• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1959 metais įkurta Gręžimo-sprogdinimo darbų įmonė, 1994 metais įregistruota kaip AB „Detonas“.
Bendrovės pagrindinė veikla – sprogmenų gamyba ir prekyba sprogmenimis, sprogdinimo darbai.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≥ 0,5 mln. Eur
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,1–0,3 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Kitos veiklos pajamos, tūkst. EUR:
  • 2022 m. > 200
  • 2023 m. > 300
  • 2024 m. > 400
 • Uolienų sprogdinimas, tūkst. kub.m:
  • 2022-2024 m. – 1500
 • Reikšmingų neatitikčių skaičius, vnt.:
  • 2022-2024 m. – 0
 • Sunkių sužalojimų/ mirčių darbe skaičius, vnt.:
  • 2022-2024 m. – 0

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 401 2 141 2 834 3 105
Pardavimo savikaina 2 056 1 539 1 695 2 320
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 345 602 1 139 785
Bendrojo pelno marža 40% 28% 40% 25%
Veiklos sąnaudos 705 569 842 616
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 640 33 296 169
Tipinės veiklos pelno marža 19% 2% 10% 5%
EBITDA 865 297 556 589
EBITDA marža 25% 14% 20% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 624 84 363 278
Grynojo pelno marža 18% 4% 13% 9%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 959 972 1 249 1 337
Pardavimo savikaina 756 661 915 1 268
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 203 311 334 69
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 381 273 278 286
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -178 38 56 -217
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA -62 160 248 83
EBITDA marža -7% 16% 20% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -162 56 113 -60
Grynojo pelno marža -17% 6% 9% -4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 917 3 211 3 293 3 361
Nematerialus turtas 9 13 11 14
Materialus turtas 2 886 3 184 3 252 3 315
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 23 14 31 32
Trumpalaikis turtas 1 087 676 1 026 978
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 266 224 124 243
Per vienerius metus gautinos sumos 334 247 294 145
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 487 205 608 591
TURTO IŠ VISO 4 015 3 898 4 358 4 387
Nuosavas kapitalas 3 742 3 276 3 499 3 531
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 272 622 859 857
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 245 511 493
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 197 395 343
Trumpalaikiai įsipareigojimai 251 425 464 514
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 015 3 898 4 358 4 387
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 3 173 3 214 3 216
Nematerialus turtas 10 8 12
Materialus turtas 3 149 3 182 3 173
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 14 24 32
Trumpalaikis turtas 866 1 013 944
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 275 183 463
Per vienerius metus gautinos sumos 339 328 428
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 252 502 53
TURTO IŠ VISO 4 066 4 236 4 170
Nuosavas kapitalas 3 192 3 366 3 224
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 874 870 946
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 270 482 415
Ilgalaikiai įsipareigojimai 253 430 343
Trumpalaikiai įsipareigojimai 618 440 603
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 066 4 236 4 170

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 15% 2% 9% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 16% 2% 11% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 35% 6% 18% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,15 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,34 1,59 2,21 1,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,28 1,06 1,94 1,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,81 0,54 0,69 0,71
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,19 0,70 0,87 0,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,87 0,61 0,84 0,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 14% 20% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 2% 10% 5%
Grynojo pelno marža 18% 4% 13% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 550 140 247 247
Dividendai/grynasis pelnas 0,88 1,66 0,68 0,89
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % 10% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% % 12% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 4% 7% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,14 0,14 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,59 1,40 2,30 1,57
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,06 0,96 1,88 0,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,48 0,30 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,70 0,61 0,39 0,42
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,61 0,61 0,38 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 16% 20% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 2% % % %
Grynojo pelno marža 4% 6% 9% -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 140
Dividendai/grynasis pelnas 1,66

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Detonas“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas134170932
 • SektoriusKita
 • VeiklaSprogdinimo darbai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.detonas.eu/
ROE

3,2%

Darbuotojų skaičius

47

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vaidas ZubavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2023/01/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys; UAB „Victory Funds“ valdybos narys, MB „Buteo Invest“ vadovas, JSCB "Qishloq Qurilish Bank" stebėtojų tarybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Evaldas MargisNepriklausomas narys; UAB „Baltic Mink Corporation“ kreditorių komitetas/narys; COO, UAB Nordic Metrology Science
 • Ramunė MikalauskienėSusisiekimo ministerija, l.e.p. Teisės ir personalo skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2023/01/01