• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos veislininkystė“ įsteigta 2012 m. sausio 2 d., jungimo būdu reorganizavus AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir AB „Šiaulių regiono veislininkystė“. Įmonėje laikomi Lietuvos ir Vakarų šalių populiariausių veislių buliai-reproduktoriai ir jų sukaupta sperma.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis grynasis pelningumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 7,0 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,15–0,2 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Nuosavo kapitalo grąža ROE, proc.:
  • 2023 m. – 6,3
  • 2024 m. – 6,5
  • 2025 m. – 7,1
 • Turto grąža ROA, proc.:
  • 2023 m. – 5,4
  • 2024 m. – 5,5
  • 2025 m. – 6,1
 • Bulių spermos dozių pardavimas, tūkst. vnt.:
  • 2023-2025 m. – kasmet 200
 • Bulių spermos dozių pardavimas, tūkst. eurų:
  • 2023 m. – 1276
  • 2024 m. – 1320
  • 2025 m. – 1408
 • Strateginio plano vertinimas:
  • 2023 m. – 8,0
  • 2024 m. – 8,5
  • 2025 m. – 9,0
 • Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2023-2025 m. – A

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 489 1 628 1 787 1 970
Pardavimo savikaina 706 771 853 949
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 783 858 934 1 021
Bendrojo pelno marža 53% 53% 52% 52%
Veiklos sąnaudos 738 805 883 936
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 45 52 51 85
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 3% 4%
EBITDA 166 175 178 258
EBITDA marža 11% 11% 10% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 110 125 137 211
Grynojo pelno marža 7% 8% 8% 11%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 812 869 970 1 158
Pardavimo savikaina 366 410 470 589
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 446 459 499 568
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 303 259 313 374
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 143 200 187 194
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 170 228 235 210
EBITDA marža 21% 26% 24% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 151 212 219 191
Grynojo pelno marža 19% 24% 23% 16%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 225 225 198 216
Nematerialus turtas
Materialus turtas 172 155 139 151
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 53 69 59 65
Trumpalaikis turtas 1 508 1 587 1 750 1 876
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 949 999 1 056 1 114
Per vienerius metus gautinos sumos 197 218 233 238
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 362 371 462 523
TURTO IŠ VISO 1 738 1 817 1 951 2 095
Nuosavas kapitalas 1 516 1 560 1 607 1 717
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 222 257 344 378
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 222 257 344 378
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 738 1 817 1 951 2 095
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 205 215 205
Nematerialus turtas
Materialus turtas 140 149 136
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 65 66 68
Trumpalaikis turtas 1 709 1 919 2 003
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 124 1 257 1 323
Per vienerius metus gautinos sumos 354 306 346
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 230 355 335
TURTO IŠ VISO 1 924 2 138 2 216
Nuosavas kapitalas 1 682 1 726 1 748
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 241 413 468
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 241 413 468
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 924 2 138 2 216

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 7% 7% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 8% 9% 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 17% 18% 19% 27%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,78 6,17 5,09 4,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,51 2,29 2,02 2,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,85 0,92 0,95 0,97
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,14 7,24 8,45 9,51
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,99 1,06 1,13 1,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 11% 10% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 3% 4%
Grynojo pelno marža 7% 8% 8% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 81 88 100 159
Dividendai/grynasis pelnas 0,73 0,70 0,73 0,75
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% % 7% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% % 9% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 25% 26% 22%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,17 7,08 4,65 4,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,29 2,42 1,60 1,45
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,92 0,90 0,48 0,53
Ilgalaikio turto apyvartumas 7,24 8,49 4,62 5,51
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,06 1,03 0,57 0,67
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 26% 24% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 3% % % %
Grynojo pelno marža 8% 24% 23% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 88
Dividendai/grynasis pelnas 0,70

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos veislininkystė“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302705528
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis99%
http://www.veislita.lt/
Grąža valstybei

159 tūkst. eurų

ROE

12,7%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Audrius KarnišauskasDirektorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Ligita RalienėNepriklausoma narė, Ligitos Ralienės ūkis savininkė-ūkininkė

VALDYBOS NARIAI

 • Karolis TvaskusŽemės ūkio ministerijos Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
 • Modestas VažnevičiusŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas
 • Petras JurkuvėnasNepriklausomas narys, UAB "PJ LT" direktorius
 • Giedrius PalubinskasNepriklausomas narys, LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro vadovas, LSMU VA GMF Gyvūnų veisimo katedros vedėjas

Informacija aktuali: 2023/05/01