• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1965 metais įmonei suteiktas Komunalinių įmonių kombinato pavadinimas. 1991 metais kombinatas pervardinamas į Mažeikių valstybinę komunalinių paslaugų įmonę, o 1995 metais įmonės turtas akcionuojamas ir ji tampa Specialios paskirties uždarąja akcine bendrove. UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“- įmonė, jau daugiau kaip 50 metų teikianti įvairias komunalines paslaugas Mažeikių rajono gyventojams. Savo veiklą pradėjusi „pramkombinato“ pavadinimu, vėliau perkrikštyta į Vietinio ūkio valdybą prie rajono Vykdomojo komiteto.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 864 1 142 1 412 1 520
Pardavimo savikaina 786 902 1 154 1 258
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 77 241 258 263
Bendrojo pelno marža 9% 21% 18% 17%
Veiklos sąnaudos 154 155 160 167
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -77 86 98 96
Tipinės veiklos pelno marža -9% 8% 7% 6%
EBITDA 30 190 201 219
EBITDA marža 3% 17% 14% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -77 99 84 87
Grynojo pelno marža -9% 9% 6% 6%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 493 607 665 651
Nematerialus turtas
Materialus turtas 493 607 665 651
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 481 455 499 573
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 17 19 8
Per vienerius metus gautinos sumos 258 313 294 224
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 215 124 187 342
TURTO IŠ VISO 977 1 066 1 169 1 229
Nuosavas kapitalas 829 927 1 012 1 098
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 148 139 158 131
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 29 13
Ilgalaikiai įsipareigojimai 13
Trumpalaikiai įsipareigojimai 135 139 158 131
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 977 1 066 1 169 1 229

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -7% 10% 8% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -9% 11% 9% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -18% 23% 20% 19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,57 3,28 3,16 4,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,51 3,16 3,05 4,32
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,84 1,12 1,26 1,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,93 2,08 2,22 2,31
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,00 1,30 1,46 1,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 17% 14% 14%
Tipinės veiklos pelno marža -9% 8% 7% 6%
Grynojo pelno marža -9% 9% 6% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166445258
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis91,3%
https://mku.lt/lt
ROE

8,2%

Darbuotojų skaičius

57

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys