• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kupiškio komunalininkas“ įregistruota 1995 m. liepos 20 d. Pagrindinė veikla – atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, gatvių, kelių tiltų eksploatavimas, techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, įrengimas ir eksploatacija, bendrosios paskirties komunalinio ūkio objektų priežiūra ir remontas, elektros instaliacijos ir kitų įtaisų eksploatacija ir remontas, pastatų administravimas ir kraštovaizdžio tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 512 1 483 1 570 1 826
Pardavimo savikaina 1 323 1 279 1 374 1 575
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 189 204 196 251
Bendrojo pelno marža 13% 14% 12% 14%
Veiklos sąnaudos 184 191 186 235
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 13 10 16
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 1% 1%
EBITDA 52 54 67 72
EBITDA marža 3% 4% 4% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 9 7 12
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 228 352 310 282
Nematerialus turtas 1 0 0 2
Materialus turtas 227 352 309 280
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 371 321 355 462
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 22 15 9 15
Per vienerius metus gautinos sumos 344 297 338 436
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 10 8 11
TURTO IŠ VISO 599 674 665 745
Nuosavas kapitalas 201 210 216 228
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 397 464 448 517
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 53 225 154 132
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 141 117 93
Trumpalaikiai įsipareigojimai 387 323 331 423
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 599 674 665 745

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 4% 3% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 4% 3% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,33 0,23 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 1,00 1,07 1,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,90 0,95 1,04 1,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,53 2,20 2,36 2,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,63 4,21 5,07 6,47
Nuosavo kapitalo apyvartumas 7,51 7,07 7,25 8,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 4% 4% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 1% 1%
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kupiškio komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas164702526
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKupiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kupkom.lt/
ROE

5,2%

Darbuotojų skaičius

66

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vingaudas ŠarmaitisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023