• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsteigta 1998 metais siekiant iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką. Bendrovė draudžia būsto kreditus, įskaitant piliečių, turinčių teisę į valstybės paramą, bei kreditus daugiabučiams namams modernizuoti, tokiu būdu dalyvaudama daugiabučių namų modernizavimo programoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 719 621 528 412
Pardavimo savikaina 480 249 162 -1 988
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 239 372 366 2 400
Bendrojo pelno marža 33% 60% 69% 583%
Veiklos sąnaudos 842 771 771 817
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -603 -399 -405 1 583
Tipinės veiklos pelno marža -84% -64% -77% 384%
EBITDA -571 -377 -273 1 598
EBITDA marža -79% -61% -52% 388%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 60 58 209 1 733
Grynojo pelno marža 8% 9% 40% 421%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 362 256 308 151
Pardavimo savikaina -1 489 -217 -81 -248
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 851 473 389 399
Bendrojo pelno marža % % 185% 264%
Veiklos sąnaudos 409 370 408 353
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 442 103 -19 45
Tipinės veiklos pelno marža % % 40% 30%
EBITDA 109 52
EBITDA marža % % 43% 34%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 570 184 165 219
Grynojo pelno marža % % 72% 145%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 17 782 14 337 10 932 674
Nematerialus turtas 1 0 0 1
Materialus turtas 1 936 1 894 1 423 641
Finansinis turtas 15 846 12 443 9 508 33
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 985 1 800 2 507 13 456
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 3 1 328
Per vienerius metus gautinos sumos 249 87 67 8 811
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 732 1 709 2 439 4 316
TURTO IŠ VISO 18 769 16 141 13 442 14 132
Nuosavas kapitalas 3 597 3 654 3 863 5 597
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 15 159 12 475 9 567 8 524
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 7 689 6 372 4 372 4 372
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 556 2 666 6 912 4 372
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 037 6 973 226 2 153
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 18 769 16 141 13 442 14 132
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 12 489 9 528 617
Nematerialus turtas 0 0 1
Materialus turtas 1 550 1 032 584
Finansinis turtas 10 938 8 496 33
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 363 3 378 13 171
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 2 329
Per vienerius metus gautinos sumos 80 60 8 218
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 281 3 315 4 624
TURTO IŠ VISO 13 856 12 909 13 793
Nuosavas kapitalas 3 838 3 886 5 816
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 10 018 9 012 7 973
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 372 4 372 4 372
Ilgalaikiai įsipareigojimai 7 020 6 612 4 372
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 856 12 909 13 793

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 1% 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% 6% 37%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% -9% -4% 26%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,14 1,74 1,13 0,78
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,48 0,26 11,10 6,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,48 0,26 11,09 6,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,04 0,04 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,04 0,04 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,20 0,17 0,14 0,09
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -79% -61% -52% 388%
Tipinės veiklos pelno marža -84% -64% -77% 384%
Grynojo pelno marža 8% 9% 40% 421%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% % % 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% % % 37%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% -0% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,14 1,13 0,75
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,04 0,02 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,04 0,03 0,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,20 0,13 0,08 0,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -79% % 43% 34%
Tipinės veiklos pelno marža -84% % 40% 30%
Grynojo pelno marža 8% % 72% 145%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Būsto paskolų draudimas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110076079
 • SektoriusKita
 • VeiklaBūsto kreditų draudimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bpd.lt/
ROE

36,6%

Darbuotojų skaičius

21

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Egidijus VeličkaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/10/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Žana KraučenkienėNepriklausoma narė, UAB „Effectum LT“ direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Darius IndriūnasNepriklausomas narys, UAB „Auroch investments“ partneris
 • Audrutė DziskienėFinansų ministerijos Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus patarėja
 • Lolita ŠumskaitėFinansų ministerijos Draudimo veiklos skyriaus vedėja
 • Šarūnas NedzinskasNepriklausomas narys, UAB „Logos Data“ direktorius

Informacija aktuali: 2021/10/01