• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“ įregistruota 1993 metais. Įmonės pagrindinis veiklos tikslas ir pobūdis – užtikrinti nešališką, tikslų ir greitą žalio pieno mėginių ištyrimą. Įmonės pieno mėginių tyrimų paslaugomis naudojasi pieno supirkėjai, perdirbėjai, pieno gamintojai, LR Žemės ūkio ministerija, VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė”, Nacionalinė mokėjimų agentūra, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, VšĮ „Ekoagros” ir kitos institucijos bei mokslo ir mokymo įstaigos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 3 934 4 160 4 015 5 312
Pardavimo savikaina 3 035 3 151 3 176 4 106
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 900 1 009 839 1 206
Bendrojo pelno marža 23% 24% 21% 23%
Veiklos sąnaudos 829 867 780 974
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 71 142 59 232
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 1% 4%
EBITDA 640 651 623 884
EBITDA marža 16% 16% 16% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 48 116 42 201
Grynojo pelno marža 1% 3% 1% 4%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 2 037 2 027 2 057 3 099
Pardavimo savikaina 1 524 1 609 1 601 2 372
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 513 418 457 727
Bendrojo pelno marža 25% 21% 22% 23%
Veiklos sąnaudos 406 390 325 416
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 107 28 131 312
Tipinės veiklos pelno marža 5% 1% 6% 10%
EBITDA 346 312 443 614
EBITDA marža 17% 15% 22% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 95 230
Grynojo pelno marža 4% 1% 5% 7%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 4 539 4 901 3 481 3 589
Nematerialus turtas 3 13 50 64
Materialus turtas 4 511 4 861 3 181 3 227
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 24 27 251 298
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 807 905 832 1 587
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 191 206 241 193
Per vienerius metus gautinos sumos 304 346 320 579
Kitas trumpalaikis turtas 72
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 311 353 185 801
TURTO IŠ VISO 5 359 5 821 4 332 5 187
Nuosavas kapitalas 4 573 4 665 3 293 3 985
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 785 1 153 1 034 1 195
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 568 753 821 673
Ilgalaikiai įsipareigojimai 381 501 504 432
Trumpalaikiai įsipareigojimai 377 624 529 763
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 359 5 821 4 332 5 187
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 4 605 4 754 3 559 3 381
Nematerialus turtas 4 47 53 67
Materialus turtas 4 578 4 679 3 253 3 015
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 24 28 253 298
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 144 1 002 1 048 2 123
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 253 238 213 231
Per vienerius metus gautinos sumos 533 463 560 872
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 359 301 275 1 020
TURTO IŠ VISO 5 749 5 756 4 667 5 536
Nuosavas kapitalas 4 636 4 550 3 195 4 084
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 1 113 1 205 1 470 1 449
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 690 608 880 538
Ilgalaikiai įsipareigojimai 555 523 690 432
Trumpalaikiai įsipareigojimai 558 682 780 1 016
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 749 5 756 4 667 5 536

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 3% 2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 4% 3% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 6% 3% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,16 0,25 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,14 1,45 1,57 2,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,63 1,12 1,12 1,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,73 0,74 0,79 1,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87 0,88 0,96 1,50
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,86 0,90 1,01 1,46
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 16% 16% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 1% 4%
Grynojo pelno marža 1% 3% 1% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 24 138 193 132
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,19 4,58 0,66
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 2% 2% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 3% 2% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 1% 7% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,13 0,28 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,45 1,47 1,34 2,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,12 1,12 1,07 1,86
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,74 0,35 0,39 0,61
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,88 0,43 0,49 0,89
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,90 0,44 0,53 0,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 15% 22% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 6% 10%
Grynojo pelno marža 3% 1% 5% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 138
Dividendai/grynasis pelnas 1,19

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,7%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pieno tyrimai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas233816290
  • SektoriusKita
  • VeiklaŽalio pieno sudėties ir kokybės tyrimai
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://tau.pieno-tyrimai.lt/
Grąža valstybei

132 tūkst. eurų

ROE

5,5%

Darbuotojų skaičius

313

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ nuo 2019 m. liepos 1 d. prijungta prie UAB „Pieno tyrimai“