• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Toksika“ įregistruota 1992 metais, o 2004 metais įvykdytas šios ir kitų įmonių (UAB „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“, UAB „Klaipėdos toksika“, UAB „Švarus Vilnius“) sujungimas reorganizavimo būdu. Bendrovės pagrindinė veikla – sukurti potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą, rinkti ir sandėliuoti pavojingas atliekas, jas perdirbti ir prekiauti šiomis atliekomis.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 2 238 3 448 3 468 4 894
Pardavimo savikaina 1 423 1 683 1 704 2 853
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 815 1 765 1 765 2 042
Bendrojo pelno marža 36% 51% 51% 42%
Veiklos sąnaudos 1 082 1 670 1 519 1 820
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -267 95 246 222
Tipinės veiklos pelno marža -12% 3% 7% 5%
EBITDA 280 609 794 802
EBITDA marža 12% 18% 23% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -198 55 446 281
Grynojo pelno marža -9% 2% 13% 6%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 1 492 1 611 1 902 5 556
Pardavimo savikaina 817 728 1 024 2 181
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 674 883 878 3 375
Bendrojo pelno marža 45% 55% 46% 61%
Veiklos sąnaudos 568 646 764 1 383
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 106 238 114 1 992
Tipinės veiklos pelno marža 7% 15% 6% 36%
EBITDA 363 510 398 2 283
EBITDA marža 24% 32% 21% 41%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 31 104 1 999
Grynojo pelno marža 5% 11% 5% 36%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 29 100 27 451 26 153 24 649
Nematerialus turtas 16 2 2 14
Materialus turtas 28 976 27 305 26 013 24 482
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 109 143 139 152
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 773 1 160 1 422 1 724
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 123 114 154 232
Per vienerius metus gautinos sumos 627 523 910 1 320
Kitas trumpalaikis turtas 3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 20 524 358 172
TURTO IŠ VISO 29 927 28 714 27 683 26 504
Nuosavas kapitalas 5 624 5 679 6 126 6 406
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 21 211 19 942 18 674 17 405
Įsipareigojimai 3 086 3 088 2 880 2 689
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 768 1 311 1 044 865
Ilgalaikiai įsipareigojimai 697 760 471 237
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 331 1 042 1 391 1 436
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 927 28 714 27 683 26 504
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 28 065 26 619 25 403 23 821
Nematerialus turtas 17 2 7 11
Materialus turtas 27 935 26 474 25 258 23 658
Finansinis turtas 152
Kitas ilgalaikis turtas 113 143 139
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 085 1 160 1 423 4 077
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 163 233 194 586
Per vienerius metus gautinos sumos 680 574 961 865
Kitas trumpalaikis turtas 0 8
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 242 345 268 2 626
TURTO IŠ VISO 29 151 27 779 26 899 27 984
Nuosavas kapitalas 5 600 5 889 6 230 8 405
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 20 577 19 309 18 039 16 792
Įsipareigojimai 2 974 2 581 2 630 2 787
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 530 920 832 205
Ilgalaikiai įsipareigojimai 996 760 545 180
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 979 1 821 1 209 707
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 151 27 779 26 899 27 984

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 0% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 1% 8% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 1% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,31 0,23 0,17 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,58 1,11 1,02 1,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,49 1,00 0,91 1,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,12 0,12 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,12 0,13 0,19
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,39 0,61 0,59 0,78
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 18% 23% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -12% 3% 7% 5%
Grynojo pelno marža -9% 2% 13% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 3% 6% 30%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 2% 1% 15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,23 0,17 0,13 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,11 0,64 1,18 5,77
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,00 0,51 1,02 4,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,06 0,07 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,06 0,07 0,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,61 0,28 0,31 0,76
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 32% 21% 41%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 15% 6% 36%
Grynojo pelno marža 2% 11% 5% 36%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

3,2%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Toksika“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas244670310
  • SektoriusKita
  • VeiklaPavojingų atliekų tvarkymas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis92,5%
http://www.toksika.lt/
ROE

4,5%

Darbuotojų skaičius

64

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys