• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) – tai valstybės valdoma akcinė bendrovė, kuri yra didžiausias nemokamų radijo ir televizijos programų siuntimo operatorius Lietuvoje. Bendrovė taip pat teikia duomenų perdavimo, duomenų centrų, infrastruktūros nuomos, tiesioginių transliacijų į studijas  ir kitas paslaugas. Bendrovė valdo aukščiausią statinį Lietuvoje – Vilniaus televizijos bokštą.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinis EBITDA pelningumas:
  • 2022 m. ≥ 24 proc.,
  • 2023 m. ≥ 27 proc.,
  • 2024 m. ≥ 33 proc.
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 1 kartas

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Investicijų plano vykdymas (proc. nuo patvirtinto plano):
  • 2023-2025 m. ≥ 80
 • Pasigamintos el. energijos dalis proc. nuo visos suvartotos el. energijos:
  • 2023 m. – 20
  • 2024 m. – 64
  • 2025 m. – 83
 • Skaitmeninės TV ir radijo siuntimo paslaugos pateikiamumas, proc.:
  • 2023-2025 m. ≥ 99,3
 • Klientų pasitenkinimas, eNPS indeksas, pokytis procentiniais punktais, lyginant su pereitų metų faktu:
  • 2023 m. – 1
  • 2024 m. – 1
  • 2025 m. – 1
 • Svarbiausių darbuotojų kaita, proc.:
  • 2023-2025 m. ≤ 10
 • Darbuotojų įsitraukimo (pasitenkinimo darbu) rodiklis:
  • 2023-2025 m. (kasmet) ≥ 4
 • Akumuliuotas energijos (elektra, šiluma) taupymas lyginant su 2021 m., akumuliuotos MWh.:
  • 2023 m. – 610
  • 2024 m. – 700
  • 2025 m. – 800

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas      


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas      

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 20 080 20 719 20 496 9 652
Pardavimo savikaina 13 057 14 113 14 361 5 937
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 7 023 6 606 6 135 3 716
Bendrojo pelno marža 35% 32% 30% 38%
Veiklos sąnaudos 6 543 6 190 6 117 3 312
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 480 416 18 404
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 0% 4%
EBITDA 6 016 5 785 5 383 16 742
EBITDA marža 30% 28% 26% 173%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 933 659 209 12 344
Grynojo pelno marža 5% 3% 1% 128%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 10 110 9 994 4 407 5 838
Pardavimo savikaina 6 947 7 173 2 530 4 074
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 164 2 821 1 877 1 764
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 2 982 2 832 1 594 1 248
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 181 -11 283 516
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 2 867 2 638 15 566 1 817
EBITDA marža 28% 26% 353% 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 340 44 11 511 380
Grynojo pelno marža 3% 0% 261% 7%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 30 424 28 917 28 474 22 238
Nematerialus turtas 191 189 551 188
Materialus turtas 30 118 28 656 27 863 21 997
Finansinis turtas 84 36 40
Kitas ilgalaikis turtas 31 36 20 53
Trumpalaikis turtas 10 031 11 868 27 228 37 154
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 923 804 600 42
Per vienerius metus gautinos sumos 2 841 3 286 3 540 1 175
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 267 7 777 23 089 35 938
TURTO IŠ VISO 40 455 40 784 55 702 59 392
Nuosavas kapitalas 32 413 32 117 31 791 45 259
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 8 042 8 668 23 911 14 133
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 59 11 1 183 1 159
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 613 6 149 6 339 10 378
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 250 2 338 17 373 3 587
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 40 455 40 784 55 702 59 392
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 27 500 18 596 27 333
Nematerialus turtas 347 231 265
Materialus turtas 27 087 18 180 22 426
Finansinis turtas 29 4 587
Kitas ilgalaikis turtas 38 186 54
Trumpalaikis turtas 12 440 38 547 30 693
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 770 39 32
Per vienerius metus gautinos sumos 3 682 8 716 1 325
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 988 29 792 29 335
TURTO IŠ VISO 39 940 57 143 58 026
Nuosavas kapitalas 31 287 42 929 45 641
Dotacijos, subsidijos 0 98
Įsipareigojimai 8 653 14 214 12 287
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 151
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 241 9 979 10 581
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 221 4 092 1 471
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 39 940 57 143 58 026

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 0% 21%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 2% 1% 32%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 3% 1% 52%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,04 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,09 5,08 1,57 10,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,80 4,73 1,53 10,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 0,51 0,42 0,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,65 0,70 0,71 0,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,62 0,64 0,64 0,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 30% 28% 26% 173%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 0% 4%
Grynojo pelno marža 5% 3% 1% 128%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 955 874 373 7 639
Dividendai/grynasis pelnas 1,02 1,33 1,78 0,62
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % 20% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% % 30% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 0% 55% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,03 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,08 5,60 9,42 20,87
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,73 5,26 9,41 20,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 0,50 0,09 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,70 0,73 0,19 0,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,64 0,64 0,12 0,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 26% 353% 31%
Tipinės veiklos pelno marža 2% % % %
Grynojo pelno marža 3% 0% 261% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 874
Dividendai/grynasis pelnas 1,33

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120505210
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaRadijo ir televizijos programų siuntimas, plačiajuosčio interneto ryšio paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.telecentras.lt/
Grąža valstybei

7,6 mln. eurų

ROE

32,0%

Darbuotojų skaičius

141

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Remigijus ŠerisGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Aušra PranckaitytėNepriklausoma narė, UAB „Vidaus audito konsultacijos“ direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Roma AndruškevičienėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja
 • Ramūnas MarkauskasNepriklausomas narys, UAB 360 IT Verslo įgalinimo departamento vadovas, UAB „Northway chirurgijos centras“ IT konsultantas, Vilniaus universitetas partnerystės docentas

Informacija aktuali: 2023/05/01