• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija veikia nuo 1990 metų. Pagrindinė įmonės užduotis yra prižiūrėti ir eksploatuoti vidaus vandens kelius, reguliuoti upės vagas hidrotechniniais statiniais, plėsti Lietuvos Respublikos vidaus vandens kelių tinklą bei valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių infrastruktūrą, statyti ir remontuoti laivus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 206 231 248
Pardavimo savikaina 316 668 757 650
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -316 -462 -525 -402
Bendrojo pelno marža % -224% -227% %
Veiklos sąnaudos 124 28 184
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -316 -586 -554 -585
Tipinės veiklos pelno marža % -284% -239% -236%
EBITDA 93 22 89 -50
EBITDA marža % 11% 39% -20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -230 -576 -537 -686
Grynojo pelno marža % -280% -232% -277%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 86 111
Pardavimo savikaina 43 275 323 332
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -43 -275 -237 -221
Bendrojo pelno marža % % -277% -199%
Veiklos sąnaudos 161 347
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -43 -275 -398 -568
Tipinės veiklos pelno marža % % -465% -511%
EBITDA 35 38 -180 -236
EBITDA marža % % -210% -212%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -503 -569
Grynojo pelno marža % % -587% -512%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 26 055 28 070 26 937 25 775
Nematerialus turtas
Materialus turtas 26 055 28 070 26 937 25 775
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 165 76 188 272
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 039 14 19 95
Per vienerius metus gautinos sumos 81 42 77 153
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 45 21 92 23
TURTO IŠ VISO 27 221 28 146 27 129 26 052
Nuosavas kapitalas 16 841 17 115 19 610 18 866
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 8 222 7 824 7 427 7 072
Įsipareigojimai 2 158 3 207 92 115
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 138 22
Ilgalaikiai įsipareigojimai 138 22
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 020 3 185 92 115
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 27 221 28 146 27 129 26 052
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 27 643 27 550 26 296 25 254
Nematerialus turtas
Materialus turtas 27 643 27 550 26 296 25 254
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 119 445 498 555
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 32 46 45 87
Per vienerius metus gautinos sumos 84 154 453 469
Kitas trumpalaikis turtas 2 109
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 136
TURTO IŠ VISO 27 762 28 006 26 800 25 814
Nuosavas kapitalas 16 779 19 941 19 078 18 267
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 8 023 7 760 7 247 6 897
Įsipareigojimai 2 960 304 475 650
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 63
Ilgalaikiai įsipareigojimai 63
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 897 304 475 650
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 27 762 28 006 26 800 25 814

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -2% -2% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -3% -3% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -5% -4% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,58 0,02 2,05 2,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,06 0,02 1,84 1,54
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,01 0,01 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,01 0,01 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01 0,01 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 11% 39% -20%
Tipinės veiklos pelno marža % -284% -239% -236%
Grynojo pelno marža % -280% -232% -277%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -3% -3% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -4% -4% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% -2% -4% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,02 1,46 1,05 0,85
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,02 1,31 0,95 0,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,01 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,01 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01 0,00 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% % -210% -212%
Tipinės veiklos pelno marža -284% % -465% -511%
Grynojo pelno marža -280% % -587% -512%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Vidaus vandens kelių direkcija
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas132090925
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaVidaus vandens kelių priežiūra
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://vvkd.lt/
Grąža valstybei

24 tūkst. eurų

ROE

-3,5%

Darbuotojų skaičius

80

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys