• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Įmonė veiklą pradėjo  1974 m. 1995 m. ji buvo reorganizuota į specialios paskirties akcinę bendrovę „Jonavos grūdai“, o 2003 m. perregistruota į akcinę bendrovę AB „Jonavos grūdai“. Bendrovė atlieka grūdų ir rapsų apdorojimo ir saugojimo paslaugas, vykdo didmeninę prekybą grūdais bei rapsais.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≥ 900 tūkst. Eur
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 1,5 karto
 • Paskirti dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022 m. ≥ 280 tūkst. Eur,
  • 2023–2024 m. +3 proc. kasmetinis augimas

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Pradelstų skolų rodiklis, proc.:
  • 2022-2024 m. < 1
 • Mokumo rodiklis, kartais:
  • 2022-2024 m. > 1,5
 • Priimtas grūdų kiekis per praėjusius metus, kaip proc. nuo bendro grūdinių ir aliejinių kultūrų derliaus Lietuvoje:
  • 2022-2024 m. – 1,3
 • Pravestų vidinių ir išorinių darbuotojų mokymų kiekis, vnt.:
  • 2022-2024 m. po > 10

          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 7 325 9 051 9 149 8 809
Pardavimo savikaina 6 234 8 350 8 121 7 775
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 091 701 1 028 1 034
Bendrojo pelno marža 15% 8% 11% 12%
Veiklos sąnaudos 549 607 586 495
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 542 94 443 539
Tipinės veiklos pelno marža 7% 1% 5% 6%
EBITDA 970 537 904 1 101
EBITDA marža 13% 6% 10% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 459 113 397 495
Grynojo pelno marža 6% 1% 4% 6%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 2 785 1 749 1 733 4 731
Pardavimo savikaina 2 410 1 829 1 672 4 432
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 375 -80 61 300
Bendrojo pelno marža % % -5% 6%
Veiklos sąnaudos 237 186 187 215
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 138 -267 -126 85
Tipinės veiklos pelno marža % % -15% 2%
EBITDA -51 322
EBITDA marža % % -3% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 140 -238 -109 75
Grynojo pelno marža % % -14% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 512 3 213 3 463 3 280
Nematerialus turtas 1 3
Materialus turtas 3 512 3 213 3 460 3 280
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 947 6 528 6 113 3 265
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 388 1 441 4 202 2 141
Per vienerius metus gautinos sumos 1 207 5 039 821 928
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 352 49 1 090 195
TURTO IŠ VISO 6 468 9 750 9 588 6 551
Nuosavas kapitalas 6 116 5 807 5 987 6 170
Dotacijos, subsidijos 48 40 30 23
Įsipareigojimai 304 3 904 3 571 357
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 799 2 279
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 203 3 812 3 460 275
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 468 9 750 9 588 6 551
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 3 329 3 272 3 535
Nematerialus turtas 3
Materialus turtas 3 329 3 269 3 535
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 283 2 377 2 723
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 264 414 464
Per vienerius metus gautinos sumos 451 254 897
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 568 1 709 1 362
TURTO IŠ VISO 5 621 5 660 6 264
Nuosavas kapitalas 5 456 5 481 5 750
Dotacijos, subsidijos 44 35 26
Įsipareigojimai 121 144 487
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 621 5 660 6 264

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 1% 4% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 2% 7% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 19% 5% 16% 19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,48 0,38
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 14,51 1,71 1,77 11,87
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 7,68 1,33 0,55 4,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,09 1,12 0,95 1,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,12 2,69 2,74 2,61
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,17 1,52 1,55 1,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 6% 10% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 1% 5% 6%
Grynojo pelno marža 6% 1% 4% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 296 152 219 305
Dividendai/grynasis pelnas 0,65 1,35 0,55 0,62
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 14% % % 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% % % 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 34% -7% -8% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,85 0,62 0,31 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,72 1,05 0,53 1,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,92 0,64 0,32 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% % -3% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 19% % -15% 2%
Grynojo pelno marža 16% % -14% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 517
Dividendai/grynasis pelnas 0,55

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Jonavos grūdai“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas156511418
 • SektoriusKita
 • VeiklaDidmeninė prekyba grūdais ir rapsais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis70,13%
http://www.jonavosgrudai.lt/
Grąža valstybei

305 tūkst. eurų

ROE

8,1%

Darbuotojų skaičius

38

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius KarpavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Andrejus Cedronas Nepriklausomas narys, MB Todilė projektų vadovas, MB „Ego nova“ vadovas

VALDYBOS NARIAI

 • Jonas Vankevičius Nepriklausomas narys, UAB „OGMIOS PULSAS“ vadybininkas
 • Alenas Gumuliauskas Nepriklausomas narys, Aventus group finansų vadovas
 • Rūta Pupkaitė-Jurgutienė Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vedėja
 • Linas LapinskasŽemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėjas
 • Tomas UrbonasUAB "Agrokoncerno grūdai" grūdų supirkimo vadovas

Informacija aktuali: 2022/09/01