• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB ,,Genetiniai ištekliai“ įsteigta 2019 m. sausio 2 d., remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 627 ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 3D-660, sujungiant UAB ,,Šeduvos avininkystę“ ir UAB Upytės eksperimentinį ūkį, kuriai perėjo visas reorganizuojamų bendrovių turtas, teisės ir pareigos.
UAB ,,Genetiniai ištekliai“ vykdo tęstinę savo veiklą t. y. perspektyvių mėsos ir pieno krypties galvijų veislininkystė; javų, pluoštinių ir aliejinių augalų sėklininkystė, eksperimentinė, mokomoji ir bandomoji ūkinė veikla, saugo ir veisia uždarų populiacijų metodu genofondines Lietuvos juodgalves avis. Sukūrė ir plečia Lietuvos vietinių šiurkščiavilnių avių selekcinį branduolį, atlieka kontrolinį avinukų penėjimą.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

             


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 750 1 890 2 471 2 750
Pardavimo savikaina 1 532 1 633 2 209 2 454
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 218 256 262 296
Bendrojo pelno marža 12% 14% 11% 11%
Veiklos sąnaudos 206 199 196 215
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 12 58 66 82
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% 3% 3%
EBITDA 216 197 213 217
EBITDA marža 12% 10% 9% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 44 86 98
Grynojo pelno marža 0% 2% 3% 4%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 505 794 976 925
Pardavimo savikaina 473 685 797 1 030
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 33 109 179 -105
Bendrojo pelno marža 6% 14% 18% -11%
Veiklos sąnaudos 101 91 103 122
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -69 18 76 -228
Tipinės veiklos pelno marža -14% 2% 8% -25%
EBITDA -6 93 180 129
EBITDA marža -1% 12% 18% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -71 21 90 46
Grynojo pelno marža -14% 3% 9% 5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 315 2 550 2 180 2 059
Nematerialus turtas 2 2 1 0
Materialus turtas 1 865 1 945 1 758 1 636
Finansinis turtas 176 313 179 179
Kitas ilgalaikis turtas 273 290 243 245
Trumpalaikis turtas 1 143 1 032 1 183 1 398
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 686 795 665 882
Per vienerius metus gautinos sumos 390 127 349 359
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 67 110 169 158
TURTO IŠ VISO 3 468 3 600 3 381 3 474
Nuosavas kapitalas 2 554 2 598 2 648 2 677
Dotacijos, subsidijos 530 458 390 339
Įsipareigojimai 384 544 342 459
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 79 176 139 100
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5 139 100 60
Trumpalaikiai įsipareigojimai 379 405 243 399
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 468 3 600 3 381 3 474
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 2 517 2 503 2 132 2 232
Nematerialus turtas 2 1 0
Materialus turtas 2 041 1 854 1 706 1 555
Finansinis turtas 176 316 179 428
Kitas ilgalaikis turtas 299 332 248 250
Trumpalaikis turtas 1 444 1 286 1 718 1 403
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 031 1 030 834 961
Per vienerius metus gautinos sumos 326 127 608 285
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 87 130 276 157
TURTO IŠ VISO 3 972 3 809 3 869 3 654
Nuosavas kapitalas 2 483 2 579 2 669 2 635
Dotacijos, subsidijos 493 423 366 316
Įsipareigojimai 995 807 835 703
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 302 158 119 80
Ilgalaikiai įsipareigojimai 185 139 100 59
Trumpalaikiai įsipareigojimai 811 668 735 643
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 972 3 809 3 869 3 654

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 3% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,05 0,04 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,02 2,54 4,88 3,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,21 0,58 2,13 1,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,50 0,52 0,73 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,76 0,74 1,13 1,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,69 0,73 0,93 1,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 10% 9% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% 3% 3%
Grynojo pelno marža 0% 2% 3% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 35 69 87
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,80 0,81 0,89
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 3% 4% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 5% 6% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% 1% 3% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,04 0,03 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,78 1,92 2,34 2,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,51 0,38 1,20 0,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,21 0,25 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,20 0,32 0,46 0,41
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,20 0,31 0,37 0,35
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1% 12% 18% 14%
Tipinės veiklos pelno marža -14% 2% 8% -25%
Grynojo pelno marža -14% 3% 9% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Genetiniai ištekliai“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas304979983
 • SektoriusKita
 • VeiklaAugalininkystė ir gyvulininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://genetiniaiistekliai.lt
Grąža valstybei

87 tūkst. eurų

ROE

3,7%

Darbuotojų skaičius

60

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

UAB „Šeduvos avininkystė“ ir UAB „Upytės eksperimentinis ūkis“ reorganizuotos ir sujungtos į naują įmonę UAB „Genetiniai ištekliai“, kuri Juridinių asmenų registre įregistruota 2019 m. sausio 2 d.

Vadovybė

 • Audrius ZalatorisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/03

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vygantas SliesoraitisNepriklausomas narys; UAB „Visi namai“ akcininkas ir direktorius; UAB „Vegta“ akcininkas; VšĮ „Panovis“ dalininkas ir vadovas; AB „Kelių priežiūra“ valdybos pirmininkas; UAB „Pieno tyrimai“ valdybos narys; UAB AL holdingas konsultantas ir valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Kęstutis ButkusNepriklausomas narys; UAB „Ecoservice“ finansų direktorius; UAB „ITALIANA LT“ finansų direktorius
 • Regina MininienėŽemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktorė
 • Virginija ŽoštautienėŽemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento direktorė

Informacija aktuali: 2024/06/03