• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kupiškio komunalininkas“ įregistruota 1995 m. liepos 20 d. Pagrindinė veikla – atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, gatvių, kelių tiltų eksploatavimas, techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, įrengimas ir eksploatacija, bendrosios paskirties komunalinio ūkio objektų priežiūra ir remontas, elektros instaliacijos ir kitų įtaisų eksploatacija ir remontas, pastatų administravimas ir kraštovaizdžio tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 437 1 512 1 483 1 570
Pardavimo savikaina 1 254 1 323 1 279 1 374
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 183 189 204 196
Bendrojo pelno marža 13% 13% 14% 12%
Veiklos sąnaudos 168 184 191 186
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 15 6 13 10
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% 1% 1%
EBITDA 58 52 54 67
EBITDA marža 4% 3% 4% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 1 9 7
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 268 228 352 310
Nematerialus turtas 1 1 0 0
Materialus turtas 267 227 352 309
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 362 371 321 355
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 22 15 9
Per vienerius metus gautinos sumos 346 344 297 338
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 5 10 8
TURTO IŠ VISO 629 599 674 665
Nuosavas kapitalas 201 201 210 216
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 429 397 464 448
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 109 53 225 154
Ilgalaikiai įsipareigojimai 38 10 141 117
Trumpalaikiai įsipareigojimai 391 387 323 331
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 629 599 674 665

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 0% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 0% 4% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 1% 6% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,54 0,26 1,07 0,71
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,93 0,96 1,00 1,07
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 0,90 0,95 1,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,42 2,46 2,33 2,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,40 6,10 5,11 4,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 7,33 7,53 7,22 7,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 3% 4% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% 1% 1%
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kupiškio komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas164702526
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKupiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kupkom.lt/
ROE

3,1%

Darbuotojų skaičius

69

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys