• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

LITEXPO kaip akcinė bendrovė įregistruota 1990 metais, o į uždarąją akcinę bendrovę perregistruota 1995 metais. Nuo 2006 metų LITEXPO yra ir pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI narys. Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą: posėdžių ir verslo renginių organizavimas, salių ir konferencijų salių nuoma, Lietuvos pristatymų pasaulinėse parodose koordinavimas, stendų projektavimas ir rengimas, pagaminto valgio tiekimas renginiams bei kitos susijusios paslaugos.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinė EBITDA:
  • 2022 m. – (−0,7) mln. Eur,
  • 2023 m. ≥ 0,3 mln. Eur,
  • 2024 m. ≥ 1,3 mln. Eur
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022 m. ≤ 1,6 karto,
  • 2023–2024 m. riba 0,6–1,4 karto.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Klientų pasitenkinimo rodiklis:
  • 2022 m. – 20
  • 2023 m. -25
  • 2024 m. – 30
 • Darbuotojų dalis, teigiamai vertinanti darbo aplinką, proc.:
  • 2022 m. – 85
  • 2023 m. – 90
  • 2024 m. – 94
 • Grynasis pelnas, mln. EUR:
  • 2022 m. – (-1,65)
  • 2023 m. – (-0,7)
  • 2024 m. – 0,3
 • Pardavimų pajamos, mln. EUR:
  • 2022 m. ≥ 3,3
  • 2023 m. ≥ 4,6
  • 2024 m. ≥ 6,0

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 7 349 6 058 2 237 1 242
Pardavimo savikaina 5 007 4 191 2 682 2 074
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 341 1 867 -446 -832
Bendrojo pelno marža 32% 31% -20% -67%
Veiklos sąnaudos 1 269 1 134 3 427 1 795
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 073 733 -3 873 -2 627
Tipinės veiklos pelno marža 15% 12% -173% -212%
EBITDA 1 952 1 628 -2 949 -1 738
EBITDA marža 27% 27% -132% -140%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 934 599 -3 779 -2 486
Grynojo pelno marža 13% 10% -169% -200%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 4 205 1 844 232 2 543
Pardavimo savikaina 2 151 1 665 785 1 983
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 054 179 -553 559
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 566 354 278 392
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 488 -176 -831 167
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 1 930 254 -421 572
EBITDA marža 46% 14% -182% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 250 -211 -875 39
Grynojo pelno marža 30% -11% -377% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 19 486 18 867 15 395 14 008
Nematerialus turtas 43 21 13 6
Materialus turtas 19 427 18 838 15 210 13 292
Finansinis turtas 16 8 289
Kitas ilgalaikis turtas 171 421
Trumpalaikis turtas 1 059 740 145 133
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 20 15 20
Per vienerius metus gautinos sumos 448 223 86 74
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 567 497 45 39
TURTO IŠ VISO 20 603 19 668 15 572 14 174
Nuosavas kapitalas 12 066 11 937 8 100 5 614
Dotacijos, subsidijos 1 874 1 775 1 706 1 638
Įsipareigojimai 6 584 5 915 5 759 6 892
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 726 4 771 4 758 5 694
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 771 4 169 55 5 847
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 812 1 746 5 704 1 046
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 603 19 668 15 572 14 174
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 18 463 17 549 13 634
Nematerialus turtas 18 9 5
Materialus turtas 18 436 17 540 12 919
Finansinis turtas 8 289
Kitas ilgalaikis turtas 421
Trumpalaikis turtas 933 161 140
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 15 18
Per vienerius metus gautinos sumos 125 115 74
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 785 31 48
TURTO IŠ VISO 19 458 17 741 13 812
Nuosavas kapitalas 11 669 9 827 5 653
Dotacijos, subsidijos 1 741 1 672 1 603
Įsipareigojimai 6 048 6 227 6 521
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 571 5 061 5 645
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 470 336 5 847
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 578 5 891 674
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 458 17 741 13 812

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 3% -21% -17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 5% -38% -36%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 8% -78% -40%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,47 0,40 0,59 1,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,58 0,42 0,03 0,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,56 0,41 0,02 0,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,36 0,30 0,13 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 0,32 0,13 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,62 0,50 0,22 0,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 27% -132% -140%
Tipinės veiklos pelno marža 15% 12% -173% -212%
Grynojo pelno marža 13% 10% -169% -200%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 719 50 1
Dividendai/grynasis pelnas 0,77 0,08 0,00
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% % -30% -10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% % -65% -20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% -2% -14% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,40 0,51 1,01 1,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,42 0,59 0,03 0,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,41 0,58 0,02 0,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,30 0,19 0,01 0,16
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,32 0,20 0,01 0,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,50 0,32 0,02 0,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 14% -182% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 12% % % %
Grynojo pelno marža 10% -11% -377% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 50
Dividendai/grynasis pelnas 0,08

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120080713
 • SektoriusKita
 • VeiklaParodų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis98,76%
http://litexpo.lt/
ROE

-36,2%

Darbuotojų skaičius

70

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Justinas BortkevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Ramutė RibinskienėNepriklausoma narė, UAB „Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos narė

VALDYBOS NARIAI

 • Mantas DubauskasNepriklausomas narys, AB „Lietuvos geležinkeliai“ komunikacijos departamento direktorius
 • Žilvinas PakeltisNepriklausomas narys, VšĮ Blockchain Centre Vilnius valdybos narys
 • Aleksandras GolodNepriklausomas narys, AB „Telia Lietuva“ Vidutinio ir stambaus verslo pardavimų padalinių vadovas
 • Rūta SteckienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento Įmonių teisės skyriaus patarėja

Informacija aktuali: 2023/05/01