• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsteigta 1998 metais siekiant iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką. Bendrovė draudė būsto kreditus, įskaitant piliečių, turinčių teisę į valstybės paramą, bei kreditus daugiabučiams namams modernizuoti, tokiu būdu dalyvaudama daugiabučių namų modernizavimo programoje. Šiuo metu Bendrovė teikia draudimo apsaugos paslaugas pagal bendradarbiavimo sutartis su ja pasirašiusių Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų ar kitų kredito įstaigų naudai sudarytas kredito draudimo sutartis bei, vykdydama Lietuvos banko įpareigojimą, siekia perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

                


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 528 412 263 211
Pardavimo savikaina 162 -1 988 -222 1 501
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 366 2 400 485 -1 290
Bendrojo pelno marža 69% 583% 184% -613%
Veiklos sąnaudos 771 817 806 659
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -405 1 583 -321 -1 950
Tipinės veiklos pelno marža -77% 384% -122% -926%
EBITDA -273 1 598 -306 522
EBITDA marža -52% 388% -116% 248%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 209 1 733 25 156
Grynojo pelno marža 40% 421% 9% 74%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 308 151 136 51
Pardavimo savikaina -81 -248 -428 -40
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 389 399 563 91
Bendrojo pelno marža 126% 264% 415% 179%
Veiklos sąnaudos 408 353 335 248
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -18 45 228 -157
Tipinės veiklos pelno marža -6% 30% 168% -311%
EBITDA -12 52 3 029 -151
EBITDA marža -4% 35% 2234% -298%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 165 219 3 082 -157
Grynojo pelno marža 54% 145% 2273% -310%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 10 932 674 482 429
Nematerialus turtas 0 1 1 0
Materialus turtas 1 423 641 448 429
Finansinis turtas 9 508 33 34
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 507 13 456 10 706 9 945
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 328 419 0
Per vienerius metus gautinos sumos 67 8 811 8 386 47
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 439 4 316 1 902 9 897
TURTO IŠ VISO 13 442 14 132 19 722 10 378
Nuosavas kapitalas 3 863 5 597 5 621 5 777
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 7 138 6 525 1 777 1 765
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 372 4 372 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 912 4 372
Trumpalaikiai įsipareigojimai 226 2 153 1 777 1 765
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 442 14 132 19 722 10 378
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 9 528 617 472 422
Nematerialus turtas 0 1 1
Materialus turtas 1 032 584 437 422
Finansinis turtas 8 496 33 34
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 3 378 13 171 10 404 9 214
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 329 93 98
Per vienerius metus gautinos sumos 60 8 218 87 125
Kitas trumpalaikis turtas 0 7 980
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 315 4 624 10 224 1 011
TURTO IŠ VISO 12 909 13 793 10 881 9 641
Nuosavas kapitalas 3 886 5 816 8 703 5 620
Dotacijos, subsidijos 0
Įsipareigojimai 6 902 6 386 1 253 1 309
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 372 4 372 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 612 4 372 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 290 2 014 1 253 1 309
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 909 13 793 10 881 9 641

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 13% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 37% 0% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% 16% -6% -34%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,33 0,31 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 11,10 6,25 6,02 5,63
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 11,09 6,10 5,79 5,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,03 0,01 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,61 0,55 0,49
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,14 0,07 0,05 0,04
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -52% 388% -116% 248%
Tipinės veiklos pelno marža -77% 384% -122% -926%
Grynojo pelno marža 40% 421% 9% 74%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 13% 23% -30%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 37% 40% -43%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 0% 3% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,34 0,32 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 11,66 6,54 8,30 7,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 11,65 6,38 8,23 6,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,01 0,01 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,03 0,24 0,29 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,08 0,03 0,02 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -4% 35% 2234% -298%
Tipinės veiklos pelno marža -6% 30% 168% -311%
Grynojo pelno marža 54% 145% 2273% -310%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Būsto paskolų draudimas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110076079
 • SektoriusKita
 • VeiklaBūsto kreditų draudimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bpd.lt/
ROE

2,7%

Darbuotojų skaičius

12

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Egidijus VeličkaDirektorius

Informacija aktuali: 2024/02/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Šarūnas NedzinskasNepriklausomas narys; Stebėtojų tarybos narys UAB „Saldo Bank“; UAB „Demivolt“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Giedrė GečiauskienėNepriklausomas narys; UAB Investicijų ir verslo garantijos, klientų ir finansavimo sprendimų tarnybos vadovė ir valdybos narė
 • Saulius JokubaitisNepriklausomas narys
 • Vilija PetronienėFinansų ministerijos Finansų rinkos departamento vyriausioji patarėja
 • Lolita ŠumskaitėFinansų ministerijos Finansų rinkos departamento Draudimo veiklos skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2024/02/01