• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Įmonė savo veiklą pradėjo 1966 m. vasario 10 d., kai anuometinės Automobilių transporto ir plentų ministerijos ministro įsakymu buvo įsteigta Pakruojo autotransporto kontora. 1972 metais įmonė pervardinta į Valstybinę Pakruojo autotransporto įmonę, kuri 1995 metais reorganizuota į Akcinę bendrovę „Pakruojo autotransportas“. Nuo pat įmonės įsteigimo buvo vystomos dvi veiklos kryptys: krovinių ir keleivių pervežimas. 2007 metais, pasikeitus rinkos sąlygoms, atsisakyta krovinių pervežimo paslaugų teikimo. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivinio kelių transporto paslaugos vietinio reguliaraus susisiekimo ir užsakomaisiais maršrutais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 258 253 133 125
Pardavimo savikaina 141 184 59 84
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 117 69 74 41
Bendrojo pelno marža 45% 27% 56% 33%
Veiklos sąnaudos 131 39 68 66
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -14 30 6 -25
Tipinės veiklos pelno marža -6% 12% 5% -20%
EBITDA 31 78 74 47
EBITDA marža 12% 31% 56% 38%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -8 26 26 0
Grynojo pelno marža -3% 10% 20% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 351 308 329 311
Nematerialus turtas 1
Materialus turtas 351 308 329 310
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 224 268 230 261
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 8 9 11
Per vienerius metus gautinos sumos 169 108 136 93
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 44 152 85 157
TURTO IŠ VISO 575 576 558 572
Nuosavas kapitalas 274 298 350 341
Dotacijos, subsidijos 62 58 57 57
Įsipareigojimai 238 221 152 174
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 140 125 110 108
Ilgalaikiai įsipareigojimai 125 55 40 88
Trumpalaikiai įsipareigojimai 113 166 112 87
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 575 576 558 572

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 5% 5% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 9% 8% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 18% 17% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,51 0,42 0,31 0,32
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,98 1,62 2,05 3,01
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,89 1,57 1,97 2,88
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,49 0,44 0,23 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,76 0,77 0,42 0,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,92 0,88 0,41 0,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 31% 56% 38%
Tipinės veiklos pelno marža -6% 12% 5% -20%
Grynojo pelno marža -3% 10% 20% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Pakruojo autotransportas“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167900463
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPakruojo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis92%
https://pakruojoautotransportas.lt/
ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

28

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys