• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ sudaro nuo 1974 metų dirbanti Mažeikių katilinė, nuo 1974 metų dirbanti Reivyčių katilinė, 2008 m. lapkričio mėn. prijungta Viekšnių katilinė ir 2008 metais pastatyta rezervinė ligoninės katilinė. Katilinių tinklai nėra sujungti ir funkcionuoja autonomiškai. Pagrindinis bendrovės veiklos pobūdis – garo ir karšto vandens tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 4 702 5 750 8 593 9 115
Pardavimo savikaina 4 345 5 327 8 172 8 185
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 357 422 421 930
Bendrojo pelno marža 8% 7% 5% 10%
Veiklos sąnaudos 620 637 735 839
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -263 -215 -314 91
Tipinės veiklos pelno marža -6% -4% -4% 1%
EBITDA 879 523 849 1 023
EBITDA marža 19% 9% 10% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 43 -180 223 397
Grynojo pelno marža 1% -3% 3% 4%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 8 879 10 399 9 800 9 511
Nematerialus turtas 0 0 14 80
Materialus turtas 8 870 10 390 9 786 9 431
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 9 9
Trumpalaikis turtas 3 679 3 004 3 993 3 523
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 460 415 1 262 840
Per vienerius metus gautinos sumos 905 1 439 2 115 1 519
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 314 1 149 616 1 165
TURTO IŠ VISO 12 565 13 410 13 800 13 042
Nuosavas kapitalas 7 240 7 054 7 277 7 649
Dotacijos, subsidijos 2 434 3 372 3 148 2 940
Įsipareigojimai 2 846 2 940 3 319 2 405
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 418 2 353 1 875 1 478
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 021 1 793 1 478 1 154
Trumpalaikiai įsipareigojimai 825 1 147 1 842 1 251
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 565 13 410 13 800 13 042

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% 2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -3% 3% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -2% -4% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,19 0,18 0,14 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,46 2,62 2,17 2,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,90 2,26 1,48 2,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,37 0,43 0,62 0,70
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,53 0,55 0,88 0,96
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,82 1,18 1,19
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 9% 10% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -6% -4% -4% 1%
Grynojo pelno marža 1% -3% 3% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 5,50 0,00 25,47 25,47
Dividendai/grynasis pelnas 0,13 0,00 0,11 0,06

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166901968
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,9%
https://mst.lt/
Grąža savivaldybei

25 tūkst. eurų

ROE

5,3%

Darbuotojų skaičius

72

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arūnas ČekanauskasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30