• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilkiškio valymo įrenginiai“ įregistruota 1995 m. gruodžio 8 d., o 1998 m. balandžio 2 d. reorganizuota į specialios paskirties UAB „Vilkaviškio vandenys“. 2003 m. panaikintas specialios paskirties statusas. Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Taip pat bendrovė šalina gedimus vandentiekio ir nuotekų tinkluose, valo kanalizacijos tinklus, remontuoja, pajungia ir atjungia vandentiekio įvadus ir nuotekų išvadus. Ištraukia nuotekų šulinius, kloja vandentiekio ir nuotekų tinklus, montuoja apskaitos prietaisus (skaitiklius) butuose ir individualiuose namuose.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 440 1 455 1 498 1 526
Pardavimo savikaina 839 878 926 1 051
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 601 576 572 474
Bendrojo pelno marža 42% 40% 38% 31%
Veiklos sąnaudos 573 573 583 579
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 28 3 -11 -105
Tipinės veiklos pelno marža 2% 0% -1% -7%
EBITDA 184 153 138 128
EBITDA marža 13% 11% 9% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 22 -1 -16 -109
Grynojo pelno marža 2% -0% -1% -7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 16 136 24 953 24 377 20 192
Nematerialus turtas 0 1 1 0
Materialus turtas 16 136 24 952 24 376 20 192
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 291 291 406 568
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 30 23 20
Per vienerius metus gautinos sumos 197 219 185 186
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 71 42 198 362
TURTO IŠ VISO 16 428 25 246 24 785 20 762
Nuosavas kapitalas 1 685 2 458 2 434 6 816
Dotacijos, subsidijos 14 023 22 195 21 745 13 433
Įsipareigojimai 720 592 606 513
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 401 355 309 263
Ilgalaikiai įsipareigojimai 111 65 19 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 610 527 587 513
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 16 428 25 246 24 785 20 762

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% -0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -0% -1% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% -0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,14 0,13 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,55 0,69 1,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,49 0,65 1,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,07 0,06 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,07 0,06 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,70 0,61 0,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 11% 9% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% -1% -7%
Grynojo pelno marža 0% -0% -1% -7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilkaviškio vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas185304657
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaVilkaviškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,4%
https://vilkaviskiovandenys.lt/
ROE

-2,4%

Darbuotojų skaičius

55

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys