• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1965 metais įmonei suteiktas Komunalinių įmonių kombinato pavadinimas. 1991 metais kombinatas pervardinamas į Mažeikių valstybinę komunalinių paslaugų įmonę, o 1995 metais įmonės turtas akcionuojamas ir ji tampa Specialios paskirties uždarąja akcine bendrove. UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“- įmonė, jau daugiau kaip 50 metų teikianti įvairias komunalines paslaugas Mažeikių rajono gyventojams. Savo veiklą pradėjusi „pramkombinato“ pavadinimu, vėliau perkrikštyta į Vietinio ūkio valdybą prie rajono Vykdomojo komiteto.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 142 1 412 1 520 1 647
Pardavimo savikaina 902 1 154 1 258 1 468
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 241 258 263 179
Bendrojo pelno marža 21% 18% 17% 11%
Veiklos sąnaudos 155 160 167 201
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 86 98 96 -22
Tipinės veiklos pelno marža 8% 7% 6% -1%
EBITDA 190 201 219 100
EBITDA marža 17% 14% 14% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 99 84 87 -14
Grynojo pelno marža 9% 6% 6% -1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 607 665 651 652
Nematerialus turtas
Materialus turtas 607 665 651 652
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 455 499 573 583
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 19 8 7
Per vienerius metus gautinos sumos 313 294 224 325
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 124 187 342 251
TURTO IŠ VISO 1 066 1 169 1 229 1 239
Nuosavas kapitalas 927 1 012 1 098 1 084
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 139 158 131 155
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 13 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 139 158 131 155
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 066 1 169 1 229 1 239

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 10% 8% 7% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 9% 8% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 10% 9% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,28 3,16 4,38 3,77
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,16 3,05 4,32 3,73
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 1,21 1,24 1,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,88 2,12 2,34 2,52
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,23 1,40 1,38 1,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 14% 14% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 7% 6% -1%
Grynojo pelno marža 9% 6% 6% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166445258
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis91,3%
https://mku.lt/lt
ROE

-1,3%

Darbuotojų skaičius

62

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Andrius NoreikaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023