• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Įmonė veiklą pradėjo  1974 m. 1995 m. ji buvo reorganizuota į specialios paskirties akcinę bendrovę „Jonavos grūdai“, o 2003 m. perregistruota į akcinę bendrovę AB „Jonavos grūdai“. Bendrovė atlieka grūdų ir rapsų apdorojimo ir saugojimo paslaugas, vykdo didmeninę prekybą grūdais bei rapsais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 5 700 7 325 9 051 9 149
Pardavimo savikaina 4 080 6 234 8 350 8 121
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 620 1 091 701 1 028
Bendrojo pelno marža 28% 15% 8% 11%
Veiklos sąnaudos 565 549 607 585
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 055 542 94 443
Tipinės veiklos pelno marža 19% 7% 1% 5%
EBITDA 1 410 970 537 904
EBITDA marža 25% 13% 6% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 940 459 113 397
Grynojo pelno marža 16% 6% 1% 4%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 2 785 1 749 1 733 4 731
Pardavimo savikaina 2 410 1 829 1 672 4 432
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 375 -80 61 300
Bendrojo pelno marža % % -5% 6%
Veiklos sąnaudos 237 186 187 215
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 138 -267 -126 85
Tipinės veiklos pelno marža % % -15% 2%
EBITDA -51 322
EBITDA marža % % -3% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 140 -238 -109 75
Grynojo pelno marža % % -14% 2%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 389 3 512 3 213 3 463
Nematerialus turtas 4 1 3
Materialus turtas 3 385 3 512 3 213 3 460
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 3 521 2 947 6 528 6 113
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 895 1 388 1 441 4 202
Per vienerius metus gautinos sumos 1 022 1 207 5 039 821
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 604 352 49 1 090
TURTO IŠ VISO 6 918 6 468 9 750 9 588
Nuosavas kapitalas 6 395 6 116 5 807 5 987
Dotacijos, subsidijos 57 48 40 30
Įsipareigojimai 453 304 3 904 3 571
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 799 2 279
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 372 203 3 812 3 460
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 918 6 468 9 750 9 588
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 3 329 3 272 3 535
Nematerialus turtas 3
Materialus turtas 3 329 3 269 3 535
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 283 2 377 2 723
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 264 414 464
Per vienerius metus gautinos sumos 451 254 897
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 568 1 709 1 362
TURTO IŠ VISO 5 621 5 660 6 264
Nuosavas kapitalas 5 456 5 481 5 750
Dotacijos, subsidijos 44 35 26
Įsipareigojimai 121 144 487
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 621 5 660 6 264

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 14% 7% 1% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% 7% 2% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 34% 19% 5% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,48 0,38
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,46 14,51 1,71 1,77
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,37 7,68 1,33 0,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,85 1,09 1,12 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,72 2,12 2,69 2,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,92 1,17 1,52 1,55
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 13% 6% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 7% 1% 5%
Grynojo pelno marža 16% 6% 1% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 517 296 152 219
Dividendai/grynasis pelnas 0,55 0,65 1,35 0,55
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 14% % % 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% % % 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 34% -7% -8% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,85 0,62 0,31 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,72 1,05 0,53 1,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,92 0,64 0,32 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% % -3% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 19% % -15% 2%
Grynojo pelno marža 16% % -14% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 517
Dividendai/grynasis pelnas 0,55

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

11,3%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Jonavos grūdai“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas156511418
 • SektoriusKita
 • VeiklaDidmeninė prekyba grūdais ir rapsais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis70,13%
http://www.jonavosgrudai.lt/
Grąža valstybei

219 tūkst. eurų

ROE

6,7%

Darbuotojų skaičius

38

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius KarpavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Andrejus Cedronas Nepriklausomas narys, MB Todilė projektų vadovas, MB „Ego nova“ vadovas

VALDYBOS NARIAI

 • Jonas Vankevičius Nepriklausomas narys, UAB „OGMIOS PULSAS“ vadybininkas
 • Alenas Gumuliauskas Nepriklausomas narys
 • Rūta Pupkaitė-Jurgutienė Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vedėja
 • Linas LapinskasŽemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėjas

Informacija aktuali: 2022/05/01