• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

LITEXPO kaip akcinė bendrovė įregistruota 1990 metais, o į uždarąją akcinę bendrovę perregistruota 1995 metais. Nuo 2006 metų LITEXPO yra ir pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI narys. Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą: posėdžių ir verslo renginių organizavimas, salių ir konferencijų salių nuoma, Lietuvos pristatymų pasaulinėse parodose koordinavimas, stendų projektavimas ir rengimas, pagaminto valgio tiekimas renginiams bei kitos susijusios paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 6 068 7 349 6 058 2 237
Pardavimo savikaina 4 092 5 007 4 191 2 682
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 976 2 341 1 867 -446
Bendrojo pelno marža 33% 32% 31% -20%
Veiklos sąnaudos 1 187 1 269 1 134 653
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 788 1 073 733 -1 099
Tipinės veiklos pelno marža 13% 15% 12% -49%
EBITDA 1 495 1 952 1 628 -244
EBITDA marža 25% 27% 27% -11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 707 934 599 -1 177
Grynojo pelno marža 12% 13% 10% -53%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 5 025 4 205 1 844 232
Pardavimo savikaina 2 843 2 151 1 665 785
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 183 2 054 179 -553
Bendrojo pelno marža % % 49% -238%
Veiklos sąnaudos 552 566 354 278
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 631 1 488 -176 -831
Tipinės veiklos pelno marža % % 35% -358%
EBITDA 1 930 -421
EBITDA marža % % 46% -182%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 371 1 250 -211 -875
Grynojo pelno marža % % 30% -377%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 19 548 19 486 18 867 17 997
Nematerialus turtas 58 43 21 13
Materialus turtas 19 478 19 427 18 838 17 984
Finansinis turtas 9 16 8
Kitas ilgalaikis turtas 3
Trumpalaikis turtas 834 1 059 740 145
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 41 44 20 15
Per vienerius metus gautinos sumos 365 448 223 86
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 428 567 497 45
TURTO IŠ VISO 20 443 20 603 19 668 18 174
Nuosavas kapitalas 11 630 12 066 11 937 10 703
Dotacijos, subsidijos 1 988 1 874 1 775 1 706
Įsipareigojimai 6 806 6 584 5 915 5 759
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 908 5 726 4 771 4 758
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 954 4 771 4 169 55
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 852 1 812 1 746 5 704
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 443 20 603 19 668 18 174
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 19 127 18 463 17 549
Nematerialus turtas 29 18 9
Materialus turtas 19 082 18 436 17 540
Finansinis turtas 16 8
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 092 933 161
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 55 23 15
Per vienerius metus gautinos sumos 307 125 115
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 730 785 31
TURTO IŠ VISO 20 291 19 458 17 741
Nuosavas kapitalas 12 588 11 669 9 827
Dotacijos, subsidijos 1 824 1 741 1 672
Įsipareigojimai 5 878 6 048 6 227
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 771 4 470 892
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 771 4 470 336
Trumpalaikiai įsipareigojimai 477 101 4 169
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 291 19 458 17 741

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 5% 3% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 8% 5% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 12% 8% -18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,51 0,47 0,40 0,44
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,45 0,58 0,42 0,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,43 0,56 0,41 0,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,33 0,36 0,30 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,35 0,38 0,32 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 0,62 0,50 0,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 27% 27% -11%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 15% 12% -49%
Grynojo pelno marža 12% 13% 10% -53%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 492 719 50 1
Dividendai/grynasis pelnas 0,70 0,77 0,08 0,00
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% % % -10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% % % -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% -4% 16% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,51 0,39 0,51
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,45 2,29 9,28 0,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,43 2,17 9,05 0,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,33 0,41 0,09 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,35 0,44 0,10 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 0,67 0,15 0,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% % 46% -182%
Tipinės veiklos pelno marža 13% % 35% -358%
Grynojo pelno marža 12% % 30% -377%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 492
Dividendai/grynasis pelnas 0,70

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

8,3%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120080713
 • SektoriusKita
 • VeiklaParodų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis98,76%
http://litexpo.lt/
Grąža valstybei

1 tūkst. eurų

ROE

-10,4%

Darbuotojų skaičius

62

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Justinas BortkevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Ramutė RibinskienėNepriklausoma narė, UAB „Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos narė

VALDYBOS NARIAI

 • Mantas DubauskasNepriklausomas narys, AB „Lietuvos geležinkeliai“ komunikacijos direktorius
 • Žilvinas PakeltisNepriklausomas narys, VšĮ Blockchaine Centre Vilnius valdybos narys
 • Aleksandras GolodNepriklausomas narys, AB „Telia Lietuva“ pardavimų vadovas

Informacija aktuali: 2022/05/01