• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė „Regitra“ įsteigta 2000 metais. Pagrindinė jos veikla – Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrų duomenų tvarkymas, motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimas, transporto priemonių vairuotojų egzaminavimas, vairuotojo pažymėjimų išdavimas. Nuo 2020 m. įmonė administruoja transporto priemonių registracijos mokestį, o nuo 2021 metų – transporto priemonių savininkų apskaitos informacinę sistemą. Be to, VĮ „Regitra“ užtikrina duomenų, susijusių su motorinėmis transporto priemonėmis, keitimąsi su kitomis ES valstybėmis.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis metinis grynasis pelnas:
  • 2022–2024 m. ≥ 2,7 mln. Eur
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 0,04 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Koreguota ROE, proc.:
  • 2023 m. – 6,96
  • 2024 m. – 21,03
  • 2025 m. – 20,56
 • Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo praktiniam vairavimo egzaminui datos iki egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis:
  • 2023 m. – 23
  • 2024 m. – 21
  • 2025 m. – 21
 • Teigiamai įmonės paslaugas vertinančių klientų dalis, proc.:
  • 2023-2025 m. ≥ 91
 • Energijos suvartojimo mažėjimas (įmonės patikėjimo teise valdomuose pastatuose) lyginant su praėjusiais metais, proc.:
  • 2023 m. – 3
  • 2024-2025 m. kasmet po 1,5
 • Įmonės atsparumo korupcijai lygis, balais:
  • 2023-2025 m. – 0,9
 • Darbuotojų įsitraukimas:
  • 2023 m. – 50
  • 2024 m. – 53
  • 2025 m. – 56

        2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    


        2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 27 493 22 704 24 516 27 347
Pardavimo savikaina 18 084 14 919 15 527 17 209
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 9 409 7 784 8 989 10 138
Bendrojo pelno marža 34% 34% 37% 37%
Veiklos sąnaudos 4 233 4 329 5 108 5 780
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 176 3 455 3 880 4 358
Tipinės veiklos pelno marža 19% 15% 16% 16%
EBITDA 7 586 5 280 5 938 6 441
EBITDA marža 28% 23% 24% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 451 2 922 3 375 3 729
Grynojo pelno marža 16% 13% 14% 14%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 13 451 10 537 11 423 13 362
Pardavimo savikaina 8 599 6 883 6 801 7 897
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 852 3 654 4 621 5 465
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 1 962 2 061 2 311 2 574
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 890 1 594 2 310 2 890
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 4 058 2 418 3 319 3 923
EBITDA marža 30% 23% 29% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 479 1 357 1 941 2 463
Grynojo pelno marža 18% 13% 17% 18%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 10 954 14 983 14 593 14 156
Nematerialus turtas 207 211 295 246
Materialus turtas 10 575 14 729 14 133 13 695
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 172 43 165 216
Trumpalaikis turtas 17 507 9 855 9 930 9 778
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 902 971 1 039 1 032
Per vienerius metus gautinos sumos 209 524 176 150
Kitas trumpalaikis turtas 10 000 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 396 8 361 8 715 8 596
TURTO IŠ VISO 28 581 25 092 24 780 24 185
Nuosavas kapitalas 21 559 17 281 16 560 16 211
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 6 784 7 624 7 968 7 722
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 4 953 4 513 4 330
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 423 5 278 4 751 4 581
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 362 2 346 3 218 3 142
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 28 581 25 092 24 780 24 185
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 13 424 14 631 14 031
Nematerialus turtas 211 287 247
Materialus turtas 13 041 14 301 13 618
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 172 43 165
Trumpalaikis turtas 10 068 10 030 10 379
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 161 853 1 329
Per vienerius metus gautinos sumos 338 558 81
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 569 8 619 8 969
TURTO IŠ VISO 23 758 25 051 24 757
Nuosavas kapitalas 15 716 15 142 15 020
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 8 042 9 905 9 737
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 903 4 078
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 426 5 561 4 789
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 512 4 180 4 745
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 23 758 25 051 24 757

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 17% 11% 14% 15%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 21% 15% 20% 23%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 21% 15% 18% 21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,20 0,18 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,21 4,20 3,09 3,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,94 3,79 2,76 2,78
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,96 0,90 0,99 1,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,51 1,52 1,68 1,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,28 1,31 1,48 1,69
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 23% 24% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 15% 16% 16%
Grynojo pelno marža 16% 13% 14% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7 200 4 080 4 003 4 423
Dividendai/grynasis pelnas 1,62 1,40 1,19 1,19
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 18% % 15% 16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 22% % 22% 27%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 42% 16% 23% 30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,32 0,27 0,27
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,21 2,87 2,40 2,19
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,94 2,54 2,20 1,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 0,89 0,47 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,07 1,57 0,81 0,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,32 1,34 0,74 0,89
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 23% 29% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 19% % % %
Grynojo pelno marža 16% 13% 17% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7 200
Dividendai/grynasis pelnas 1,62

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Regitra“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas110078991
 • SektoriusKita
 • VeiklaTransporto priemonių registravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaVidaus reikalų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.regitra.lt/
Grąža valstybei

4,4 mln. eurų

ROE

23,6%

Darbuotojų skaičius

555

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vaidas DominauskasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Orijana MašalėNepriklausoma narė

VALDYBOS NARIAI

 • Giedrė BlazgienėNepriklausoma narė, AB „Mano bankas“ generalinė direktorė
 • Indrė GasperėLietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Teisės taikymo skyriaus patarėja
 • Povilas RuškusVĮ „Regitra“ Vilniaus filialo Avižienių gr. vyresn. specialistas
 • Tomas TumėnasNepriklausomas narys, „Linas Agro Group“ grupės valdybos narys, „Darius Zuba Holding“ ir „Baltic Fund Investments“ vadovas

Informacija aktuali: 2023/09/01