• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

„Detonas“ kaip akcinė bendrovė įregistruota 1994 metais po VF „Granitas“ reorganizacijos. Šiuo metu įmonėje yra trys padaliniai (Kauno, Pakruojo ir Naujosios Akmenės), atliekantys gręžimo ir sprogdinimo darbus visoje Lietuvos teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 2 370 3 232 3 401 2 141
Pardavimo savikaina 1 630 1 978 2 056 1 539
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 740 1 254 1 345 602
Bendrojo pelno marža 31% 39% 40% 28%
Veiklos sąnaudos 439 633 705 569
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 301 621 640 33
Tipinės veiklos pelno marža 13% 19% 19% 2%
EBITDA 571 875 865 297
EBITDA marža 24% 27% 25% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 312 593 624 84
Grynojo pelno marža 13% 18% 18% 4%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 406 1 259 1 973 1 268
Pardavimo savikaina 855 832 1 147 851
Bendrasis pelnas 551 428 826 416
Bendrojo pelno marža 39% 34% 42% 33%
Veiklos sąnaudos 236 321 313 333
Tipinės veiklos pelnas 316 107 514 83
Tipinės veiklos pelno marža 22% 8% 26% 7%
EBITDA 459 253 622 194
EBITDA marža 33% 20% 32% 15%
Grynasis pelnas 303 155 435 82
Grynojo pelno marža 22% 12% 22% 6%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 2 281 2 786 2 917 3 211
Nematerialus turtas 11 8 9 13
Materialus turtas 2 270 2 659 2 886 3 184
Finansinis turtas 101
Kitas ilgalaikis turtas 18 23 14
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 559 1 508 1 087 676
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 188 147 266 224
Per vienerius metus gautinos sumos 417 384 334 247
Kitas trumpalaikis turtas 202 101
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 752 876 487 205
TURTO IŠ VISO 3 881 4 342 4 015 3 898
Nuosavas kapitalas 3 654 4 032 3 742 3 276
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 226 310 272 622
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 245
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 197
Trumpalaikiai įsipareigojimai 226 310 251 421
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 880 4 342 4 015 3 898
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 281 2 301 2 768 2 870
Nematerialus turtas 11 10 8 11
Materialus turtas 2 270 2 291 2 659 2 758
Finansinis turtas 0 0 101 101
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 600 1 844 1 555 1 598
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 228 235 194 197
Per vienerius metus gautinos sumos 417 787 384 806
Kitas trumpalaikis turtas 202 202 101 101
Pinigai ir ekvivalentai 752 619 876 494
Turto iš viso 3 881 4 145 4 324 4 467
Nuosavas kapitalas 3 654 3 579 4 014 3 697
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 226 566 310 771
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 226 566 310 771
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 881 4 145 4 324 4 467

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 8% 14% 15% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 15% 16% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 20% 34% 35% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,89 4,86 4,34 1,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,06 4,39 3,28 1,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62 0,79 0,81 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,99 1,28 1,19 0,70
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,84 0,87 0,61
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 27% 25% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 19% 19% 2%
Grynojo pelno marža 13% 18% 18% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 231 413 550 140
Dividendai/grynasis pelnas 0,74 0,70 0,88 1,66
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 8% 11% 14% 12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 13% 15% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 15% 18% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,07 3,26 5,02 2,07
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,06 2,84 4,39 1,82
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62 0,67 0,79 0,75
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,99 1,13 1,28 1,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,77 0,84 0,89
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 33% 20% 32% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 22% 8% 26% 7%
Grynojo pelno marža 22% 12% 22% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 231 413
Dividendai/grynasis pelnas 0,74 0,70

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

2,4%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Detonas“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas134170932
 • SektoriusKita
 • VeiklaSprogdinimo darbai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.detonas.eu/
Grąža valstybei

140 tūkst. eurų

ROE

2,4%

Darbuotojų skaičius

57

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vaidas ZubavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Liutauras ŠlajusSusisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėjas
 • Arvydas DarulisNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2020/09/01