• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Įmonė veiklą pradėjo  1974 m. 1995 m. ji buvo reorganizuota į specialios paskirties akcinę bendrovę „Jonavos grūdai“, o 2003 m. perregistruota į akcinę bendrovę AB „Jonavos grūdai“. Bendrovė atlieka grūdų ir rapsų apdorojimo ir saugojimo paslaugas, vykdo didmeninę prekybą grūdais bei rapsais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 7 608 5 700 7 325 9 051
Pardavimo savikaina 6 145 4 080 6 234 8 350
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 464 1 620 1 091 701
Bendrojo pelno marža 19% 28% 15% 8%
Veiklos sąnaudos 755 565 549 607
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 709 1 055 542 94
Tipinės veiklos pelno marža 9% 19% 7% 1%
EBITDA 1 142 1 410 970 537
EBITDA marža 15% 25% 13% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 656 940 459 113
Grynojo pelno marža 9% 16% 6% 1%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 1 361 2 785 1 749 1 733
Pardavimo savikaina 1 081 2 410 1 829 1 672
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 280 375 -80 61
Bendrojo pelno marža 21% 13% -5% 4%
Veiklos sąnaudos 203 237 186 187
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 78 138 -267 -126
Tipinės veiklos pelno marža 6% 5% -15% -7%
EBITDA 239 346 -47 86
EBITDA marža 18% 12% -3% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 25 -238 -109
Grynojo pelno marža 7% 5% -14% -6%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 3 222 3 389 3 512 3 213
Nematerialus turtas 23 4 1
Materialus turtas 3 200 3 385 3 512 3 213
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 326 3 521 2 947 6 528
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 624 1 895 1 388 1 441
Per vienerius metus gautinos sumos 1 402 1 022 1 207 5 039
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 299 604 352 49
TURTO IŠ VISO 6 556 6 918 6 468 9 750
Nuosavas kapitalas 6 053 6 395 6 116 5 807
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 11 57 48 40
Įsipareigojimai 489 453 304 3 904
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 799
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 420 372 203 3 812
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 556 6 918 6 468 9 750
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 3 454 3 484 3 329 3 272
Nematerialus turtas 13 1 3
Materialus turtas 3 440 3 483 3 329 3 269
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 2 276 2 682 2 283 2 377
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 341 666 264 414
Per vienerius metus gautinos sumos 742 1 356 451 254
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 193 661 1 568 1 709
TURTO IŠ VISO 5 729 6 166 5 621 5 660
Nuosavas kapitalas 5 544 5 798 5 456 5 481
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 10 53 44 35
Įsipareigojimai 176 315 121 144
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 81
Trumpalaikiai įsipareigojimai 176 234 63 94
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 729 6 166 5 621 5 660

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 10% 14% 7% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 15% 7% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 25% 34% 19% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,48
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,93 9,46 14,51 1,71
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,44 4,37 7,68 1,33
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,19 0,85 1,09 1,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,38 1,72 2,12 2,69
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,28 0,92 1,17 1,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 25% 13% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 19% 7% 1%
Grynojo pelno marža 9% 16% 6% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 419 517 296 152
Dividendai/grynasis pelnas 0,64 0,55 0,65 1,35
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 14% 17% 1% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% 17% 1% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 34% 6% -8% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,46 11,47 36,47 25,31
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,37 8,62 32,25 20,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,85 0,47 0,30 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,72 0,80 0,51 0,53
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,92 0,49 0,31 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 12% -3% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 5% -15% -7%
Grynojo pelno marža 16% 5% -14% -6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 517
Dividendai/grynasis pelnas 0,55

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

11,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Jonavos grūdai“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas156511418
  • SektoriusKita
  • VeiklaDidmeninė prekyba grūdais ir rapsais
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis70,13%
http://www.jonavosgrudai.lt/
Grąža valstybei

152 tūkst. eurų

ROE

1,9%

Darbuotojų skaičius

38

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys