• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija veikia nuo 1990 metų. Pagrindinė įmonės užduotis yra prižiūrėti ir eksploatuoti vidaus vandens kelius, reguliuoti upės vagas hidrotechniniais statiniais, plėsti Lietuvos Respublikos vidaus vandens kelių tinklą bei valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių infrastruktūrą, statyti ir remontuoti laivus.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinė EBITDA:
  • 2022 m. > 0,
  • 2023–2024 m. ≥ 36 tūkst. Eur
 • Investicijų finansavimo struktūra:
  • 2022–2024 m. atliekamų investicijų skolintomis arba ES lėšomis finansuoti ≥ 50 proc.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Komercinės veiklos pajamos, mln. EUR:
  • 2023 m. – 1,29
  • 2024 m. – 1,42
  • 2025 m. – 1,56
 • Vidaus vandenų kelių ilgis, km:
  • 2023 m. – 467
  • 2024 m. – 470
  • 2025 m. – 475
 • Navigacijos trukmė kelyje E41, dienomis:
  • 2023 m. – 241
  • 2024 m. – 265
  • 2025 m. – 265
 • Saulės jėgainės panaudojimas savo reikmėms, proc.:
  • 2023 m. – 30
  • 2024 m. – 70
  • 2025 m. – 100
 • Atlikti batimetriniai matavimai, proc. nuo valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių:
  • 2023 m. – 30
  • 2024 m. – 35
  • 2025 m. – 40
 • Renginių/ mokymų skaičius, vnt.:
  • 2023 m. – 6
  • 2024m. – 8
  • 2025 m. – 8
 • Darbuotojų aktyvumas dalyvaujant renginiuose, proc.:
  • 2023-2025 m. – 82

       2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


       2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 231 248 347 957
Pardavimo savikaina 757 650 678 649
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -525 -402 -331 307
Bendrojo pelno marža -227% -162% -96% %
Veiklos sąnaudos 28 184 301 873
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -554 -585 -632 -566
Tipinės veiklos pelno marža -239% -236% -182% -59%
EBITDA 89 -50 2 54
EBITDA marža 39% -20% 1% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -537 -686 -638 -569
Grynojo pelno marža -232% -277% -184% -59%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 86 111 356 515
Pardavimo savikaina 323 332 316 319
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -237 -221 40 196
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 161 347 201 978
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -398 -568 -161 -782
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA -180 -236 160 -463
EBITDA marža -210% -213% 45% -90%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -503 -569 -157 -793
Grynojo pelno marža -587% -512% -44% -154%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 26 937 25 775 32 936 37 960
Nematerialus turtas
Materialus turtas 26 937 25 775 32 936 37 960
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 188 272 372 1 326
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 19 95 47 51
Per vienerius metus gautinos sumos 77 153 267 284
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 92 23 59 991
TURTO IŠ VISO 27 129 26 052 33 311 39 290
Nuosavas kapitalas 19 610 18 866 18 171 17 544
Dotacijos, subsidijos 7 427 7 072 6 721 6 371
Įsipareigojimai 92 115 8 419 15 334
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 903 10 749
Trumpalaikiai įsipareigojimai 92 115 1 516 4 585
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 27 129 26 052 33 311 39 290
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 25 254 33 225 40 242
Nematerialus turtas
Materialus turtas 25 254 33 225 40 242
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 555 3 506 1 065
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 87 46 166
Per vienerius metus gautinos sumos 469 608 451
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 853 447
TURTO IŠ VISO 25 814 36 733 41 308
Nuosavas kapitalas 18 267 17 985 16 632
Dotacijos, subsidijos 6 897 6 546 6 195
Įsipareigojimai 650 12 202 18 440
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 98
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 542 12 485
Trumpalaikiai įsipareigojimai 650 2 660 5 955
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 814 36 733 41 308

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -3% -2% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -3% -3% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -5% -4% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,05 2,36 0,25 0,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,84 1,54 0,21 0,28
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,01 0,01 0,01 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,01 0,01 0,01 0,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01 0,01 0,02 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 39% -20% 1% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -239% -236% -182% -59%
Grynojo pelno marža -232% -277% -184% -59%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% % -1% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% % -1% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% -5% -1% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,36 0,85 1,32 0,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,54 0,72 1,30 0,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,01 0,01 0,01 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,01 0,01 0,01 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01 0,01 0,02 0,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -20% -213% 45% -90%
Tipinės veiklos pelno marža -236% % % %
Grynojo pelno marža -277% -512% -44% -154%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Vidaus vandens kelių direkcija
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas132090925
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaVidaus vandens kelių priežiūra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://vvkd.lt/
Grąža valstybei

28 tūkst. eurų

ROE

-3,1%

Darbuotojų skaičius

81

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vladimiras VinokurovasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Evaldas Tamelis Nepriklausomas narys, UAB „Instracts“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Manfred SeitzNepriklausomas narys, Dunojaus komisijos sekretoriato generalinis direktorius
 • Jurgita RimkuvienėLietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo politikos grupės vyresnioji patarėja

Informacija aktuali: 2023/05/01