• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

LITEXPO kaip akcinė bendrovė įregistruota 1990 metais, o į uždarąją akcinę bendrovę perregistruota 1995 metais. Nuo 2006 metų LITEXPO yra ir pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI narys. Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą: posėdžių ir verslo renginių organizavimas, salių ir konferencijų salių nuoma, Lietuvos pristatymų pasaulinėse parodose koordinavimas, stendų projektavimas ir rengimas, pagaminto valgio tiekimas renginiams bei kitos susijusios paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 6 122 6 068 7 349 6 058
Pardavimo savikaina 3 984 4 092 5 007 4 191
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 138 1 976 2 341 1 867
Bendrojo pelno marža 35% 33% 32% 31%
Veiklos sąnaudos 1 190 1 187 1 269 1 134
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 947 788 1 073 733
Tipinės veiklos pelno marža 15% 13% 15% 12%
EBITDA 1 569 1 495 1 952 1 625
EBITDA marža 26% 25% 27% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 812 707 934 599
Grynojo pelno marža 13% 12% 13% 10%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 4 081 5 025 4 205 1 844
Pardavimo savikaina 2 144 2 843 2 151 1 665
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 938 2 183 2 054 179
Bendrojo pelno marža 47% 43% 49% 10%
Veiklos sąnaudos 560 552 566 354
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 377 1 631 1 488 -176
Tipinės veiklos pelno marža 34% 32% 35% -10%
EBITDA 1 705 2 081 1 930 254
EBITDA marža 42% 41% 46% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 215 244 1 250 -211
Grynojo pelno marža 29% 27% 30% -11%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 15 165 19 548 19 486 18 867
Nematerialus turtas 76 58 43 21
Materialus turtas 15 081 19 478 19 427 18 838
Finansinis turtas 8 9 16 8
Kitas ilgalaikis turtas 3
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 402 834 1 059 740
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 81 41 44 20
Per vienerius metus gautinos sumos 295 365 448 223
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 026 428 567 497
TURTO IŠ VISO 16 592 20 443 20 603 19 668
Nuosavas kapitalas 11 061 11 630 12 066 11 937
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 2 144 1 988 1 874 1 775
Įsipareigojimai 3 358 6 806 6 584 5 915
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 627 5 908 5 726 4 771
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 627 4 954 4 771 4 169
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 731 1 852 1 812 1 746
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 16 592 20 443 20 603 19 668
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 18 738 19 867 19 127 18 463
Nematerialus turtas 70 45 29 18
Materialus turtas 18 658 19 810 19 082 18 436
Finansinis turtas 9 9 16 8
Kitas ilgalaikis turtas 3
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 565 1 509 1 092 933
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 164 144 55 23
Per vienerius metus gautinos sumos 88 179 307 125
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 314 1 186 730 785
TURTO IŠ VISO 20 302 21 377 20 291 19 458
Nuosavas kapitalas 12 093 12 446 12 588 11 669
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 2 066 1 924 1 824 1 741
Įsipareigojimai 6 144 7 008 5 878 6 048
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 500 6 203 5 249 4 571
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5 500 5 726 4 771 4 470
Trumpalaikiai įsipareigojimai 644 1 282 1 107 1 578
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 302 21 377 20 291 19 458

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 4% 5% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 6% 8% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 9% 12% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,51 0,47 0,40
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,81 0,45 0,58 0,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,76 0,43 0,56 0,41
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,40 0,33 0,36 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,47 0,35 0,38 0,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,56 0,53 0,62 0,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 25% 27% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 15% 13% 15% 12%
Grynojo pelno marža 13% 12% 13% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 411 492 719 50
Dividendai/grynasis pelnas 0,51 0,70 0,77 0,08
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 4% 4% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 7% 7% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 16% 16% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,51 0,50 0,42 0,39
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,45 1,18 0,99 0,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,43 1,06 0,94 0,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,33 0,24 0,20 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,35 0,26 0,22 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 0,41 0,34 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 41% 46% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 32% 35% -10%
Grynojo pelno marža 12% 27% 30% -11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 492
Dividendai/grynasis pelnas 0,70

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

8,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120080713
  • SektoriusKita
  • VeiklaParodų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis98,76%
http://litexpo.lt/
Grąža valstybei

50 tūkst. eurų

ROE

5,0%

Darbuotojų skaičius

74

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys