• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos veislininkystė“ įsteigta 2012 m. sausio 2 d., jungimo būdu reorganizavus AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir AB „Šiaulių regiono veislininkystė“. Įmonėje laikomi Lietuvos ir Vakarų šalių populiariausių veislių buliai-reproduktoriai ir jų sukaupta sperma.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

           


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 628 1 787 1 970 2 312
Pardavimo savikaina 771 853 949 1 174
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 858 934 1 021 1 138
Bendrojo pelno marža 53% 52% 52% 49%
Veiklos sąnaudos 805 883 936 1 097
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 52 51 85 40
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 4% 2%
EBITDA 175 178 258 141
EBITDA marža 11% 10% 13% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 125 137 211 96
Grynojo pelno marža 8% 8% 11% 4%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 869 970 1 158 1 271
Pardavimo savikaina 410 470 589 666
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 459 499 568 605
Bendrojo pelno marža 53% 52% 49% 48%
Veiklos sąnaudos 259 313 374 432
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 200 187 194 172
Tipinės veiklos pelno marža 23% 19% 17% 14%
EBITDA 228 235 210 213
EBITDA marža 26% 24% 18% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 212 219 191 200
Grynojo pelno marža 24% 23% 16% 16%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 225 198 216 198
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 155 139 158 135
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 69 59 58 63
Trumpalaikis turtas 1 587 1 750 1 876 1 877
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 999 1 056 1 114 1 256
Per vienerius metus gautinos sumos 218 233 238 277
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 371 462 523 344
TURTO IŠ VISO 1 817 1 951 2 095 2 078
Nuosavas kapitalas 1 560 1 607 1 718 1 653
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 257 344 378 425
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 257 344 378 425
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 817 1 951 2 095 2 078
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 205 215 205 164
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 140 149 136 117
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 65 66 68 47
Trumpalaikis turtas 1 709 1 919 2 003 2 033
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 124 1 257 1 323 1 418
Per vienerius metus gautinos sumos 354 306 346 409
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 230 355 335 206
TURTO IŠ VISO 1 924 2 138 2 216 2 202
Nuosavas kapitalas 1 682 1 726 1 748 1 732
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 241 413 468 470
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 241 413 468 470
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 924 2 138 2 216 2 202

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 7% 10% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 9% 13% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 3% 5% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,17 5,09 4,97 4,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,29 2,02 2,02 1,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,90 0,92 0,94 1,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 7,25 9,02 9,11 11,70
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,04 1,11 1,15 1,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 10% 13% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 4% 2%
Grynojo pelno marža 8% 8% 11% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 88 100 159 120
Dividendai/grynasis pelnas 0,70 0,73 0,75 1,24
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 10% 7% 8% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 8% 11% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 11% 11% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,08 4,65 4,28 4,32
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,42 1,60 1,45 1,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,45 0,45 0,52 0,58
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,25 4,50 5,65 7,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,52 0,56 0,66 0,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 24% 18% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 23% 19% 17% 14%
Grynojo pelno marža 24% 23% 16% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos veislininkystė“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302705528
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis98,95%
http://www.veislita.lt/
Grąža valstybei

120 tūkst. eurų

ROE

5,7%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Audrius KarnišauskasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/05/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Ligita RalienėNepriklausoma narė; Ligitos Ralienės ūkis savininkė-ūkininkė

VALDYBOS NARIAI

 • Karolis TvaskusŽemės ūkio ministerijos Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
 • Modestas VažnevičiusŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas
 • Petras JurkuvėnasNepriklausomas narys; UAB „PJ LT“ direktorius; UAB „Lietuvos žirgynas“ valdybos narys
 • Giedrius PalubinskasNepriklausomas narys; LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro vadovas; LSMU VA GMF Gyvūnų veisimo katedros vedėjas

Informacija aktuali: 2024/05/02