• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Toksika“ nuo 1992 metų veikianti licencijuota pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė Lietuvoje. Bendrovė valdo valstybinės reikšmės objektus – pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį bei pavojingųjų atliekų sąvartyną. Bendrovė vykdo visų tipų pavojingųjų atliekų surinkimo, transportavimo, bei galutinio tvarkymo veiklą.


         2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

          


         2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 8 566 7 853 8 014 7 464
Pardavimo savikaina 4 273 3 813 4 275 3 922
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 293 4 040 3 739 3 542
Bendrojo pelno marža 50% 51% 47% 47%
Veiklos sąnaudos 2 647 2 664 3 070 3 066
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 646 1 376 669 476
Tipinės veiklos pelno marža 19% 18% 8% 6%
EBITDA 2 261 2 104 1 568 1 507
EBITDA marža 26% 27% 20% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 638 1 263 565 318
Grynojo pelno marža 19% 16% 7% 4%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 5 556 3 361 3 899 3 357
Pardavimo savikaina 2 181 1 054 1 714 1 594
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 375 2 307 2 185 1 763
Bendrojo pelno marža 61% 69% 56% 53%
Veiklos sąnaudos 1 383 1 168 1 334 1 423
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 992 1 139 851 340
Tipinės veiklos pelno marža 36% 34% 22% 10%
EBITDA 2 283 1 509 1 290 834
EBITDA marža 41% 45% 33% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 999 1 172 826 300
Grynojo pelno marža 36% 35% 21% 9%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 23 556 23 198 22 065 23 999
Nematerialus turtas 9 12 24 79
Materialus turtas 23 314 22 900 21 785 23 709
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 234 287 257 211
Trumpalaikis turtas 3 798 3 964 3 448 1 907
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 647 395 740 852
Per vienerius metus gautinos sumos 945 1 012 1 099 880
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 206 2 558 1 609 175
TURTO IŠ VISO 27 446 27 257 25 664 26 159
Nuosavas kapitalas 8 045 8 427 8 219 8 122
Dotacijos, subsidijos 16 179 14 953 13 755 12 533
Įsipareigojimai 1 653 1 962 1 976 4 093
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 364 619 849 2 691
Ilgalaikiai įsipareigojimai 164 410 570 2 203
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 489 1 552 1 406 1 890
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 27 446 27 257 25 664 26 159
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 23 821 23 330 22 801 24 454
Nematerialus turtas 11 9 6 37
Materialus turtas 23 658 23 088 22 508 24 161
Finansinis turtas 152 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 234 287 257
Trumpalaikis turtas 4 077 3 660 3 750 2 261
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 586 338 604 667
Per vienerius metus gautinos sumos 865 984 1 234 840
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 626 2 338 1 911 754
TURTO IŠ VISO 27 984 27 058 26 633 26 825
Nuosavas kapitalas 8 405 8 337 8 479 8 105
Dotacijos, subsidijos 16 792 15 566 14 340 13 148
Įsipareigojimai 887 1 799 1 915 4 036
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 205 714 890 2 102
Ilgalaikiai įsipareigojimai 180 261 697 1 949
Trumpalaikiai įsipareigojimai 707 1 537 1 218 2 087
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 27 984 27 058 26 633 26 825

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 5% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 23% 15% 7% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 20% 16% 8% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,03 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,55 2,55 2,45 1,01
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,12 2,30 1,93 0,56
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,29 0,31 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,36 0,34 0,36 0,31
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,06 0,93 0,98 0,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 27% 20% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 18% 8% 6%
Grynojo pelno marža 19% 16% 7% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 814 715 383 225
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,57 0,68 0,71
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 8% 3% 3% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 30% 10% 11% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 23% 13% 9% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,03 0,03 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,77 2,38 3,08 1,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,94 2,16 2,58 0,76
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,20 0,12 0,15 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,23 0,14 0,17 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,66 0,40 0,46 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 41% 45% 33% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 36% 34% 22% 10%
Grynojo pelno marža 36% 35% 21% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Toksika“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas244670310
 • SektoriusKita
 • VeiklaPavojingų atliekų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis94,6%
http://www.toksika.lt/
Grąža valstybei

225 tūkst. eurų

ROE

3,9%

Darbuotojų skaičius

80

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Arūnas DirvinskasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys; AB Vilniaus šilumos tinklai, Įsigijimų partneris; UAB „Ad ventum“, Generalinis direktorius; VĮ Valstybinių miškų urėdija valdybos narys; UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra valdybos pirmininkas

VALDYBOS NARIAI

 • Giedrius DusevičiusNepriklausomas narys; UAB „Digital Audio“ direktorius
 • Agata ŠeporaitienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento Įmonių valdymo skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2024/07/01