• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

LITEXPO kaip akcinė bendrovė įregistruota 1990 metais, o į uždarąją akcinę bendrovę perregistruota 1995 metais. Nuo 2006 metų LITEXPO yra ir pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI narys. Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą: posėdžių ir verslo renginių organizavimas, salių ir konferencijų salių nuoma, Lietuvos pristatymų pasaulinėse parodose koordinavimas, stendų projektavimas ir rengimas, pagaminto valgio tiekimas renginiams bei kitos susijusios paslaugos.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinė EBITDA:
  • 2022 m. – (−0,7) mln. Eur,
  • 2023 m. ≥ 0,3 mln. Eur,
  • 2024 m. ≥ 1,3 mln. Eur
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022 m. ≤ 1,6 karto,
  • 2023–2024 m. riba 0,6–1,4 karto.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Klientų pasitenkinimo rodiklis:
  • 2022 m. – 20
  • 2023 m. -25
  • 2024 m. – 30
 • Darbuotojų dalis, teigiamai vertinanti darbo aplinką, proc.:
  • 2022 m. – 85
  • 2023 m. – 90
  • 2024 m. – 94
 • Grynasis pelnas, mln. EUR:
  • 2022 m. – (-1,65)
  • 2023 m. – (-0,7)
  • 2024 m. – 0,3
 • Pardavimų pajamos, mln. EUR:
  • 2022 m. ≥ 3,3
  • 2023 m. ≥ 4,6
  • 2024 m. ≥ 6,0

          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 7 349 6 058 2 237 1 242
Pardavimo savikaina 5 007 4 191 2 682 2 074
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 341 1 867 -446 -832
Bendrojo pelno marža 32% 31% -20% -67%
Veiklos sąnaudos 1 269 1 134 3 427 1 795
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 073 733 -3 873 -2 627
Tipinės veiklos pelno marža 15% 12% -173% -212%
EBITDA 1 952 1 628 -2 949 -1 738
EBITDA marža 27% 27% -132% -140%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 934 599 -3 779 -2 486
Grynojo pelno marža 13% 10% -169% -200%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 5 025 4 205 1 844 232
Pardavimo savikaina 2 843 2 151 1 665 785
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 183 2 054 179 -553
Bendrojo pelno marža % % 49% -238%
Veiklos sąnaudos 552 566 354 278
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 631 1 488 -176 -831
Tipinės veiklos pelno marža % % 35% -358%
EBITDA 1 930 -421
EBITDA marža % % 46% -182%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 371 1 250 -211 -875
Grynojo pelno marža % % 30% -377%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 19 486 18 867 15 395 14 008
Nematerialus turtas 43 21 13 6
Materialus turtas 19 427 18 838 15 210 13 292
Finansinis turtas 16 8 289
Kitas ilgalaikis turtas 171 421
Trumpalaikis turtas 1 059 740 145 133
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 20 15 20
Per vienerius metus gautinos sumos 448 223 86 74
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 567 497 45 39
TURTO IŠ VISO 20 603 19 668 15 572 14 174
Nuosavas kapitalas 12 066 11 937 8 100 5 614
Dotacijos, subsidijos 1 874 1 775 1 706 1 638
Įsipareigojimai 6 584 5 915 5 759 6 892
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 726 4 771 4 758 5 694
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 771 4 169 55 5 847
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 812 1 746 5 704 1 046
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 603 19 668 15 572 14 174
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 19 127 18 463 17 549
Nematerialus turtas 29 18 9
Materialus turtas 19 082 18 436 17 540
Finansinis turtas 16 8
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 092 933 161
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 55 23 15
Per vienerius metus gautinos sumos 307 125 115
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 730 785 31
TURTO IŠ VISO 20 291 19 458 17 741
Nuosavas kapitalas 12 588 11 669 9 827
Dotacijos, subsidijos 1 824 1 741 1 672
Įsipareigojimai 5 878 6 048 6 227
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 771 4 470 892
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 771 4 470 336
Trumpalaikiai įsipareigojimai 477 101 4 169
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 291 19 458 17 741

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 3% -21% -17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 5% -38% -36%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 8% -78% -40%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,47 0,40 0,59 1,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,58 0,42 0,03 0,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,56 0,41 0,02 0,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,36 0,30 0,13 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 0,32 0,13 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,62 0,50 0,22 0,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 27% -132% -140%
Tipinės veiklos pelno marža 15% 12% -173% -212%
Grynojo pelno marža 13% 10% -169% -200%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 719 50 1
Dividendai/grynasis pelnas 0,77 0,08 0,00
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% % % -10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% % % -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% -4% 16% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,51 0,39 0,51
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,45 2,29 9,28 0,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,43 2,17 9,05 0,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,33 0,41 0,09 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,35 0,44 0,10 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 0,67 0,15 0,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% % 46% -182%
Tipinės veiklos pelno marža 13% % 35% -358%
Grynojo pelno marža 12% % 30% -377%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 492
Dividendai/grynasis pelnas 0,70

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120080713
 • SektoriusKita
 • VeiklaParodų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis98,76%
http://litexpo.lt/
ROE

-36,2%

Darbuotojų skaičius

70

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Justinas BortkevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Ramutė RibinskienėNepriklausoma narė, UAB „Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos narė

VALDYBOS NARIAI

 • Mantas DubauskasNepriklausomas narys, AB „Lietuvos geležinkeliai“ komunikacijos departamento direktorius
 • Žilvinas PakeltisNepriklausomas narys, VšĮ Blockchain Centre Vilnius valdybos narys
 • Aleksandras GolodNepriklausomas narys, AB „Telia Lietuva“ Vidutinio ir stambaus verslo pardavimų padalinių vadovas
 • Rūta SteckienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento Įmonių teisės skyriaus patarėja

Informacija aktuali: 2022/09/01