• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė „Regitra“ įsteigta 2000 metais. Pagrindinė jos veikla – Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrų duomenų tvarkymas, motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimas, transporto priemonių vairuotojų egzaminavimas, vairuotojo pažymėjimų išdavimas. Nuo 2020 m. įmonė administruoja transporto priemonių registracijos mokestį, o nuo 2021 metų – transporto priemonių savininkų apskaitos informacinę sistemą. Be to, VĮ „Regitra“ užtikrina duomenų, susijusių su motorinėmis transporto priemonėmis, keitimąsi su kitomis ES valstybėmis.


        2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

        


        2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 27 493 22 704 24 516 27 347
Pardavimo savikaina 18 084 14 919 15 527 17 209
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 9 409 7 784 8 989 10 138
Bendrojo pelno marža 34% 34% 37% 37%
Veiklos sąnaudos 4 233 4 329 5 108 5 780
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 176 3 455 3 880 4 358
Tipinės veiklos pelno marža 19% 15% 16% 16%
EBITDA 7 586 5 280 5 938 6 441
EBITDA marža 28% 23% 24% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 451 2 922 3 375 3 729
Grynojo pelno marža 16% 13% 14% 14%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 10 537 11 423 13 362 14 704
Pardavimo savikaina 6 883 6 801 7 897 8 368
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 654 4 621 5 464 6 335
Bendrojo pelno marža 35% 40% 41% 43%
Veiklos sąnaudos 2 061 2 311 2 574 3 029
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 594 2 310 2 890 3 306
Tipinės veiklos pelno marža 15% 20% 22% 22%
EBITDA 2 418 3 319 3 923 4 300
EBITDA marža 23% 29% 29% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 357 1 941 2 463 2 805
Grynojo pelno marža 13% 17% 18% 19%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 10 954 14 983 14 593 14 156
Nematerialus turtas 207 211 295 246
Materialus turtas 10 575 14 729 14 133 13 695
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 172 43 165 216
Trumpalaikis turtas 17 507 9 855 9 930 9 778
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 902 971 1 039 1 032
Per vienerius metus gautinos sumos 209 524 176 150
Kitas trumpalaikis turtas 10 000 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 396 8 361 8 715 8 596
TURTO IŠ VISO 28 581 25 092 24 780 24 185
Nuosavas kapitalas 21 559 17 281 16 560 16 211
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 6 784 7 624 7 968 7 722
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 4 953 4 513 4 330
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 423 5 278 4 751 4 581
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 362 2 346 3 218 3 142
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 28 581 25 092 24 780 24 185
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 13 424 14 631 14 031 13 650
Nematerialus turtas 211 287 247 438
Materialus turtas 13 041 14 301 13 618 12 996
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 172 43 165 216
Trumpalaikis turtas 10 068 10 030 10 379 9 477
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 161 853 1 329 1 142
Per vienerius metus gautinos sumos 338 558 81 354
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 4 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 569 8 619 8 969 3 982
TURTO IŠ VISO 23 758 25 051 24 757 23 474
Nuosavas kapitalas 15 716 15 142 15 020 14 594
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 7 938 9 742 9 534 8 673
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 4 903 4 078 3 994
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 426 5 561 4 789 4 433
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 512 4 180 4 745 4 240
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 23 758 25 051 24 757 23 474

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 17% 11% 14% 15%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 21% 15% 20% 23%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 21% 15% 18% 21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,20 0,18 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,21 4,20 3,09 3,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,94 3,79 2,76 2,78
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,96 0,90 0,99 1,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,51 1,52 1,68 1,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,28 1,31 1,48 1,69
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 23% 24% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 15% 16% 16%
Grynojo pelno marža 16% 13% 14% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7 200 4 080 4 003 4 423
Dividendai/grynasis pelnas 1,62 1,40 1,19 1,19
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 14% 14% 16% 17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 18% 23% 26% 28%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 11% 15% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,20 0,16 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,87 2,40 2,19 2,24
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,54 2,20 1,91 1,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,44 0,46 0,54 0,63
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,78 0,78 0,95 1,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,67 0,75 0,89 1,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 29% 29% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 15% 20% 22% 22%
Grynojo pelno marža 13% 17% 18% 19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Regitra“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas110078991
 • SektoriusKita
 • VeiklaTransporto priemonių registravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaVidaus reikalų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.regitra.lt/
Grąža valstybei

4,4 mln. eurų

ROE

23,6%

Darbuotojų skaičius

555

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vaidas DominauskasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/06/03

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Orijana MašalėNepriklausoma narė; Civilinės aviacijos asociacijos CAVIA valdybos pirmininkė; dirbtinio intelekto srityje veikiančio startuolio bendraįkūrėja; organizacijų konsultantė valdysenos, vadybos ir krizių valdymo temomis

VALDYBOS NARIAI

 • Giedrė BlazgienėNepriklausoma narė; AB „Mano bankas“ generalinė direktorė ir valdybos narė
 • Indrė GasperėLietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento vyresnioji patarėja; Išteklių agentūros prie Vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pavaduotoja
 • Povilas RuškusVĮ „Regitra“ Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centras, Avižienių padalinys, Transporto priemonių registracijos komandos vadovas
 • Tomas TumėnasNepriklausomas narys; VĮ „Regitra“ audito komiteto narys; UAB „Darius Zubas Holding“ direktorius  ir valdybos narys; AB „Linas Agro Group“,  Stebėtojų tarybos pirmininkas; Akola Aps, direktorius; UAB „Baltic Fund“ Investments“, direktorius; UAB „Nacionalinė farmacijos grupė“, valdybos narys; UAB „Turing College“, valdybos narys; Admenta Sweden AB, valdybos narys; UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“, nepriklausomas valdybos narys; KU „Saulėgraža“, Stebėtojų tarybos narys; AB „KN Energies“ Finansų direktorius

Informacija aktuali: 2024/06/03