• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Įmonė savo veiklą pradėjo 1966 m. vasario 10 d., kai anuometinės Automobilių transporto ir plentų ministerijos ministro įsakymu buvo įsteigta Pakruojo autotransporto kontora. 1972 metais įmonė pervardinta į Valstybinę Pakruojo autotransporto įmonę, kuri 1995 metais reorganizuota į Akcinę bendrovę „Pakruojo autotransportas“. Nuo pat įmonės įsteigimo buvo vystomos dvi veiklos kryptys: krovinių ir keleivių pervežimas. 2007 metais, pasikeitus rinkos sąlygoms, atsisakyta krovinių pervežimo paslaugų teikimo. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivinio kelių transporto paslaugos vietinio reguliaraus susisiekimo ir užsakomaisiais maršrutais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 282 258 253 133
Pardavimo savikaina 141 141 184 59
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 142 117 69 74
Bendrojo pelno marža 50% 45% 27% 56%
Veiklos sąnaudos 138 131 39 68
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 -14 30 6
Tipinės veiklos pelno marža 1% -6% 12% 5%
EBITDA 58 31 78 74
EBITDA marža 21% 12% 31% 56%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 -8 26 26
Grynojo pelno marža 8% -3% 10% 20%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 324 351 308 329
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 324 351 308 329
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 156 224 268 230
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 13 11 8 9
Per vienerius metus gautinos sumos 101 169 108 136
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 42 44 152 85
TURTO IŠ VISO 480 575 576 558
Nuosavas kapitalas 285 274 298 350
Dotacijos, subsidijos 67 62 58 57
Įsipareigojimai 128 238 221 152
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 60 140 125 110
Ilgalaikiai įsipareigojimai 43 125 55 40
Trumpalaikiai įsipareigojimai 85 113 166 112
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 480 575 576 558

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -2% 5% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -3% 9% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -0% 18% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,51 0,42 0,31
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,98 1,62 2,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,89 1,57 1,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,49 0,44 0,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,76 0,77 0,42
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,92 0,88 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 12% 31% 56%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -6% 12% 5%
Grynojo pelno marža 0% -3% 10% 20%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Pakruojo autotransportas“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167900463
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPakruojo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis92%
https://www.pakruojoautotransportas.lt/
ROE

8,1%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys