• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Įmonė veiklą pradėjo  1974 m. 1995 m. ji buvo reorganizuota į specialios paskirties akcinę bendrovę „Jonavos grūdai“, o 2003 m. perregistruota į akcinę bendrovę AB „Jonavos grūdai“. Bendrovė atlieka grūdų ir rapsų apdorojimo ir saugojimo paslaugas, vykdo didmeninę prekybą grūdais bei rapsais.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≥ 900 tūkst. Eur
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 1,5 karto
 • Paskirti dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022 m. ≥ 280 tūkst. Eur,
  • 2023–2024 m. +3 proc. kasmetinis augimas

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Pradelstų skolų rodiklis, proc.:
  • 2023-2025 m. < 1
 • Mokumo rodiklis, kartais:
  • 2023-2025 m. > 1
 • Pasigaminamas elektros energijos kiekis, kWh:
  • 2023 m. – 100000
  • 2024 m. – 400000
  • 2025 m. – 400000
 • Instaliuotas grūdų valymo našumas, tonos/h:
  • 2023 m. – 250
  • 2024 m. – 250
  • 2025 m. – 300
 • Supirktas grūdinių ir aliejinių kultūrų kiekis nuo bendro Lietuvos derliaus, proc.:
  • 2023-2025 m. – 0,6
 • Priimtas grūdų kiekis per praėjusius metus, kaip proc. nuo bendro grūdinių ir aliejinių kultūrų derliaus Lietuvoj:
  • 2023-2025 m. – 1,3
 • Priimtas grūdų ir aliejinių kultūrų kiekis vienam darbuotojui, tonom:
  • 2023 m. >1800
  • 2024 m. >1850
  • 2025 m. >1900
 • Pravestų vidinių ir išorinių darbuotojų mokymų kiekis, vnt.:
  • 2023-2025 m. po > 10

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 7 325 9 051 9 149 8 809
Pardavimo savikaina 6 234 8 350 8 121 7 775
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 091 701 1 028 1 034
Bendrojo pelno marža 15% 8% 11% 12%
Veiklos sąnaudos 549 607 586 495
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 542 94 443 539
Tipinės veiklos pelno marža 7% 1% 5% 6%
EBITDA 970 537 904 1 101
EBITDA marža 13% 6% 10% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 459 113 397 495
Grynojo pelno marža 6% 1% 4% 6%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 1 749 1 733 4 732 3 502
Pardavimo savikaina 1 829 1 672 4 432 2 790
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -80 61 300 711
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 186 187 215 252
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -267 -126 85 460
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA -51 85 320 753
EBITDA marža -3% 5% 7% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -238 -109 75 412
Grynojo pelno marža -14% -6% 2% 12%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 512 3 213 3 463 3 280
Nematerialus turtas 1 3
Materialus turtas 3 512 3 213 3 460 3 280
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 947 6 528 6 113 3 265
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 388 1 441 4 202 2 141
Per vienerius metus gautinos sumos 1 207 5 039 821 928
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 352 49 1 090 195
TURTO IŠ VISO 6 468 9 750 9 588 6 551
Nuosavas kapitalas 6 116 5 807 5 987 6 170
Dotacijos, subsidijos 48 40 30 23
Įsipareigojimai 304 3 904 3 571 357
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 799 2 279
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 203 3 812 3 460 275
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 468 9 750 9 588 6 551
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 3 272 3 535 3 060
Nematerialus turtas 3
Materialus turtas 3 269 3 535 3 060
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 377 2 723 3 451
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 414 464 230
Per vienerius metus gautinos sumos 254 897 434
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 709 1 362 2 788
TURTO IŠ VISO 5 660 6 264 6 522
Nuosavas kapitalas 5 481 5 750 6 136
Dotacijos, subsidijos 35 26 20
Įsipareigojimai 144 487 367
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 18
Ilgalaikiai įsipareigojimai 15
Trumpalaikiai įsipareigojimai 94 429 269
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 660 6 264 6 522

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 1% 4% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 2% 7% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 19% 5% 16% 19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,48 0,38
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 14,51 1,71 1,77 11,87
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 7,68 1,33 0,55 4,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,09 1,12 0,95 1,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,12 2,69 2,74 2,61
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,17 1,52 1,55 1,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 6% 10% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 1% 5% 6%
Grynojo pelno marža 6% 1% 4% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 296 152 219 305
Dividendai/grynasis pelnas 0,65 1,35 0,55 0,62
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% % 7% 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% % 10% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% -3% 3% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,48 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,71 25,31 6,35 12,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,33 20,91 5,27 11,96
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,12 0,61 0,79 0,55
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,69 1,06 1,39 1,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,52 0,63 0,84 0,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 5% 7% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 1% % % %
Grynojo pelno marža 1% -6% 2% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 152
Dividendai/grynasis pelnas 1,35

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Jonavos grūdai“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas156511418
 • SektoriusKita
 • VeiklaDidmeninė prekyba grūdais ir rapsais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis70,13%
http://www.jonavosgrudai.lt/
Grąža valstybei

305 tūkst. eurų

ROE

8,1%

Darbuotojų skaičius

38

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius KarpavičiusGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Andrejus Cedronas Nepriklausomas narys, MB Todilė projektų vadovas, MB „Ego nova“ vadovas

VALDYBOS NARIAI

 • Jonas Vankevičius Nepriklausomas narys, UAB „OGMIOS PULSAS“ vadybininkas
 • Alenas Gumuliauskas Nepriklausomas narys, UAB Victory funds vadovas
 • Rūta Pupkaitė-Jurgutienė Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vedėja
 • Linas LapinskasŽemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėjas
 • Tomas UrbonasUAB "Agrokoncerno grūdai" grūdų supirkimo vadovas

Informacija aktuali: 2023/05/01