• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ sudaro nuo 1974 metų dirbanti Mažeikių katilinė, nuo 1974 metų dirbanti Reivyčių katilinė, 2008 m. lapkričio mėn. prijungta Viekšnių katilinė ir 2008 metais pastatyta rezervinė ligoninės katilinė. Katilinių tinklai nėra sujungti ir funkcionuoja autonomiškai. Pagrindinis bendrovės veiklos pobūdis – garo ir karšto vandens tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 6 948 5 958 4 702 5 750
Pardavimo savikaina 6 115 5 392 4 345 5 327
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 833 567 357 422
Bendrojo pelno marža 12% 10% 8% 7%
Veiklos sąnaudos 730 709 620 637
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 104 -142 -263 -215
Tipinės veiklos pelno marža 1% -2% -6% -4%
EBITDA 1 228 982 879 523
EBITDA marža 18% 16% 19% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 214 80 43 -180
Grynojo pelno marža 3% 1% 1% -3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 9 596 9 102 8 879 10 399
Nematerialus turtas 1 0 0 0
Materialus turtas 9 589 9 094 8 870 10 390
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 7 8 9 9
Trumpalaikis turtas 3 588 3 641 3 679 3 004
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 077 712 460 415
Per vienerius metus gautinos sumos 1 413 1 117 905 1 439
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 098 1 812 2 314 1 149
TURTO IŠ VISO 13 189 12 751 12 565 13 410
Nuosavas kapitalas 7 153 7 205 7 240 7 054
Dotacijos, subsidijos 2 640 2 546 2 434 3 372
Įsipareigojimai 3 397 2 999 2 892 2 984
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 633 2 493 2 418 2 353
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 290 2 097 2 021 1 793
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 013 858 825 1 147
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 190 12 751 12 565 13 410

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 1% 1% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 2% 1% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,37 0,35 0,33 0,33
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,54 4,25 4,46 2,62
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,48 3,42 3,90 2,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,53 0,46 0,37 0,44
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,71 0,64 0,52 0,60
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,98 0,83 0,65 0,80
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 16% 19% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -2% -6% -4%
Grynojo pelno marža 3% 1% 1% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 27,28 9,10 5,50
Dividendai/grynasis pelnas 0,13 0,11 0,13

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166901968
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,94%
https://mst.lt/
ROE

-2,5%

Darbuotojų skaičius

76

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys