• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SP UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ buvo įregistruota 1996 m. gegužės 17 d. Šalčininkų rajono savivaldybėje. 2003 m. balandžio 29 d. Šalčininkų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą perregistruoti SP UAB į UAB. 2003 m. gegužės 20 d. buvo išduotas naujas pažymėjimas UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas, šiluminės energijos gamyba – tiekimas ir kita ūkinė veikla. 2015 m. birželio 26 d. bendrovei išduota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 290 275 309 361
Pardavimo savikaina 218 208 235 276
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 72 68 74 85
Bendrojo pelno marža 25% 25% 24% 23%
Veiklos sąnaudos 71 74 76 88
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 -7 -1 -4
Tipinės veiklos pelno marža 0% -2% -0% -1%
EBITDA 6 10 8 7
EBITDA marža 2% 4% 3% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 4 0 0
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 45 63 77 89
Nematerialus turtas 0 1
Materialus turtas 44 63 77 88
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 150 160 170 187
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14 7 21 52
Per vienerius metus gautinos sumos 25 29 31 29
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 111 125 118 106
TURTO IŠ VISO 195 224 247 277
Nuosavas kapitalas 147 181 201 227
Dotacijos, subsidijos 20 18 17 17
Įsipareigojimai 27 26 29 34
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 27 26 29 34
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 195 224 247 277

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 2% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -4% -1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,56 6,26 5,85 5,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,06 6,00 5,14 4,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,49 1,23 1,25 1,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,49 4,35 4,01 4,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,97 1,52 1,54 1,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 4% 3% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -2% -0% -1%
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Eišiškių komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174992914
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaŠalčininkų rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://eisukis.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Stanislav KazarinDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023