• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Įmonė veiklą pradėjo  1974 m. 1995 m. ji buvo reorganizuota į specialios paskirties akcinę bendrovę „Jonavos grūdai“, o 2003 m. perregistruota į akcinę bendrovę AB „Jonavos grūdai“. Bendrovė atlieka grūdų ir rapsų apdorojimo ir saugojimo paslaugas, vykdo didmeninę prekybą grūdais bei rapsais.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

              


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 9 051 9 149 8 809 9 321
Pardavimo savikaina 8 350 8 121 7 775 7 711
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 701 1 028 1 034 1 610
Bendrojo pelno marža 8% 11% 12% 17%
Veiklos sąnaudos 605 579 486 1 291
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 94 443 539 318
Tipinės veiklos pelno marža 1% 5% 6% 3%
EBITDA 537 904 1 101 963
EBITDA marža 6% 10% 12% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 113 397 495 410
Grynojo pelno marža 1% 4% 6% 4%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 1 733 4 732 3 470 15 831
Pardavimo savikaina 1 672 4 432 2 790 15 491
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 61 300 679 340
Bendrojo pelno marža 4% 6% 20% 2%
Veiklos sąnaudos 187 205 251 377
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -126 85 428 -38
Tipinės veiklos pelno marža -7% 2% 12% -0%
EBITDA 86 320 721 271
EBITDA marža 5% 7% 21% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -109 75 380 357
Grynojo pelno marža -6% 2% 11% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 3 213 3 463 3 280 2 839
Nematerialus turtas 0 3
Materialus turtas 3 213 3 460 3 280 2 839
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 6 528 6 113 3 265 16 932
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 441 4 202 2 141 13 335
Per vienerius metus gautinos sumos 5 039 821 928 1 999
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 49 1 090 195 1 597
TURTO IŠ VISO 9 750 9 588 6 551 19 793
Nuosavas kapitalas 5 807 5 987 6 170 6 134
Dotacijos, subsidijos 40 30 23 17
Įsipareigojimai 3 812 3 460 275 13 555
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 16
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 812 3 460 275 13 546
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 750 9 588 6 551 19 793
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 3 272 3 535 3 060 2 944
Nematerialus turtas 3 0 0 0
Materialus turtas 3 269 3 535 3 060 2 944
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 2 377 2 723 3 451 4 404
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 414 464 230 1 339
Per vienerius metus gautinos sumos 254 897 434 841
Kitas trumpalaikis turtas 0 1 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 709 1 362 2 788 1 223
TURTO IŠ VISO 5 660 6 264 6 522 7 372
Nuosavas kapitalas 5 481 5 750 6 136 6 086
Dotacijos, subsidijos 35 26 20 13
Įsipareigojimai 94 429 284 1 186
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 18 12
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 15 9
Trumpalaikiai įsipareigojimai 94 429 269 1 177
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 660 6 264 6 522 7 372

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 4% 6% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 7% 8% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 7% 9% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,29 0,24 0,00 0,65
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,71 1,77 11,87 1,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,33 0,55 4,09 0,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,93 0,95 1,34 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,82 2,64 2,69 3,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,56 1,53 1,43 1,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 10% 12% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 5% 6% 3%
Grynojo pelno marža 1% 4% 6% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 152 219 305 293
Dividendai/grynasis pelnas 1,35 0,55 0,62 0,71
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 10% 13% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 10% 13% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 1% 7% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 25,31 6,35 12,81 3,74
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 20,91 5,27 11,96 2,60
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,76 0,53 2,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,53 1,34 1,13 5,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,32 0,82 0,57 2,60
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 7% 21% 2%
Tipinės veiklos pelno marža -7% 2% 12% -0%
Grynojo pelno marža -6% 2% 11% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Jonavos grūdai“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas156511418
 • SektoriusKita
 • VeiklaDidmeninė prekyba grūdais ir rapsais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis70,13%
http://www.jonavosgrudai.lt/
Grąža valstybei

293 tūkst. eurų

ROE

6,7%

Darbuotojų skaičius

41

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius KarpavičiusGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Andrejus Cedronas Nepriklausomas narys; MB „Ego nova“ vadovas; UAB „Šiaurės karjerai“ valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Jonas Vankevičius Nepriklausomas narys; UAB „PRUMOS“ klientų aptarnavimo vadybininkas
 • Alenas Gumuliauskas Nepriklausomas narys; UAB Victory funds vadovas
 • Rūta Pupkaitė-Jurgutienė Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vedėja
 • Linas LapinskasŽemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyresnysis patarėjas
 • Tomas UrbonasUAB „Agrokoncerno grūdai“ grūdų supirkimo vadovas

Informacija aktuali: 2024/04/02