• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos veislininkystė“ įsteigta 2012 m. sausio 2 d., jungimo būdu reorganizavus AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir AB „Šiaulių regiono veislininkystė“. Įmonėje laikomi Lietuvos ir Vakarų šalių populiariausių veislių buliai-reproduktoriai ir jų sukaupta sperma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 151 1 244 1 489 1 628
Pardavimo savikaina 582 621 706 771
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 569 623 783 858
Bendrojo pelno marža 49% 50% 53% 53%
Veiklos sąnaudos 618 594 738 805
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -49 29 45 52
Tipinės veiklos pelno marža -4% 2% 3% 3%
EBITDA 121 139 166 175
EBITDA marža 11% 11% 11% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 76 91 110 125
Grynojo pelno marža 7% 7% 7% 8%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 719 595 712 726
Pardavimo savikaina 342 277 345 344
Bendrasis pelnas 377 319 367 382
Bendrojo pelno marža 52% 54% 52% 53%
Veiklos sąnaudos 369 227 367 248
Tipinės veiklos pelnas 8 92 0 134
Tipinės veiklos pelno marža 1% 15% 0% 18%
EBITDA 42 113 26 156
EBITDA marža 6% 19% 4% 21%
Grynasis pelnas 24 81 10 115
Grynojo pelno marža 3% 14% 1% 16%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 282 260 225 225
Nematerialus turtas
Materialus turtas 217 197 172 155
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 65 63 53 69
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 343 1 484 1 508 1 587
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 674 878 949 999
Per vienerius metus gautinos sumos 242 221 197 218
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 428 385 362 371
TURTO IŠ VISO 1 628 1 748 1 738 1 817
Nuosavas kapitalas 1 455 1 485 1 516 1 560
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 173 263 222 257
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 173 263 222 257
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 628 1 748 1 738 1 817
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 295 210 260 244
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 217 209 197 189
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 77 0 63 55
Trumpalaikis turtas 1 333 1 516 1 488 1 548
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 663 865 882 981
Per vienerius metus gautinos sumos 242 310 221 280
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 8
Pinigai ir ekvivalentai 428 341 385 280
Turto iš viso 1 628 1 725 1 748 1 793
Nuosavas kapitalas 1 455 1 489 1 485 1 541
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 173 236 263 251
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 173 236 263 251
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 628 1 725 1 748 1 793

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 5% 6% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 6% 7% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 13% 17% 18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,77 5,63 6,78 6,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,88 2,30 2,51 2,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,71 0,74 0,85 0,92
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,84 4,59 6,14 7,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,80 0,85 0,99 1,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 11% 11% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -4% 2% 3% 3%
Grynojo pelno marža 7% 7% 7% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 60 78 81 88
Dividendai/grynasis pelnas 0,79 0,86 0,73 0,70
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 6% 5% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 7% 6% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 8% 7% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,72 6,41 5,65 6,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,88 2,75 2,30 2,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,77 0,78 0,77 0,82
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,85 4,69 4,71 6,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,87 0,90 0,89 0,95
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 19% 4% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 15% 0% 18%
Grynojo pelno marža 3% 14% 1% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 60 78
Dividendai/grynasis pelnas 0,79 0,86

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

8,2%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos veislininkystė“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302705528
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis99%
http://www.veislita.lt/
Grąža valstybei

88 tūkst. eurų

ROE

8,2%

Darbuotojų skaičius

37

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Gediminas ValiulisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Evaldas PranckevičiusŽemės ūkio ministerijos Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Vita JurgilienėŽemės ūkio ministerijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
 • Modestas VažnevičiusŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas
 • Romanas KančauskasNepriklausomas narys
 • Vladislovas VaišvilaNepriklausomas narys; ŽŪB „Šiaurės bulius“ gyvulininkystės padalinio vadovas

Informacija aktuali: 2020/09/01