• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūros valdymas yra pagrindinė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, įkurtos 1991 metais, funkcija. Ši bendrovė renka mokesčius už naudojimąsi uosto infrastruktūra, nuomoja žemę, vykdo uosto plėtros ir rekonstrukcijos darbus. Pagrindiniai uosto konkurentai – Rygos, Ventspilio, Talino ir Kaliningrado uostai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 56 514 59 795 63 736 63 944
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 56 514 59 795 63 736 63 944
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 30 868 27 934 29 173 30 290
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 25 646 31 861 34 563 33 654
Tipinės veiklos pelno marža 45% 53% 54% 53%
EBITDA 42 581 46 601 48 477 47 763
EBITDA marža 75% 78% 76% 75%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 27 149 38 442 34 128 36 290
Grynojo pelno marža 48% 64% 54% 57%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 28 175 28 604 31 191 30 350
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 28 175 28 604 31 191 30 350
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 15 079 13 445 14 489 13 370
Tipinės veiklos pelnas 13 096 15 159 16 702 16 980
Tipinės veiklos pelno marža 46% 53% 54% 56%
EBITDA 21 070 21 452 25 149 23 824
EBITDA marža 75% 75% 81% 78%
Grynasis pelnas 13 614 15 110 23 333 14 398
Grynojo pelno marža 48% 53% 75% 47%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 504 158 508 683 532 206 594 169
Nematerialus turtas 1 367 1 755 1 716 1 697
Materialus turtas 488 791 500 289 519 644 583 864
Finansinis turtas 14 000 4 717
Kitas ilgalaikis turtas 6 639 6 129 8 608
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 44 838 73 845 59 711 19 853
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 448 419 465 518
Per vienerius metus gautinos sumos 3 988 4 892 4 837 3 842
Kitas trumpalaikis turtas 3 005 14 045
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 37 397 54 489 54 405 15 493
TURTO IŠ VISO 548 996 582 528 591 917 614 022
Nuosavas kapitalas 479 908 518 614 530 604 539 748
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 52 885 50 921 56 423 67 312
Įsipareigojimai 16 203 12 993 4 890 6 962
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 9 644 7 692
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 839 7 107 206 410
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 364 5 886 4 684 6 552
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 548 996 582 528 591 917 614 022
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 510 362 498 665 508 683 516 853
Nematerialus turtas 1 367 1 385 1 755 1 878
Materialus turtas 494 995 497 281 500 289 510 131
Finansinis turtas 14 000 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 6 639 4 844
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 46 984 70 877 73 845 59 739
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 783 829 419 469
Per vienerius metus gautinos sumos 5 804 5 885 4 892 12 154
Kitas trumpalaikis turtas 3 000 17 000 14 045 7
Pinigai ir ekvivalentai 37 397 47 163 54 489 47 109
Turto iš viso 557 347 569 542 582 528 576 592
Nuosavas kapitalas 486 448 501 312 518 614 510 680
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 54 695 53 710 50 921 57 116
Įsipareigojimai 16 203 14 521 12 993 8 796
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 9 645 8 668 7 692 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 839 8 446 7 107 185
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 364 6 075 5 886 8 611
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 557 347 569 542 582 528 576 592

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 7% 6% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 8% 7% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 11% 12% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,09 12,55 12,75 3,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,03 12,47 12,65 2,95
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,11 0,11 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,12 0,12 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 75% 78% 76% 75%
Tipinės veiklos pelno marža 45% 53% 54% 53%
Grynojo pelno marža 48% 64% 54% 57%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 22 332 28 000 28 000
Dividendai/grynasis pelnas 0,58 0,82 0,77
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 5% 7% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 6% 8% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 6% 6% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,01 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,38 11,67 12,55 6,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,27 11,53 12,47 6,88
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,10 0,10 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,11 0,12 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 75% 75% 81% 78%
Tipinės veiklos pelno marža 46% 53% 54% 56%
Grynojo pelno marža 48% 53% 75% 47%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 22 332
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,58

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,9%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas240329870
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaJūrų uosto administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.portofklaipeda.lt
Grąža valstybei

28,5 mln. eurų

ROE

6,9%

Darbuotojų skaičius

241

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Algis LatakasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Nerijus UdrėnasNepriklausomas narys; Lords LB Asset Management fondo Energy and Infrastructure Baltic patariamasis tarybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Saulius KerzaSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius
 • Vaidotas RūkasNepriklausomas narys; „INVL Asset Management“ investicijų valdymo padalinio vadovas
 • Eligijus KajietaNepriklausomas narys; „Atlygio konsultacijos“ vadovas ir vedantysis konsultantas
 • Edvardas SimokaitisKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto skyriaus vedėjas

Informacija aktuali: 2020/09/01