• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“ įregistruota 1993 metais. Įmonės pagrindinis veiklos tikslas ir pobūdis – užtikrinti nešališką, tikslų ir greitą žalio pieno mėginių ištyrimą. Įmonės pieno mėginių tyrimų paslaugomis naudojasi pieno supirkėjai, perdirbėjai, pieno gamintojai, LR Žemės ūkio ministerija, VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė”, Nacionalinė mokėjimų agentūra, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, VšĮ „Ekoagros” ir kitos institucijos bei mokslo ir mokymo įstaigos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 3 934 4 160 4 015 5 312
Pardavimo savikaina 3 035 3 151 3 176 4 106
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 900 1 009 839 1 206
Bendrojo pelno marža 23% 24% 21% 23%
Veiklos sąnaudos 829 867 780 974
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 71 142 59 232
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 1% 4%
EBITDA 640 651 623 884
EBITDA marža 16% 16% 16% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 48 116 42 201
Grynojo pelno marža 1% 3% 1% 4%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 946 2 037 2 124 2 027
Pardavimo savikaina 1 502 1 524 1 627 1 609
Bendrasis pelnas 444 513 497 418
Bendrojo pelno marža 23% 25% 23% 21%
Veiklos sąnaudos 431 406 462 390
Tipinės veiklos pelnas 13 107 35 28
Tipinės veiklos pelno marža 1% 5% 2% 1%
EBITDA 299 346 305 312
EBITDA marža 15% 17% 14% 15%
Grynasis pelnas 3 87 29 23
Grynojo pelno marža 0% 4% 1% 1%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 4 539 4 901 3 481 3 589
Nematerialus turtas 3 13 50 64
Materialus turtas 4 511 4 861 3 181 3 227
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 24 27 251 298
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 807 905 832 1 587
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 191 206 241 193
Per vienerius metus gautinos sumos 304 346 320 579
Kitas trumpalaikis turtas 72
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 311 353 185 801
TURTO IŠ VISO 5 359 5 821 4 332 5 187
Nuosavas kapitalas 4 573 4 665 3 293 3 985
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 785 1 153 1 034 1 195
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 568 753 821 673
Ilgalaikiai įsipareigojimai 381 501 504 432
Trumpalaikiai įsipareigojimai 377 624 529 763
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 359 5 821 4 332 5 187
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 4 539 4 605 4 901 4 754
Nematerialus turtas 3 4 13 47
Materialus turtas 4 511 4 578 4 861 4 679
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 24 24 27 28
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 821 1 144 920 1 002
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 191 253 222 238
Per vienerius metus gautinos sumos 318 533 346 463
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 311 359 353 301
Turto iš viso 5 359 5 749 5 821 5 756
Nuosavas kapitalas 4 573 4 636 4 665 4 550
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 786 1 113 1 156 1 205
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 568 690 753 608
Ilgalaikiai įsipareigojimai 408 555 501 523
Trumpalaikiai įsipareigojimai 378 558 655 682
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 359 5 749 5 821 5 756

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 3% 2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 4% 3% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 6% 3% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,16 0,25 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,14 1,45 1,57 2,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,63 1,12 1,12 1,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,73 0,74 0,79 1,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87 0,88 0,96 1,50
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,86 0,90 1,01 1,46
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 16% 16% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 1% 4%
Grynojo pelno marža 1% 3% 1% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 24 138 193 132
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,19 4,58 0,66
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 3% 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 3% 4% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 4% 4% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,12 0,13 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,17 2,05 1,40 1,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,66 1,60 1,07 1,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,73 0,70 0,74 0,72
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87 0,87 0,88 0,89
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,86 0,87 0,90 0,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 17% 14% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 5% 2% 1%
Grynojo pelno marža 0% 4% 1% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 24 138
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,19

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,5%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pieno tyrimai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas233816290
  • SektoriusKita
  • VeiklaŽalio pieno sudėties ir kokybės tyrimai
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://tau.pieno-tyrimai.lt/
Grąža valstybei

132 tūkst. eurų

ROE

5,5%

Darbuotojų skaičius

313

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ nuo 2019 m. liepos 1 d. prijungta prie UAB „Pieno tyrimai“

Vadovybė

  • Laima UrbšienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01