• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūros valdymas yra pagrindinė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, įkurtos 1991 metais, funkcija. Ši bendrovė renka mokesčius už naudojimąsi uosto infrastruktūra, nuomoja žemę, vykdo uosto plėtros ir rekonstrukcijos darbus. Pagrindiniai uosto konkurentai – Rygos, Ventspilio, Talino ir Kaliningrado uostai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 56 514 59 795 63 736 63 944
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 56 514 59 795 63 736 63 944
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 30 868 27 934 29 173 30 290
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 25 646 31 861 34 563 33 654
Tipinės veiklos pelno marža 45% 53% 54% 53%
EBITDA 42 581 46 601 48 477 47 763
EBITDA marža 75% 78% 76% 75%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 27 149 38 442 34 128 36 290
Grynojo pelno marža 48% 64% 54% 57%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 28 604 30 350 31 654 31 168
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 28 604 30 350 31 654 31 168
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 14 486 13 370 15 707 14 669
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 14 118 16 980 15 947 16 499
Tipinės veiklos pelno marža 49% 56% 50% 53%
EBITDA 21 452 23 824 22 883 24 095
EBITDA marža 75% 78% 72% 77%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 596 17 637 16 646
Grynojo pelno marža 49% 47% 45% 53%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 504 158 508 683 532 206 594 169
Nematerialus turtas 1 367 1 755 1 716 1 697
Materialus turtas 488 791 500 289 519 644 583 864
Finansinis turtas 14 000 4 717
Kitas ilgalaikis turtas 6 639 6 129 8 608
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 44 838 73 845 59 711 19 853
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 448 419 465 518
Per vienerius metus gautinos sumos 3 988 4 892 4 837 3 842
Kitas trumpalaikis turtas 3 005 14 045
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 37 397 54 489 54 405 15 493
TURTO IŠ VISO 548 996 582 528 591 917 614 022
Nuosavas kapitalas 479 908 518 614 530 604 539 748
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 52 885 50 921 56 423 67 312
Įsipareigojimai 16 203 12 993 4 890 6 962
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 9 644 7 692
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 839 7 107 206 410
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 364 5 886 4 684 6 552
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 548 996 582 528 591 917 614 022
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 498 665 516 853 571 217 607 518
Nematerialus turtas 1 385 1 878 1 731 1 719
Materialus turtas 497 281 510 131 558 118 597 116
Finansinis turtas 10 017
Kitas ilgalaikis turtas 4 844 1 351 8 683
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 70 877 59 732 21 535 11 116
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 829 469 588 388
Per vienerius metus gautinos sumos 5 885 12 154 12 249 4 321
Kitas trumpalaikis turtas 17 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 47 163 47 109 8 698 6 407
TURTO IŠ VISO 569 542 576 592 592 754 618 634
Nuosavas kapitalas 501 312 510 680 514 670 528 394
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 53 710 57 116 62 762 71 265
Įsipareigojimai 14 521 8 796 15 322 18 975
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 8 668 11 968
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 446 185 299 12 460
Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 075 8 611 15 023 6 515
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 569 542 576 592 592 754 618 634

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 7% 6% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 8% 7% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 11% 12% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,09 12,55 12,75 3,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,03 12,47 12,65 2,95
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,11 0,11 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,12 0,12 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 75% 78% 76% 75%
Tipinės veiklos pelno marža 45% 53% 54% 53%
Grynojo pelno marža 48% 64% 54% 57%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 22 332 28 000 28 000
Dividendai/grynasis pelnas 0,58 0,82 0,77
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 7% 5% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 8% 6% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 6% 6% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 12,55 6,94 1,43 1,71
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,47 6,88 1,39 1,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,05 0,05 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,06 0,06 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,06 0,06 0,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 78% 78% 72% 77%
Tipinės veiklos pelno marža 53% 56% 50% 53%
Grynojo pelno marža 64% 47% 45% 53%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 22 332
Dividendai/grynasis pelnas 0,58

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,0%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas240329870
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaJūrų uosto administravimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.portofklaipeda.lt
Grąža valstybei

28,5 mln. eurų

ROE

6,9%

Darbuotojų skaičius

241

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys