• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Kelių priežiūra“ įsteigta 2017 metais, sujungimo būdu reorganizavus 11 regionines kelių priežiūros įmones. VĮ „Kelių priežiūra“ atsakinga už valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių priežiūrą, eksploataciją ir remontą. Įmonė taip pat projektuoja ir stato kelius, gatves, aikšteles, gamina ir parduoda smėlį, žvyrą, asfaltbetonį, nuomoja kelių statybos mechanizmus ir specialios paskirties autotransportą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 81 639 80 055 78 147 84 293
Pardavimo savikaina 72 913 70 058 69 758 77 263
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 726 9 997 8 389 7 031
Bendrojo pelno marža 11% 12% 11% 8%
Veiklos sąnaudos 7 798 8 136 9 456 6 886
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 928 1 861 -1 067 145
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% -1% 0%
EBITDA 11 589 13 451 7 889 10 325
EBITDA marža 14% 17% 10% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 338 2 279 -1 164 353
Grynojo pelno marža 2% 3% -1% 0%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 38 090 37 662 39 599 38 622
Pardavimo savikaina 34 137 32 595 36 707 32 444
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 953 5 067 2 892 6 178
Bendrojo pelno marža 10% 13% 7% 16%
Veiklos sąnaudos 3 671 4 170 3 449 3 486
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 282 897 -557 2 691
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% -1% 7%
EBITDA 5 583 6 016 5 163 7 775
EBITDA marža 15% 16% 13% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 94 214 -590 2 218
Grynojo pelno marža 1% 3% 2% 6%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 99 678 99 275 85 812 85 991
Nematerialus turtas 100 145 101 183
Materialus turtas 99 578 98 699 85 261 83 725
Finansinis turtas 30
Kitas ilgalaikis turtas 430 451 2 053
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 28 635 36 133 37 626 43 025
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 632 4 913 5 106 7 953
Per vienerius metus gautinos sumos 4 480 3 521 3 664 3 212
Kitas trumpalaikis turtas 992 680 346 631
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 531 27 018 28 511 31 231
TURTO IŠ VISO 128 746 135 408 123 439 129 016
Nuosavas kapitalas 120 580 124 805 110 949 111 299
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 8 162 10 575 12 490 17 718
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 683
Ilgalaikiai įsipareigojimai 971 768 2 177
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 153 7 513 9 593 13 389
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 128 745 135 408 123 439 129 016
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 146 783 88 410 90 277 86 571
Nematerialus turtas 93 64 143 157
Materialus turtas 145 324 88 346 88 770 84 306
Finansinis turtas 342 30
Kitas ilgalaikis turtas 1 365 1 022 2 078
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 33 748 40 177 39 369 43 075
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 177 5 399 5 600 7 832
Per vienerius metus gautinos sumos 8 848 10 966 10 440 5 646
Kitas trumpalaikis turtas 1 300 683 504
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 18 423 23 129 23 329 29 093
TURTO IŠ VISO 180 642 128 587 129 645 130 202
Nuosavas kapitalas 171 665 117 841 117 461 113 517
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 8 976 10 746 12 185 16 620
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 617
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 2 290 1 505
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 967 10 746 9 894 11 737
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 180 641 128 587 129 645 130 202

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 3% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 3% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 4% -1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,51 4,81 3,92 3,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,82 4,16 3,39 2,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,61 0,60 0,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,80 0,84 0,98
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,09 0,65 0,66 0,76
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 100% 17% 10% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% -1% 0%
Grynojo pelno marža 3% 3% -1% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 667 4 544
Dividendai/grynasis pelnas 2,14 1,99
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 3% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 3% 1% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 2% 0% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,81 3,74 3,98 3,67
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,16 3,24 3,41 3,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,61 0,24 0,31 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,80 0,32 0,44 0,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,26 0,34 0,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 16% 13% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% -1% 7%
Grynojo pelno marža 3% 3% 2% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 4 544
Dividendai/grynasis pelnas 1,99

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

7,6%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Kelių priežiūra“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas232112130
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaKelių tiesimas ir priežiūra
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://keliuprieziura.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

2 380

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys