• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

2014 metų liepos 1 d. valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas buvo reorganizuotas prijungiant Tarptautinį Palangos oro uostą  bei „Kauno aerouostą“ . Nuo minėtos dienos visos trys įmonės veikia kaip viena įmonė su trimis – Vilniaus, Kauno ir Palangos – filialais ir vadinasi valstybės įmonė Lietuvos oro uostai. Įmonė teikia aviacines ir neaviacines paslaugas (patalpų ir automobilių aikštelių nuoma, reklama, apgyvendinimo paslaugos). Pagrindiniai Įmonės konkurentai –  Rygos ir Talino oro uostai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 29 908 33 131 43 098 48 486
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 29 908 33 131 43 098 48 486
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 25 747 30 179 32 231 32 511
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 162 2 951 10 867 15 975
Tipinės veiklos pelno marža 14% 9% 25% 33%
EBITDA 10 111 8 908 17 525 22 707
EBITDA marža 34% 27% 41% 47%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 467 2 482 8 693 13 627
Grynojo pelno marža 12% 7% 20% 28%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 16 547 20 363 23 676 11 665
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 16 547 20 363 23 676 11 665
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 13 156 14 723 16 282 13 607
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 391 5 640 7 395 -1 942
Tipinės veiklos pelno marža 20% 28% 31% -17%
EBITDA 6 331 9 839 10 817 1 397
EBITDA marža 38% 48% 46% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 507 842 6 688 -1 968
Grynojo pelno marža 17% 23% 28% -17%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 144 511 164 362 158 091 172 004
Nematerialus turtas 511 275 337 720
Materialus turtas 142 977 163 162 153 742 167 343
Finansinis turtas 1 023 925 2 974 2 900
Kitas ilgalaikis turtas 1 039 1 040
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 22 779 22 846 32 938 25 293
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 383 1 594 610 797
Per vienerius metus gautinos sumos 6 069 6 323 6 271 6 297
Kitas trumpalaikis turtas 129 102 94 149
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16 198 14 828 25 964 18 050
TURTO IŠ VISO 167 289 187 208 191 030 197 297
Nuosavas kapitalas 117 040 118 936 125 152 135 576
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 37 769 43 489 39 318 36 241
Įsipareigojimai 12 481 24 782 26 560 25 480
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 279 14 580 13 000 13 000
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 257 13 068 13 078 12 710
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 224 11 714 13 482 12 769
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 167 289 187 208 191 030 197 297
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 144 059 159 312 159 171 177 593
Nematerialus turtas 353 175 300 568
Materialus turtas 142 728 158 258 157 870 172 708
Finansinis turtas 970 879 815 3 278
Kitas ilgalaikis turtas 8 186 1 039
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 21 857 27 086 24 626 17 956
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 565 1 078 380 289
Per vienerius metus gautinos sumos 3 911 6 116 4 835 4 388
Kitas trumpalaikis turtas 350 298 1 266 622
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 031 19 595 18 146 12 657
TURTO IŠ VISO 165 916 186 399 183 797 195 549
Nuosavas kapitalas 118 686 121 127 122 173 133 597
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 35 963 42 431 37 919 34 624
Įsipareigojimai 11 266 22 841 23 705 27 328
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 370 13 790 13 000 13 000
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 647 13 083 13 091 12 385
Trumpalaikiai įsipareigojimai 9 619 9 758 10 613 14 943
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 165 916 186 399 183 797 195 549

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 5% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 2% 7% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 3% 12% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,12 0,10 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,23 1,95 2,44 1,98
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,19 1,81 2,40 1,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,18 0,19 0,23 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,20 0,21 0,27 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,26 0,28 0,35 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 34% 27% 41% 47%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 9% 25% 33%
Grynojo pelno marža 12% 7% 20% 28%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 733 3 429 8 524
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,38 0,98
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 3% 5% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 4% 8% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 6% 9% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,11 0,11 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,95 2,78 2,32 1,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,81 2,67 2,28 1,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,12 0,13 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,21 0,13 0,15 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,28 0,17 0,19 0,09
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 48% 46% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 28% 31% -17%
Grynojo pelno marža 7% 23% 28% -17%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 3 429
Dividendai/grynasis pelnas 1,38

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,7%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Lietuvos oro uostai
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas120864074
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaOro uostas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://ltou.lt/
Grąža valstybei

425 tūkst. eurų

ROE

10,7%

Darbuotojų skaičius

662

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys