• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija yra valstybės valdoma įmonė, įkurta 1991 m. Įmonė teikia viešąsias paslaugas eksploatuojant Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir valdant uoste esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius objektus, užtikrinant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcionavimą ir konkurencingumą Rytinės Baltijos jūros pakrantės regione. Įmonė atlieka LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme numatytas funkcijas, siekdama pridėtinės vertės valstybei ir pajamų į valstybės biudžetą augimo, tinkamai eksploatuodama ir plėtodama uosto infrastruktūrą ir vykdo kitą veiklą, siekdama tenkinti viešuosius interesus.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022 m. ≥ 1,7 proc.,
  • 2023–2024 m. ≥ 2,1 proc.
 • Metinis grynosios skolos santykis su EBITDA:
  • 2022–2024 m.≤ 4 kartai
 • Paskirtos pelno įmokos už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m.≥ 70 proc. nuo paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • EBITDA pelningumas, proc.:
  • 2023 m. – 53
  • 2024 m. – 55
  • 2025 m. – 55
 • Veikloje sunaudojamo elektros energijos kiekio taupymas, lyginant su 2022 m., proc.:
  • 2023 m. – 2
  • 2024 m. – 10
  • 2024 m. – 18
 • Krova, mln. tonų:
  • 2023 m. – 34,3
  • 2024 m. – 35,2
  • 2025 m. – 36,1
 • Klientų pasitenkinimo rodiklis eNPS, proc.:
  • 2023 m. – 55
  • 2024 m. – 60
  • 2025 m. – 65
 • Klaipėdos uosto krantinių dalis, skirta jūrinės inžinierinės pramonės veiklai, m.:
  • 2023 m. – 3491
  • 2024 m. – 3494
  • 2025 m. – 3664
 • Darbuotojų kaitos koef., proc.:
  • 2023-2025 m. < 5

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 63 736 63 944 66 083 66 082
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 63 736 63 944 66 083 66 082
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 29 173 30 290 30 774 29 817
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 34 563 33 654 35 309 36 265
Tipinės veiklos pelno marža 54% 53% 53% 55%
EBITDA 48 477 47 763 50 453 51 760
EBITDA marža 76% 75% 76% 78%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 34 128 36 290 36 072 31 007
Grynojo pelno marža 54% 57% 55% 47%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 31 654 31 168 33 167 29 281
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 31 654 31 168 33 167 29 281
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 15 707 14 669 14 304 16 261
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 15 947 16 499 18 863 13 020
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 22 883 24 092 26 564 20 256
EBITDA marža 72% 77% 80% 69%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 17 637 16 646 18 400 11 513
Grynojo pelno marža 56% 53% 55% 39%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 532 206 594 169 627 041 643 662
Nematerialus turtas 1 716 1 697 1 545 1 108
Materialus turtas 519 644 583 864 616 061 636 799
Finansinis turtas 4 717
Kitas ilgalaikis turtas 6 129 8 608 9 435 5 755
Trumpalaikis turtas 59 711 19 853 16 875 20 219
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 465 518 472 448
Per vienerius metus gautinos sumos 4 837 3 842 3 693 4 448
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 54 405 15 493 12 707 15 274
TURTO IŠ VISO 591 917 614 022 643 916 663 881
Nuosavas kapitalas 530 604 539 748 548 101 553 424
Dotacijos, subsidijos 56 423 67 312 76 810 79 807
Įsipareigojimai 4 890 6 962 19 005 30 650
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 62 12 018 16 992
Ilgalaikiai įsipareigojimai 206 410 12 741 16 439
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 684 6 552 6 264 14 211
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 591 917 614 022 643 916 663 881
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 607 518 633 787 657 847
Nematerialus turtas 1 719 1 301 924
Materialus turtas 597 116 621 602 653 003
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 8 683 10 884 3 920
Trumpalaikis turtas 11 116 12 402 19 942
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 388 319 495
Per vienerius metus gautinos sumos 4 321 4 929 5 090
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 407 7 154 14 357
TURTO IŠ VISO 618 634 646 189 677 842
Nuosavas kapitalas 528 394 541 211 543 188
Dotacijos, subsidijos 71 265 76 393 87 481
Įsipareigojimai 18 975 28 585 47 173
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 11 968 16 942 33 425
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 460 17 361 31 738
Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 515 11 224 15 435
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 618 634 646 189 677 842

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 6% 6% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 7% 7% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 11% 11% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 12,75 3,03 2,69 1,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,65 2,95 2,62 1,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,11 0,11 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,11 0,11 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 76% 75% 76% 78%
Tipinės veiklos pelno marža 54% 53% 53% 55%
Grynojo pelno marža 54% 57% 55% 47%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 000 28 000 25 290 21 705
Dividendai/grynasis pelnas 0,82 0,77 0,70 0,70
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% % 6% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% % 7% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 5% 6% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,03 0,03 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,03 1,71 1,10 1,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,95 1,65 1,08 1,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,10 0,05 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,10 0,05 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,06 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 75% 77% 80% 69%
Tipinės veiklos pelno marža 53% % % %
Grynojo pelno marža 57% 53% 55% 39%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 000
Dividendai/grynasis pelnas 0,77

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas240329870
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaJūrų uosto administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.portofklaipeda.lt
Grąža valstybei

22,2 mln. eurų

ROE

5,7%

Darbuotojų skaičius

237

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Algis LatakasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2023/03/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Nemunas BikniusNepriklausomas narys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Eligijus KajietaNepriklausomas narys, MB "Atlygio konsultacijos" direktorius, FMĮ „Myrial Capital“ valdybos narys
 • Aurimas VilkelisNepriklausomas narys, Šveicarijos paštas Transporto departamento vadovas
 • Gytis MažeikaSusisiekimo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovas
 • Kristina PetraitienėKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2023/03/01