• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kupiškio komunalininkas“ įregistruota 1995 m. liepos 20 d. Pagrindinė veikla – atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, gatvių, kelių tiltų eksploatavimas, techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, įrengimas ir eksploatacija, bendrosios paskirties komunalinio ūkio objektų priežiūra ir remontas, elektros instaliacijos ir kitų įtaisų eksploatacija ir remontas, pastatų administravimas ir kraštovaizdžio tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 483 1 570 1 826 2 134
Pardavimo savikaina 1 279 1 374 1 575 1 912
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 204 196 251 222
Bendrojo pelno marža 14% 12% 14% 10%
Veiklos sąnaudos 191 186 235 223
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 13 10 16 -1
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% -0%
EBITDA 54 67 72 53
EBITDA marža 4% 4% 4% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 7 12 0
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% 0%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 352 310 282 278
Nematerialus turtas 0 0 2 4
Materialus turtas 352 309 280 274
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 321 355 462 462
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 15 9 15 34
Per vienerius metus gautinos sumos 297 338 436 416
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 8 11 12
TURTO IŠ VISO 674 665 745 740
Nuosavas kapitalas 210 216 228 228
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 464 448 517 512
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 225 154 117 94
Ilgalaikiai įsipareigojimai 141 117 93 70
Trumpalaikiai įsipareigojimai 323 331 423 442
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 674 665 745 740

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 3% 5% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 3% 5% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,33 0,23 0,16 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,00 1,07 1,09 1,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,95 1,04 1,06 0,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,20 2,36 2,45 2,88
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,21 5,07 6,47 7,67
Nuosavo kapitalo apyvartumas 7,07 7,25 8,01 9,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 4% 4% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% -0%
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kupiškio komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas164702526
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKupiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kupkom.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

64

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vingaudas ŠarmaitisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30