• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsteigta 1998 metais siekiant iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką. Bendrovė draudžia būsto kreditus, įskaitant piliečių, turinčių teisę į valstybės paramą, bei kreditus daugiabučiams namams modernizuoti, tokiu būdu dalyvaudama daugiabučių namų modernizavimo programoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 750 719 621 528
Pardavimo savikaina 1 058 480 249 162
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -308 239 372 366
Bendrojo pelno marža -41% 33% 60% 69%
Veiklos sąnaudos 849 842 771 771
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 156 -603 -399 -405
Tipinės veiklos pelno marža -154% -84% -64% -77%
EBITDA -1 132 -571 -377 -273
EBITDA marža -151% -79% -61% -52%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 60 58 66
Grynojo pelno marža 2% 8% 9% 12%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 205 382 337 362
Pardavimo savikaina 1 091 -642 1 122 -1 489
Bendrasis pelnas -886 1 024 -785 1 851
Bendrojo pelno marža -431% 268% -233% 511%
Veiklos sąnaudos 428 441 401 409
Tipinės veiklos pelnas -1 313 583 -1 186 1 442
Tipinės veiklos pelno marža -640% 153% -352% 398%
EBITDA -1 337 669 -1 240 1 448
EBITDA marža -651% 175% -368% 400%
Grynasis pelnas -15 702 -642 1 570
Grynojo pelno marža -7% 184% -191% 434%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 21 364 17 782 14 337 10 789
Nematerialus turtas 1 1 0 0
Materialus turtas 1 944 1 936 1 894 1 280
Finansinis turtas 19 418 15 846 12 443 9 508
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 486 985 1 800 2 507
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 5 3 1
Per vienerius metus gautinos sumos 227 249 87 67
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 255 732 1 709 2 439
TURTO IŠ VISO 21 852 18 769 16 141 13 299
Nuosavas kapitalas 3 537 3 597 3 654 3 720
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 18 300 15 159 12 475 9 567
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 7 241 7 689 6 372 4 372
Ilgalaikiai įsipareigojimai 11 008 9 556 2 666 6 912
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 226 2 037 6 973 226
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 852 18 769 16 141 13 299
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 21 439 19 853 17 782 17 494
Nematerialus turtas 1 1 1 1
Materialus turtas 1 944 1 674 1 936 2 021
Finansinis turtas 19 494 18 178 15 846 15 472
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 413 1 218 987 632
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 9 4 2
Per vienerius metus gautinos sumos 152 417 249 163
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 2 1
Pinigai ir ekvivalentai 255 792 732 466
Turto iš viso 21 852 21 071 18 769 18 126
Nuosavas kapitalas 3 537 4 239 3 597 5 166
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 18 315 16 832 15 172 12 960
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 8 689 0 7 689 6 372
Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 177 16 694 13 135 12 786
Trumpalaikiai įsipareigojimai 139 138 2 037 174
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 21 852 21 071 18 769 18 126

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 2% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -12% -7% -9% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,05 2,14 1,74 1,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,22 0,48 0,26 11,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,22 0,48 0,26 11,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,04 0,04 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,03 0,04 0,04 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,20 0,17 0,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -151% -79% -61% -52%
Tipinės veiklos pelno marža -154% -84% -64% -77%
Grynojo pelno marža 2% 8% 9% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 3% 0% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 18% 2% 20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% -3% -3% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,40 0,00 0,41 0,35
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,98 8,83 0,48 3,63
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,93 8,76 0,48 3,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,03 0,04 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,03 0,03 0,04 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,15 0,20 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -651% 175% -368% 400%
Tipinės veiklos pelno marža -640% 153% -352% 398%
Grynojo pelno marža -7% 184% -191% 434%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Būsto paskolų draudimas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110076079
 • SektoriusKita
 • VeiklaBūsto kreditų draudimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bpd.lt/
ROE

1,8%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Sigitas ŽutautasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Žaneta KovaliovaNepriklausoma narė; UP Consulting Group Ltd generalinė direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Darius IndriūnasNepriklausomas narys; UAB „Auroch investments“ partneris
 • Aušra VičkačkienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė
 • Lolita ŠumskaitėFinansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2020/09/01