• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

2014 metų liepos 1 d. valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas buvo reorganizuotas prijungiant Tarptautinį Palangos oro uostą  bei „Kauno aerouostą“ . Nuo minėtos dienos visos trys įmonės veikia kaip viena įmonė su trimis – Vilniaus, Kauno ir Palangos – filialais ir vadinasi valstybės įmonė Lietuvos oro uostai. Įmonė teikia aviacines ir neaviacines paslaugas (patalpų ir automobilių aikštelių nuoma, reklama, apgyvendinimo paslaugos). Pagrindiniai Įmonės konkurentai –  Rygos ir Talino oro uostai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 29 908 33 131 43 098 48 486
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 29 908 33 131 43 098 48 486
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 25 747 30 179 32 231 32 511
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 162 2 951 10 867 15 975
Tipinės veiklos pelno marža 14% 9% 25% 33%
EBITDA 10 111 8 908 17 525 22 707
EBITDA marža 34% 27% 41% 47%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 467 2 482 8 693 13 627
Grynojo pelno marža 12% 7% 20% 28%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 16 006 16 547 16 583 20 363
Pardavimo savikaina -11 899 0 0 0
Bendrasis pelnas 27 906 16 547 16 583 20 363
Bendrojo pelno marža 174% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 25 747 13 155 17 024 14 723
Tipinės veiklos pelnas 2 159 3 393 -442 5 640
Tipinės veiklos pelno marža 13% 21% -3% 28%
EBITDA 5 135 6 332 2 576 9 839
EBITDA marža 32% 38% 16% 48%
Grynasis pelnas 1 488 3 382 -900 4 769
Grynojo pelno marža 9% 20% -5% 23%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 144 511 164 362 158 091 172 004
Nematerialus turtas 511 275 337 720
Materialus turtas 142 977 163 162 153 742 167 343
Finansinis turtas 1 023 925 2 974 2 900
Kitas ilgalaikis turtas 1 039 1 040
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 22 779 22 846 32 938 25 293
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 383 1 594 610 797
Per vienerius metus gautinos sumos 6 069 6 323 6 271 6 297
Kitas trumpalaikis turtas 129 102 94 149
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16 198 14 828 25 964 18 050
TURTO IŠ VISO 167 289 187 208 191 030 197 297
Nuosavas kapitalas 117 040 118 936 125 152 135 576
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 37 769 43 489 39 318 36 241
Įsipareigojimai 12 481 24 782 26 560 25 480
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 279 14 580 13 000 13 000
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 257 13 068 13 078 12 710
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 224 11 714 13 482 12 769
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 167 289 187 208 191 030 197 297
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 144 511 144 059 164 362 159 312
Nematerialus turtas 511 353 275 175
Materialus turtas 142 976 142 728 163 162 158 258
Finansinis turtas 1 023 970 925 879
Kitas ilgalaikis turtas 0 8 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 22 779 21 857 22 846 27 086
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 383 565 1 594 1 078
Per vienerius metus gautinos sumos 6 069 3 911 6 323 6 116
Kitas trumpalaikis turtas 129 350 102 298
Pinigai ir ekvivalentai 16 198 17 031 14 828 19 595
Turto iš viso 167 289 165 916 187 208 186 399
Nuosavas kapitalas 117 040 118 686 118 936 121 127
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 37 769 35 963 43 489 42 431
Įsipareigojimai 12 481 11 266 24 782 22 841
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 3 279 11 199 24 714 13 790
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 257 1 647 13 068 13 083
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 224 9 619 11 714 9 758
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 167 289 165 916 187 208 186 399

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 5% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 2% 7% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 3% 12% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,12 0,10 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,23 1,95 2,44 1,98
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,19 1,81 2,40 1,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,18 0,19 0,23 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,20 0,21 0,27 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,26 0,28 0,35 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 34% 27% 41% 47%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 9% 25% 33%
Grynojo pelno marža 12% 7% 20% 28%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 733 3 429 8 524
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,38 0,98
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 3% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 4% 2% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 4% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,07 0,13 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,23 2,27 1,95 2,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,19 2,21 1,81 2,67
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,18 0,20 0,19 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,20 0,22 0,21 0,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,26 0,28 0,28 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% 38% 16% 48%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 21% -3% 28%
Grynojo pelno marža 9% 20% -5% 23%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 733 3 429
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,38

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

10,7%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Lietuvos oro uostai
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas120864074
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaOro uostas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://ltou.lt/
Grąža valstybei

425 tūkst. eurų

ROE

10,7%

Darbuotojų skaičius

662

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Marius GelžinisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arijandas ŠliupasNepriklausomas narys; Skyways Technics A/S MRO Development Project Manager

VALDYBOS NARIAI

 • Eglė ČiužaitėNepriklausoma narė
 • Tadas Arvydas VizgirdaNepriklausomas narys; Shift4 Payments Lithuania Managing Director
 • Saulius KerzaSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius

Informacija aktuali: 2020/09/01