• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Toksika“ nuo 1992 metų veikianti licencijuota pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė Lietuvoje. Bendrovė valdo valstybinės reikšmės objektus – pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį bei pavojingųjų atliekų sąvartyną. Bendrovė vykdo visų tipų pavojingųjų atliekų surinkimo, transportavimo, bei galutinio tvarkymo veiklą.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≥ 1,5 mln. Eur
 • Metinis nuosavo kapitalo santykis su visu turtu:
  • 2022–2024 m. riba 0,3–0,45 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Metinės pardavimo pajamos, mln. EUR:
  • 2022 m. ≥ 6,4
  • 2023 m. ≥ 7,0
  • 2024 m. ≥ 7,3
 • PADĮ leidžiamų pajėgumų panaudojimas, proc.:
  • 2022-2024 m. > 95
 • PAS leidžiamų pajėgumų panaudojimas, proc.:
  • 2022 m. > 35
  • 2023-2024 m. > 38
 • Atliekų surinkimas, tūkst. t per metus:
  • 2022 m. ≥ 15,3
  • 2023 m. ≥ 16,2
  • 2024 m. ≥ 16,5
 • PADĮ vidutinė teršalų emisija, proc. nuo leidžiamos ribinės normos:
  • 2022-2024 m. ≤ 60
 • Darbo našumas (vieno darbuotojo per vieną dirbtą valandą sukurta pridėtinė vertė), EUR:
  • 2022 m. ≥ 27
  • 2023 m. ≥ 30
  • 2024 m. ≥ 31

         2020 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 468 4 894 8 566 7 853
Pardavimo savikaina 1 704 2 853 4 273 3 813
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 765 2 042 4 293 4 040
Bendrojo pelno marža 51% 42% 50% 51%
Veiklos sąnaudos 1 519 1 820 2 647 2 664
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 246 222 1 646 1 376
Tipinės veiklos pelno marža 7% 5% 19% 18%
EBITDA 794 802 2 261 2 104
EBITDA marža 23% 16% 26% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 446 281 1 638 1 263
Grynojo pelno marža 13% 6% 19% 16%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 1 611 1 902 5 556 3 361
Pardavimo savikaina 728 1 024 2 181 1 054
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 883 878 3 375 2 307
Bendrojo pelno marža % % 46% 69%
Veiklos sąnaudos 646 764 1 383 1 168
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 238 114 1 992 1 139
Tipinės veiklos pelno marža % % 6% 34%
EBITDA 398 1 509
EBITDA marža % % 21% 45%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 210 104 1 999 1 172
Grynojo pelno marža % % 5% 35%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 26 153 24 649 23 556 23 198
Nematerialus turtas 2 14 9 12
Materialus turtas 26 013 24 482 23 314 22 900
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 139 152 234 287
Trumpalaikis turtas 1 422 1 724 3 798 3 964
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 154 232 647 395
Per vienerius metus gautinos sumos 910 1 320 945 1 012
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 358 172 2 206 2 558
TURTO IŠ VISO 27 683 26 504 27 446 27 257
Nuosavas kapitalas 6 126 6 406 8 045 8 427
Dotacijos, subsidijos 18 674 17 405 16 179 14 953
Įsipareigojimai 2 880 2 689 3 210 3 874
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 044 865 424 619
Ilgalaikiai įsipareigojimai 471 237 164 410
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 391 1 436 1 489 1 552
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 27 683 26 504 27 446 27 257
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 25 403 23 821 23 330
Nematerialus turtas 7 11 9
Materialus turtas 25 258 23 658 23 088
Finansinis turtas 152
Kitas ilgalaikis turtas 139 234
Trumpalaikis turtas 1 423 4 077 3 660
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 194 586 338
Per vienerius metus gautinos sumos 961 865 984
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 268 2 626 2 338
TURTO IŠ VISO 26 899 27 984 27 058
Nuosavas kapitalas 6 230 8 405 8 337
Dotacijos, subsidijos 18 039 16 792 15 566
Įsipareigojimai 2 630 2 787 3 156
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 545 180 671
Ilgalaikiai įsipareigojimai 545 180 261
Trumpalaikiai įsipareigojimai 286 25 42
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 26 899 27 984 27 058

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% 6% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 4% 23% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% 13% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17 0,13 0,05 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,02 1,20 2,55 2,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,91 1,04 2,12 2,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,18 0,32 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,19 0,36 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,59 0,78 1,19 0,95
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 16% 26% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 5% 19% 18%
Grynojo pelno marža 13% 6% 19% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 814 715
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,57
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 1% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,97 166,42 86,33
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,29 142,49 78,36
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,20 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,23 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,61 0,76 0,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 21% 45%
Tipinės veiklos pelno marža % 6% 34%
Grynojo pelno marža % 5% 35%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Toksika“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas244670310
 • SektoriusKita
 • VeiklaPavojingų atliekų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis92,5%
http://www.toksika.lt/
Grąža valstybei

715 tūkst. eurų

ROE

15,3%

Darbuotojų skaičius

74

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Arūnas DirvinskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys, UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius ir partneris

VALDYBOS NARIAI

 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys, UAB „Ad ventum“ vadovas, Inovatyvių projektų programos Horizon2020 Briuselyje nuotolinio vertinimo ekspertas
 • Agata ŠeporaitienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento Įmonių valdymo skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2022/09/01