• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SP UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ buvo įregistruota 1996 m. gegužės 17 d. Šalčininkų rajono savivaldybėje. 2003 m. balandžio 29 d. Šalčininkų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą perregistruoti SP UAB į UAB. 2003 m. gegužės 20 d. buvo išduotas naujas pažymėjimas UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas, šiluminės energijos gamyba – tiekimas ir kita ūkinė veikla. 2015 m. birželio 26 d. bendrovei išduota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 394 304 290 275
Pardavimo savikaina 316 230 218 208
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 78 73 72 68
Bendrojo pelno marža 20% 24% 25% 25%
Veiklos sąnaudos 75 74 71 74
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 -1 1 -7
Tipinės veiklos pelno marža 1% -0% 0% -2%
EBITDA 12 4 6 10
EBITDA marža 3% 1% 2% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 0 1 4
Grynojo pelno marža 1% 0% 0% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 35 52 45 63
Nematerialus turtas 1 1 0 0
Materialus turtas 35 52 44 63
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 158 141 150 160
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 35 22 14 7
Per vienerius metus gautinos sumos 44 33 25 29
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 78 87 111 125
TURTO IŠ VISO 194 194 195 224
Nuosavas kapitalas 146 147 147 181
Dotacijos, subsidijos 17 23 20 18
Įsipareigojimai 30 25 27 26
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 30 25 27 26
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 194 194 195 224

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 1% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% 1% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 5,70 5,56 6,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 4,82 5,06 6,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,56 1,49 1,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 6,92 5,98 5,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,08 1,97 1,68
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 1% 2% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -0% 0% -2%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Eišiškių komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174992914
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaŠalčininkų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://eisukis.lt/
ROE

2,1%

Darbuotojų skaičius

25

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys