• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Lietuvos oro uostai (LTOU) valdo tris tarptautinius oro uostus – Vilniaus, Kauno bei Palangos. LTOU vysto koordinuotą trijų oro uostų veiklą, siūlo platų paslaugų spektrą bei užtikriną aukštą paslaugų kokybę keleiviams bei partneriams. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija.
Sukurtas oro uostų tinklas suteikia galimybę diversifikuoti veiklą, kiekvienam oro uostui teikiant prioritetą svarbiausioms veiklos dalims, bei visam tinklui koordinuotai papildyti Lietuvos susisiekimo sistemą.
LTOU misija – Priartinti pasaulį prie Lietuvos.


         2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

          


         2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 48 827 22 717 28 982 44 708
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 48 827 22 717 28 982 44 708
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 16 346 -5 355 -590 5 343
Tipinės veiklos pelno marža 33% -24% -2% 12%
EBITDA 23 079 1 890 7 902 15 421
EBITDA marža 47% 8% 27% 34%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 998 -4 653 -703 3 185
Grynojo pelno marža 29% -20% -2% 7%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 11 665 9 070 20 855 29 615
Pardavimo savikaina 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 11 665 9 070 20 855 29 615
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 0 0 0 21 852
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 942 -4 686 2 876 7 764
Tipinės veiklos pelno marža -17% -52% 14% 26%
EBITDA 1 397 -579 7 947 13 088
EBITDA marža 12% -6% 38% 44%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 968 -4 299 2 378 6 144
Grynojo pelno marža -17% -47% 11% 21%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 172 004 184 197 210 766 205 286
Nematerialus turtas 720 435 1 362 1 200
Materialus turtas 167 343 175 718 199 876 195 073
Finansinis turtas 2 900 5 535 7 147 8 259
Kitas ilgalaikis turtas 1 040 2 509 2 381 755
Trumpalaikis turtas 25 293 13 568 20 839 25 593
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 797 375 558 1 039
Per vienerius metus gautinos sumos 6 297 2 593 5 200 5 104
Kitas trumpalaikis turtas 149 589
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 18 050 10 011 15 081 19 450
TURTO IŠ VISO 197 297 197 765 231 605 230 879
Nuosavas kapitalas 135 576 127 903 127 768 127 607
Dotacijos, subsidijos 36 241 34 823 53 722 57 410
Įsipareigojimai 25 480 35 039 50 115 45 862
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 13 000 23 492 37 819 35 436
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 710 21 690 35 373 32 406
Trumpalaikiai įsipareigojimai 12 769 13 349 14 743 13 456
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 197 297 197 765 231 605 230 879
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 177 593 184 358 204 309 297 849
Nematerialus turtas 568 1 274 1 414 987
Materialus turtas 172 708 174 345 193 963 274 961
Finansinis turtas 3 278 5 312 6 990 21 889
Kitas ilgalaikis turtas 1 039 3 428 1 943 12
Trumpalaikis turtas 17 956 12 998 19 252 24 988
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 289 268 929 1 154
Per vienerius metus gautinos sumos 4 388 2 408 6 736 6 426
Kitas trumpalaikis turtas 622 642 408 477
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 657 9 679 11 179 16 931
TURTO IŠ VISO 195 549 197 356 223 561 322 837
Nuosavas kapitalas 133 597 122 437 127 130 207 304
Dotacijos, subsidijos 34 624 37 569 52 218 55 470
Įsipareigojimai 27 328 37 350 44 214 47 935
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 13 000 28 083 36 560 34 304
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 385 26 210 35 328 30 712
Trumpalaikiai įsipareigojimai 14 943 11 140 8 886 17 223
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 195 549 197 356 223 561 322 837

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% -2% -0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% -4% -1% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% -4% -0% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,12 0,16 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,98 1,02 1,41 1,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,92 0,99 1,38 1,82
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,25 0,11 0,13 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,28 0,12 0,14 0,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,36 0,18 0,23 0,35
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 47% 8% 27% 34%
Tipinės veiklos pelno marža 33% -24% -2% 12%
Grynojo pelno marža 29% -20% -2% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 4 719 2 983
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 -6,71 0,94
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -4% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -5% 5% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -3% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,14 0,16 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,20 1,17 2,17 1,45
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,18 1,14 2,06 1,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,06 0,05 0,09 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,05 0,10 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,09 0,07 0,16 0,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% -6% 38% 44%
Tipinės veiklos pelno marža -17% -52% 14% 26%
Grynojo pelno marža -17% -47% 11% 21%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos oro uostai
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120864074
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaOro uostas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://ltou.lt/
Grąža valstybei

3,0 mln. eurų

ROE

2,9%

Darbuotojų skaičius

569

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Simonas BartkusGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys; VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ Tarybos pirkimų ir investicijų politikos komiteto narys; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Tarptautinės partnerystės vadovas; VšĮ Atviros Lietuvos Fondo tarybos narys; AB „LTG Infra“ valdybos pirmininkas; AB „Novaturas“ valdybos pirmininkas; AB „Oro navigacija“ valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Eglė ČiužaitėNepriklausoma narė; AB Vilniaus šilumos tinklai nepriklausoma valdybos narė, Audito komiteto pirmininkė; Viešosios įstaigos „Jaunimo linija” valdybos narė; UAB „Akropolis group“ audito komiteto narė, MAXIMA GRUPĖ, UAB audito komiteto narė
 • Tadas Arvydas VizgirdaNepriklausomas narys; UAB „Shift4 Payments Lithuania“ generalinis direktorius; Asociacija „American Chamber of Commerce in Lithuania“ valdybos pirmininkas
 • Dan StrombergNepriklausomas narys; „SIA Tet“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys

Informacija aktuali: 2024/04/02