• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsteigta 1998 metais siekiant iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką. Bendrovė draudė būsto kreditus, įskaitant piliečių, turinčių teisę į valstybės paramą, bei kreditus daugiabučiams namams modernizuoti, tokiu būdu dalyvaudama daugiabučių namų modernizavimo programoje. Šiuo metu Bendrovė teikia draudimo apsaugos paslaugas pagal bendradarbiavimo sutartis su ja pasirašiusių Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų ar kitų kredito įstaigų naudai sudarytas kredito draudimo sutartis bei, vykdydama Lietuvos banko įpareigojimą, siekia perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis.


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 621 528 412 263
Pardavimo savikaina 249 162 -1 988 -222
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 372 366 2 400 485
Bendrojo pelno marža 60% 69% 583% 184%
Veiklos sąnaudos 771 771 817 806
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -399 -405 1 583 -321
Tipinės veiklos pelno marža -64% -77% 384% -122%
EBITDA -377 -273 1 598 -306
EBITDA marža -61% -52% 388% -116%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 58 209 1 733 25
Grynojo pelno marža 9% 40% 421% 9%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 256 308 151 136
Pardavimo savikaina -217 -81 -248 -428
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 473 389 399 563
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 370 408 353 335
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 103 -19 45 228
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 109 -12 52 3 029
EBITDA marža 43% -4% 35% 2234%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 184 165 219 3 082
Grynojo pelno marža 72% 54% 145% 2273%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 14 337 10 932 674 482
Nematerialus turtas 0 0 1 1
Materialus turtas 1 894 1 423 641 448
Finansinis turtas 12 443 9 508 33 34
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 800 2 507 13 456 10 706
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 1 328 419
Per vienerius metus gautinos sumos 87 67 8 811 8 386
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 709 2 439 4 316 1 902
TURTO IŠ VISO 16 141 13 442 14 132 19 722
Nuosavas kapitalas 3 654 3 863 5 597 5 621
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 12 475 9 567 8 524 3 090
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 6 372 4 372 4 372
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 666 6 912 4 372
Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 973 226 2 153 1 777
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 16 141 13 442 14 132 19 722
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 9 528 617 472
Nematerialus turtas 0 1 1
Materialus turtas 1 032 584 437
Finansinis turtas 8 496 33 34
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 3 378 13 171 10 404
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 329 93
Per vienerius metus gautinos sumos 60 8 218 87
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 315 4 624 10 224
TURTO IŠ VISO 12 909 13 793 10 881
Nuosavas kapitalas 3 886 5 816 8 703
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 9 012 7 973 2 178
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 372 4 372
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 612 4 372
Trumpalaikiai įsipareigojimai 290 2 014 1 253
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 909 13 793 10 881

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 13% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 6% 37% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -9% -4% 26% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,74 1,13 0,78
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,26 11,10 6,25 6,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,26 11,09 6,10 5,79
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,04 0,03 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,04 0,07 0,46
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,14 0,09 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -61% -52% 388% -116%
Tipinės veiklos pelno marža -64% -77% 384% -122%
Grynojo pelno marža 9% 40% 421% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% % 11% 23%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% % 32% 40%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -0% 1% 63%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,13 0,75
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 11,10 11,66 6,54 8,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 11,09 11,65 6,38 8,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,05 0,01 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,06 0,03 0,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,14 0,16 0,03 0,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -52% -4% 35% 2234%
Tipinės veiklos pelno marža -77% % % %
Grynojo pelno marža 40% 54% 145% 2273%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Būsto paskolų draudimas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110076079
 • SektoriusKita
 • VeiklaBūsto kreditų draudimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bpd.lt/
ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Egidijus VeličkaDirektorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Žana KraučenkienėNepriklausoma narė, UAB Oregon Baltic direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Darius IndriūnasNepriklausomas narys
 • Audrutė DziskienėFinansų ministerijos Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus patarėja
 • Lolita ŠumskaitėFinansų ministerijos Draudimo veiklos skyriaus vedėja
 • Šarūnas NedzinskasNepriklausomas narys, UAB „Bendras finansavimas“ finansų vadovas, UAB Saldo Bank Tarybos narys

Informacija aktuali: 2023/05/01