• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Pieno tyrimai“ veiklą vykdo nuo 1993 metų. UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija yra nešališka centrinė šalies laboratorija, kuri teikia kompetentingas tyrimų paslaugas bei atlieka matavimo priemonių kalibravimą ir tikrinimą. Laboratorijoje atliekami viso šalyje superkamo pieno sudėties ir kokybės tyrimai, skirti atsiskaitymui su pieno gamintojais, pieno žaliavos stebėsenai bei kontrolei vykdyti, gyvūnų produktyvumo reikmėms užtikrinti, galvijų bandų sveikatingumui didinti bei palaikyti vieningą pieno tyrimų sistemą šalyje. Nuo 2019-07-01 prijungus UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, bendrovės veikla išsiplėtė teikiamomis pieninių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugomis. Gyvūnų produktyvumo tyrimai yra pagrindinė kryptingo ir nuoseklaus veislininkystės darbo priemonė, lemianti sėkmingą gyvūnų selekcijos procesą, racionalų ir pelningą jų veisimą, pieno gamybos efektyvumo didinimą, pieno ūkių konkurencingumą ir tvarumą. Visas dėmesys bendrovėje skiriamas paslaugų kokybei, pažangiausių tyrimų technologijų taikymui. Bendrovėje dirba aukštos kvalifikacijos bei didelę darbo patirtį turintis personalas. Aukštos kvalifikacijos specialistai užtikrina bendrovės galimybes didinti atliekamų paslaugų skaičių ir diegti naujausius technologinius sprendimus, atitinkančius pažangiausią pasaulinę praktiką bei siekti konkurencinio pranašumo. Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su šalies, Europos Sąjungos ir kitų valstybių laboratorijomis, centrais ir kitomis valstybinėmis ir mokslo institucijomis, dalyvauja pienininkystės sektoriaus tarptautinių organizacijų veikloje.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

       


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 6 323 5 889 5 915 6 163
Pardavimo savikaina 4 806 4 672 4 619 4 774
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 517 1 217 1 296 1 389
Bendrojo pelno marža 24% 21% 22% 23%
Veiklos sąnaudos 1 158 948 924 1 075
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 360 269 372 315
Tipinės veiklos pelno marža 6% 5% 6% 5%
EBITDA 853 652 735 727
EBITDA marža 13% 11% 12% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 280 206 304 284
Grynojo pelno marža 4% 4% 5% 5%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 3 099 2 933 2 857 3 025
Pardavimo savikaina 2 372 2 418 2 244 2 347
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 727 514 613 679
Bendrojo pelno marža 23% 18% 21% 22%
Veiklos sąnaudos 416 428 411 448
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 312 87 202 231
Tipinės veiklos pelno marža 10% 3% 7% 8%
EBITDA 614 278 383 432
EBITDA marža 20% 9% 13% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 230 82 155 191
Grynojo pelno marža 7% 3% 5% 6%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 3 284 2 770 2 442 2 768
Nematerialus turtas 84 65 49 43
Materialus turtas 2 868 2 431 2 146 2 486
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 332 274 247 240
Trumpalaikis turtas 2 104 2 173 2 788 2 418
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 236 218 271 270
Per vienerius metus gautinos sumos 469 559 540 585
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 925
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 400 1 200 1 783 446
TURTO IŠ VISO 5 396 4 958 5 230 5 186
Nuosavas kapitalas 4 133 4 117 4 233 4 248
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 1 255 833 997 938
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 432 236 106 24
Ilgalaikiai įsipareigojimai 236 106 24 5
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 018 727 973 933
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 396 4 958 5 230 5 186
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 3 381 3 156 2 598 2 851
Nematerialus turtas 67 74 57 46
Materialus turtas 3 015 2 750 2 266 2 558
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 298 332 274 247
Trumpalaikis turtas 2 123 2 207 2 340 2 315
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 231 235 240 279
Per vienerius metus gautinos sumos 872 867 743 782
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 400
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 020 1 104 1 358 661
TURTO IŠ VISO 5 536 5 390 5 154 5 206
Nuosavas kapitalas 4 084 3 993 4 084 4 146
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 1 449 1 393 1 065 1 053
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 538 328 155 65
Ilgalaikiai įsipareigojimai 432 236 106 24
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 016 1 157 959 1 029
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 536 5 390 5 154 5 206

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 4% 6% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 5% 7% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 6% 9% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,05 0,02 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,07 2,99 2,87 2,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,83 2,69 2,59 2,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,17 1,19 1,13 1,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,93 2,13 2,42 2,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,53 1,43 1,40 1,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 11% 12% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 6% 5% 6% 5%
Grynojo pelno marža 4% 4% 5% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 222 189 278 306
Dividendai/grynasis pelnas 0,79 0,92 0,92 1,08
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 2% 5% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 3% 7% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 2% 5% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,06 0,03 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,09 1,91 2,44 2,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,86 1,70 2,19 1,98
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,56 0,54 0,55 0,58
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,92 0,93 1,10 1,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,76 0,73 0,70 0,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 9% 13% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 10% 3% 7% 8%
Grynojo pelno marža 7% 3% 5% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Pieno tyrimai“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas233816290
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽalio pieno sudėties ir kokybės tyrimai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://tau.pieno-tyrimai.lt/
Grąža valstybei

306 tūkst. eurų

ROE

6,7%

Darbuotojų skaičius

225

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ nuo 2019 m. liepos 1 d. prijungta prie UAB „Pieno tyrimai“

Vadovybė

 • Laima UrbšienėDirektorė

Informacija aktuali: 2024/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Artūras PalekasNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Andrius BurlėgaŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas; UAB „Lietuvos žirgynas“ valdybos narys
 • Neringa GujytėŽemės ūkio ministerija Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus patarėja
 • Rolandas StankevičiusNepriklausomas narys; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslo fakulteto dekanas
 • Vygantas SliesoraitisNepriklausomas narys; UAB „Visi namai“ akcininkas ir direktorius; UAB „Vegta“ akcininkas; VšĮ „Panovis“ dalininkas ir vadovas; UAB „Genetiniai ištekliai“ valdybos pirmininkas; AB „Kelių priežiūra“ valdybos pirmininkas; UAB AL holdingas konsultantas ir valdybos narys

Informacija aktuali: 2024/07/01