• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai (LTOU) valdo tris tarptautinius oro uostus – Vilniaus, Kauno bei Palangos. LTOU vysto koordinuotą trijų oro uostų veiklą, siūlo platų paslaugų spektrą bei užtikriną aukštą paslaugų kokybę keleiviams bei partneriams. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija.
Sukurtas oro uostų tinklas suteikia galimybę diversifikuoti veiklą, kiekvienam oro uostui teikiant prioritetą svarbiausioms veiklos dalims, bei visam tinklui koordinuotai papildyti Lietuvos susisiekimo sistemą.
LTOU ideologija ir veiklos strategija paremta principu „Vieningi, bet skirtingi“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 33 131 43 098 48 827 22 717
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 33 131 43 098 48 827 22 717
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 30 179 32 231 32 480 34 336
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 951 10 867 16 346 -11 619
Tipinės veiklos pelno marža 9% 25% 33% -51%
EBITDA 8 908 17 525 23 079 -4 391
EBITDA marža 27% 41% 47% -19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 482 8 693 13 998 -9 807
Grynojo pelno marža 7% 20% 29% -43%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 20 363 23 676 11 665 8 944
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 20 363 23 676 11 665 8 944
Bendrojo pelno marža % % 100% 100%
Veiklos sąnaudos 14 723 16 282 13 607 13 630
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 640 7 395 -1 942 -4 686
Tipinės veiklos pelno marža % % 31% -52%
EBITDA 10 817 -579
EBITDA marža % % 46% -6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 610 6 688 -1 968 -4 299
Grynojo pelno marža % % 28% -48%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 164 362 158 091 172 004 182 463
Nematerialus turtas 275 337 720 432
Materialus turtas 163 162 153 742 167 343 173 567
Finansinis turtas 925 2 974 2 900 5 446
Kitas ilgalaikis turtas 1 039 1 040 3 016
Trumpalaikis turtas 22 846 32 938 25 293 13 568
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 594 610 797 375
Per vienerius metus gautinos sumos 6 323 6 271 6 298 2 593
Kitas trumpalaikis turtas 102 94 149 589
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 828 25 964 18 050 10 011
TURTO IŠ VISO 187 208 191 030 197 297 196 030
Nuosavas kapitalas 118 936 125 152 135 576 126 168
Dotacijos, subsidijos 43 489 39 318 36 241 34 823
Įsipareigojimai 24 782 26 560 25 480 35 039
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 14 580 13 000 13 000 23 492
Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 068 13 078 12 710 21 690
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 714 13 482 12 769 13 349
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 187 208 191 030 197 297 196 030
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 159 171 177 593 184 358
Nematerialus turtas 300 568 1 274
Materialus turtas 157 870 172 708 174 345
Finansinis turtas 815 3 278 5 312
Kitas ilgalaikis turtas 186 1 039 3 428
Trumpalaikis turtas 24 626 17 956 12 998
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 380 289 268
Per vienerius metus gautinos sumos 4 835 4 388 2 408
Kitas trumpalaikis turtas 1 266 622 642
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 18 146 12 657 9 679
TURTO IŠ VISO 183 797 195 549 197 356
Nuosavas kapitalas 122 173 133 597 122 437
Dotacijos, subsidijos 37 919 34 624 37 569
Įsipareigojimai 23 705 27 328 37 350
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 13 000 12 192 25 999
Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 091 12 385 26 210
Trumpalaikiai įsipareigojimai 808 2 084
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 183 797 195 549 197 356

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 7% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 11% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 18% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,10 0,19
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,44 1,98 1,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,40 1,92 0,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,23 0,25 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,27 0,30 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,37 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 41% 47% -19%
Tipinės veiklos pelno marža 25% 33% -51%
Grynojo pelno marža 20% 29% -43%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 8 524
Dividendai/grynasis pelnas 0,98
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% 8% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,23
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 22,23 6,24
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 21,87 6,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,26 0,06 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,30 0,07 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,39 0,09 0,07
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 46% -6%
Tipinės veiklos pelno marža % 31% -52%
Grynojo pelno marža % 28% -48%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,7%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Lietuvos oro uostai
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas120864074
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaOro uostas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://ltou.lt/
Grąža valstybei

529 tūkst. eurų

ROE

-7,1%

Darbuotojų skaičius

528

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Marius GelžinisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Eglė ČiužaitėNepriklausoma narė, Viešosios įstaigos „Jaunimo linija” valdybos narė, UAB "Saulės grąža" verslo plėtros vadovė, Verslo konsultantė

VALDYBOS NARIAI

 • Tadas Arvydas VizgirdaNepriklausomas narys, UAB „Shift4 Payments Lithuania“ generalinis direktorius, Asociacija "American Chamber of Commerce in Lithuania" valdybos pirmininkas
 • Saulius KerzaSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius
 • Darius MakauskisStansefabrikken Grupės personalo direktorius, UAB "Ukmergės pramonės parkas" personalo direktorius
 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininkas, Atviros Lietuvos Fondo tarybos pirmininkas; VšĮ „Globalaus švietimo iniciatyvos" dalininkas; UAB „DOMINICUS LITUANUS" akcininkas

Informacija aktuali: 2022/05/01