• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos veislininkystė“ įsteigta 2012 m. sausio 2 d., jungimo būdu reorganizavus AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir AB „Šiaulių regiono veislininkystė“. Įmonėje laikomi Lietuvos ir Vakarų šalių populiariausių veislių buliai-reproduktoriai ir jų sukaupta sperma.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis grynasis pelningumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 7,0 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,15–0,2 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Investicijos į technikos ir technologijų modernizavimą, tūkst. EUR:
  • 2022 m. – 86
  • 2023 m. – 54
  • 2024 m. – 51
 • Bulių spermos gamyba, tūkst. dozių vnt.:
  • 2022 – 2024 m. – po 120
 • Bulių vertinimas pagal palikuonių produktyvumą, vnt.:
  • 2022-2024 m. – po 10
 • Darbuotojų skaičius, vnt.:
  • 2022-2024 m. – 40

 

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 489 1 628 1 787 1 970
Pardavimo savikaina 706 771 853 949
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 783 858 934 1 021
Bendrojo pelno marža 53% 53% 52% 52%
Veiklos sąnaudos 738 805 883 936
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 45 52 51 85
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 3% 4%
EBITDA 166 175 178 258
EBITDA marža 11% 11% 10% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 110 125 137 211
Grynojo pelno marža 7% 8% 8% 11%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 722 812 869 970
Pardavimo savikaina 344 366 410 470
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 378 446 459 499
Bendrojo pelno marža % % 55% 52%
Veiklos sąnaudos 248 303 259 313
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 130 143 200 187
Tipinės veiklos pelno marža % % 18% 19%
EBITDA 170 235
EBITDA marža % % 21% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 136 151 212 219
Grynojo pelno marža % % 19% 23%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 225 225 198 216
Nematerialus turtas
Materialus turtas 172 155 139 151
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 53 69 59 65
Trumpalaikis turtas 1 508 1 587 1 750 1 876
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 949 999 1 056 1 114
Per vienerius metus gautinos sumos 197 218 233 238
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 362 371 462 523
TURTO IŠ VISO 1 738 1 817 1 951 2 095
Nuosavas kapitalas 1 516 1 560 1 607 1 717
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 222 257 344 378
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 222 257 344 378
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 738 1 817 1 951 2 095
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 242 205 215
Nematerialus turtas
Materialus turtas 167 140 149
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 74 65 66
Trumpalaikis turtas 1 644 1 709 1 919
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 026 1 124 1 257
Per vienerius metus gautinos sumos 362 354 306
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 256 230 355
TURTO IŠ VISO 1 890 1 924 2 138
Nuosavas kapitalas 1 585 1 682 1 726
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 305 241 413
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 890 1 924 2 138

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 7% 7% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 8% 9% 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 17% 18% 19% 27%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,78 6,17 5,09 4,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,51 2,29 2,02 2,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,85 0,92 0,95 0,97
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,14 7,24 8,45 9,51
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,99 1,06 1,13 1,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 11% 10% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 3% 4%
Grynojo pelno marža 7% 8% 8% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 81 88 100 159
Dividendai/grynasis pelnas 0,73 0,70 0,73 0,75
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% % % 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% % % 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% -2% 16% 21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,63
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,74 0,86 0,46 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,59 6,72 3,89 4,62
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,85 1,02 0,53 0,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% % 21% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 2% % 18% 19%
Grynojo pelno marža 7% % 19% 23%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 78
Dividendai/grynasis pelnas 0,86

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos veislininkystė“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302705528
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis99%
http://www.veislita.lt/
Grąža valstybei

159 tūkst. eurų

ROE

12,7%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Gediminas ValiulisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/06/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Ligita RalienėNepriklausoma narė, Ligitos Ralienės ūkis savininkė-ūkininkė

VALDYBOS NARIAI

 • Modestas VažnevičiusŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas
 • Petras JurkuvėnasNepriklausomas narys, VŠĮ "Mutter Charity Foundation" direktorius; UAB "PJ LT" direktorius
 • Giedrius PalubinskasNepriklausomas narys, LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro vadovas, LSMU VA GMF Gyvūnų veisimo katedros vedėjas

Informacija aktuali: 2022/06/01