• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija veikia nuo 1990 metų. Pagrindinė įmonės užduotis yra prižiūrėti ir eksploatuoti vidaus vandens kelius, reguliuoti upės vagas hidrotechniniais statiniais, plėsti Lietuvos Respublikos vidaus vandens kelių tinklą bei valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių infrastruktūrą, statyti ir remontuoti laivus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 206 231 248 347
Pardavimo savikaina 668 757 650 678
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -462 -525 -402 -331
Bendrojo pelno marža -224% -227% -162% %
Veiklos sąnaudos 124 28 184 301
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -586 -554 -585 -632
Tipinės veiklos pelno marža -284% -239% -236% -182%
EBITDA 22 89 -50 2
EBITDA marža 11% 39% -20% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -576 -537 -686 -638
Grynojo pelno marža -280% -232% -277% -184%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 67 86 111 356
Pardavimo savikaina 275 323 332 316
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -208 -237 -221 40
Bendrojo pelno marža % % -277% 11%
Veiklos sąnaudos 31 161 347 201
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -239 -398 -568 -161
Tipinės veiklos pelno marža % % -465% -45%
EBITDA -180 160
EBITDA marža % % -210% 45%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -240 -503 -569 -157
Grynojo pelno marža % % -587% -44%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 28 070 26 937 25 775 32 936
Nematerialus turtas
Materialus turtas 28 070 26 937 25 775 32 936
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 76 188 272 372
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14 19 95 47
Per vienerius metus gautinos sumos 42 77 153 267
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 21 92 23 59
TURTO IŠ VISO 28 146 27 129 26 052 33 311
Nuosavas kapitalas 17 115 19 610 18 866 18 171
Dotacijos, subsidijos 7 824 7 427 7 072 6 721
Įsipareigojimai 3 207 92 115 8 419
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 22
Ilgalaikiai įsipareigojimai 22 6 903
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 185 92 115 1 516
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 28 146 27 129 26 052 33 311
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 26 296 25 254 33 225
Nematerialus turtas
Materialus turtas 26 296 25 254 33 225
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 498 555 3 506
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 87 46
Per vienerius metus gautinos sumos 453 469 608
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 853
TURTO IŠ VISO 26 800 25 814 36 733
Nuosavas kapitalas 19 078 18 267 17 985
Dotacijos, subsidijos 7 247 6 897 6 546
Įsipareigojimai 475 650 12 202
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 27 98
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 542
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 26 800 25 814 36 733

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -3% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -3% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -5% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,05 2,36 0,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,84 1,54 0,21
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,01 0,01 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,01 0,01 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01 0,01 0,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 39% -20% 1%
Tipinės veiklos pelno marža -239% -236% -182%
Grynojo pelno marža -232% -277% -184%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -4% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,01 0,00 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,01 0,00 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01 0,01 0,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % -210% 45%
Tipinės veiklos pelno marža % -465% -45%
Grynojo pelno marža % -587% -44%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Vidaus vandens kelių direkcija
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas132090925
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaVidaus vandens kelių priežiūra
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://vvkd.lt/
Grąža valstybei

17 tūkst. eurų

ROE

-3,4%

Darbuotojų skaičius

78

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vladimiras VinokurovasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01