• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

LITEXPO kaip akcinė bendrovė įregistruota 1990 metais, o į uždarąją akcinę bendrovę perregistruota 1995 metais. Nuo 2006 metų LITEXPO yra ir pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI narys. Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą: posėdžių ir verslo renginių organizavimas, salių ir konferencijų salių nuoma, Lietuvos pristatymų pasaulinėse parodose koordinavimas, stendų projektavimas ir rengimas, pagaminto valgio tiekimas renginiams bei kitos susijusios paslaugos.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

            


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 6 058 2 237 1 242 4 207
Pardavimo savikaina 4 191 2 682 2 074 3 963
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 867 -446 -832 244
Bendrojo pelno marža 31% -20% -67% 6%
Veiklos sąnaudos 1 088 3 377 1 784 884
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 733 -3 873 -2 624 -650
Tipinės veiklos pelno marža 12% -173% -211% -15%
EBITDA 1 628 -2 949 -1 895 32
EBITDA marža 27% -132% -153% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 599 -3 779 -2 482 -783
Grynojo pelno marža 10% -169% -200% -19%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 1 844 232 2 543 4 113
Pardavimo savikaina 1 665 785 1 983 2 468
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 179 -553 559 1 645
Bendrojo pelno marža 10% -238% 22% 40%
Veiklos sąnaudos 338 275 386 558
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -176 -831 169 1 081
Tipinės veiklos pelno marža -10% -358% 7% 26%
EBITDA 254 -421 574 1 404
EBITDA marža 14% -182% 23% 34%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -211 -875 40 733
Grynojo pelno marža -11% -377% 2% 18%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 18 867 15 395 14 010 13 417
Nematerialus turtas 21 13 6 3
Materialus turtas 18 838 15 210 13 292 12 558
Finansinis turtas 8 0 292 289
Kitas ilgalaikis turtas 0 171 421 567
Trumpalaikis turtas 740 145 130 1 819
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 15 20 53
Per vienerius metus gautinos sumos 223 86 74 336
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 497 45 35 1 430
TURTO IŠ VISO 19 668 15 572 14 173 15 278
Nuosavas kapitalas 11 937 8 100 5 614 4 831
Dotacijos, subsidijos 1 775 1 706 1 638 1 569
Įsipareigojimai 5 915 5 759 6 891 8 837
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 771 4 758 5 468 5 468
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 169 55 5 847 5 644
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 746 5 704 1 044 3 193
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 668 15 572 14 173 15 278
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 18 463 17 549 13 634 13 176
Nematerialus turtas 18 9 5 3
Materialus turtas 18 436 17 540 12 919 12 422
Finansinis turtas 8 0 289 289
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 421 462
Trumpalaikis turtas 933 161 140 2 467
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 15 18 294
Per vienerius metus gautinos sumos 125 115 74 658
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 785 31 48 1 515
TURTO IŠ VISO 19 458 17 741 13 812 15 740
Nuosavas kapitalas 11 669 9 827 5 653 7 564
Dotacijos, subsidijos 1 741 1 672 1 603 1 535
Įsipareigojimai 6 048 6 227 6 521 6 579
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 571 5 061 5 645 5 468
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 470 336 5 847 5 644
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 578 5 891 674 936
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 458 17 741 13 812 15 740

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -21% -17% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% -38% -36% -15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% -47% -23% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24 0,31 0,40 0,36
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,42 0,03 0,12 0,57
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,41 0,02 0,11 0,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,14 0,09 0,28
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,32 0,15 0,09 0,31
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,51 0,28 0,22 0,87
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% -132% -153% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 12% -173% -211% -15%
Grynojo pelno marža 10% -169% -200% -19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 50 1 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,08 0,00 0,00 0,00
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -4% -24% -10% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -7% -41% -20% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -8% 1% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,23 0,29 0,41 0,35
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,59 0,03 0,21 2,64
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,58 0,02 0,18 2,32
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,01 0,18 0,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,01 0,19 0,31
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,16 0,02 0,45 0,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% -182% 23% 34%
Tipinės veiklos pelno marža -10% -358% 7% 26%
Grynojo pelno marža -11% -377% 2% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120080713
 • SektoriusKita
 • VeiklaParodų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis98,8%
http://litexpo.lt/
ROE

-15,0%

Darbuotojų skaičius

52

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vladislav TeriošinDirektorius

Informacija aktuali: 2024/05/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Ramutė RibinskienėNepriklausoma narė

VALDYBOS NARIAI

 • Mantas DubauskasNepriklausomas narys
 • Žilvinas PakeltisNepriklausomas narys; VšĮ „Inovacijų agentūra“ nepriklausomas valdybos narys
 • Aleksandras GolodNepriklausomas narys; AB „Telia Lietuva“ Vidutinio ir stambaus verslo pardavimų padalinių vadovas
 • Rūta SteckienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento Įmonių teisės skyriaus patarėja

Informacija aktuali: 2024/05/02