• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ sudaro nuo 1974 metų dirbanti Mažeikių katilinė, nuo 1974 metų dirbanti Reivyčių katilinė, 2008 m. lapkričio mėn. prijungta Viekšnių katilinė ir 2008 metais pastatyta rezervinė ligoninės katilinė. Katilinių tinklai nėra sujungti ir funkcionuoja autonomiškai. Pagrindinis bendrovės veiklos pobūdis – garo ir karšto vandens tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 6 166 6 948 5 958 4 702
Pardavimo savikaina 5 579 6 115 5 392 4 345
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 587 833 567 357
Bendrojo pelno marža 10% 12% 10% 8%
Veiklos sąnaudos 615 730 709 620
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -28 104 -142 -263
Tipinės veiklos pelno marža -0% 1% -2% -6%
EBITDA 1 278 1 228 982 879
EBITDA marža 21% 18% 16% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 150 214 80 43
Grynojo pelno marža 2% 3% 1% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 10 006 9 596 9 102 8 879
Nematerialus turtas 1 1 0 0
Materialus turtas 9 997 9 589 9 094 8 870
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 7 7 8 9
Trumpalaikis turtas 3 208 3 588 3 641 3 679
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 788 1 077 712 460
Per vienerius metus gautinos sumos 1 160 1 413 1 117 905
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 260 1 098 1 812 2 314
TURTO IŠ VISO 13 216 13 189 12 751 12 565
Nuosavas kapitalas 6 957 7 153 7 205 7 240
Dotacijos, subsidijos 2 853 2 640 2 546 2 434
Įsipareigojimai 3 405 3 397 2 999 2 892
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 764 2 633 2 493 2 418
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 420 2 290 2 097 2 021
Trumpalaikiai įsipareigojimai 941 1 013 858 825
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 216 13 190 12 751 12 565

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 4% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,37 0,35 0,33
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,54 4,25 4,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,48 3,42 3,90
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,53 0,46 0,37
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,71 0,64 0,52
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,98 0,83 0,65
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 18% 16% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% -2% -6%
Grynojo pelno marža 0% 3% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 27,28 9,10 5,46
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,13 0,11 0,13

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166901968
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,94%
http://www.mst.lt/
ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

80

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys