• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūros valdymas yra pagrindinė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, įkurtos 1991 metais, funkcija. Ši bendrovė renka mokesčius už naudojimąsi uosto infrastruktūra, nuomoja žemę, vykdo uosto plėtros ir rekonstrukcijos darbus. Pagrindiniai uosto konkurentai – Rygos, Ventspilio, Talino ir Kaliningrado uostai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 59 795 63 736 63 944 66 083
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 59 795 63 736 63 944 66 083
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 27 934 29 173 30 290 30 774
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 31 861 34 563 33 654 35 309
Tipinės veiklos pelno marža 53% 54% 53% 53%
EBITDA 46 601 48 477 47 763 50 453
EBITDA marža 78% 76% 75% 76%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 38 442 34 128 36 290 36 072
Grynojo pelno marža 64% 54% 57% 55%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 30 350 31 654 31 168 33 167
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 30 350 31 654 31 168 33 167
Bendrojo pelno marža % % 100% 100%
Veiklos sąnaudos 13 370 15 707 14 669 14 304
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 16 980 15 947 16 499 18 863
Tipinės veiklos pelno marža % % 50% 57%
EBITDA 22 883 26 564
EBITDA marža % % 72% 80%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 398 17 637 16 646 18 400
Grynojo pelno marža % % 56% 55%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 508 683 532 206 594 169 627 041
Nematerialus turtas 1 755 1 716 1 697 1 545
Materialus turtas 500 289 519 644 583 864 616 061
Finansinis turtas 4 717
Kitas ilgalaikis turtas 6 639 6 129 8 608 9 435
Trumpalaikis turtas 73 845 59 711 19 853 16 875
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 419 465 518 472
Per vienerius metus gautinos sumos 4 892 4 837 3 842 3 693
Kitas trumpalaikis turtas 14 045
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 54 489 54 405 15 493 12 707
TURTO IŠ VISO 582 528 591 917 614 022 643 916
Nuosavas kapitalas 518 614 530 604 539 748 548 101
Dotacijos, subsidijos 50 921 56 423 67 312 76 810
Įsipareigojimai 12 993 4 890 6 962 19 005
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 7 692 62 12 018
Ilgalaikiai įsipareigojimai 7 107 206 410 12 741
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 886 4 684 6 552 6 264
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 582 528 591 917 614 022 643 916
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 571 217 607 518 633 787
Nematerialus turtas 1 731 1 719 1 301
Materialus turtas 558 118 597 116 621 602
Finansinis turtas 10 017
Kitas ilgalaikis turtas 1 351 8 683 10 884
Trumpalaikis turtas 21 535 11 116 12 402
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 588 388 319
Per vienerius metus gautinos sumos 12 249 4 321 4 929
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 698 6 407 7 154
TURTO IŠ VISO 592 754 618 634 646 189
Nuosavas kapitalas 514 670 528 394 541 211
Dotacijos, subsidijos 62 762 71 265 76 393
Įsipareigojimai 15 322 18 975 28 585
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 11 968 16 393
Ilgalaikiai įsipareigojimai 299 12 460 17 361
Trumpalaikiai įsipareigojimai 549
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 592 754 618 634 646 189

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 6% 6% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 7% 7% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 12% 11% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,00 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 12,55 12,75 3,03 2,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,47 12,65 2,95 2,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,11 0,11 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,12 0,11 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 78% 76% 75% 76%
Tipinės veiklos pelno marža 53% 54% 53% 53%
Grynojo pelno marža 64% 54% 57% 55%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 22 332 28 000 28 000 25 290
Dividendai/grynasis pelnas 0,58 0,82 0,77 0,70
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% % % 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% % % 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% -2% 5% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,02 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 12,55 22,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,47 22,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,11 0,05 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,11 0,05 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,06 0,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 78% % 72% 80%
Tipinės veiklos pelno marža 53% % 50% 57%
Grynojo pelno marža 64% % 56% 55%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 22 332
Dividendai/grynasis pelnas 0,58

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas240329870
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaJūrų uosto administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.portofklaipeda.lt
Grąža valstybei

25,8 mln. eurų

ROE

6,7%

Darbuotojų skaičius

243

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Algis LatakasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/10/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Nerijus UdrėnasNepriklausomas narys, Lords LB Asset Management fondo Energy and Infrastructure Baltic patariamasis tarybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Saulius KerzaSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius
 • Vaidotas RūkasNepriklausomas narys, „INVL Asset Management“ investicijų valdymo padalinio vadovas
 • Eligijus KajietaNepriklausomas narys, „Atlygio konsultacijos“ vadovas ir vedantysis konsultantas
 • Edvardas SimokaitisKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto skyriaus vedėjas

Informacija aktuali: 2021/10/01