• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė „Regitra“ įsteigta 2000 metais. Pagrindinė jos veikla – Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrų duomenų tvarkymas, motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimas, vairuotojo pažymėjimų keitimas ir išdavimas. Įmonė taip pat teikia draudimo tarpininkavimo paslaugas. Be to, „Regitra“ yra kontaktų centras Lietuvoje ES valstybėms keičiantis transporto priemonių registracijos duomenimis.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 25 470 26 495 26 326 27 493
Pardavimo savikaina 18 641 19 277 17 989 18 084
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 6 829 7 217 8 338 9 409
Bendrojo pelno marža 27% 27% 32% 34%
Veiklos sąnaudos 3 603 3 963 3 893 4 233
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 226 3 254 4 445 5 176
Tipinės veiklos pelno marža 13% 12% 17% 19%
EBITDA 5 058 4 865 5 967 7 586
EBITDA marža 20% 18% 23% 28%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 767 2 825 3 912 4 451
Grynojo pelno marža 11% 11% 15% 16%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 13 293 13 375 13 451 10 537
Pardavimo savikaina 9 422 9 086 8 599 6 883
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 871 4 289 4 852 3 654
Bendrojo pelno marža 29% 32% 36% 35%
Veiklos sąnaudos 1 877 1 970 1 962 2 061
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 995 2 319 2 890 1 594
Tipinės veiklos pelno marža 15% 17% 21% 15%
EBITDA 2 799 3 088 4 058 2 418
EBITDA marža 21% 23% 30% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 305 369 2 479 1 357
Grynojo pelno marža 13% 15% 18% 13%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 7 024 7 499 6 934 10 954
Nematerialus turtas 185 154 126 207
Materialus turtas 6 839 7 336 6 792 10 575
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 10 15 172
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 13 331 15 122 15 541 17 507
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 929 1 172 1 210 902
Per vienerius metus gautinos sumos 109 506 29 209
Kitas trumpalaikis turtas 115 4 283 7 000 10 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 178 9 161 7 302 6 396
TURTO IŠ VISO 20 476 22 754 22 614 28 581
Nuosavas kapitalas 19 498 22 095 20 180 21 559
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 0
Įsipareigojimai 960 654 2 412 7 013
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 155 3 423
Trumpalaikiai įsipareigojimai 774 505 1 152 3 362
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 476 22 754 22 614 28 581
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 6 921 7 137 9 292 13 424
Nematerialus turtas 202 147 130 211
Materialus turtas 6 718 6 980 9 147 13 041
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 10 15 172
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 14 612 14 109 16 007 10 068
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 400 1 152 1 091 1 161
Per vienerius metus gautinos sumos 287 415 598 338
Kitas trumpalaikis turtas 4 283 8 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 642 12 542 6 318 8 569
TURTO IŠ VISO 21 533 21 246 25 428 23 758
Nuosavas kapitalas 19 841 19 386 20 742 15 716
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 0
Įsipareigojimai 1 692 1 860 4 685 8 042
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 821 4 426
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 692 1 860 2 760 3 512
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 533 21 246 25 428 23 758

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 15% 14% 18% 18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 16% 14% 19% 22%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 34% 30% 42% 42%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 17,23 29,97 13,49 5,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 16,03 27,65 12,44 4,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,30 1,23 1,16 1,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,29 3,65 3,65 3,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,36 1,27 1,25 1,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 18% 23% 28%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 12% 17% 19%
Grynojo pelno marža 11% 11% 15% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 384 4 761 3 071 7 200
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,69 0,79 1,62
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 14% 15% 19% 14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 14% 17% 22% 19%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 30% 24% 26% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 29,97 7,59 5,80 2,87
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 27,65 6,97 5,41 2,54
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,23 0,63 0,58 0,43
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,65 1,90 1,64 0,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,27 0,68 0,67 0,58
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 23% 30% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 17% 21% 15%
Grynojo pelno marža 11% 15% 18% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 4 761
Dividendai/grynasis pelnas 1,69

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Regitra“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas110078991
  • SektoriusKita
  • VeiklaTransporto priemonių registravimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaVidaus reikalų ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.regitra.lt/
Grąža valstybei

7,4 mln. eurų

ROE

22,0%

Darbuotojų skaičius

535

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys