• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Lietuvos oro uostai (LTOU) valdo tris tarptautinius oro uostus – Vilniaus, Kauno bei Palangos. LTOU vysto koordinuotą trijų oro uostų veiklą, siūlo platų paslaugų spektrą bei užtikriną aukštą paslaugų kokybę keleiviams bei partneriams. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija.
Sukurtas oro uostų tinklas suteikia galimybę diversifikuoti veiklą, kiekvienam oro uostui teikiant prioritetą svarbiausioms veiklos dalims, bei visam tinklui koordinuotai papildyti Lietuvos susisiekimo sistemą.
LTOU misija – Priartinti pasaulį prie Lietuvos.


         2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

          


         2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 22 717 28 982 44 657 59 808
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 22 717 28 982 44 657 59 808
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -5 355 -590 8 679 8 952
Tipinės veiklos pelno marža -24% -2% 19% 15%
EBITDA 1 890 7 902 15 386 24 653
EBITDA marža 8% 27% 34% 41%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -4 653 -703 6 556 5 475
Grynojo pelno marža -20% -2% 15% 9%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 11 665 9 070 20 855 29 615
Pardavimo savikaina 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 11 665 9 070 20 855 29 615
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 0 0 0 21 852
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 942 -4 686 2 876 7 764
Tipinės veiklos pelno marža -17% -52% 14% 26%
EBITDA 1 397 -579 7 947 13 088
EBITDA marža 12% -6% 38% 44%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 968 -4 299 2 378 6 144
Grynojo pelno marža -17% -47% 11% 21%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 184 197 210 766 208 657 312 712
Nematerialus turtas 435 1 362 1 200 1 695
Materialus turtas 175 718 199 876 195 073 288 319
Finansinis turtas 5 535 7 147 11 630 21 889
Kitas ilgalaikis turtas 2 509 2 381 754 809
Trumpalaikis turtas 13 568 20 839 25 593 35 336
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 375 558 1 039 1 039
Per vienerius metus gautinos sumos 2 593 5 200 4 776 7 017
Kitas trumpalaikis turtas 589 329 516
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 011 15 081 19 450 26 764
TURTO IŠ VISO 197 765 231 605 234 250 348 048
Nuosavas kapitalas 127 903 127 768 130 979 161 959
Dotacijos, subsidijos 34 823 53 722 57 410 106 632
Įsipareigojimai 35 039 50 115 45 862 67 236
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 23 492 37 819 35 436 47 791
Ilgalaikiai įsipareigojimai 21 690 35 373 32 406 43 123
Trumpalaikiai įsipareigojimai 13 349 14 743 13 456 24 114
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 197 765 231 605 234 250 348 048
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 177 593 184 358 204 309 297 849
Nematerialus turtas 568 1 274 1 414 987
Materialus turtas 172 708 174 345 193 963 274 961
Finansinis turtas 3 278 5 312 6 990 21 889
Kitas ilgalaikis turtas 1 039 3 428 1 943 12
Trumpalaikis turtas 17 956 12 998 19 252 24 988
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 289 268 929 1 154
Per vienerius metus gautinos sumos 4 388 2 408 6 736 6 426
Kitas trumpalaikis turtas 622 642 408 477
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 657 9 679 11 179 16 931
TURTO IŠ VISO 195 549 197 356 223 561 322 837
Nuosavas kapitalas 133 597 122 437 127 130 207 304
Dotacijos, subsidijos 34 624 37 569 52 218 55 470
Įsipareigojimai 27 328 37 350 44 214 47 935
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 13 000 28 083 36 560 34 304
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 385 26 210 35 328 30 712
Trumpalaikiai įsipareigojimai 14 943 11 140 8 886 17 223
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 195 549 197 356 223 561 322 837

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -0% 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -1% 5% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -0% 5% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,16 0,15 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,02 1,41 1,90 1,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99 1,38 1,82 1,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,13 0,19 0,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,14 0,21 0,19
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,18 0,23 0,34 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 27% 34% 41%
Tipinės veiklos pelno marža -24% -2% 19% 15%
Grynojo pelno marža -20% -2% 15% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 4 719 2 983 5 148
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 -6,71 0,45 0,94
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -4% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -5% 5% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -3% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,14 0,16 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,20 1,17 2,17 1,45
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,18 1,14 2,06 1,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,06 0,05 0,09 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,05 0,10 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,09 0,07 0,16 0,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% -6% 38% 44%
Tipinės veiklos pelno marža -17% -52% 14% 26%
Grynojo pelno marža -17% -47% 11% 21%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos oro uostai
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120864074
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaOro uostas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://ltou.lt/
Grąža valstybei

5,1 mln. eurų

ROE

4,0%

Darbuotojų skaičius

652

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Simonas BartkusGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys; VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ Tarybos pirkimų ir investicijų politikos komiteto narys; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Tarptautinės partnerystės vadovas; VšĮ Atviros Lietuvos Fondo tarybos narys; AB „LTG Infra“ valdybos pirmininkas; AB „Novaturas“ valdybos pirmininkas

VALDYBOS NARIAI

 • Eglė ČiužaitėNepriklausoma narė; AB Vilniaus šilumos tinklai nepriklausoma valdybos narė, Audito komiteto pirmininkė; VšĮ „Jaunimo linija” valdybos narė; UAB „Akropolis group“ audito komiteto narė, MAXIMA GRUPĖ, UAB audito komiteto narė
 • Tadas Arvydas VizgirdaNepriklausomas narys; UAB „Shift4 Payments Lithuania“ generalinis direktorius; „Shift4 Services“ UAB generalinis direktorius; „Revel Systems“ UAB Transformacijos vykdymo direktorius; Asociacija „American Chamber of Commerce in Lithuania“ kiti ryšiai
 • Dan StrombergNepriklausomas narys; „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas – Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio vadovas; „SIA Tet“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys
 • Vilius VeitasSusisiekimo ministerijos Karjeros valstybės tarnautojas, Transporto atašė

Informacija aktuali: 2024/07/01