• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SP UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ buvo įregistruota 1996 m. gegužės 17 d. Šalčininkų rajono savivaldybėje. 2003 m. balandžio 29 d. Šalčininkų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą perregistruoti SP UAB į UAB. 2003 m. gegužės 20 d. buvo išduotas naujas pažymėjimas UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas, šiluminės energijos gamyba – tiekimas ir kita ūkinė veikla. 2015 m. birželio 26 d. bendrovei išduota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 304 290 275 309
Pardavimo savikaina 230 218 208 235
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 73 72 68 74
Bendrojo pelno marža 24% 25% 25% 24%
Veiklos sąnaudos 74 71 74 76
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 1 -7 -1
Tipinės veiklos pelno marža -0% 0% -2% -0%
EBITDA 4 6 10 8
EBITDA marža 1% 2% 4% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 1 4 0
Grynojo pelno marža 0% 0% 1% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 52 45 63 77
Nematerialus turtas 1 0
Materialus turtas 52 44 63 77
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 141 150 160 170
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 22 14 7 21
Per vienerius metus gautinos sumos 33 25 29 31
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 87 111 125 118
TURTO IŠ VISO 194 195 224 247
Nuosavas kapitalas 147 147 181 201
Dotacijos, subsidijos 23 20 18 17
Įsipareigojimai 25 27 26 29
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 25 27 26 29
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 194 195 224 247

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 2% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 1% 3% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,70 5,56 6,26 5,85
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,82 5,06 6,00 5,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,56 1,49 1,31 1,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,92 5,98 5,10 4,40
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,08 1,97 1,68 1,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 2% 4% 3%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 0% -2% -0%
Grynojo pelno marža 0% 0% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Eišiškių komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174992914
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaŠalčininkų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://eisukis.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

23

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys