• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (LRTC) veiklą pradėjo 1926 metais, o akcinės bendrovės statusą įgijo 1997 metais. Bendrovė teikia televizijos ir radijo programų siuntimo, duomenų perdavimo ir belaidžio plačiajuosčio interneto ryšio paslaugas, talpina transliuotojų ir telekomunikacijos sistemų operatorių įrangą bendrovės objektuose. Pagrindiniai įmonės konkurentai yra TEO LT, „Omnitel“, „Bitė Lietuva“, „Tele 2“ ir „Balticum TV“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 19 120 19 854 20 080 20 719
Pardavimo savikaina 14 947 13 595 13 057 14 113
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 174 6 259 7 023 6 606
Bendrojo pelno marža 22% 32% 35% 32%
Veiklos sąnaudos 5 906 6 520 6 543 6 190
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 733 -261 480 416
Tipinės veiklos pelno marža -9% -1% 2% 2%
EBITDA 5 860 5 679 6 016 5 785
EBITDA marža 31% 29% 30% 28%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 269 141 933 659
Grynojo pelno marža 1% 1% 5% 3%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 10 160 9 924 10 110 9 994
Pardavimo savikaina 6 795 6 824 6 947 7 173
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 365 3 100 3 164 2 821
Bendrojo pelno marža 33% 31% 31% 28%
Veiklos sąnaudos 2 753 2 888 2 982 2 832
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 612 212 181 -11
Tipinės veiklos pelno marža 6% 2% 2% -0%
EBITDA 3 372 3 162 2 896 2 638
EBITDA marža 33% 32% 29% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -16 2 340 44
Grynojo pelno marža 7% 5% 3% 0%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 31 493 31 738 30 424 28 917
Nematerialus turtas 129 89 191 189
Materialus turtas 31 343 31 622 30 118 28 656
Finansinis turtas 84 36
Kitas ilgalaikis turtas 22 26 31 36
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 8 986 6 832 10 031 11 868
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 289 1 526 923 804
Per vienerius metus gautinos sumos 3 077 2 724 2 841 3 286
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 620 2 582 6 267 7 777
TURTO IŠ VISO 40 480 38 569 40 455 40 784
Nuosavas kapitalas 31 828 32 051 32 413 32 117
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 8 652 6 519 8 042 8 668
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 145 102 59 11
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 075 4 615 4 613 6 149
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 380 1 725 3 250 2 338
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 40 480 38 569 40 455 40 784
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 31 004 30 420 28 996 27 500
Nematerialus turtas 95 83 203 347
Materialus turtas 30 885 30 309 28 681 27 087
Finansinis turtas 29
Kitas ilgalaikis turtas 24 29 112 38
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 9 624 8 891 9 787 12 440
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 651 1 397 635 770
Per vienerius metus gautinos sumos 2 938 2 853 3 068 3 682
Kitas trumpalaikis turtas 187
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 035 4 642 5 897 7 988
TURTO IŠ VISO 40 628 39 311 38 783 39 940
Nuosavas kapitalas 32 405 32 245 31 807 31 287
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos -0
Įsipareigojimai 8 223 7 066 6 569 8 653
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 102 81 37
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 055 4 606 4 970 6 241
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 169 2 459 1 347 2 221
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 40 628 39 311 38 783 39 940

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 3% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 1% 5% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,22 3,96 3,09 5,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,91 3,08 2,80 4,73
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,47 0,50 0,51 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,64 0,63 0,65 0,70
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,60 0,62 0,62 0,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 31% 29% 30% 28%
Tipinės veiklos pelno marža -9% -1% 2% 2%
Grynojo pelno marža 1% 1% 5% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 143 331 955 874
Dividendai/grynasis pelnas 0,53 2,35 1,02 1,33
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -0% 2% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 3% 2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,96 3,61 7,27 5,60
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,08 3,05 6,79 5,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,50 0,25 0,26 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,63 0,32 0,34 0,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,62 0,31 0,32 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 32% 29% 26%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 2% 2% -0%
Grynojo pelno marža 1% 5% 3% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 331
Dividendai/grynasis pelnas 2,35

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,5%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120505210
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaRadijo ir televizijos programų siuntimas, plačiajuosčio interneto ryšio paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.telecentras.lt/
Grąža valstybei

874 tūkst. eurų

ROE

2,0%

Darbuotojų skaičius

303

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys