• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Pieno tyrimai“ veiklą vykdo nuo 1993 metų. UAB „Pieno tyrimai“ laboratorija yra nešališka centrinė šalies laboratorija, kuri teikia kompetentingas tyrimų paslaugas bei atlieka bandymus ir kalibravimą. Laboratorijoje atliekami viso šalyje superkamo pieno sudėties ir kokybės tyrimai, skirti atsiskaitymui su pieno gamintojais, pieno žaliavos stebėsenai bei kontrolei vykdyti, gyvūnų produktyvumo reikmėms užtikrinti, galvijų bandų sveikatingumui didinti bei palaikyti vieningą pieno tyrimų sistemą šalyje. Visas dėmesys bendrovėje skiriamas paslaugų kokybei, pažangiausių tyrimų technologijų taikymui. Bendrovėje dirba aukštos kvalifikacijos bei didelę darbo patirtį turintis personalas. Aukštos kvalifikacijos specialistai užtikrina bendrovės galimybes didinti atliekamų paslaugų skaičių ir diegti naujausius technologinius sprendimus, atitinkančius pažangiausią pasaulinę praktiką bei siekti konkurencinio pranašumo. Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su šalies, Europos Sąjungos ir kitų valstybių laboratorijomis, centrais ir kitomis valstybinėmis ir mokslo institucijomis, dalyvauja pienininkystės sektoriaus tarptautinių organizacijų veikloje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 4 160 4 015 5 312 6 323
Pardavimo savikaina 3 151 3 176 4 106 4 806
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 009 839 1 206 1 517
Bendrojo pelno marža 24% 21% 23% 24%
Veiklos sąnaudos 867 780 974 1 158
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 142 59 232 360
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 4% 6%
EBITDA 651 623 884 853
EBITDA marža 16% 16% 17% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 116 42 201 280
Grynojo pelno marža 3% 1% 4% 4%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 2 027 2 057 3 099 2 933
Pardavimo savikaina 1 609 1 601 2 372 2 418
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 418 457 727 514
Bendrojo pelno marža % % 22% 18%
Veiklos sąnaudos 390 325 416 428
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 28 131 312 87
Tipinės veiklos pelno marža % % 6% 3%
EBITDA 443 278
EBITDA marža % % 22% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 95 230 82
Grynojo pelno marža % % 5% 3%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 4 901 3 481 3 589 3 284
Nematerialus turtas 13 50 64 84
Materialus turtas 4 861 3 181 3 227 2 868
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 27 251 298 332
Trumpalaikis turtas 905 832 1 587 2 104
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 206 241 193 236
Per vienerius metus gautinos sumos 346 320 579 469
Kitas trumpalaikis turtas 72
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 353 185 801 1 400
TURTO IŠ VISO 5 821 4 332 5 187 5 396
Nuosavas kapitalas 4 665 3 293 3 985 4 133
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 153 1 034 1 195 1 255
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 753 821 673 420
Ilgalaikiai įsipareigojimai 501 504 432 236
Trumpalaikiai įsipareigojimai 624 529 763 1 018
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 821 4 332 5 187 5 396
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 3 559 3 381 3 156
Nematerialus turtas 53 67 74
Materialus turtas 3 253 3 015 2 750
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 253 298 332
Trumpalaikis turtas 1 048 2 123 2 207
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 213 231 235
Per vienerius metus gautinos sumos 560 872 867
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 275 1 020 1 104
TURTO IŠ VISO 4 667 5 536 5 390
Nuosavas kapitalas 3 195 4 084 3 993
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 470 1 449 1 393
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 673 420 236
Ilgalaikiai įsipareigojimai 690 432 236
Trumpalaikiai įsipareigojimai 207 118 91
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 667 5 536 5 390

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 2% 4% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 3% 6% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 3% 11% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,25 0,17 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,45 1,57 2,08 2,07
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,12 1,12 1,83 1,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,74 0,79 1,12 1,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,88 0,96 1,50 1,84
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,90 1,01 1,46 1,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 16% 17% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 4% 6%
Grynojo pelno marža 3% 1% 4% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 138 193 132 222
Dividendai/grynasis pelnas 1,19 4,58 0,66 0,79
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% % % 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% % % 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -14% 5% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,13 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,45 5,06 17,92 24,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,12 4,03 15,97 21,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,74 0,88 0,61 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,88 1,16 0,89 0,90
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,90 1,29 0,85 0,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% % 22% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 3% % 6% 3%
Grynojo pelno marža 3% % 5% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 138
Dividendai/grynasis pelnas 1,19

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,7%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Pieno tyrimai“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas233816290
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽalio pieno sudėties ir kokybės tyrimai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://tau.pieno-tyrimai.lt/
Grąža valstybei

222 tūkst. eurų

ROE

6,9%

Darbuotojų skaičius

280

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ nuo 2019 m. liepos 1 d. prijungta prie UAB „Pieno tyrimai“

Vadovybė

 • Laima UrbšienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Andrius BurlėgaŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Artūras PalekasNepriklausomas narys, AB „VIAMATIKA“ direktorius, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinis direktorius
 • Rūta Pupkaitė-JurgutienėŽemės ūkio ministerijos Biudžeto skyriaus vedėja
 • Rolandas StankevičiusNepriklausomas narys, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslo fakulteto dekanas

Informacija aktuali: 2022/05/01