• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė „Regitra“ įsteigta 2000 metais. Pagrindinė jos veikla – Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrų duomenų tvarkymas, motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimas, transporto priemonių vairuotojų egzaminavimas, vairuotojo pažymėjimų išdavimas. Nuo 2020 m. įmonė administruoja transporto priemonių registracijos mokestį, o nuo 2021 metų – transporto priemonių savininkų apskaitos informacinę sistemą. Be to, VĮ „Regitra“ užtikrina duomenų, susijusių su motorinėmis transporto priemonėmis, keitimąsi su kitomis ES valstybėmis.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 26 495 26 326 27 493 22 704
Pardavimo savikaina 19 277 17 989 18 084 14 919
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 7 217 8 338 9 409 7 784
Bendrojo pelno marža 27% 32% 34% 34%
Veiklos sąnaudos 3 963 3 893 4 233 4 329
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 254 4 445 5 176 3 455
Tipinės veiklos pelno marža 12% 17% 19% 15%
EBITDA 4 865 5 967 7 586 5 280
EBITDA marža 18% 23% 28% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 825 3 912 4 451 2 922
Grynojo pelno marža 11% 15% 16% 13%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 13 375 13 451 10 537 11 423
Pardavimo savikaina 9 086 8 599 6 883 6 801
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 289 4 852 3 654 4 621
Bendrojo pelno marža % % 36% 40%
Veiklos sąnaudos 1 970 1 962 2 061 2 311
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 319 2 890 1 594 2 310
Tipinės veiklos pelno marža % % 21% 20%
EBITDA 4 058 3 319
EBITDA marža % % 30% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 053 2 479 1 357 1 941
Grynojo pelno marža % % 18% 17%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 7 499 6 934 10 954 14 983
Nematerialus turtas 154 126 207 211
Materialus turtas 7 336 6 792 10 575 14 729
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 10 15 172 43
Trumpalaikis turtas 15 122 15 541 17 507 9 855
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 172 1 210 902 971
Per vienerius metus gautinos sumos 506 29 209 524
Kitas trumpalaikis turtas 4 283 7 000 10 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 161 7 302 6 396 8 361
TURTO IŠ VISO 22 754 22 614 28 581 25 092
Nuosavas kapitalas 22 095 20 180 21 559 17 281
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 654 2 412 7 013 7 787
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 155 3 423 5 278
Trumpalaikiai įsipareigojimai 505 1 152 3 362 2 346
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 22 754 22 614 28 581 25 092
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 9 292 13 424 14 631
Nematerialus turtas 130 211 287
Materialus turtas 9 147 13 041 14 301
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 15 172 43
Trumpalaikis turtas 16 007 10 068 10 030
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 091 1 161 853
Per vienerius metus gautinos sumos 598 338 558
Kitas trumpalaikis turtas 8 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 318 8 569 8 619
TURTO IŠ VISO 25 428 23 758 25 051
Nuosavas kapitalas 20 742 15 716 15 142
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 4 685 8 042 9 905
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 406
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 821 4 426 5 561
Trumpalaikiai įsipareigojimai 497
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 428 23 758 25 051

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 18% 18% 11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 22% 16%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 42% 42% 32%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 13,49 5,21 4,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,44 4,94 3,79
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,16 1,07 0,85
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,65 3,07 1,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,25 1,32 1,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 28% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 17% 19% 15%
Grynojo pelno marža 15% 16% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 3 071 7 200 4 080
Dividendai/grynasis pelnas 0,79 1,62 1,40
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 15%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 24%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -9% 28% 19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,32
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 20,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 18,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,06 0,43 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,90 0,93 0,81
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,30 0,58 0,74
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 30% 29%
Tipinės veiklos pelno marža % 21% 20%
Grynojo pelno marža % 18% 17%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Regitra“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas110078991
  • SektoriusKita
  • VeiklaTransporto priemonių registravimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaVidaus reikalų ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.regitra.lt/
Grąža valstybei

4,2 mln. eurų

ROE

15,7%

Darbuotojų skaičius

531

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vaidas DominauskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01