• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ sudaro nuo 1974 metų dirbanti Mažeikių katilinė, nuo 1974 metų dirbanti Reivyčių katilinė, 2008 m. lapkričio mėn. prijungta Viekšnių katilinė ir 2008 metais pastatyta rezervinė ligoninės katilinė. Katilinių tinklai nėra sujungti ir funkcionuoja autonomiškai. Pagrindinis bendrovės veiklos pobūdis – garo ir karšto vandens tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 5 958 4 702 5 750 8 593
Pardavimo savikaina 5 392 4 345 5 327 8 172
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 567 357 422 421
Bendrojo pelno marža 10% 8% 7% 5%
Veiklos sąnaudos 709 620 637 735
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -142 -263 -215 -314
Tipinės veiklos pelno marža -2% -6% -4% -4%
EBITDA 982 879 523 849
EBITDA marža 16% 19% 9% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 80 43 -180 223
Grynojo pelno marža 1% 1% -3% 3%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 9 102 8 879 10 399 9 800
Nematerialus turtas 0 0 0 14
Materialus turtas 9 094 8 870 10 390 9 786
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 8 9 9
Trumpalaikis turtas 3 641 3 679 3 004 3 993
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 712 460 415 1 262
Per vienerius metus gautinos sumos 1 117 905 1 439 2 115
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 812 2 314 1 149 616
TURTO IŠ VISO 12 751 12 565 13 410 13 800
Nuosavas kapitalas 7 205 7 240 7 054 7 277
Dotacijos, subsidijos 2 546 2 434 3 372 3 148
Įsipareigojimai 2 954 2 846 2 940 3 319
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 493 2 418 2 353 1 875
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 097 2 021 1 793 1 478
Trumpalaikiai įsipareigojimai 858 825 1 147 1 842
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 751 12 565 13 410 13 800

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% -1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% -3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -3% -2% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 0,19 0,18 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,25 4,46 2,62 2,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,42 3,90 2,26 1,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,47 0,37 0,43 0,62
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,65 0,53 0,55 0,88
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,83 0,65 0,82 1,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 19% 9% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -6% -4% -4%
Grynojo pelno marža 1% 1% -3% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 9,10 5,50 0,00 25,47
Dividendai/grynasis pelnas 0,11 0,13 0,00 0,11

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166901968
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,9%
https://mst.lt/
Grąža savivaldybei

25 tūkst. eurų

ROE

3,1%

Darbuotojų skaičius

73

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arūnas ČekanauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023