• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Įmonė veiklą pradėjo  1974 m. 1995 m. ji buvo reorganizuota į specialios paskirties akcinę bendrovę „Jonavos grūdai“, o 2003 m. perregistruota į akcinę bendrovę AB „Jonavos grūdai“. Bendrovė atlieka grūdų ir rapsų apdorojimo ir saugojimo paslaugas, vykdo didmeninę prekybą grūdais bei rapsais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 7 608 5 700 7 325 9 051
Pardavimo savikaina 6 145 4 080 6 234 8 350
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 464 1 620 1 091 701
Bendrojo pelno marža 19% 28% 15% 8%
Veiklos sąnaudos 755 565 549 607
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 709 1 055 542 94
Tipinės veiklos pelno marža 9% 19% 7% 1%
EBITDA 1 142 1 410 970 537
EBITDA marža 15% 25% 13% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 656 940 459 113
Grynojo pelno marža 9% 16% 6% 1%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 5 749 1 361 4 340 2 785
Pardavimo savikaina 4 277 1 081 2 999 2 410
Bendrasis pelnas 1 472 280 1 340 375
Bendrojo pelno marža 26% 21% 31% 13%
Veiklos sąnaudos 480 203 363 237
Tipinės veiklos pelnas 991 78 978 138
Tipinės veiklos pelno marža 17% 6% 23% 5%
EBITDA 1 192 239 1 171 346
EBITDA marža 21% 18% 27% 12%
Grynasis pelnas 899 89 851 140
Grynojo pelno marža 16% 7% 20% 5%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 3 222 3 389 3 512 3 213
Nematerialus turtas 23 4 1
Materialus turtas 3 200 3 385 3 512 3 213
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 326 3 521 2 947 6 528
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 624 1 895 1 388 1 441
Per vienerius metus gautinos sumos 1 402 1 022 1 207 5 039
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 299 604 352 49
TURTO IŠ VISO 6 556 6 918 6 468 9 750
Nuosavas kapitalas 6 053 6 395 6 116 5 807
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 11 57 48 40
Įsipareigojimai 489 453 304 3 904
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 799
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 420 372 203 3 812
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 556 6 918 6 468 9 750
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 222 3 454 3 389 3 484
Nematerialus turtas 23 13 4 1
Materialus turtas 3 200 3 440 3 385 3 483
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 3 334 2 276 3 529 2 682
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 624 341 1 895 666
Per vienerius metus gautinos sumos 1 410 742 1 030 1 356
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 299 1 193 604 661
Turto iš viso 6 556 5 729 6 918 6 166
Nuosavas kapitalas 6 053 5 544 6 395 5 798
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 11 10 57 53
Įsipareigojimai 492 176 465 315
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 81
Trumpalaikiai įsipareigojimai 492 176 465 234
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 556 5 729 6 918 6 166

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 10% 14% 7% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 15% 7% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 25% 34% 19% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,48
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,93 9,46 14,51 1,71
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,44 4,37 7,68 1,33
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,19 0,85 1,09 1,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,38 1,72 2,12 2,69
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,28 0,92 1,17 1,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 25% 13% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 19% 7% 1%
Grynojo pelno marža 9% 16% 6% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 419 517 296 152
Dividendai/grynasis pelnas 0,64 0,55 0,65 1,35
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 10% 18% 14% 17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 18% 15% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 21% 18% 20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,78 12,95 7,59 11,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,51 11,01 3,51 8,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,19 1,29 0,85 1,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,38 2,17 1,72 2,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,29 1,33 0,92 1,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 18% 27% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 17% 6% 23% 5%
Grynojo pelno marža 16% 7% 20% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 206 363
Dividendai/grynasis pelnas 0,45 0,55

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

2,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Jonavos grūdai“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas156511418
 • SektoriusKita
 • VeiklaDidmeninė prekyba grūdais ir rapsais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis70,13%
http://www.jonavosgrudai.lt/
Grąža valstybei

152 tūkst. eurų

ROE

1,9%

Darbuotojų skaičius

38

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Paulius KaselisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Jurij KornijenkoŽemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir vydaus tyrimų skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Jonas LisauskasŽemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės mentorius
 • Tomas UrbonasUAB „Agrokoncerno grūdai“ grūdų supirkimo vadovas
 • Arnoldas SaldysNepriklausomas narys; ACME EUROPE JSC pardavimų ir rinkodaros direktorius
 • Gedvidas BelickasNepriklausomas narys; UAB Baltic Private Equity vadovas, UAB „Vestaka“ valdybos narys

Informacija aktuali: 2020/09/01