• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1959 metais įkurta Gręžimo-sprogdinimo darbų įmonė, 1994 metais įregistruota kaip AB „Detonas“.
Bendrovės pagrindinė veikla – sprogmenų gamyba ir prekyba sprogmenimis, sprogdinimo darbai.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≥ 0,5 mln. Eur
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,1–0,3 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Kitos veiklos pajamos (prekyba sprogmenimis), tūkst. eurų:
  • 2023 m. – 239,4
  • 2024 m. – 257,0
  • 2025 m. – 277,0
 • Uolienų sprogdinimas, tūkst. kub.m:
  • 2023-2025 m. – 1684
 • Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos tinkamo funkcionavimo ir priežiūros užtikrinimas: reikšmingų neatitikčių skaičius:
  • 2023-2025 m. – 0
 • Energetinių išteklių naudojimo sumažinimas, proc.:
  • 2023-2025 m. – po 15-20 proc.
 • Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2023-2025 m. – A+

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 141 2 834 3 105 3 889
Pardavimo savikaina 1 539 1 695 2 320 3 247
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 602 1 139 785 642
Bendrojo pelno marža 28% 40% 25% 17%
Veiklos sąnaudos 567 841 616 716
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 33 296 169 -75
Tipinės veiklos pelno marža 2% 10% 5% -2%
EBITDA 297 556 589 965
EBITDA marža 14% 20% 19% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 84 363 278 611
Grynojo pelno marža 4% 13% 9% 16%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 959 972 1 249 1 337
Pardavimo savikaina 756 661 915 1 268
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 203 311 334 69
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 381 273 278 286
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -178 38 56 -217
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA -62 160 248 83
EBITDA marža -7% 16% 20% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -162 56 113 -60
Grynojo pelno marža -17% 6% 9% -4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 3 211 3 293 3 361 3 537
Nematerialus turtas 13 11 14 10
Materialus turtas 3 184 3 252 3 315 3 490
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 14 31 32 37
Trumpalaikis turtas 676 1 026 978 1 342
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 224 124 243 314
Per vienerius metus gautinos sumos 247 294 145 153
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 205 608 591 875
TURTO IŠ VISO 3 898 4 358 4 387 4 921
Nuosavas kapitalas 3 276 3 499 3 531 3 894
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 622 859 857 1 027
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 245 511 493 617
Ilgalaikiai įsipareigojimai 197 395 366 416
Trumpalaikiai įsipareigojimai 425 464 491 611
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 898 4 358 4 387 4 921
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 3 173 3 214 3 216
Nematerialus turtas 10 8 12
Materialus turtas 3 149 3 182 3 173
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 14 24 32
Trumpalaikis turtas 866 1 013 944
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 275 183 463
Per vienerius metus gautinos sumos 339 328 428
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 252 502 53
TURTO IŠ VISO 4 066 4 236 4 170
Nuosavas kapitalas 3 192 3 366 3 224
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 874 870 946
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 270 482 415
Ilgalaikiai įsipareigojimai 253 430 343
Trumpalaikiai įsipareigojimai 618 440 603
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 066 4 236 4 170

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 9% 6% 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 11% 8% 16%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 8% 4% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,12 0,11 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,59 2,21 1,99 2,19
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,06 1,94 1,50 1,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,55 0,65 0,71 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,67 0,86 0,92 1,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,81 0,88 1,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 20% 19% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 10% 5% -2%
Grynojo pelno marža 4% 13% 9% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 140 247 247 403
Dividendai/grynasis pelnas 1,66 0,68 0,89 0,66
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % 10% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% % 12% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 4% 7% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,14 0,14 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,59 1,40 2,30 1,57
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,06 0,96 1,88 0,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,48 0,30 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,70 0,61 0,39 0,42
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,61 0,61 0,38 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 16% 20% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 2% % % %
Grynojo pelno marža 4% 6% 9% -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 140
Dividendai/grynasis pelnas 1,66

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Detonas“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas134170932
 • SektoriusKita
 • VeiklaSprogdinimo darbai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.detonas.eu/
Grąža valstybei

402 tūkst. eurų

ROE

16,4%

Darbuotojų skaičius

46

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vaidas ZubavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2023/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys; UAB „Victory Funds“ valdybos narys, MB „Buteo Invest“ vadovas, JSCB "Qishloq Qurilish Bank" stebėtojų tarybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Evaldas MargisNepriklausomas narys; UAB „Baltic Mink Corporation“ kreditorių komitetas/narys; COO, UAB Nordic Metrology Science
 • Ramunė MikalauskienėSusisiekimo ministerija, Teisės ir personalo skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2023/09/01