80 114 61 811 77 818
Pardavimo savikaina 83 529 50 960 53 109 57 703
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 20 834 29 154 8 702 20 115
Bendrojo pelno marža 20% 36% 14% 26%
Veiklos sąnaudos 0 0 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 13 770 19 343 -53 226 11 683
Tipinės veiklos pelno marža 13% 24% -86% 15%
EBITDA 71 818 45 868 -27 519 34 857
EBITDA marža 69% 57% -45% 45%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 561 33 958 -64 011 -5 904
Grynojo pelno marža 7% 42% -104% -8%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 40 737 31 629 35 976 42 398
Pardavimo savikaina 25 094 26 887 26 958 31 824
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 15 643 4 742 9 018 10 574
Bendrojo pelno marža 38% 15% 25% 25%
Veiklos sąnaudos -15 0 0 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 10 944 1 203 5 206 5 222
Tipinės veiklos pelno marža 27% 4% 14% 12%
EBITDA 24 166 14 599 16 885 16 781
EBITDA marža 59% 46% 47% 40%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 412 -6 764 -13 848 8 100
Grynojo pelno marža 23% -21% -38% 19%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 581 351 559 999 493 240 481 050
Nematerialus turtas 534 496 456 793
Materialus turtas 207 824 201 845 150 686 145 800
Finansinis turtas 197 256 226 261
Kitas ilgalaikis turtas 372 796 357 402 341 872 334 196
Trumpalaikis turtas 81 946 91 695 78 841 92 883
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 400 2 415 1 798 2 120
Per vienerius metus gautinos sumos 14 327 11 957 12 255 15 069
Kitas trumpalaikis turtas 23 354 26 247 3 271 3 271
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 41 865 51 076 61 517 72 423
TURTO IŠ VISO 663 297 651 694 572 081 573 933
Nuosavas kapitalas 190 649 216 326 144 713 139 100
Dotacijos, subsidijos 5 988 5 817 5 771 5 468
Įsipareigojimai 466 588 427 842 418 001 423 702
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 450 250 402 129 407 028 410 084
Ilgalaikiai įsipareigojimai 402 366 367 280 360 181 358 142
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 222 60 562 57 820 65 560
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 663 297 651 694 572 081 573 933
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 569 797 549 204 490 010 469 676
Nematerialus turtas 429 434 859 700
Materialus turtas 568 253 198 631 148 233 142 383
Finansinis turtas 972 203 234 111
Kitas ilgalaikis turtas 143 349 936 340 684 326 482
Trumpalaikis turtas 89 373 77 124 83 534 91 752
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 636 1 880 2 197 1 999
Per vienerius metus gautinos sumos 13 743 13 865 14 598 58 959
Kitas trumpalaikis turtas 18 544 1 646 3 271 3 321
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 54 450 59 733 63 468 27 473
TURTO IŠ VISO 659 170 626 328 573 544 561 428
Nuosavas kapitalas 192 070 202 091 131 150 147 231
Dotacijos, subsidijos 5 712 5 718 5 564 5 285
Įsipareigojimai 459 592 416 730 433 894 402 991
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 448 932 395 924 420 086 391 628
Ilgalaikiai įsipareigojimai 395 740 358 495 368 632 336 405
Trumpalaikiai įsipareigojimai 63 852 58 235 65 262 66 586
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 659 170 626 328 573 544 561 428

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 5% -10% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 17% -35% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 3% -11% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,68 0,62 0,71 0,71
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,28 1,51 1,36 1,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,24 1,47 1,33 1,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,12 0,11 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,18 0,14 0,13 0,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,55 0,37 0,43 0,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 69% 57% -45% 45%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 24% -86% 15%
Grynojo pelno marža 7% 42% -104% -8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5 747 5 454 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,76 0,16 0,00 0,00
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 3% -12% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 9% -43% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 0% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,68 0,63 0,73 0,70
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,40 1,32 1,28 1,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,36 1,29 1,25 1,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,06 0,05 0,06 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,06 0,07 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,16 0,27 0,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 59% 46% 47% 40%
Tipinės veiklos pelno marža 27% 4% 14% 12%
Grynojo pelno marža 23% -21% -38% 19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „KN Energies“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110648893
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaŽaliavinės naftos ir naftos produktų eksportas ir importas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis72,47%
https://www.kn.lt/
ROE

-4,2%

Darbuotojų skaičius

358

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius ŠilenskisGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Edvinas Katilius Nepriklausomas narys; PMI (Philip Morris International) Global Duty Free, viceprezidentas

VALDYBOS NARIAI

 • Guy MasonNepriklausomas narys; Windward Limited valdybos narys; Tarptautinio navigacijos priemonių fondo patikėtinis ir valdybos pirmininkas
 • Jūratė LingienėNepriklausoma narė; SEB Technologijų ir pagalbos verslui funkcijų finansų vadovė
 • Alfonso MorrielloNepriklausomas narys; AXEGAZ Trading & Technologies generalinis direktorius
 • Karolis ŠvaikauskasEnergetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės vadovas; AB Amber Grid valdybos narys

Informacija aktuali: 2024/04/02

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Robertas VyšniauskasNepriklausomas narys; UAB „EPSO-G“ valdybos pirmininkas; UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ valdybos pirmininkas; UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ generalinis direktorius

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys; UAB „Victory Funds“ valdybos narys; MB „Buteo Invest“ vadovas; nepriklausomas UAB „Biznesni Rivojlantirish Banki " stebėtojų tarybos narys; AB „Detonas“ valdybos pirmininkas; AB „Oro navigacija“ valdybos narys
 • Dovilė KavaliauskienėEnergetikos ministerija Teisės ir personalo grupės patarėja

Informacija aktuali: 2024/04/02