• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai (LTOU) valdo tris tarptautinius oro uostus – Vilniaus, Kauno bei Palangos. LTOU vysto koordinuotą trijų oro uostų veiklą, siūlo platų paslaugų spektrą bei užtikriną aukštą paslaugų kokybę keleiviams bei partneriams. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija.
Sukurtas oro uostų tinklas suteikia galimybę diversifikuoti veiklą, kiekvienam oro uostui teikiant prioritetą svarbiausioms veiklos dalims, bei visam tinklui koordinuotai papildyti Lietuvos susisiekimo sistemą.
LTOU ideologija ir veiklos strategija paremta principu „Vieningi, bet skirtingi“.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinė EBITDA:
  • 2022 m. ≥ 9 mln. Eur,
  • 2023 m. ≥ 13 mln. Eur,
  • 2024 m. ≥ 17 mln. Eur
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 1,0–1,5 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Metinės pajamos, mln. EUR:
  • 2022 m. – 38
  • 2023 m. – 45
  • 2024 m. – 49
 • Krypčių skaičius, vnt.:
  • 2022 m. – 92
  • 2023 m. – 99
  • 2024 m. – 106
 • ASQ (Tarptautinės oro uostų tarybos organizuojamas palyginamasis kokybinis tyrimas, matuojantis keleivių pasitenkinimo lygį), proc.:
  • 2022 m. – 4,00
  • 2023 m. – 4,10
  • 2024 m. – 4,12
 • Darbuotojų įsitraukimo indeksas, proc.:
  • 2022 m. – 63
  • 2023 m. – 65
  • 2024 m. – 67
 • Partnerių pasitenkinimo indeksas, proc.:
  • 2022 m. – 75
  • 2023 m. – 77
  • 2024 m. -79

         2020 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 43 098 48 827 22 717 28 982
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 43 098 48 827 22 717 28 982
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 32 231 32 480 28 072 29 572
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 10 867 16 346 -5 355 -590
Tipinės veiklos pelno marža 25% 33% -24% -2%
EBITDA 17 525 23 079 1 890 7 902
EBITDA marža 41% 47% 8% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 693 13 998 -4 653 -703
Grynojo pelno marža 20% 29% -20% -2%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 20 363 23 676 11 665 8 944
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 20 363 23 676 11 665 8 944
Bendrojo pelno marža % % 100% 100%
Veiklos sąnaudos 14 723 16 282 13 607 13 630
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 640 7 395 -1 942 -4 686
Tipinės veiklos pelno marža % % 31% -52%
EBITDA 10 817 -579
EBITDA marža % % 46% -6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 610 6 688 -1 968 -4 299
Grynojo pelno marža % % 28% -48%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 158 091 172 004 184 197 210 766
Nematerialus turtas 337 720 435 1 362
Materialus turtas 153 742 167 343 175 718 199 876
Finansinis turtas 2 974 2 900 5 535 7 147
Kitas ilgalaikis turtas 1 039 1 040 2 509 2 381
Trumpalaikis turtas 32 938 25 293 13 568 20 839
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 610 797 375 588
Per vienerius metus gautinos sumos 6 271 6 298 2 593 4 731
Kitas trumpalaikis turtas 94 149 589 440
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 25 964 18 050 10 011 15 081
TURTO IŠ VISO 191 030 197 297 197 765 231 605
Nuosavas kapitalas 125 152 135 576 127 903 127 768
Dotacijos, subsidijos 39 318 36 241 34 823 53 722
Įsipareigojimai 26 560 25 480 35 039 50 115
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 13 000 13 000 23 492 37 819
Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 078 12 710 21 690 35 373
Trumpalaikiai įsipareigojimai 13 482 12 769 13 349 14 743
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 191 030 197 297 197 765 231 605
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 159 171 177 593 184 358
Nematerialus turtas 300 568 1 274
Materialus turtas 157 870 172 708 174 345
Finansinis turtas 815 3 278 5 312
Kitas ilgalaikis turtas 186 1 039 3 428
Trumpalaikis turtas 24 626 17 956 12 998
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 380 289 268
Per vienerius metus gautinos sumos 4 835 4 388 2 408
Kitas trumpalaikis turtas 1 266 622 642
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 18 146 12 657 9 679
TURTO IŠ VISO 183 797 195 549 197 356
Nuosavas kapitalas 122 173 133 597 122 437
Dotacijos, subsidijos 37 919 34 624 37 569
Įsipareigojimai 23 705 27 328 37 350
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 13 000 12 192 25 999
Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 091 12 385 26 210
Trumpalaikiai įsipareigojimai 808 2 084
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 183 797 195 549 197 356

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 7% -2% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 11% -3% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 18% -6% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,10 0,18 0,30
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,44 1,98 1,02 1,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,40 1,92 0,99 1,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,23 0,25 0,12 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,27 0,30 0,13 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,37 0,17 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 41% 47% 8% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 25% 33% -24% -2%
Grynojo pelno marža 20% 29% -20% -2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 8 524 4 719
Dividendai/grynasis pelnas 0,98 -6,71
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% 8% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,23
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 22,23 6,24
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 21,87 6,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,26 0,06 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,30 0,07 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,39 0,09 0,07
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 46% -6%
Tipinės veiklos pelno marža % 31% -52%
Grynojo pelno marža % 28% -48%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Lietuvos oro uostai
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas120864074
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaOro uostas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://ltou.lt/
Grąža valstybei

5,2 mln. eurų

ROE

-0,2%

Darbuotojų skaičius

519

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L. e. p. Aurimas StikliūnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Eglė ČiužaitėNepriklausoma narė, AB Vilniaus šilumos tinklai nepriklausoma valdybos narė, Viešosios įstaigos „Jaunimo linija” valdybos narė, UAB "Saulės grąža" verslo plėtros vadovė, Verslo konsultantė

VALDYBOS NARIAI

 • Tadas Arvydas VizgirdaNepriklausomas narys, UAB „Shift4 Payments Lithuania“ generalinis direktorius, Asociacija "American Chamber of Commerce in Lithuania" valdybos pirmininkas
 • Saulius KerzaSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius
 • Darius MakauskisStansefabrikken grupės personalo direktorius; MB „Keturvėjininkai“ dalininkas
 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininkas, Atviros Lietuvos Fondo tarybos pirmininkas; VšĮ „Globalaus švietimo iniciatyvos" dalininkas; UAB „DOMINICUS LITUANUS" akcininkas

Informacija aktuali: 2022/09/01