• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) – tai valstybės valdoma akcinė bendrovė, kuri yra didžiausias nemokamų radijo ir televizijos programų siuntimo operatorius Lietuvoje. Bendrovė taip pat teikia duomenų perdavimo, duomenų centrų, infrastruktūros nuomos, tiesioginių transliacijų į studijas  ir kitas paslaugas. Bendrovė valdo aukščiausią statinį Lietuvoje – Vilniaus televizijos bokštą.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

              


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas      

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 20 719 20 496 9 652 13 040
Pardavimo savikaina 14 113 14 361 5 937 8 932
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 6 606 6 135 3 716 4 108
Bendrojo pelno marža 32% 30% 38% 31%
Veiklos sąnaudos 5 335 5 218 3 234 3 004
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 416 18 404 967
Tipinės veiklos pelno marža 2% 0% 4% 7%
EBITDA 5 785 5 383 16 742 3 885
EBITDA marža 28% 26% 173% 30%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 659 209 12 344 1 091
Grynojo pelno marža 3% 1% 128% 8%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 9 994 4 407 5 838 7 773
Pardavimo savikaina 7 173 2 530 4 074 6 466
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 821 1 877 1 764 1 308
Bendrojo pelno marža 28% 43% 30% 17%
Veiklos sąnaudos 2 498 1 581 1 194 706
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -11 283 516 202
Tipinės veiklos pelno marža -0% 6% 9% 3%
EBITDA 2 638 15 566 1 817 1 502
EBITDA marža 26% 353% 31% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 44 11 511 380 339
Grynojo pelno marža 0% 261% 7% 4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 28 917 28 474 22 238 34 243
Nematerialus turtas 189 551 188 328
Materialus turtas 28 656 27 863 21 997 29 552
Finansinis turtas 36 40 0 4 109
Kitas ilgalaikis turtas 36 20 53 254
Trumpalaikis turtas 11 868 27 228 37 154 17 497
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 804 600 42 28
Per vienerius metus gautinos sumos 3 286 3 540 1 175 1 079
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 777 23 089 35 938 16 390
TURTO IŠ VISO 40 784 55 702 59 392 51 740
Nuosavas kapitalas 32 117 31 791 45 259 38 305
Dotacijos, subsidijos 95
Įsipareigojimai 8 487 23 712 14 023 13 200
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 1 183 1 159 1 334
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 149 6 339 10 436 10 732
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 338 17 373 3 587 2 468
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 40 784 55 702 59 392 51 740
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 27 500 18 596 27 333 38 608
Nematerialus turtas 347 231 265 305
Materialus turtas 27 087 18 180 22 426 33 912
Finansinis turtas 29 0 4 587 4 141
Kitas ilgalaikis turtas 38 186 54 250
Trumpalaikis turtas 12 440 38 547 30 693 14 966
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 770 39 32 25
Per vienerius metus gautinos sumos 3 682 8 716 1 325 2 022
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 988 29 792 29 335 12 919
TURTO IŠ VISO 39 940 57 143 58 026 53 574
Nuosavas kapitalas 31 287 42 929 45 641 37 681
Dotacijos, subsidijos 0 0 98 93
Įsipareigojimai 8 462 14 071 12 051 15 602
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 1 151 1 321
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 241 9 979 10 581 10 703
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 221 4 092 1 471 4 898
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 39 940 57 143 58 026 53 574

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 0% 21% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 1% 32% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 0% 1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,02 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,08 1,57 10,36 7,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,73 1,53 10,35 7,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 0,37 0,16 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,72 0,72 0,43 0,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,64 0,21 0,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 26% 173% 30%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 0% 4% 7%
Grynojo pelno marža 3% 1% 128% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 874 373 7 639 940
Dividendai/grynasis pelnas 1,33 1,78 0,62 0,86
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 24% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 31% 3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 1% 1% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,02 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,60 9,42 20,87 3,06
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,26 9,41 20,85 3,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,25 0,08 0,10 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,36 0,24 0,21 0,20
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,32 0,10 0,13 0,21
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 353% 31% 19%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 6% 9% 3%
Grynojo pelno marža 0% 261% 7% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120505210
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaRadijo ir televizijos programų siuntimas, plačiajuosčio interneto ryšio paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.telecentras.lt/
Grąža valstybei

940 tūkst. eurų

ROE

2,6%

Darbuotojų skaičius

148

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Remigijus ŠerisGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Aušra PranckaitytėNepriklausoma narė; UAB „Vidaus audito konsultacijos“ direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Roma AndruškevičienėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja
 • Ramūnas MarkauskasNepriklausomas narys; UAB 360 IT Verslo įgalinimo departamento vadovas; UAB „Northway chirurgijos centras“ IT konsultantas; Vilniaus universitetas partnerystės docentas

Informacija aktuali: 2024/04/02