• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Toksika“ nuo 1992 metų veikianti licencijuota pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė Lietuvoje. Bendrovė valdo valstybinės reikšmės objektus – pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį bei pavojingųjų atliekų sąvartyną. Bendrovė vykdo visų tipų pavojingųjų atliekų surinkimo, transportavimo, bei galutinio tvarkymo veiklą.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≥ 1,5 mln. Eur
 • Metinis nuosavo kapitalo santykis su visu turtu:
  • 2022–2024 m. riba 0,3–0,45 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Metinės pardavimo pajamos, mln. EUR:
  • 2023 m. ≥ 7,28
  • 2024 m. ≥ 8,40
  • 2025 m. ≥ 9,13
 • Darbo našumas (vieno darbuotojo per vieną dirbtą valandą sukurta pridėtinė vertė), eurais:
  • 2023 m. ≥ 29
  • 2024 m. ≥ 32
  • 2025 m. ≥ 34
 • Metinis pavojingų atliekų deginimo įrenginio našumas, tonomis:
  • 2023 m. ≥ 10400
  • 2024 m. ≥ 40432
  • 2025 m. ≥ 10400
 • Pagaminto ir suvartoto elektros energijos kiekio santykis, proc.:
  • 2023 m. ≥ 90
  • 2024 m. ≥ 95
  • 2025 m. ≥ 95
 • Atliekų surinkimas, tonomis:
  • 2023 m. ≥ 16200
  • 2024 m. ≥ 18000
  • 2025 m. ≥ 19200
 • PADĮ vidutinė teršalų emisija, proc. nuo ribinės normos:
  • 2023-2025 m. ≤ 60

         2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    


         2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 4 894 8 566 7 853 8 014
Pardavimo savikaina 2 853 4 273 3 813 4 275
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 042 4 293 4 040 3 739
Bendrojo pelno marža 42% 50% 51% 47%
Veiklos sąnaudos 1 820 2 647 2 664 3 070
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 222 1 646 1 376 669
Tipinės veiklos pelno marža 5% 19% 18% 8%
EBITDA 802 2 261 2 104 1 568
EBITDA marža 16% 26% 27% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 281 1 638 1 263 565
Grynojo pelno marža 6% 19% 16% 7%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 1 902 5 556 3 361 3 899
Pardavimo savikaina 1 024 2 181 1 054 1 714
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 878 3 375 2 307 2 185
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 764 1 383 1 168 1 334
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 114 1 992 1 139 851
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 398 2 283 1 509 1 290
EBITDA marža 21% 41% 45% 33%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 104 1 999 1 172 826
Grynojo pelno marža 5% 36% 35% 21%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 24 649 23 556 23 198 22 065
Nematerialus turtas 14 9 12 24
Materialus turtas 24 482 23 314 22 900 21 785
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 152 234 287 257
Trumpalaikis turtas 1 724 3 798 3 964 3 448
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 232 647 395 740
Per vienerius metus gautinos sumos 1 320 945 1 012 1 099
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 172 2 206 2 558 1 609
TURTO IŠ VISO 26 504 27 446 27 257 25 664
Nuosavas kapitalas 6 406 8 045 8 427 8 219
Dotacijos, subsidijos 17 405 16 179 14 953 13 755
Įsipareigojimai 1 674 1 653 1 962 1 976
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 458 364 619 849
Ilgalaikiai įsipareigojimai 237 164 410 570
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 436 1 489 1 552 1 406
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 26 504 27 446 27 257 25 664
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 23 821 23 330 22 801
Nematerialus turtas 11 9 6
Materialus turtas 23 658 23 088 22 508
Finansinis turtas 152
Kitas ilgalaikis turtas 234 287
Trumpalaikis turtas 4 077 3 660 3 750
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 586 338 604
Per vienerius metus gautinos sumos 865 984 1 234
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 626 2 338 1 911
TURTO IŠ VISO 27 984 27 058 26 633
Nuosavas kapitalas 8 405 8 337 8 479
Dotacijos, subsidijos 16 792 15 566 14 340
Įsipareigojimai 2 787 3 156 3 814
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 205 714 890
Ilgalaikiai įsipareigojimai 180 261 697
Trumpalaikiai įsipareigojimai 707 1 537 1 218
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 27 984 27 058 26 633

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 6% 5% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 23% 15% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 20% 16% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,02 0,02 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,20 2,55 2,55 2,45
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,04 2,12 2,30 1,93
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,18 0,31 0,29 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,20 0,36 0,34 0,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,76 1,06 0,93 0,98
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 26% 27% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 19% 18% 8%
Grynojo pelno marža 6% 19% 16% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 814 715 383
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,50 0,57 0,68
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% % 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% % 10% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 15% 9% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,09 0,07 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,20 5,77 2,38 3,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,04 4,94 2,16 2,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,18 0,40 0,12 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,19 0,47 0,14 0,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,78 1,32 0,40 0,46
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 41% 45% 33%
Tipinės veiklos pelno marža 5% % % %
Grynojo pelno marža 6% 36% 35% 21%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Toksika“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas244670310
 • SektoriusKita
 • VeiklaPavojingų atliekų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis92,5%
http://www.toksika.lt/
Grąža valstybei

383 tūkst. eurų

ROE

6,8%

Darbuotojų skaičius

75

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Arūnas DirvinskasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys, UAB "Verslo konsultacijų spektras" direktorius ir partneris

VALDYBOS NARIAI

 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys, UAB „Ad ventum“ vadovas, Inovatyvių projektų programos Horizon2020 Briuselyje nuotolinio vertinimo ekspertas
 • Agata ŠeporaitienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento Įmonių valdymo skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2023/09/01