• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai (LTOU) valdo tris tarptautinius oro uostus – Vilniaus, Kauno bei Palangos. LTOU vysto koordinuotą trijų oro uostų veiklą, siūlo platų paslaugų spektrą bei užtikriną aukštą paslaugų kokybę keleiviams bei partneriams. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija.
Sukurtas oro uostų tinklas suteikia galimybę diversifikuoti veiklą, kiekvienam oro uostui teikiant prioritetą svarbiausioms veiklos dalims, bei visam tinklui koordinuotai papildyti Lietuvos susisiekimo sistemą.
LTOU misija – Priartinti pasaulį prie Lietuvos.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinė EBITDA:
  • 2022 m. ≥ 9 mln. Eur,
  • 2023 m. ≥ 13 mln. Eur,
  • 2024 m. ≥ 17 mln. Eur
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 1,0–1,5 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Metinės pajamos, mln. EUR:
  • 2023 m. – 50,6
  • 2024 m. – 61,8
  • 2025 m. – 66,8
 • Pirkėjų skolų santykis su pajamomis, proc.:
  • 2023-2025 m. ≤ 11
 • Krypčių skaičius, vnt.:
  • 2023 m. – 100
  • 2024 m. – 108
  • 2025 m. – 115
 • Bendras saugios veiklos lygis ALoSP:
  • 2023 m. ≥ 87,17
  • 2024 m. ≥ 88,17
  • 2025 m. ≥ 89,17
 • Darbuotojų įsitraukimo indeksas, proc.:
  • 2023 m. – 65
  • 2024 m. – 67
  • 2025 m. – 69
 • Lojalių oro uostams keleivių rodiklis (tarptautinis klientų rekomendavimo indeksas Net Promoter Score):
  • 2023 m. – 59
  • 2024 m. – 60
  • 2025 m. – 62
 • Elektros energijos suvartojimas per keleivį, kWh:
  • 2023 m. – 1,88
  • 2024 m. – 1,63
  • 2025 m. – 1,48
 • CSR and sustainability ataskaitos vertinimas:
  • 2023-2025 m. – A+

         2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    


         2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 43 098 48 827 22 717 28 982
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 43 098 48 827 22 717 28 982
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 32 231 32 480 28 072 29 572
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 10 867 16 346 -5 355 -590
Tipinės veiklos pelno marža 25% 33% -24% -2%
EBITDA 17 525 23 079 1 890 7 902
EBITDA marža 41% 47% 8% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 693 13 998 -4 653 -703
Grynojo pelno marža 20% 29% -20% -2%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 23 676 11 665 9 070 20 855
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 23 676 11 665 9 070 20 855
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 16 282 13 607 13 756 17 978
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 7 395 -1 942 -4 686 2 876
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 10 817 1 397 -579 7 947
EBITDA marža 46% 12% -6% 38%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 688 -1 968 -4 299 2 378
Grynojo pelno marža 28% -17% -47% 11%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 158 091 172 004 184 197 210 766
Nematerialus turtas 337 720 435 1 362
Materialus turtas 153 742 167 343 175 718 199 876
Finansinis turtas 2 974 2 900 5 535 7 147
Kitas ilgalaikis turtas 1 039 1 040 2 509 2 381
Trumpalaikis turtas 32 938 25 293 13 568 20 839
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 610 797 375 588
Per vienerius metus gautinos sumos 6 271 6 298 2 593 4 731
Kitas trumpalaikis turtas 94 149 589 440
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 25 964 18 050 10 011 15 081
TURTO IŠ VISO 191 030 197 297 197 765 231 605
Nuosavas kapitalas 125 152 135 576 127 903 127 768
Dotacijos, subsidijos 39 318 36 241 34 823 53 722
Įsipareigojimai 26 560 25 480 35 039 50 115
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 13 000 13 000 23 492 37 819
Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 078 12 710 21 690 35 373
Trumpalaikiai įsipareigojimai 13 482 12 769 13 349 14 743
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 191 030 197 297 197 765 231 605
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 177 593 184 358 204 309
Nematerialus turtas 568 1 274 1 414
Materialus turtas 172 708 174 345 193 963
Finansinis turtas 3 278 5 312 6 990
Kitas ilgalaikis turtas 1 039 3 428 1 943
Trumpalaikis turtas 17 956 12 998 19 252
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 289 268 929
Per vienerius metus gautinos sumos 4 388 2 408 6 736
Kitas trumpalaikis turtas 622 642 408
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 657 9 679 11 179
TURTO IŠ VISO 195 549 197 356 223 561
Nuosavas kapitalas 133 597 122 437 127 130
Dotacijos, subsidijos 34 624 37 569 52 218
Įsipareigojimai 27 328 37 350 44 214
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 13 000 28 083 36 560
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 385 26 210 35 328
Trumpalaikiai įsipareigojimai 14 943 11 140 8 886
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 195 549 197 356 223 561

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 7% -2% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 11% -3% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 18% -6% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,10 0,18 0,30
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,44 1,98 1,02 1,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,40 1,92 0,99 1,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,23 0,25 0,12 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,27 0,30 0,13 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,37 0,17 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 41% 47% 8% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 25% 33% -24% -2%
Grynojo pelno marža 20% 29% -20% -2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 8 524 4 719
Dividendai/grynasis pelnas 0,98 -6,71
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% % -3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% % -5% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% -2% -5% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,23 0,30 0,29
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,98 1,20 1,17 2,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,92 1,18 1,14 2,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,25 0,12 0,05 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,30 0,13 0,05 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,37 0,17 0,07 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 47% 12% -6% 38%
Tipinės veiklos pelno marža 33% % % %
Grynojo pelno marža 29% -17% -47% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Lietuvos oro uostai
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas120864074
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaOro uostas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://ltou.lt/
Grąža valstybei

5,2 mln. eurų

ROE

-0,2%

Darbuotojų skaičius

519

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L. e. p. Aurimas StikliūnasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Eglė ČiužaitėNepriklausoma narė, AB Vilniaus šilumos tinklai nepriklausoma valdybos narė, Viešosios įstaigos „Jaunimo linija” valdybos narė, UAB "Saulės grąža" verslo plėtros vadovė, Verslo konsultantė, MB "Socialinės inovacijos" steigėja, UAB "Akropolis group" audito komiteto narė

VALDYBOS NARIAI

 • Tadas Arvydas VizgirdaNepriklausomas narys, UAB „Shift4 Payments Lithuania“ generalinis direktorius, Asociacija "American Chamber of Commerce in Lithuania" valdybos pirmininkas
 • Saulius KerzaSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius
 • Darius MakauskisNepriklausomas narys, Stansefabrikken grupės personalo direktorius, MB „Keturvėjininkai“ dalininkas
 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininkas, narys; VšĮ Atviros Lietuvos Fondo tarybos narys; Lietuvos Radijo ir Televizijos tarybos pirkimų ir investicijų politikos komiteto narys, AB „LTG Infra" valdybos pirmininkas

Informacija aktuali: 2023/05/01