• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė „Regitra“ įsteigta 2000 metais. Pagrindinė jos veikla – Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrų duomenų tvarkymas, motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimas, transporto priemonių vairuotojų egzaminavimas, vairuotojo pažymėjimų išdavimas. Nuo 2020 m. įmonė administruoja transporto priemonių registracijos mokestį, o nuo 2021 metų – transporto priemonių savininkų apskaitos informacinę sistemą. Be to, VĮ „Regitra“ užtikrina duomenų, susijusių su motorinėmis transporto priemonėmis, keitimąsi su kitomis ES valstybėmis.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis metinis grynasis pelnas:
  • 2022–2024 m. ≥ 2,7 mln. Eur
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 0,04 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Koreguota ROE, proc.:
  • 2023 m. – 6,96
  • 2024 m. – 21,03
  • 2025 m. – 20,56
 • Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo praktiniam vairavimo egzaminui datos iki egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis:
  • 2023 m. – 23
  • 2024 m. – 21
  • 2025 m. – 21
 • Teigiamai įmonės paslaugas vertinančių klientų dalis, proc.:
  • 2023-2025 m. ≥ 91
 • Energijos suvartojimo mažėjimas (įmonės patikėjimo teise valdomuose pastatuose) lyginant su praėjusiais metais, proc.:
  • 2023 m. – 3
  • 2024-2025 m. kasmet po 1,5
 • Įmonės atsparumo korupcijai lygis, balais:
  • 2023-2025 m. – 0,9
 • Darbuotojų įsitraukimas:
  • 2023 m. – 50
  • 2024 m. – 53
  • 2025 m. – 56

        2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    


        2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 26 326 27 493 22 704 24 516
Pardavimo savikaina 17 989 18 084 14 919 15 527
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 338 9 409 7 784 8 989
Bendrojo pelno marža 32% 34% 34% 37%
Veiklos sąnaudos 3 893 4 233 4 329 5 108
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 445 5 176 3 455 3 880
Tipinės veiklos pelno marža 17% 19% 15% 16%
EBITDA 5 967 7 586 5 280 5 938
EBITDA marža 23% 28% 23% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 912 4 451 2 922 3 375
Grynojo pelno marža 15% 16% 13% 14%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 13 451 10 537 11 423 13 362
Pardavimo savikaina 8 599 6 883 6 801 7 897
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 852 3 654 4 621 5 465
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 1 962 2 061 2 311 2 574
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 890 1 594 2 310 2 890
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 4 058 2 418 3 319 3 923
EBITDA marža 30% 23% 29% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 479 1 357 1 941 2 463
Grynojo pelno marža 18% 13% 17% 18%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 6 934 10 954 14 983 14 593
Nematerialus turtas 126 207 211 295
Materialus turtas 6 792 10 575 14 729 14 133
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 15 172 43 165
Trumpalaikis turtas 15 541 17 507 9 855 9 930
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 210 902 971 1 039
Per vienerius metus gautinos sumos 29 209 524 176
Kitas trumpalaikis turtas 7 000 10 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 302 6 396 8 361 8 715
TURTO IŠ VISO 22 614 28 581 25 092 24 780
Nuosavas kapitalas 20 180 21 559 17 281 16 560
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 2 412 7 013 7 787 8 171
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 953 4 513
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 155 3 423 5 278 4 751
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 152 3 362 2 346 3 218
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 22 614 28 581 25 092 24 780
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 13 424 14 631 14 031
Nematerialus turtas 211 287 247
Materialus turtas 13 041 14 301 13 618
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 172 43 165
Trumpalaikis turtas 10 068 10 030 10 379
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 161 853 1 329
Per vienerius metus gautinos sumos 338 558 81
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 569 8 619 8 969
TURTO IŠ VISO 23 758 25 051 24 757
Nuosavas kapitalas 15 716 15 142 15 020
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 8 042 9 905 9 737
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 903 4 078
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 426 5 561 4 789
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 512 4 180 4 745
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 23 758 25 051 24 757

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 18% 18% 11% 14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 22% 16% 21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 42% 42% 32% 38%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,29 0,27
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 13,49 5,21 4,20 3,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,44 4,94 3,79 2,76
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,16 1,07 0,85 0,98
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,65 3,07 1,75 1,66
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,25 1,32 1,17 1,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 28% 23% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 17% 19% 15% 16%
Grynojo pelno marža 15% 16% 13% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 3 071 7 200 4 080 4 003
Dividendai/grynasis pelnas 0,79 1,62 1,40 1,19
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 18% % 15% 16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 22% % 22% 27%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 42% 16% 23% 30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,32 0,27 0,27
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,21 2,87 2,40 2,19
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,94 2,54 2,20 1,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 0,89 0,47 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,07 1,57 0,81 0,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,32 1,34 0,74 0,89
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 23% 29% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 19% % % %
Grynojo pelno marža 16% 13% 17% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7 200
Dividendai/grynasis pelnas 1,62

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Regitra“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas110078991
 • SektoriusKita
 • VeiklaTransporto priemonių registravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaVidaus reikalų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.regitra.lt/
Grąža valstybei

4,2 mln. eurų

ROE

20,7%

Darbuotojų skaičius

542

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vaidas DominauskasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Orijana MašalėNepriklausoma narė

VALDYBOS NARIAI

 • Giedrė BlazgienėNepriklausoma narė, AB „Mano bankas“ generalinė direktorė
 • Indrė GasperėLietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Teisės taikymo skyriaus patarėja
 • Povilas RuškusVĮ „Regitra“ Vilniaus filialo Avižienių gr. vyresn. specialistas
 • Tomas TumėnasNepriklausomas narys, „Linas Agro Group“ grupės valdybos narys, „Darius Zuba Holding“ ir „Baltic Fund Investments“ vadovas

Informacija aktuali: 2023/05/01