• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos veislininkystė“ įsteigta 2012 m. sausio 2 d., jungimo būdu reorganizavus AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir AB „Šiaulių regiono veislininkystė“. Įmonėje laikomi Lietuvos ir Vakarų šalių populiariausių veislių buliai-reproduktoriai ir jų sukaupta sperma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 151 1 244 1 489 1 628
Pardavimo savikaina 582 621 706 771
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 569 623 783 858
Bendrojo pelno marža 49% 50% 53% 53%
Veiklos sąnaudos 618 594 738 805
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -49 29 45 52
Tipinės veiklos pelno marža -4% 2% 3% 3%
EBITDA 121 139 166 175
EBITDA marža 11% 11% 11% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 76 91 110 125
Grynojo pelno marža 7% 7% 7% 8%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 579 722 812 869
Pardavimo savikaina 277 344 366 410
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 303 378 446 459
Bendrojo pelno marža 52% 52% 55% 53%
Veiklos sąnaudos 227 248 303 259
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 76 130 143 200
Tipinės veiklos pelno marža 13% 18% 18% 23%
EBITDA 113 156 170 228
EBITDA marža 20% 22% 21% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 20 151 212
Grynojo pelno marža 14% 16% 19% 24%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 282 260 225 225
Nematerialus turtas
Materialus turtas 217 197 172 155
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 65 63 53 69
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 343 1 484 1 508 1 587
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 674 878 949 999
Per vienerius metus gautinos sumos 242 221 197 218
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 428 385 362 371
TURTO IŠ VISO 1 628 1 748 1 738 1 817
Nuosavas kapitalas 1 455 1 485 1 516 1 560
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 173 263 222 257
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 173 263 222 257
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 628 1 748 1 738 1 817
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 210 244 242 205
Nematerialus turtas
Materialus turtas 209 189 167 140
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 74 65
Biologinis turtas 55
Trumpalaikis turtas 1 516 1 548 1 644 1 709
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 865 981 1 026 1 124
Per vienerius metus gautinos sumos 310 280 362 354
Kitas trumpalaikis turtas 8
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 341 280 256 230
TURTO IŠ VISO 1 725 1 793 1 890 1 924
Nuosavas kapitalas 1 489 1 541 1 585 1 682
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 236 251 305 241
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 236 251 305 241
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 725 1 793 1 890 1 924

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 5% 6% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 6% 7% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 13% 17% 18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,77 5,63 6,78 6,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,88 2,30 2,51 2,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,71 0,74 0,85 0,92
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,84 4,59 6,14 7,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,80 0,85 0,99 1,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 11% 11% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -4% 2% 3% 3%
Grynojo pelno marža 7% 7% 7% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 60 78 81 88
Dividendai/grynasis pelnas 0,79 0,86 0,73 0,70
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 7% 7% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 8% 8% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 18% 19% 25%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,63 6,16 5,39 7,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,30 2,26 2,03 2,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,74 0,41 0,44 0,46
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,59 3,18 3,34 3,89
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,85 0,48 0,52 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 22% 21% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 18% 18% 23%
Grynojo pelno marža 7% 16% 19% 24%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 78
Dividendai/grynasis pelnas 0,86

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos veislininkystė“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas302705528
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis99%
http://www.veislita.lt/
Grąža valstybei

88 tūkst. eurų

ROE

8,2%

Darbuotojų skaičius

37

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys