• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) – tai valstybės valdoma akcinė bendrovė, kuri yra didžiausias nemokamų radijo ir televizijos programų siuntimo operatorius Lietuvoje. Bendrovė taip pat teikia duomenų perdavimo, duomenų centrų, infrastruktūros nuomos, tiesioginių transliacijų į studijas  ir kitas paslaugas. Bendrovė valdo aukščiausią statinį Lietuvoje – Vilniaus televizijos bokštą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 19 854 20 080 20 719 20 496
Pardavimo savikaina 13 595 13 057 14 113 14 361
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 6 259 7 023 6 606 6 135
Bendrojo pelno marža 32% 35% 32% 30%
Veiklos sąnaudos 6 520 6 543 6 190 6 117
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -261 480 416 18
Tipinės veiklos pelno marža -1% 2% 2% 0%
EBITDA 5 679 6 016 5 785 5 383
EBITDA marža 29% 30% 28% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 141 933 659 209
Grynojo pelno marža 1% 5% 3% 1%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 9 924 10 110 9 994 4 407
Pardavimo savikaina 6 824 6 947 7 173 2 530
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 100 3 164 2 821 1 877
Bendrojo pelno marža % % 31% 43%
Veiklos sąnaudos 2 888 2 982 2 832 1 594
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 212 181 -11 283
Tipinės veiklos pelno marža % % 2% 6%
EBITDA 2 867 15 566
EBITDA marža % % 28% 353%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 525 340 44 11 511
Grynojo pelno marža % % 3% 261%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 31 738 30 424 28 917 28 474
Nematerialus turtas 89 191 189 551
Materialus turtas 31 622 30 118 28 656 27 863
Finansinis turtas 84 36 40
Kitas ilgalaikis turtas 26 31 36 20
Trumpalaikis turtas 6 832 10 031 11 868 27 228
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 526 923 804 600
Per vienerius metus gautinos sumos 2 724 2 841 3 286 3 540
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 582 6 267 7 777 23 089
TURTO IŠ VISO 38 569 40 455 40 784 55 702
Nuosavas kapitalas 32 051 32 413 32 117 31 791
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 6 519 8 042 8 668 23 911
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 102 59 11
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 615 4 613 6 149 6 339
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 725 3 250 2 338 17 373
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 38 569 40 455 40 784 55 702
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 28 996 27 500 18 596
Nematerialus turtas 203 347 231
Materialus turtas 28 681 27 087 18 180
Finansinis turtas 29
Kitas ilgalaikis turtas 112 38 186
Trumpalaikis turtas 9 787 12 440 38 547
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 635 770 39
Per vienerius metus gautinos sumos 3 068 3 682 8 716
Kitas trumpalaikis turtas 187
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 897 7 988 29 792
TURTO IŠ VISO 38 783 39 940 57 143
Nuosavas kapitalas 31 807 31 287 42 929
Dotacijos, subsidijos -0
Įsipareigojimai 6 569 8 653 14 214
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 15
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 970 6 241 9 979
Trumpalaikiai įsipareigojimai 22
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 38 783 39 940 57 143

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 3% 2% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 5% 3% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,96 3,09 5,08 1,57
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,08 2,80 4,73 1,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,50 0,51 0,51 0,42
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,63 0,65 0,70 0,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,62 0,62 0,64 0,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 30% 28% 26%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 2% 2% 0%
Grynojo pelno marža 1% 5% 3% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 331 955 874 373
Dividendai/grynasis pelnas 2,35 1,02 1,33 1,78
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% % % 24%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% % % 31%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -13% 1% 51%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,96 444,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,08 416,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,50 0,52 0,25 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,63 0,70 0,35 0,19
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,62 0,64 0,32 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% % 28% 353%
Tipinės veiklos pelno marža -1% % 2% 6%
Grynojo pelno marža 1% % 3% 261%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 331
Dividendai/grynasis pelnas 2,35

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,5%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120505210
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaRadijo ir televizijos programų siuntimas, plačiajuosčio interneto ryšio paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.telecentras.lt/
Grąža valstybei

373 tūkst. eurų

ROE

0,7%

Darbuotojų skaičius

300

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Remigijus ŠerisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • -

VALDYBOS NARIAI

 • Roma AndruškevičienėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja
 • Ramūnas MarkauskasNepriklausomas narys, UAB 360 IT Verslo įgalinimo departamento vadovas, UAB „Northway chirurgijos centras“ IT konsultantas, Vilniaus universitetas partnerystės docentas
 • Aušra PranckaitytėNepriklausoma narė, UAB „Vidaus audito konsultacijos“ direktorė

Informacija aktuali: 2022/05/01