• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Toksika“ nuo 1992 metų veikianti licencijuota pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė Lietuvoje. Bendrovė valdo valstybinės reikšmės objektus – pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį bei pavojingųjų atliekų sąvartyną. Bendrovė vykdo visų tipų pavojingųjų atliekų surinkimo, transportavimo, bei galutinio tvarkymo veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 448 3 468 4 894 8 566
Pardavimo savikaina 1 683 1 704 2 853 4 273
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 765 1 765 2 042 4 293
Bendrojo pelno marža 51% 51% 42% 50%
Veiklos sąnaudos 1 670 1 519 1 820 2 647
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 95 246 222 1 646
Tipinės veiklos pelno marža 3% 7% 5% 19%
EBITDA 609 794 802 2 261
EBITDA marža 18% 23% 16% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 55 446 281 1 638
Grynojo pelno marža 2% 13% 6% 19%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 1 611 1 902 5 556 3 361
Pardavimo savikaina 728 1 024 2 181 1 054
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 883 878 3 375 2 307
Bendrojo pelno marža % % 46% 69%
Veiklos sąnaudos 646 764 1 383 1 168
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 238 114 1 992 1 139
Tipinės veiklos pelno marža % % 6% 34%
EBITDA 398 1 509
EBITDA marža % % 21% 45%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 210 104 1 999 1 172
Grynojo pelno marža % % 5% 35%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 27 451 26 153 24 649 23 556
Nematerialus turtas 2 2 14 9
Materialus turtas 27 305 26 013 24 482 23 314
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 143 139 152 234
Trumpalaikis turtas 1 160 1 422 1 724 3 798
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 114 154 232 647
Per vienerius metus gautinos sumos 523 910 1 320 945
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 524 358 172 2 206
TURTO IŠ VISO 28 714 27 683 26 504 27 446
Nuosavas kapitalas 5 679 6 126 6 406 8 045
Dotacijos, subsidijos 19 942 18 674 17 405 16 179
Įsipareigojimai 3 088 2 880 2 689 3 210
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 311 1 044 865 424
Ilgalaikiai įsipareigojimai 760 471 237 164
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 042 1 391 1 436 1 489
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 28 714 27 683 26 504 27 446
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 25 403 23 821 23 330
Nematerialus turtas 7 11 9
Materialus turtas 25 258 23 658 23 088
Finansinis turtas 152
Kitas ilgalaikis turtas 139 234
Trumpalaikis turtas 1 423 4 077 3 660
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 194 586 338
Per vienerius metus gautinos sumos 961 865 984
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 268 2 626 2 338
TURTO IŠ VISO 26 899 27 984 27 058
Nuosavas kapitalas 6 230 8 405 8 337
Dotacijos, subsidijos 18 039 16 792 15 566
Įsipareigojimai 2 630 2 787 3 156
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 545 180 671
Ilgalaikiai įsipareigojimai 545 180 261
Trumpalaikiai įsipareigojimai 286 25 42
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 26 899 27 984 27 058

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 4% 23%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17 0,13 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,02 1,20 2,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,91 1,04 2,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,18 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,19 0,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,59 0,78 1,19
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 16% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 5% 19%
Grynojo pelno marža 13% 6% 19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 814
Dividendai/grynasis pelnas 0,50
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 1% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,97 166,42 86,33
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,29 142,49 78,36
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,20 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,23 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,61 0,76 0,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 21% 45%
Tipinės veiklos pelno marža % 6% 34%
Grynojo pelno marža % 5% 35%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

3,2%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Toksika“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas244670310
 • SektoriusKita
 • VeiklaPavojingų atliekų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis92,5%
http://www.toksika.lt/
Grąža valstybei

814 tūkst. eurų

ROE

22,7%

Darbuotojų skaičius

69

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Arūnas DirvinskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys, UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius ir partneris

VALDYBOS NARIAI

 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys, UAB „Ad ventum“ vadovas, Inovatyvių projektų programos Horizon2020 Briuselyje nuotolinio vertinimo ekspertas

Informacija aktuali: 2022/05/01