• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1959 metais įkurta Gręžimo-sprogdinimo darbų įmonė, 1994 metais įregistruota kaip AB „Detonas“.
Bendrovės pagrindinė veikla – sprogmenų gamyba ir prekyba sprogmenimis, sprogdinimo darbai.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≥ 0,5 mln. Eur
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,1–0,3 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Kitos veiklos pajamos, tūkst. EUR:
  • 2022 m. > 200
  • 2023 m. > 300
  • 2024 m. > 400
 • Uolienų sprogdinimas, tūkst. kub.m:
  • 2022-2024 m. – 1500
 • Reikšmingų neatitikčių skaičius, vnt.:
  • 2022-2024 m. – 0
 • Sunkių sužalojimų/ mirčių darbe skaičius, vnt.:
  • 2022-2024 m. – 0

          2020 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 401 2 141 2 834 3 105
Pardavimo savikaina 2 056 1 539 1 695 2 320
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 345 602 1 139 785
Bendrojo pelno marža 40% 28% 40% 25%
Veiklos sąnaudos 705 569 842 616
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 640 33 296 169
Tipinės veiklos pelno marža 19% 2% 10% 5%
EBITDA 865 297 556 589
EBITDA marža 25% 14% 20% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 624 84 363 278
Grynojo pelno marža 18% 4% 13% 9%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 1 268 959 972 1 249
Pardavimo savikaina 851 756 661 915
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 416 203 311 334
Bendrojo pelno marža % % 21% 27%
Veiklos sąnaudos 333 381 273 278
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 83 -178 38 56
Tipinės veiklos pelno marža % % -19% 4%
EBITDA -62 248
EBITDA marža % % -7% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 96 -162 56 113
Grynojo pelno marža % % -17% 9%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 917 3 211 3 293 3 361
Nematerialus turtas 9 13 11 14
Materialus turtas 2 886 3 184 3 252 3 315
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 23 14 31 32
Trumpalaikis turtas 1 087 676 1 026 978
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 266 224 124 243
Per vienerius metus gautinos sumos 334 247 294 145
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 487 205 608 591
TURTO IŠ VISO 4 015 3 898 4 358 4 387
Nuosavas kapitalas 3 742 3 276 3 499 3 531
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 272 622 859 857
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 245 511 493
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 197 395 343
Trumpalaikiai įsipareigojimai 251 425 464 514
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 015 3 898 4 358 4 387
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 2 946 3 173 3 214
Nematerialus turtas 10 10 8
Materialus turtas 2 912 3 149 3 182
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 24 14 24
Trumpalaikis turtas 1 101 866 1 013
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 110 275 183
Per vienerius metus gautinos sumos 810 339 328
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 181 252 502
TURTO IŠ VISO 4 066 4 066 4 236
Nuosavas kapitalas 3 030 3 192 3 366
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 036 874 870
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 275 240 415
Ilgalaikiai įsipareigojimai 275 253 430
Trumpalaikiai įsipareigojimai 30 67
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 066 4 066 4 236

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 15% 2% 9% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 16% 2% 11% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 35% 6% 18% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,15 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,34 1,59 2,21 1,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,28 1,06 1,94 1,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,81 0,54 0,69 0,71
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,19 0,70 0,87 0,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,87 0,61 0,84 0,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 14% 20% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 2% 10% 5%
Grynojo pelno marža 18% 4% 13% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 550 140 247 247
Dividendai/grynasis pelnas 0,88 1,66 0,68 0,89
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 14% % % 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% % % 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 34% -5% -8% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,86 28,86 15,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,39 19,71 12,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,79 0,47 0,24 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,28 0,65 0,32 0,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 0,63 0,31 0,38
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% % -7% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 19% % -19% 4%
Grynojo pelno marža 18% % -17% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 413
Dividendai/grynasis pelnas 0,70

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Detonas“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas134170932
 • SektoriusKita
 • VeiklaSprogdinimo darbai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.detonas.eu/
Grąža valstybei

247 tūkst. eurų

ROE

7,9%

Darbuotojų skaičius

49

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vaidas ZubavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys; UAB „Victory Funds“ valdybos narys, MB „Buteo Invest“ vadovas, JSCB "Qishloq Qurilish Bank" stebėtojų tarybos narys.

VALDYBOS NARIAI

 • Evaldas MargisNepriklausomas narys; UAB „Baltic Mink Corporation“ kreditorių komitetas/narys
 • Ramunė MikalauskienėSusisiekimo ministerija, l.e.p. Teisės ir personalo skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2022/09/01