• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kupiškio komunalininkas“ įregistruota 1995 m. liepos 20 d. Pagrindinė veikla – atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, gatvių, kelių tiltų eksploatavimas, techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, įrengimas ir eksploatacija, bendrosios paskirties komunalinio ūkio objektų priežiūra ir remontas, elektros instaliacijos ir kitų įtaisų eksploatacija ir remontas, pastatų administravimas ir kraštovaizdžio tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 326 1 437 1 512 1 483
Pardavimo savikaina 1 146 1 254 1 323 1 279
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 180 183 189 204
Bendrojo pelno marža 14% 13% 13% 14%
Veiklos sąnaudos 164 168 184 191
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 17 15 6 13
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 0% 1%
EBITDA 51 58 52 54
EBITDA marža 4% 4% 3% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 9 1 9
Grynojo pelno marža 1% 1% 0% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 265 268 228 352
Nematerialus turtas 1 1 1 0
Materialus turtas 264 267 227 352
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 294 362 371 321
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 12 22 15
Per vienerius metus gautinos sumos 277 346 344 297
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 3 5 10
TURTO IŠ VISO 559 629 599 674
Nuosavas kapitalas 192 201 201 210
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 367 429 397 464
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 115 109 53 225
Ilgalaikiai įsipareigojimai 59 38 10 141
Trumpalaikiai įsipareigojimai 308 391 387 323
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 559 629 599 674

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 11% 1% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,54 0,26 1,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,93 0,96 1,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,89 0,90 0,95
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 2,42 2,46 2,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 5,40 6,10 5,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 7,33 7,53 7,22
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 4% 3% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 0% 1%
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kupiškio komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas164702526
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKupiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.kupkom.lt/
ROE

4,2%

Darbuotojų skaičius

75

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys