• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija yra valstybės valdoma įmonė, įkurta 1991 m. Įmonė teikia viešąsias paslaugas eksploatuojant Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir valdant uoste esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius objektus, užtikrinant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcionavimą ir konkurencingumą Rytinės Baltijos jūros pakrantės regione. Įmonė atlieka LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme numatytas funkcijas, siekdama pridėtinės vertės valstybei ir pajamų į valstybės biudžetą augimo, tinkamai eksploatuodama ir plėtodama uosto infrastruktūrą ir vykdo kitą veiklą, siekdama tenkinti viešuosius interesus.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022 m. ≥ 1,7 proc.,
  • 2023–2024 m. ≥ 2,1 proc.
 • Metinis grynosios skolos santykis su EBITDA:
  • 2022–2024 m.≤ 4 kartai
 • Paskirtos pelno įmokos už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m.≥ 70 proc. nuo paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • EBITDA pelningumas, proc.:
  • 2022 m. – 57
  • 2023 m. – 61
  • 2024 m. – 59
 • Visų įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis, kartais:
  • 2022 m. – 0,3
  • 2023 m. – 0,57
  • 2024 m. – 0,71
 • Krova, mln. tonų:
  • 2022 m. – 30,9
  • 2023 m. – 31,3
  • 2024 m. – 31,6
 • Klientų pasitenkinimo rodiklis eNPS, proc.:
  • 2022 m. – 50
  • 2023 m. – 60
  • 2024 m. – 75
 • Darbuotojų kaitos koef., proc.:
  • 2022-2024 m. < 5

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 63 736 63 944 66 083 66 082
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 63 736 63 944 66 083 66 082
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 29 173 30 290 30 774 29 817
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 34 563 33 654 35 309 36 265
Tipinės veiklos pelno marža 54% 53% 53% 55%
EBITDA 48 477 47 763 50 453 51 760
EBITDA marža 76% 75% 76% 78%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 34 128 36 290 36 072 31 007
Grynojo pelno marža 54% 57% 55% 47%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 30 350 31 654 31 168 33 167
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 30 350 31 654 31 168 33 167
Bendrojo pelno marža % % 100% 100%
Veiklos sąnaudos 13 370 15 707 14 669 14 304
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 16 980 15 947 16 499 18 863
Tipinės veiklos pelno marža % % 50% 57%
EBITDA 22 883 26 564
EBITDA marža % % 72% 80%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 398 17 637 16 646 18 400
Grynojo pelno marža % % 56% 55%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 532 206 594 169 627 041 643 662
Nematerialus turtas 1 716 1 697 1 545 1 108
Materialus turtas 519 644 583 864 616 061 636 799
Finansinis turtas 4 717
Kitas ilgalaikis turtas 6 129 8 608 9 435 5 755
Trumpalaikis turtas 59 711 19 853 16 875 20 219
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 465 518 472 448
Per vienerius metus gautinos sumos 4 837 3 842 3 693 4 448
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 54 405 15 493 12 707 15 274
TURTO IŠ VISO 591 917 614 022 643 916 663 881
Nuosavas kapitalas 530 604 539 748 548 101 553 424
Dotacijos, subsidijos 56 423 67 312 76 810 79 807
Įsipareigojimai 4 890 6 962 19 005 30 650
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 62 12 018 16 992
Ilgalaikiai įsipareigojimai 206 410 12 741 16 439
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 684 6 552 6 264 14 211
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 591 917 614 022 643 916 663 881
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 571 217 607 518 633 787
Nematerialus turtas 1 731 1 719 1 301
Materialus turtas 558 118 597 116 621 602
Finansinis turtas 10 017
Kitas ilgalaikis turtas 1 351 8 683 10 884
Trumpalaikis turtas 21 535 11 116 12 402
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 588 388 319
Per vienerius metus gautinos sumos 12 249 4 321 4 929
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 698 6 407 7 154
TURTO IŠ VISO 592 754 618 634 646 189
Nuosavas kapitalas 514 670 528 394 541 211
Dotacijos, subsidijos 62 762 71 265 76 393
Įsipareigojimai 15 322 18 975 28 585
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 11 968 16 393
Ilgalaikiai įsipareigojimai 299 12 460 17 361
Trumpalaikiai įsipareigojimai 549
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 592 754 618 634 646 189

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 6% 6% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 7% 7% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 11% 11% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 12,75 3,03 2,69 1,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,65 2,95 2,62 1,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,11 0,11 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,11 0,11 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 76% 75% 76% 78%
Tipinės veiklos pelno marža 54% 53% 53% 55%
Grynojo pelno marža 54% 57% 55% 47%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 000 28 000 25 290 21 705
Dividendai/grynasis pelnas 0,82 0,77 0,70 0,70
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% % % 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% % % 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% -2% 5% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,02 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 12,55 22,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,47 22,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,11 0,05 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,11 0,05 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,06 0,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 78% % 72% 80%
Tipinės veiklos pelno marža 53% % 50% 57%
Grynojo pelno marža 64% % 56% 55%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 22 332
Dividendai/grynasis pelnas 0,58

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas240329870
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaJūrų uosto administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.portofklaipeda.lt
Grąža valstybei

22,2 mln. eurų

ROE

5,7%

Darbuotojų skaičius

237

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Algis LatakasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/06/01