• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Kelių priežiūra“ įsteigta 2017 metais, sujungimo būdu reorganizavus 11 regionines kelių priežiūros įmones. VĮ „Kelių priežiūra“ atsakinga už valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių priežiūrą, eksploataciją ir remontą. Įmonė taip pat projektuoja ir stato kelius, gatves, aikšteles, gamina ir parduoda smėlį, žvyrą, asfaltbetonį, nuomoja kelių statybos mechanizmus ir specialios paskirties autotransportą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 81 639 80 055 78 147 84 293
Pardavimo savikaina 72 913 70 058 69 758 77 263
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 726 9 997 8 389 7 031
Bendrojo pelno marža 11% 12% 11% 8%
Veiklos sąnaudos 7 798 8 136 9 456 6 886
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 928 1 861 -1 067 145
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% -1% 0%
EBITDA 11 589 13 451 7 889 10 325
EBITDA marža 14% 17% 10% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 338 2 279 -1 164 353
Grynojo pelno marža 2% 3% -1% 0%
2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 41 965 37 662
Pardavimo savikaina 36 439 32 595
Bendrasis pelnas 5 526 5 067
Bendrojo pelno marža 13% 13%
Veiklos sąnaudos 4 381 4 170
Tipinės veiklos pelnas 1 145 897
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2%
EBITDA 6 620 6 016
EBITDA marža 16% 16%
Grynasis pelnas 1 392 1 216
Grynojo pelno marža 3% 3%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 99 678 99 275 85 812 85 991
Nematerialus turtas 100 145 101 183
Materialus turtas 99 578 98 699 85 261 83 725
Finansinis turtas 30
Kitas ilgalaikis turtas 430 451 2 053
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 28 635 36 133 37 626 43 025
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 632 4 913 5 106 7 953
Per vienerius metus gautinos sumos 4 480 3 521 3 664 3 212
Kitas trumpalaikis turtas 992 680 346 631
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 531 27 018 28 511 31 231
TURTO IŠ VISO 128 746 135 408 123 439 129 016
Nuosavas kapitalas 120 580 124 805 110 949 111 299
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 8 162 10 575 12 490 17 718
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 683
Ilgalaikiai įsipareigojimai 971 768 2 177
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 153 7 513 9 593 13 389
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 128 745 135 408 123 439 129 016
2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 92 373 88 410
Nematerialus turtas 66 64
Materialus turtas 92 307 88 346
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Biologinis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 36 153 40 177
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 189 5 399
Per vienerius metus gautinos sumos 3 521 10 966
Kitas trumpalaikis turtas 425 683
Pinigai ir ekvivalentai 27 018 23 129
Turto iš viso 128 526 128 587
Nuosavas kapitalas 121 211 117 841
Mažumos kapitalo dalis 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 7 315 10 746
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 315 10 746
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 128 526 128 587

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 3% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 3% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 4% -1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,51 4,81 3,92 3,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,82 4,16 3,39 2,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,61 0,60 0,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,80 0,84 0,98
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,09 0,65 0,66 0,76
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 100% 17% 10% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% -1% 0%
Grynojo pelno marža 3% 3% -1% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 667 4 544
Dividendai/grynasis pelnas 2,14 1,99
2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,94 3,74
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,23 3,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62 0,92
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87 1,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,66 1,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2%
Grynojo pelno marža 3% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 4 544
Dividendai/grynasis pelnas 2,36

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

2,4%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Kelių priežiūra“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas232112130
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKelių tiesimas ir priežiūra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://keliuprieziura.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

2 380

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rolandas RutėnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vygantas SliesoraitisNepriklausomas narys; „AL Holdingas“ patarėjas ir valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Egidijus VaišvilasNepriklausomas narys; UAB „Executive advisors“ partneris, UAB „Baltic Clippers“ generalinis direktorius, Baltic Underwriting Agency stebėtojų tarybos narys
 • Audrius VaitkusNepriklausomas narys; Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių tyrimo instituto direktorius
 • Lijana GeštautaitėNepriklausoma narė
 • Henryk SurovičSusisiekimo ministerijos vyriausiasis patarėjas

Informacija aktuali: 2020/09/01