• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1965 metais įmonei suteiktas Komunalinių įmonių kombinato pavadinimas. 1991 metais kombinatas pervardinamas į Mažeikių valstybinę komunalinių paslaugų įmonę, o 1995 metais įmonės turtas akcionuojamas ir ji tampa Specialios paskirties uždarąja akcine bendrove. UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“- įmonė, jau daugiau kaip 50 metų teikianti įvairias komunalines paslaugas Mažeikių rajono gyventojams. Savo veiklą pradėjusi „pramkombinato“ pavadinimu, vėliau perkrikštyta į Vietinio ūkio valdybą prie rajono Vykdomojo komiteto.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 269 864 1 142 1 412
Pardavimo savikaina 1 087 786 902 1 154
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 182 77 241 258
Bendrojo pelno marža 14% 9% 21% 18%
Veiklos sąnaudos 178 154 155 160
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 -77 86 98
Tipinės veiklos pelno marža 0% -9% 8% 7%
EBITDA 243 30 190 201
EBITDA marža 19% 3% 17% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 88 -77 99 84
Grynojo pelno marža 7% -9% 9% 6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 403 493 607 665
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 403 493 607 665
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 678 481 455 499
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 7 17 19
Per vienerius metus gautinos sumos 364 258 313 294
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 294 215 124 187
TURTO IŠ VISO 1 084 977 1 066 1 169
Nuosavas kapitalas 905 829 927 1 012
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 179 148 139 158
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 44 29 13 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 29 13 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 150 135 139 158
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 084 977 1 066 1 169

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -7% 10% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -9% 11% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -18% 23% 20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,04 0,01 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,57 3,28 3,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 3,51 3,16 3,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,84 1,12 1,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,93 2,08 2,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,00 1,30 1,46
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 3% 17% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -9% 8% 7%
Grynojo pelno marža 0% -9% 9% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166445258
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis91,3%
https://www.mku.lt/lt
ROE

8,7%

Darbuotojų skaičius

55

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys