• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (LRTC) veiklą pradėjo 1926 metais, o akcinės bendrovės statusą įgijo 1997 metais. Bendrovė teikia televizijos ir radijo programų siuntimo, duomenų perdavimo ir belaidžio plačiajuosčio interneto ryšio paslaugas, talpina transliuotojų ir telekomunikacijos sistemų operatorių įrangą bendrovės objektuose. Pagrindiniai įmonės konkurentai yra TEO LT, „Omnitel“, „Bitė Lietuva“, „Tele 2“ ir „Balticum TV“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 19 120 19 854 20 080 20 719
Pardavimo savikaina 14 947 13 595 13 057 14 113
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 174 6 259 7 023 6 606
Bendrojo pelno marža 22% 32% 35% 32%
Veiklos sąnaudos 5 906 6 520 6 543 6 190
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 733 -261 480 416
Tipinės veiklos pelno marža -9% -1% 2% 2%
EBITDA 5 860 5 679 6 016 5 785
EBITDA marža 31% 29% 30% 28%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 269 141 933 659
Grynojo pelno marža 1% 1% 5% 3%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 9 602 9 392 10 462 9 924
Pardavimo savikaina 7 706 6 795 6 800 6 824
Bendrasis pelnas 1 895 2 597 3 662 3 100
Bendrojo pelno marža 20% 28% 35% 31%
Veiklos sąnaudos 2 956 2 753 3 767 2 888
Tipinės veiklos pelnas -1 060 -156 -105 212
Tipinės veiklos pelno marža -11% -2% -1% 2%
EBITDA 3 812 2 603 3 075 3 162
EBITDA marža 40% 28% 29% 32%
Grynasis pelnas 769 719 -578 525
Grynojo pelno marža 8% 8% -6% 5%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 31 493 31 738 30 424 28 917
Nematerialus turtas 129 89 191 189
Materialus turtas 31 343 31 622 30 118 28 656
Finansinis turtas 84 36
Kitas ilgalaikis turtas 22 26 31 36
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 8 986 6 832 10 031 11 868
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 289 1 526 923 804
Per vienerius metus gautinos sumos 3 077 2 724 2 841 3 286
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 620 2 582 6 267 7 777
TURTO IŠ VISO 40 480 38 569 40 455 40 784
Nuosavas kapitalas 31 828 32 051 32 413 32 117
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 8 652 6 519 8 042 8 668
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 145 102 59 11
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 075 4 615 4 613 6 149
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 380 1 725 3 250 2 338
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 40 480 38 569 40 455 40 784
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 31 493 31 004 31 738 30 420
Nematerialus turtas 129 95 89 83
Materialus turtas 31 343 30 885 31 622 30 309
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 22 24 26 29
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 8 986 9 624 6 832 8 891
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 289 3 651 1 526 1 397
Per vienerius metus gautinos sumos 3 077 2 938 2 724 2 853
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 3 620 3 035 2 582 4 642
Turto iš viso 40 480 40 628 38 569 39 311
Nuosavas kapitalas 31 828 32 405 32 051 32 245
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 8 652 8 223 6 519 7 066
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 145 124 102 81
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 075 1 055 4 615 4 606
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 576 7 169 1 904 2 459
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 40 480 40 628 38 569 39 311

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 3% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 1% 5% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,22 3,96 3,09 5,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,91 3,08 2,80 4,73
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,47 0,50 0,51 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,64 0,63 0,65 0,70
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,60 0,62 0,62 0,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 31% 29% 30% 28%
Tipinės veiklos pelno marža -9% -1% 2% 2%
Grynojo pelno marža 1% 1% 5% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 143 331 955 874
Dividendai/grynasis pelnas 0,53 2,35 1,02 1,33
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 4% 0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 5% 0% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 3% 0% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,19 1,34 3,59 3,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,88 0,83 2,79 3,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,47 0,45 0,50 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,64 0,62 0,63 0,66
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,60 0,60 0,62 0,63
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 40% 28% 29% 32%
Tipinės veiklos pelno marža -11% -2% -1% 2%
Grynojo pelno marža 8% 8% -6% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 331
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 2,35

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

2,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120505210
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaRadijo ir televizijos programų siuntimas, plačiajuosčio interneto ryšio paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.telecentras.lt/
Grąža valstybei

874 tūkst. eurų

ROE

2,0%

Darbuotojų skaičius

303

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Remigijus ŠerisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vidas DanieliusVšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Janina LaskauskienėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus patarėja
 • Raimondas GeleževičiusNepriklausomas narys, AB „Lietuvos draudimas”privačių klientų departamento direktorius ir valdybos narys

Informacija aktuali: 2020/09/01