• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilkiškio valymo įrenginiai“ įregistruota 1995 m. gruodžio 8 d., o 1998 m. balandžio 2 d. reorganizuota į specialios paskirties UAB „Vilkaviškio vandenys“. 2003 m. panaikintas specialios paskirties statusas. Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Taip pat bendrovė šalina gedimus vandentiekio ir nuotekų tinkluose, valo kanalizacijos tinklus, remontuoja, pajungia ir atjungia vandentiekio įvadus ir nuotekų išvadus. Ištraukia nuotekų šulinius, kloja vandentiekio ir nuotekų tinklus, montuoja apskaitos prietaisus (skaitiklius) butuose ir individualiuose namuose.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 455 1 498 1 526 1 530
Pardavimo savikaina 878 926 1 051 1 024
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 576 572 474 506
Bendrojo pelno marža 40% 38% 31% 33%
Veiklos sąnaudos 573 583 579 592
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 -11 -105 -86
Tipinės veiklos pelno marža 0% -1% -7% -6%
EBITDA 153 138 128 170
EBITDA marža 11% 9% 8% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 -16 -109 -79
Grynojo pelno marža -0% -1% -7% -5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 24 953 24 377 20 192 20 307
Nematerialus turtas 1 1 0 3
Materialus turtas 24 952 24 376 20 192 20 304
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 291 406 568 585
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 23 20 29
Per vienerius metus gautinos sumos 219 185 186 207
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 42 198 362 349
TURTO IŠ VISO 25 246 24 785 20 762 20 893
Nuosavas kapitalas 2 458 2 434 6 816 6 737
Dotacijos, subsidijos 22 195 21 745 13 433 13 682
Įsipareigojimai 592 606 513 475
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 355 309 263 244
Ilgalaikiai įsipareigojimai 65 19
Trumpalaikiai įsipareigojimai 527 587 513 475
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 246 24 785 20 762 20 893

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% -0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% -1% -2% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -0% -1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,13 0,04 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,55 0,69 1,11 1,23
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,49 0,65 1,07 1,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,06 0,07 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,06 0,07 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 0,61 0,33 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 9% 8% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -1% -7% -6%
Grynojo pelno marža -0% -1% -7% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilkaviškio vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas185304657
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaVilkaviškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,4%
https://vilkaviskiovandenys.lt/
ROE

-1,2%

Darbuotojų skaičius

52

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys