• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija yra valstybės valdoma įmonė, įkurta 1991 m. Įmonė teikia viešąsias paslaugas eksploatuojant Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir valdant uoste esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius objektus, užtikrinant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcionavimą ir konkurencingumą Rytinės Baltijos jūros pakrantės regione. Įmonė atlieka LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme numatytas funkcijas, siekdama pridėtinės vertės valstybei ir pajamų į valstybės biudžetą augimo, tinkamai eksploatuodama ir plėtodama uosto infrastruktūrą ir vykdo kitą veiklą, siekdama tenkinti viešuosius interesus.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

      


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 63 944 66 083 66 082 60 718
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 63 944 66 083 66 082 60 718
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 30 290 30 774 29 817 34 671
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 33 654 35 309 36 265 26 047
Tipinės veiklos pelno marža 53% 53% 55% 43%
EBITDA 47 763 50 453 51 760 40 535
EBITDA marža 75% 76% 78% 67%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 36 290 36 072 31 007 24 480
Grynojo pelno marža 57% 55% 47% 40%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 31 168 33 167 29 281 29 324
Pardavimo savikaina 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 31 168 33 167 29 281 29 324
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 14 669 14 304 16 261 14 674
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 16 499 18 863 13 020 14 650
Tipinės veiklos pelno marža 53% 57% 44% 50%
EBITDA 24 095 26 564 20 256 22 028
EBITDA marža 77% 80% 69% 75%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 646 18 400 11 513 11 927
Grynojo pelno marža 53% 55% 39% 41%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 594 169 627 041 643 662 691 084
Nematerialus turtas 1 697 1 545 1 108 719
Materialus turtas 583 864 616 061 636 799 686 636
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 8 608 9 435 5 755 3 729
Trumpalaikis turtas 19 853 16 875 20 219 39 174
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 518 472 448 287
Per vienerius metus gautinos sumos 3 842 3 693 4 448 7 616
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 15 493 12 707 15 274 31 222
TURTO IŠ VISO 614 022 643 916 663 881 730 258
Nuosavas kapitalas 539 748 548 101 553 424 556 155
Dotacijos, subsidijos 67 312 76 810 79 807 126 787
Įsipareigojimai 6 962 19 005 30 650 47 316
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 62 12 018 16 992 32 315
Ilgalaikiai įsipareigojimai 410 12 741 16 439 30 501
Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 552 6 264 14 211 16 815
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 614 022 643 916 663 881 730 258
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 607 518 633 787 657 847 755 175
Nematerialus turtas 1 719 1 301 924 485
Materialus turtas 597 116 621 602 653 003 753 303
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 8 683 10 884 3 920 1 387
Trumpalaikis turtas 11 116 12 402 19 942 22 357
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 388 319 495 317
Per vienerius metus gautinos sumos 4 321 4 929 5 090 6 082
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 407 7 154 14 357 15 909
TURTO IŠ VISO 618 634 646 189 677 842 777 532
Nuosavas kapitalas 528 394 541 211 543 188 514 018
Dotacijos, subsidijos 71 265 76 393 87 481 192 786
Įsipareigojimai 18 975 28 585 47 173 70 728
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 11 968 16 942 33 425 55 143
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 460 17 361 31 738 52 528
Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 515 11 224 15 435 18 200
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 618 634 646 189 677 842 777 532

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 6% 5% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 7% 6% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 6% 6% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,03 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,03 2,69 1,42 2,33
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,95 2,62 1,39 2,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,10 0,10 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,11 0,10 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,11
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 75% 76% 78% 67%
Tipinės veiklos pelno marža 53% 53% 55% 43%
Grynojo pelno marža 57% 55% 47% 40%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 000 25 290 21 705 7 666
Dividendai/grynasis pelnas 0,77 0,70 0,70 0,31
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 6% 4% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 7% 4% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 3% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,03 0,05 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,71 1,10 1,29 1,23
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,65 1,08 1,26 1,21
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,05 0,04 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,05 0,04 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,06 0,06 0,05 0,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 77% 80% 69% 75%
Tipinės veiklos pelno marža 53% 57% 44% 50%
Grynojo pelno marža 53% 55% 39% 41%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas240329870
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaJūrų uosto administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.portofklaipeda.lt
Grąža valstybei

7,7 mln. eurų

ROE

4,5%

Darbuotojų skaičius

225

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Algis LatakasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Algis LatakasAB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Vidmantas PaukštėAB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Infrastruktūros direktorius
 • Martynas ArmonaitisAB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Ekonomikos ir finansų direktorius-vyriausiasis finansininkas
 • Džiugas ŠaulysAB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovas
 • Ela ŽemaitienėAB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Organizacijos vystymo vadovė

Informacija aktuali: 2024/04/02

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Nemunas BikniusNepriklausomas narys; AB „Amber Grid“ generalinis direktorius

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Eligijus KajietaNepriklausomas narys; MB „Atlygio konsultacijos“ direktorius; AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narys
 • Aurimas VilkelisNepriklausomas narys; Šveicarijos paštas Transporto departamento vadovas; AB Lietuvos geležinkeliai valdybos narys
 • Gytis MažeikaSusisiekimo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovas
 • Kristina PetraitienėKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2024/04/02