• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Įmonė savo veiklą pradėjo 1966 m. vasario 10 d., kai anuometinės Automobilių transporto ir plentų ministerijos ministro įsakymu buvo įsteigta Pakruojo autotransporto kontora. 1972 metais įmonė pervardinta į Valstybinę Pakruojo autotransporto įmonę, kuri 1995 metais reorganizuota į Akcinę bendrovę „Pakruojo autotransportas“. Nuo pat įmonės įsteigimo buvo vystomos dvi veiklos kryptys: krovinių ir keleivių pervežimas. 2007 metais, pasikeitus rinkos sąlygoms, atsisakyta krovinių pervežimo paslaugų teikimo. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivinio kelių transporto paslaugos vietinio reguliaraus susisiekimo ir užsakomaisiais maršrutais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 253 133 125 239
Pardavimo savikaina 184 59 84 46
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 69 74 41 193
Bendrojo pelno marža 27% 56% 33% 81%
Veiklos sąnaudos 39 68
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 30 6 -25 56
Tipinės veiklos pelno marža 12% 5% -20% 23%
EBITDA 78 74 46 121
EBITDA marža 31% 56% 37% 51%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 26 26 0 71
Grynojo pelno marža 10% 20% 0% 30%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 308 329 311 330
Nematerialus turtas 1 1
Materialus turtas 308 329 310 329
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 268 230 261 325
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 9 11 10
Per vienerius metus gautinos sumos 108 136 93 48
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 152 85 157 267
TURTO IŠ VISO 576 558 572 654
Nuosavas kapitalas 298 350 340 439
Dotacijos, subsidijos 58 57 57 50
Įsipareigojimai 221 152 174 164
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 125 110 108 115
Ilgalaikiai įsipareigojimai 55 40 88
Trumpalaikiai įsipareigojimai 166 112 87 164
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 576 558 572 654

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 5% 0% 12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 8% 0% 18%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 2% -6% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,22 0,20 0,19 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,62 2,05 3,01 1,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,57 1,97 2,88 1,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,44 0,24 0,22 0,37
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,82 0,40 0,40 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,85 0,38 0,37 0,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 31% 56% 37% 51%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 5% -20% 23%
Grynojo pelno marža 10% 20% 0% 30%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Pakruojo autotransportas“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167900463
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPakruojo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis95,25%
https://pakruojoautotransportas.lt/
ROE

18,3%

Darbuotojų skaičius

28

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Remigijus MasilionisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023