• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Toksika“ įregistruota 1992 metais, o 2004 metais įvykdytas šios ir kitų įmonių (UAB „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“, UAB „Klaipėdos toksika“, UAB „Švarus Vilnius“) sujungimas reorganizavimo būdu. Bendrovės pagrindinė veikla – sukurti potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą, rinkti ir sandėliuoti pavojingas atliekas, jas perdirbti ir prekiauti šiomis atliekomis.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 2 238 3 448 3 468 4 894
Pardavimo savikaina 1 423 1 683 1 704 2 853
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 815 1 765 1 765 2 042
Bendrojo pelno marža 36% 51% 51% 42%
Veiklos sąnaudos 1 082 1 670 1 519 1 820
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -267 95 246 222
Tipinės veiklos pelno marža -12% 3% 7% 5%
EBITDA 280 609 794 802
EBITDA marža 12% 18% 23% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -198 55 446 281
Grynojo pelno marža -9% 2% 13% 6%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 283 1 492 1 957 1 611
Pardavimo savikaina 713 817 866 728
Bendrasis pelnas 570 674 1 091 883
Bendrojo pelno marža 44% 45% 56% 55%
Veiklos sąnaudos 605 568 1 102 646
Tipinės veiklos pelnas -35 106 -12 238
Tipinės veiklos pelno marža -3% 7% -1% 15%
EBITDA 220 363 246 510
EBITDA marža 17% 24% 13% 32%
Grynasis pelnas -58 84 -29 178
Grynojo pelno marža -4% 6% -1% 11%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 29 100 27 451 26 153 24 649
Nematerialus turtas 16 2 2 14
Materialus turtas 28 976 27 305 26 013 24 482
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 109 143 139 152
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 773 1 160 1 422 1 724
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 123 114 154 232
Per vienerius metus gautinos sumos 627 523 910 1 320
Kitas trumpalaikis turtas 3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 20 524 358 172
TURTO IŠ VISO 29 927 28 714 27 683 26 504
Nuosavas kapitalas 5 624 5 679 6 126 6 406
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 21 211 19 942 18 674 17 405
Įsipareigojimai 3 086 3 088 2 880 2 689
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 768 1 311 1 044 865
Ilgalaikiai įsipareigojimai 697 760 471 237
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 331 1 042 1 391 1 436
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 927 28 714 27 683 26 504
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 28 991 28 065 27 451 26 619
Nematerialus turtas 16 17 2 2
Materialus turtas 28 814 27 935 27 305 26 474
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 161 113 143 143
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 827 1 085 1 263 1 160
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 177 163 217 233
Per vienerius metus gautinos sumos 627 680 523 574
Kitas trumpalaikis turtas 3 0 0 8
Pinigai ir ekvivalentai 20 242 524 345
Turto iš viso 29 818 29 151 28 714 27 779
Nuosavas kapitalas 5 516 5 600 5 679 5 889
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 21 211 20 577 19 942 19 309
Įsipareigojimai 3 092 2 974 3 093 2 581
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 844 1 610 1 311 1 030
Ilgalaikiai įsipareigojimai 697 996 760 760
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 395 1 979 2 332 1 821
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 29 818 29 151 28 714 27 779

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 0% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 1% 8% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 1% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,31 0,23 0,17 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,58 1,11 1,02 1,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,49 1,00 0,91 1,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,12 0,12 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,12 0,13 0,19
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,39 0,61 0,59 0,78
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 18% 23% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -12% 3% 7% 5%
Grynojo pelno marža -9% 2% 13% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -1% 0% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% 0% 1% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 0% 0% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,06 0,05 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,35 0,55 0,54 0,64
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,27 0,47 0,45 0,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,09 0,12 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,10 0,12 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,38 0,50 0,62 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 24% 13% 32%
Tipinės veiklos pelno marža -3% 7% -1% 15%
Grynojo pelno marža -4% 6% -1% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,5%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Toksika“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas244670310
 • SektoriusKita
 • VeiklaPavojingų atliekų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija (buvusi - Ūkio)
 • Valstybei priklausanti dalis92,5%
http://www.toksika.lt/
ROE

4,5%

Darbuotojų skaičius

64

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Arūnas DirvinskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys; UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Valdemar KačanovskijNepriklausomas narys; RB Rail AS Lietuvos filialas nekilnojamojo turto ir statybų teisininkas
 • Gerda KrukonienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Pramonė 4.0 politikos skyriaus patarėja

Informacija aktuali: 2020/09/01