• English
 • Lithuanian
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

State Owned Enterprises

UAB ,,Genetiniai ištekliai“ įsteigta 2019 m. sausio 2 d., remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 627 ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 3D-660, sujungiant UAB ,,Šeduvos avininkystę“ ir UAB Upytės eksperimentinį ūkį, kuriai perėjo visas reorganizuojamų bendrovių turtas, teisės ir pareigos.
UAB ,,Genetiniai ištekliai“ vykdo tęstinę savo veiklą t. y. perspektyvių mėsos ir pieno krypties galvijų veislininkystė; javų, pluoštinių ir aliejinių augalų sėklininkystė, eksperimentinė, mokomoji ir bandomoji ūkinė veikla, saugo ir veisia uždarų populiacijų metodu genofondines Lietuvos juodgalves avis. Sukūrė ir plečia Lietuvos vietinių šiurkščiavilnių avių selekcinį branduolį, atlieka kontrolinį avinukų penėjimą.

Expectations of the state

Target return on equity

5.2%

About the company

 • Official nameUAB "Genetiniai ištekliai"
 • Legal formPrivate limited liability company (UAB)
 • Company code304979983
 • SectorOther
 • Line of businessHorticulture and animal husbandry
 • Institution representing the StateMinistry of Agriculture
 • Share belonging to the State100%
Return to the State

35 EUR thousand

ROE

1.7%

Number of employees

67

Financial data provided as at end-December 2020

UAB „Šeduvos avininkystė“ and UAB „Upytės eksperimentinis ūkis“ were reoganized and merged into new company - UAB „Genetiniai ištekliai“, which was registered in the Register of Legal Entities on 2 January 2019.

Management

 • Audrius ZalatorisDirector General

Information as of: 2022/05/01

Board of Directors

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

 • Rūta LiaubienėUAB SIRIN Development; Independent member

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

 • Kostas BaužaMinistry of Agriculture
 • Jolita ČičiurkienėMinistry of Agriculture
 • Ramūnas AntanaitisLSMU; Independent member

Information as of: 2022/05/01