• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė „Regitra“ įsteigta 2000 metais. Pagrindinė jos veikla – Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrų duomenų tvarkymas, motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimas, vairuotojo pažymėjimų keitimas ir išdavimas. Įmonė taip pat teikia draudimo tarpininkavimo paslaugas. Be to, „Regitra“ yra kontaktų centras Lietuvoje ES valstybėms keičiantis transporto priemonių registracijos duomenimis.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 25 470 26 495 26 326 27 493
Pardavimo savikaina 18 641 19 277 17 989 18 084
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 6 829 7 217 8 338 9 409
Bendrojo pelno marža 27% 27% 32% 34%
Veiklos sąnaudos 3 603 3 963 3 893 4 233
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 226 3 254 4 445 5 176
Tipinės veiklos pelno marža 13% 12% 17% 19%
EBITDA 5 058 4 865 5 967 7 586
EBITDA marža 20% 18% 23% 28%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 767 2 825 3 912 4 451
Grynojo pelno marža 11% 11% 15% 16%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 13 220 13 293 13 202 13 375
Pardavimo savikaina 9 788 9 422 9 856 9 086
Bendrasis pelnas 3 432 3 871 3 346 4 289
Bendrojo pelno marža 26% 29% 25% 32%
Veiklos sąnaudos 1 904 1 877 2 087 1 970
Tipinės veiklos pelnas 1 527 1 995 1 259 2 319
Tipinės veiklos pelno marža 12% 15% 10% 17%
EBITDA 2 468 2 799 2 066 3 088
EBITDA marža 19% 21% 16% 23%
Grynasis pelnas 1 304 1 726 1 099 2 053
Grynojo pelno marža 10% 13% 8% 15%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 7 024 7 499 6 934 10 954
Nematerialus turtas 185 154 126 207
Materialus turtas 6 839 7 336 6 792 10 575
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 10 15 172
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 13 331 15 122 15 541 17 507
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 929 1 172 1 210 902
Per vienerius metus gautinos sumos 109 506 29 209
Kitas trumpalaikis turtas 115 4 283 7 000 10 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 178 9 161 7 302 6 396
TURTO IŠ VISO 20 476 22 754 22 614 28 581
Nuosavas kapitalas 19 498 22 095 20 180 21 559
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 0
Įsipareigojimai 960 654 2 412 7 013
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 155 3 423
Trumpalaikiai įsipareigojimai 774 505 1 152 3 362
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 476 22 754 22 614 28 581
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 7 024 6 921 7 499 7 137
Nematerialus turtas 185 202 154 147
Materialus turtas 6 839 6 718 7 336 6 980
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 10 10
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 13 452 14 612 15 255 14 109
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 049 1 400 1 305 1 152
Per vienerius metus gautinos sumos 109 287 506 415
Kitas trumpalaikis turtas 115 4 283 4 283 0
Pinigai ir ekvivalentai 12 178 8 642 9 161 12 542
Turto iš viso 20 476 21 533 22 754 21 246
Nuosavas kapitalas 19 498 19 841 22 095 19 386
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 978 1 692 659 1 860
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 978 1 692 659 1 860
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 20 476 21 533 22 754 21 246

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 15% 14% 18% 18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 16% 14% 19% 22%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 34% 30% 42% 42%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 17,23 29,97 13,49 5,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 16,03 27,65 12,44 4,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,30 1,23 1,16 1,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,29 3,65 3,65 3,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,36 1,27 1,25 1,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 18% 23% 28%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 12% 17% 19%
Grynojo pelno marža 11% 11% 15% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 384 4 761 3 071 7 200
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,69 0,79 1,62
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 15% 15% 14% 15%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 16% 17% 14% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 20% 17% 20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 13,76 8,64 23,13 7,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,69 7,81 21,16 6,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,30 1,29 1,23 1,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,29 3,62 3,65 3,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,36 1,39 1,27 1,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 21% 16% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 15% 10% 17%
Grynojo pelno marža 10% 13% 8% 15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 384 4 761
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,69

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Regitra“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas110078991
 • SektoriusKita
 • VeiklaTransporto priemonių registravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaVidaus reikalų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.regitra.lt/
Grąža valstybei

7,4 mln. eurų

ROE

22,0%

Darbuotojų skaičius

535

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Dalius PrevelisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Ilona SmailienėVidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Vainius ButinasVĮ „Regitra“ Klaipėdos filialo direktorius
 • Laimis JančiūnasNepriklausomas narys; UAB „Bonus socius“ direktorius
 • Gintaras NakutisNepriklausomas narys; Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo narys
 • Povilas RuškusVĮ „Regitra“ Vilniaus filialo Avižienių grupės vyresnysis specialistas
 • Aurimas Tomas StaškevičiusNepriklausomas narys
 • Paulius SkardžiusVidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyresnysis patarėjas
 • Augustė JucienėVidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2020/09/01