• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„Detonas“ kaip akcinė bendrovė įregistruota 1994 metais po VF „Granitas“ reorganizacijos. Šiuo metu įmonėje yra trys padaliniai (Kauno, Pakruojo ir Naujosios Akmenės), atliekantys gręžimo ir sprogdinimo darbus visoje Lietuvos teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 2 370 3 232 3 401 2 141
Pardavimo savikaina 1 630 1 978 2 056 1 539
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 740 1 254 1 345 602
Bendrojo pelno marža 31% 39% 40% 28%
Veiklos sąnaudos 439 633 705 569
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 301 621 640 33
Tipinės veiklos pelno marža 13% 19% 19% 2%
EBITDA 571 875 865 297
EBITDA marža 24% 27% 25% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 312 593 624 84
Grynojo pelno marža 13% 18% 18% 4%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 1 259 1 268 959 972
Pardavimo savikaina 832 851 756 661
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 428 416 203 311
Bendrojo pelno marža 34% 33% 21% 32%
Veiklos sąnaudos 321 333 381 273
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 107 83 -178 38
Tipinės veiklos pelno marža 8% 7% -19% 4%
EBITDA 253 194 -62 160
EBITDA marža 20% 15% -7% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 22 15 -162 56
Grynojo pelno marža 11% 6% -17% 6%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 2 281 2 786 2 917 3 211
Nematerialus turtas 11 8 9 13
Materialus turtas 2 270 2 659 2 886 3 184
Finansinis turtas 101
Kitas ilgalaikis turtas 18 23 14
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 559 1 508 1 087 676
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 188 147 266 224
Per vienerius metus gautinos sumos 417 384 334 247
Kitas trumpalaikis turtas 202 101
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 752 876 487 205
TURTO IŠ VISO 3 881 4 342 4 015 3 898
Nuosavas kapitalas 3 654 4 032 3 742 3 276
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 226 310 272 622
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 245
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 197
Trumpalaikiai įsipareigojimai 226 310 251 421
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 880 4 342 4 015 3 898
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 2 301 2 870 2 946 3 173
Nematerialus turtas 10 11 10 10
Materialus turtas 2 291 2 758 2 912 3 149
Finansinis turtas 101
Kitas ilgalaikis turtas 24 14
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 844 1 598 1 101 866
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 235 197 110 275
Per vienerius metus gautinos sumos 787 806 810 339
Kitas trumpalaikis turtas 202 101
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 619 494 181 252
TURTO IŠ VISO 4 145 4 467 4 066 4 066
Nuosavas kapitalas 3 579 3 697 3 030 3 192
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 566 771 1 036 874
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 275 270
Ilgalaikiai įsipareigojimai 275 253
Trumpalaikiai įsipareigojimai 566 771 746 618
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 145 4 467 4 066 4 066

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 8% 14% 15% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 15% 16% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 20% 34% 35% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,89 4,86 4,34 1,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,06 4,39 3,28 1,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62 0,79 0,81 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,99 1,28 1,19 0,70
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,84 0,87 0,61
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 27% 25% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 19% 19% 2%
Grynojo pelno marža 13% 18% 18% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 231 413 550 140
Dividendai/grynasis pelnas 0,74 0,70 0,88 1,66
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 14% 12% 9% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% 15% 11% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 34% 5% -10% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,86 2,07 1,48 1,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,39 1,82 1,33 0,96
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,79 0,29 0,22 0,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,28 0,49 0,33 0,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 0,35 0,29 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 15% -7% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 7% -19% 4%
Grynojo pelno marža 18% 6% -17% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 413
Dividendai/grynasis pelnas 0,70

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Detonas“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas134170932
  • SektoriusKita
  • VeiklaSprogdinimo darbai
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.detonas.eu/
Grąža valstybei

140 tūkst. eurų

ROE

2,4%

Darbuotojų skaičius

57

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys