• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1959 metais įkurta Gręžimo-sprogdinimo darbų įmonė, 1994 metais įregistruota kaip AB „Detonas“.
Bendrovės pagrindinė veikla – sprogmenų gamyba ir prekyba sprogmenimis, sprogdinimo darbai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 232 3 401 2 141 2 834
Pardavimo savikaina 1 978 2 056 1 539 1 695
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 254 1 345 602 1 139
Bendrojo pelno marža 39% 40% 28% 40%
Veiklos sąnaudos 633 705 569 842
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 621 640 33 296
Tipinės veiklos pelno marža 19% 19% 2% 10%
EBITDA 875 865 297 556
EBITDA marža 27% 25% 14% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 593 624 84 363
Grynojo pelno marža 18% 18% 4% 13%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 1 268 959 972 1 249
Pardavimo savikaina 851 756 661 915
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 416 203 311 334
Bendrojo pelno marža % % 21% 27%
Veiklos sąnaudos 333 381 273 278
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 83 -178 38 56
Tipinės veiklos pelno marža % % -19% 4%
EBITDA -62 248
EBITDA marža % % -7% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 96 -162 56 113
Grynojo pelno marža % % -17% 9%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 786 2 917 3 211 3 293
Nematerialus turtas 8 9 13 11
Materialus turtas 2 659 2 886 3 184 3 252
Finansinis turtas 101
Kitas ilgalaikis turtas 18 23 14 31
Trumpalaikis turtas 1 508 1 087 676 1 026
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 147 266 224 124
Per vienerius metus gautinos sumos 384 334 247 294
Kitas trumpalaikis turtas 101
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 876 487 205 608
TURTO IŠ VISO 4 342 4 015 3 898 4 358
Nuosavas kapitalas 4 032 3 742 3 276 3 499
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 310 272 622 859
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 245 511
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 197 395
Trumpalaikiai įsipareigojimai 310 251 425 464
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 342 4 015 3 898 4 358
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 2 946 3 173 3 214
Nematerialus turtas 10 10 8
Materialus turtas 2 912 3 149 3 182
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 24 14 24
Trumpalaikis turtas 1 101 866 1 013
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 110 275 183
Per vienerius metus gautinos sumos 810 339 328
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 181 252 502
TURTO IŠ VISO 4 066 4 066 4 236
Nuosavas kapitalas 3 030 3 192 3 366
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 036 874 870
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 275 240 415
Ilgalaikiai įsipareigojimai 275 253 430
Trumpalaikiai įsipareigojimai 30 67
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 066 4 066 4 236

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 14% 15% 2% 9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% 16% 2% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 34% 35% 6% 18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,86 4,34 1,59 2,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,39 3,28 1,06 1,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,79 0,81 0,54 0,69
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,28 1,19 0,70 0,87
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 0,87 0,61 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 25% 14% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 19% 2% 10%
Grynojo pelno marža 18% 18% 4% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 413 550 140 247
Dividendai/grynasis pelnas 0,70 0,88 1,66 0,68
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 14% % % 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% % % 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 34% -5% -8% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,86 28,86 15,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,39 19,71 12,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,79 0,47 0,24 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,28 0,65 0,32 0,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 0,63 0,31 0,38
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% % -7% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 19% % -19% 4%
Grynojo pelno marža 18% % -17% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 413
Dividendai/grynasis pelnas 0,70

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Detonas“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas134170932
  • SektoriusKita
  • VeiklaSprogdinimo darbai
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.detonas.eu/
Grąža valstybei

247 tūkst. eurų

ROE

10,7%

Darbuotojų skaičius

50

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vaidas ZubavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01