• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos veislininkystė“ įsteigta 2012 m. sausio 2 d., jungimo būdu reorganizavus AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir AB „Šiaulių regiono veislininkystė“. Įmonėje laikomi Lietuvos ir Vakarų šalių populiariausių veislių buliai-reproduktoriai ir jų sukaupta sperma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 244 1 489 1 628 1 787
Pardavimo savikaina 621 706 771 853
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 623 783 858 934
Bendrojo pelno marža 50% 53% 53% 52%
Veiklos sąnaudos 594 738 805 883
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 29 45 52 51
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 3% 3%
EBITDA 139 166 175 178
EBITDA marža 11% 11% 11% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 91 110 125 137
Grynojo pelno marža 7% 7% 8% 8%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 722 812 869 970
Pardavimo savikaina 344 366 410 470
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 378 446 459 499
Bendrojo pelno marža % % 55% 52%
Veiklos sąnaudos 248 303 259 313
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 130 143 200 187
Tipinės veiklos pelno marža % % 18% 19%
EBITDA 170 235
EBITDA marža % % 21% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 136 151 212 219
Grynojo pelno marža % % 19% 23%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 260 225 225 198
Nematerialus turtas
Materialus turtas 197 172 155 139
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 63 53 69 59
Trumpalaikis turtas 1 484 1 508 1 587 1 750
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 878 949 999 1 056
Per vienerius metus gautinos sumos 221 197 218 233
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 385 362 371 462
TURTO IŠ VISO 1 748 1 738 1 817 1 951
Nuosavas kapitalas 1 485 1 516 1 560 1 607
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 263 222 257 344
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 263 222 257 344
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 748 1 738 1 817 1 951
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 242 205 215
Nematerialus turtas
Materialus turtas 167 140 149
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 74 65 66
Trumpalaikis turtas 1 644 1 709 1 919
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 026 1 124 1 257
Per vienerius metus gautinos sumos 362 354 306
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 256 230 355
TURTO IŠ VISO 1 890 1 924 2 138
Nuosavas kapitalas 1 585 1 682 1 726
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 305 241 413
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 890 1 924 2 138

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 6% 7% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 7% 8% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 17% 18% 19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,63 6,78 6,17 5,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,30 2,51 2,29 2,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,74 0,85 0,92 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,59 6,14 7,24 8,45
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,85 0,99 1,06 1,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 11% 11% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 3% 3%
Grynojo pelno marža 7% 7% 8% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 78 81 88 99
Dividendai/grynasis pelnas 0,86 0,73 0,70 0,72
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% % % 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% % % 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% -2% 16% 21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,63
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,74 0,86 0,46 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,59 6,72 3,89 4,62
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,85 1,02 0,53 0,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% % 21% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 2% % 18% 19%
Grynojo pelno marža 7% % 19% 23%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 78
Dividendai/grynasis pelnas 0,86

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,3%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos veislininkystė“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302705528
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis99%
http://www.veislita.lt/
Grąža valstybei

99 tūkst. eurų

ROE

8,6%

Darbuotojų skaičius

36

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Gediminas ValiulisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/10/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Ligita RalienėNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Vita JurgilienėŽemės ūkio ministerijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
 • Modestas VažnevičiusŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas
 • Petras JurkuvėnasNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2021/10/01