• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB ,,Genetiniai ištekliai“ įsteigta 2019 m. sausio 2 d., remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 627 ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 3D-660, sujungiant UAB ,,Šeduvos avininkystę“ ir UAB Upytės eksperimentinį ūkį, kuriai perėjo visas reorganizuojamų bendrovių turtas, teisės ir pareigos.
UAB ,,Genetiniai ištekliai“ vykdo tęstinę savo veiklą t. y. perspektyvių mėsos ir pieno krypties galvijų veislininkystė; javų, pluoštinių ir aliejinių augalų sėklininkystė, eksperimentinė, mokomoji ir bandomoji ūkinė veikla, saugo ir veisia uždarų populiacijų metodu genofondines Lietuvos juodgalves avis. Sukūrė ir plečia Lietuvos vietinių šiurkščiavilnių avių selekcinį branduolį, atlieka kontrolinį avinukų penėjimą.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis metinis veiklos pelningumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 2,8 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,2–0,3 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Nuosavo kapitalo gražą ROE, proc.:
  • 2023 m. – 3,3
  • 2024 m. – 3,57
  • 2025 m. – 4,13
 • Bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis, tūkst. eurų:
  • 2023 m. – 225
  • 2024 m. – 230
  • 2025 m. – 235
 • Pardavimų pajamos, mln. eurų:
  • 2023 m. – 2,4
  • 2024 m. – 2,5
  • 2025 m. – 2,6
 • Pastovių klientų išlaikymas, proc.:
  • 2023 m. – 50
  • 2024 m. – 55
  • 2025 m. – 60
 • Darbuotojų dalyvavimas mokymuose, val.:
  • 2023 m. – 20
  • 2024 m. – 24
  • 2025 m. – 28

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB "Genetiniai ištekliai"
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas304979983
 • SektoriusKita
 • VeiklaAugalininkystė ir gyvulininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://genetiniaiistekliai.lt
Grąža valstybei

69 tūkst. eurų

ROE

3,3%

Darbuotojų skaičius

62

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

UAB „Šeduvos avininkystė“ ir UAB „Upytės eksperimentinis ūkis“ reorganizuotos ir sujungtos į naują įmonę UAB „Genetiniai ištekliai“, kuri Juridinių asmenų registre įregistruota 2019 m. sausio 2 d.

Vadovybė

 • Audrius ZalatorisDirektorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Rūta LiaubienėNepriklausoma narė, UAB „SIRIN Development" finansų vadovė

VALDYBOS NARIAI

 • Kostas BaužaŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Jolita ČičiurkienėŽemės ūkio ministerijos Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės patarėja
 • Ramūnas AntanaitisNepriklausomas narys, LSMU Veterinarijos Akademijos Stambiųjų gyvūnų klinikos profesorius

Informacija aktuali: 2023/05/01