• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1959 metais įkurta Gręžimo-sprogdinimo darbų įmonė, 1994 metais įregistruota kaip AB „Detonas“.
Bendrovės pagrindinė veikla – sprogmenų gamyba ir prekyba sprogmenimis, sprogdinimo darbai.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas 

      


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 2 834 3 105 3 889 3 860
Pardavimo savikaina 1 695 2 320 3 247 2 590
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 139 785 642 1 270
Bendrojo pelno marža 40% 25% 17% 33%
Veiklos sąnaudos 841 616 716 784
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 296 169 -75 485
Tipinės veiklos pelno marža 10% 5% -2% 13%
EBITDA 556 589 965 849
EBITDA marža 20% 19% 25% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 363 278 611 527
Grynojo pelno marža 13% 9% 16% 14%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 972 1 249 1 337 1 598
Pardavimo savikaina 661 915 1 268 1 157
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 311 334 69 441
Bendrojo pelno marža 32% 27% 5% 28%
Veiklos sąnaudos 273 278 286 394
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 38 56 -217 46
Tipinės veiklos pelno marža 4% 4% -16% 3%
EBITDA 160 248 83 219
EBITDA marža 16% 20% 6% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 56 113 -60 81
Grynojo pelno marža 6% 9% -4% 5%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 3 293 3 361 3 537 3 781
Nematerialus turtas 11 14 10 11
Materialus turtas 3 252 3 315 3 490 3 730
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 31 32 37 41
Trumpalaikis turtas 1 026 978 1 342 1 335
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 124 243 311 255
Per vienerius metus gautinos sumos 294 145 157 132
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 608 591 875 948
TURTO IŠ VISO 4 358 4 387 4 921 5 178
Nuosavas kapitalas 3 499 3 531 3 894 4 018
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 859 857 1 027 1 160
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 511 493 617 742
Ilgalaikiai įsipareigojimai 395 366 416 493
Trumpalaikiai įsipareigojimai 464 491 611 667
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 358 4 387 4 921 5 178
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 3 173 3 214 3 216 3 417
Nematerialus turtas 10 8 12 9
Materialus turtas 3 149 3 182 3 173 3 371
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 14 24 32 37
Trumpalaikis turtas 866 1 013 944 1 236
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 275 183 463 325
Per vienerius metus gautinos sumos 339 328 428 393
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 252 502 53 518
TURTO IŠ VISO 4 066 4 236 4 170 4 664
Nuosavas kapitalas 3 192 3 366 3 224 3 573
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 871 870 946 1 092
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 270 482 415 503
Ilgalaikiai įsipareigojimai 253 430 343 416
Trumpalaikiai įsipareigojimai 618 440 603 676
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 066 4 236 4 170 4 664

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 9% 6% 13% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 8% 16% 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 4% -2% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,11 0,13 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,21 1,99 2,19 2,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,94 1,50 1,69 1,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,65 0,71 0,79 0,75
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,86 0,92 1,10 1,02
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,81 0,88 1,00 0,96
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 19% 25% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 10% 5% -2% 13%
Grynojo pelno marža 13% 9% 16% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 247 247 403 422
Dividendai/grynasis pelnas 0,68 0,89 0,66 0,80
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 10% 3% 17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 13% 3% 22%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% -6% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,11 0,10 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,40 2,30 1,57 1,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,96 1,88 0,80 1,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,24 0,29 0,32 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,31 0,39 0,42 0,47
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,30 0,37 0,41 0,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 20% 6% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 4% -16% 3%
Grynojo pelno marža 6% 9% -4% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Detonas“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas134170932
 • SektoriusKita
 • VeiklaSprogdinimo darbai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.detonas.eu/
Grąža valstybei

422 tūkst. eurų

ROE

13,3%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vaidas ZubavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/03

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys; UAB „Victory Funds“ valdybos narys; MB „Buteo Invest“ vadovas; JSCB “Biznesni rivojlantirish banki” stebėtojų tarybos narys; AB „Oro navigacija“ valdybos narys; AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Evaldas MargisNepriklausomas narys
 • Ramunė MikalauskienėSusisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2024/06/03