• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Vidaus vandens kelių direkcija veikia nuo 1990 metų. Pagrindinė įmonės užduotis yra prižiūrėti ir eksploatuoti vidaus vandens kelius, reguliuoti upės vagas hidrotechniniais statiniais, plėsti Lietuvos Respublikos vidaus vandens kelių tinklą bei valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių infrastruktūrą, statyti ir remontuoti laivus.


       2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

             


       2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 248 347 957 1 271
Pardavimo savikaina 650 678 649 529
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -402 -331 307 743
Bendrojo pelno marža -162% -96% 32% 58%
Veiklos sąnaudos 13 102 173 511
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -585 -632 -566 -485
Tipinės veiklos pelno marža -236% -182% -59% -38%
EBITDA -50 2 54 35
EBITDA marža -20% 1% 6% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -686 -638 -569 -491
Grynojo pelno marža -277% -184% -60% -39%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 111 356 515 1 019
Pardavimo savikaina 332 316 319 184
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -221 40 196 835
Bendrojo pelno marža -199% 11% 38% 82%
Veiklos sąnaudos 88 40 219 66
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -568 -161 -782 241
Tipinės veiklos pelno marža -511% -45% -152% 24%
EBITDA -236 160 -463 425
EBITDA marža -212% 45% -90% 42%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -569 -157 -793 239
Grynojo pelno marža -512% -44% -154% 23%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 25 775 32 936 37 960 35 250
Nematerialus turtas 10
Materialus turtas 25 775 32 936 37 960 35 240
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 272 372 1 326 2 614
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 95 47 51 275
Per vienerius metus gautinos sumos 153 267 284 325
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 23 59 991 2 015
TURTO IŠ VISO 26 052 33 311 39 290 37 870
Nuosavas kapitalas 18 866 18 171 17 544 8 181
Dotacijos, subsidijos 7 072 6 721 6 371 6 173
Įsipareigojimai 115 8 419 15 334 23 517
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 903 10 749
Trumpalaikiai įsipareigojimai 115 1 516 4 585 23 517
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 26 052 33 311 39 290 37 870
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 25 254 33 225 40 242 37 891
Nematerialus turtas 0 0 0 9
Materialus turtas 25 254 33 225 40 242 37 883
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 555 3 506 1 065 1 948
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 87 46 166 78
Per vienerius metus gautinos sumos 469 608 451 973
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0 2 853 447 630
TURTO IŠ VISO 25 814 36 733 41 308 39 842
Nuosavas kapitalas 18 267 17 985 16 632 8 420
Dotacijos, subsidijos 6 897 6 546 6 195 6 151
Įsipareigojimai 650 12 202 18 440 25 271
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 98 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 9 542 12 485 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 650 2 660 5 955 25 271
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 814 36 733 41 308 39 842

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% -2% -2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -3% -3% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -3% -2% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,36 0,25 0,29 0,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,54 0,21 0,28 0,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,01 0,01 0,02 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,01 0,01 0,03 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01 0,02 0,05 0,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -20% 1% 6% 3%
Tipinės veiklos pelno marža -236% -182% -59% -38%
Grynojo pelno marža -277% -184% -60% -39%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% -1% -3% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -1% -7% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -1% -3% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,85 1,32 0,18 0,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,72 1,30 0,15 0,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,01 0,01 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,01 0,01 0,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01 0,02 0,03 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -212% 45% -90% 42%
Tipinės veiklos pelno marža -511% -45% -152% 24%
Grynojo pelno marža -512% -44% -154% 23%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Vidaus vandens kelių direkcija
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas132090925
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaVidaus vandens kelių priežiūra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://vvkd.lt/
ROE

-3,8%

Darbuotojų skaičius

81

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vladimiras VinokurovasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/05/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Jurgita Šilinskaitė-VenslovienėNepriklausoma narė; SGD komercijos vadovė AB „KN Energies“

VALDYBOS NARIAI

 • Manfred SeitzNepriklausomas narys; Dunojaus komisijos sekretoriato generalinis direktorius
 • Jurgita RimkuvienėLietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo politikos grupės vyresnioji patarėja

Informacija aktuali: 2024/05/02