• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsteigta 1998 metais siekiant iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką. Bendrovė draudžia būsto kreditus, įskaitant piliečių, turinčių teisę į valstybės paramą, bei kreditus daugiabučiams namams modernizuoti, tokiu būdu dalyvaudama daugiabučių namų modernizavimo programoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 750 719 621 528
Pardavimo savikaina 1 058 480 249 162
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -308 239 372 366
Bendrojo pelno marža -41% 33% 60% 69%
Veiklos sąnaudos 849 842 771 771
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 156 -603 -399 -405
Tipinės veiklos pelno marža -154% -84% -64% -77%
EBITDA -1 132 -571 -377 -273
EBITDA marža -151% -79% -61% -52%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 60 58 66
Grynojo pelno marža 2% 8% 9% 12%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 382 362 256 308
Pardavimo savikaina -642 -1 489 -217 -81
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 024 1 851 473 389
Bendrojo pelno marža 268% 511% 185% 126%
Veiklos sąnaudos 441 409 370 408
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 583 1 442 103 -18
Tipinės veiklos pelno marža 153% 398% 40% -6%
EBITDA 7 583 1 448 109 -12
EBITDA marža 1985% 400% 43% -4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 184 165
Grynojo pelno marža 184% 434% 72% 54%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 21 364 17 782 14 337 10 789
Nematerialus turtas 1 1 0 0
Materialus turtas 1 944 1 936 1 894 1 280
Finansinis turtas 19 418 15 846 12 443 9 508
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 486 985 1 800 2 507
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 5 3 1
Per vienerius metus gautinos sumos 227 249 87 67
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 255 732 1 709 2 439
TURTO IŠ VISO 21 852 18 769 16 141 13 299
Nuosavas kapitalas 3 537 3 597 3 654 3 720
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 18 300 15 159 12 475 9 567
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 7 241 7 689 6 372 4 372
Ilgalaikiai įsipareigojimai 11 008 9 556 2 666 6 912
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 226 2 037 6 973 226
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 852 18 769 16 141 13 299
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 19 853 17 494 12 489 9 528
Nematerialus turtas 1 1 0 0
Materialus turtas 1 674 2 021 1 550 1 032
Finansinis turtas 18 178 15 472 10 938 8 496
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 218 632 1 363 3 378
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 2 2 2
Per vienerius metus gautinos sumos 417 163 80 60
Kitas trumpalaikis turtas 1
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 792 466 1 281 3 315
TURTO IŠ VISO 21 071 18 126 13 856 12 909
Nuosavas kapitalas 4 239 5 166 3 838 3 886
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 16 832 12 960 10 018 9 012
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 6 372 4 372 4 372
Ilgalaikiai įsipareigojimai 16 694 12 786 7 020 6 612
Trumpalaikiai įsipareigojimai 138 174 414 290
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 071 18 126 13 856 12 909

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 2% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -12% -7% -9% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,05 2,14 1,74 1,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,22 0,48 0,26 11,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,22 0,48 0,26 11,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,04 0,04 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,03 0,04 0,04 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,20 0,17 0,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -151% -79% -61% -52%
Tipinės veiklos pelno marža -154% -84% -64% -77%
Grynojo pelno marža 2% 8% 9% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 5% -8% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 20% -30% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% 16% 2% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,14 1,23 1,14 1,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,48 3,63 3,29 11,66
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,48 3,62 3,29 11,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,02 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,02 0,02 0,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,20 0,08 0,06 0,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -79% 400% 43% -4%
Tipinės veiklos pelno marža -84% 398% 40% -6%
Grynojo pelno marža 8% 434% 72% 54%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Būsto paskolų draudimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas110076079
  • SektoriusKita
  • VeiklaBūsto kreditų draudimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bpd.lt/
ROE

1,8%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys