• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsteigta 1998 metais siekiant iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką. Bendrovė draudė būsto kreditus, įskaitant piliečių, turinčių teisę į valstybės paramą, bei kreditus daugiabučiams namams modernizuoti, tokiu būdu dalyvaudama daugiabučių namų modernizavimo programoje. Šiuo metu Bendrovė teikia draudimo apsaugos paslaugas pagal bendradarbiavimo sutartis su ja pasirašiusių Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų ar kitų kredito įstaigų naudai sudarytas kredito draudimo sutartis bei, vykdydama Lietuvos banko įpareigojimą, siekia perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

                


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 412 263 211 481
Pardavimo savikaina -1 988 -222 1 501 80
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 400 485 -1 290 400
Bendrojo pelno marža 583% 184% -613% 83%
Veiklos sąnaudos 817 806 659 531
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 583 -321 -1 950 -130
Tipinės veiklos pelno marža 384% -122% -926% -27%
EBITDA 1 598 -306 522 -117
EBITDA marža 388% -116% 248% -24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 733 25 156 27
Grynojo pelno marža 421% 9% 74% 6%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 308 151 136 51
Pardavimo savikaina -81 -248 -428 -40
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 389 399 563 91
Bendrojo pelno marža 126% 264% 415% 179%
Veiklos sąnaudos 408 353 335 248
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -18 45 228 -157
Tipinės veiklos pelno marža -6% 30% 168% -311%
EBITDA -12 52 3 029 -151
EBITDA marža -4% 35% 2234% -298%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 165 219 3 082 -157
Grynojo pelno marža 54% 145% 2273% -310%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 674 482 429 416
Nematerialus turtas 1 1 0 0
Materialus turtas 641 448 429 416
Finansinis turtas 33 34
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 13 456 10 706 9 945 9 035
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 328 419 0 216
Per vienerius metus gautinos sumos 8 811 8 386 47 186
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 316 1 902 9 897 8 633
TURTO IŠ VISO 14 132 19 722 10 378 9 454
Nuosavas kapitalas 5 597 5 621 5 777 5 803
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 6 525 1 777 1 765 1 183
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 372 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 372
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 153 1 777 1 765 1 183
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 14 132 19 722 10 378 9 454
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 9 528 617 472 422
Nematerialus turtas 0 1 1
Materialus turtas 1 032 584 437 422
Finansinis turtas 8 496 33 34
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 3 378 13 171 10 404 9 214
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 329 93 98
Per vienerius metus gautinos sumos 60 8 218 87 125
Kitas trumpalaikis turtas 0 7 980
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 315 4 624 10 224 1 011
TURTO IŠ VISO 12 909 13 793 10 881 9 641
Nuosavas kapitalas 3 886 5 816 8 703 5 620
Dotacijos, subsidijos 0
Įsipareigojimai 6 902 6 386 1 253 1 309
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 372 4 372 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 612 4 372 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 290 2 014 1 253 1 309
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 909 13 793 10 881 9 641

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13% 0% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 37% 0% 3% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% -6% -34% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,31 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,25 6,02 5,63 7,64
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,10 5,79 5,63 7,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,01 0,02 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,61 0,55 0,49 1,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,07 0,05 0,04 0,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 388% -116% 248% -24%
Tipinės veiklos pelno marža 384% -122% -926% -27%
Grynojo pelno marža 421% 9% 74% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 9
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,33
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 13% 23% -30%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 37% 40% -43%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 0% 3% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,34 0,32 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 11,66 6,54 8,30 7,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 11,65 6,38 8,23 6,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,01 0,01 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,03 0,24 0,29 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,08 0,03 0,02 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -4% 35% 2234% -298%
Tipinės veiklos pelno marža -6% 30% 168% -311%
Grynojo pelno marža 54% 145% 2273% -310%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Būsto paskolų draudimas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110076079
 • SektoriusKita
 • VeiklaBūsto kreditų draudimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bpd.lt/
Grąža valstybei

9 tūkst. eurų

ROE

0,5%

Darbuotojų skaičius

12

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Egidijus VeličkaDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/03

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Šarūnas NedzinskasNepriklausomas narys; Stebėtojų tarybos narys UAB „Saldo Bank“; UAB „Demivolt“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Giedrė GečiauskienėNepriklausomas narys; UAB Investicijų ir verslo garantijos, klientų ir finansavimo sprendimų tarnybos vadovė ir valdybos narė
 • Saulius JokubaitisNepriklausomas narys
 • Vilija PetronienėFinansų ministerijos Finansų rinkos departamento vyriausioji patarėja; VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos narė
 • Lolita ŠumskaitėFinansų ministerijos Finansų rinkos departamento Draudimo veiklos skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2024/06/03