• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsteigta 1998 metais siekiant iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką. Bendrovė draudė būsto kreditus, įskaitant piliečių, turinčių teisę į valstybės paramą, bei kreditus daugiabučiams namams modernizuoti, tokiu būdu dalyvaudama daugiabučių namų modernizavimo programoje. Šiuo metu Bendrovė teikia draudimo apsaugos paslaugas pagal bendradarbiavimo sutartis su ja pasirašiusių Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų ar kitų kredito įstaigų naudai sudarytas kredito draudimo sutartis bei, vykdydama Lietuvos banko įpareigojimą, siekia perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis.


          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 621 528 412 263
Pardavimo savikaina 249 162 -1 988 -222
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 372 366 2 400 485
Bendrojo pelno marža 60% 69% 583% 184%
Veiklos sąnaudos 771 771 817 806
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -399 -405 1 583 -321
Tipinės veiklos pelno marža -64% -77% 384% -122%
EBITDA -377 -273 1 598 -306
EBITDA marža -61% -52% 388% -116%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 58 209 1 733 25
Grynojo pelno marža 9% 40% 421% 9%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 362 256 308 151
Pardavimo savikaina -1 489 -217 -81 -248
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 851 473 389 399
Bendrojo pelno marža % % 185% 264%
Veiklos sąnaudos 409 370 408 353
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 442 103 -19 45
Tipinės veiklos pelno marža % % 40% 30%
EBITDA 109 52
EBITDA marža % % 43% 34%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 570 184 165 219
Grynojo pelno marža % % 72% 145%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 14 337 10 932 674 482
Nematerialus turtas 0 0 1 1
Materialus turtas 1 894 1 423 641 448
Finansinis turtas 12 443 9 508 33 34
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 800 2 507 13 456 10 706
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 1 328 419
Per vienerius metus gautinos sumos 87 67 8 811 8 386
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 709 2 439 4 316 1 902
TURTO IŠ VISO 16 141 13 442 14 132 19 722
Nuosavas kapitalas 3 654 3 863 5 597 5 621
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 12 475 9 567 8 524 3 090
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 6 372 4 372 4 372
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 666 6 912 4 372
Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 973 226 2 153 1 777
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 16 141 13 442 14 132 19 722
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 12 489 9 528 617
Nematerialus turtas 0 0 1
Materialus turtas 1 550 1 032 584
Finansinis turtas 10 938 8 496 33
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 363 3 378 13 171
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 2 329
Per vienerius metus gautinos sumos 80 60 8 218
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 281 3 315 4 624
TURTO IŠ VISO 13 856 12 909 13 793
Nuosavas kapitalas 3 838 3 886 5 816
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 10 018 9 012 7 973
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 372 4 372 4 372
Ilgalaikiai įsipareigojimai 7 020 6 612 4 372
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 856 12 909 13 793

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 13% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 6% 37% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -9% -4% 26% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,74 1,13 0,78
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,26 11,10 6,25 6,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,26 11,09 6,10 5,79
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,04 0,03 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,04 0,07 0,46
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,14 0,09 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -61% -52% 388% -116%
Tipinės veiklos pelno marža -64% -77% 384% -122%
Grynojo pelno marža 9% 40% 421% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% % % 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% % % 37%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% -0% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,14 1,13 0,75
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,04 0,02 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,04 0,03 0,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,20 0,13 0,08 0,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -79% % 43% 34%
Tipinės veiklos pelno marža -84% % 40% 30%
Grynojo pelno marža 8% % 72% 145%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Būsto paskolų draudimas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110076079
 • SektoriusKita
 • VeiklaBūsto kreditų draudimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bpd.lt/
ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Egidijus VeličkaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Žana KraučenkienėNepriklausoma narė, UAB Oregon Baltic direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Darius IndriūnasNepriklausomas narys
 • Audrutė DziskienėFinansų ministerijos Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus patarėja
 • Lolita ŠumskaitėFinansų ministerijos Draudimo veiklos skyriaus vedėja
 • Šarūnas NedzinskasNepriklausomas narys, UAB „Bendras finansavimas“ finansų vadovas

Informacija aktuali: 2022/09/01