• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Kelių priežiūra“ yra modernėjanti, ambicingų tikslų siekianti įmonė. Sujungusi per dešimtmečius sukauptą ekspertinę patirtį ir novatorišką požiūrį, įmonė tapo viena iš didžiausių komandų Lietuvoje, kurioje dirba per 2,2 tūkst. darbuotojų.
Bendrovė yra atsakinga už 21 tūkst. kilometrų valstybinės reikšmės kelių priežiūrą. Žiemą užtikrina, kad keliai būtų pravažiuojami, pavasarį–rudenį gerina kelių kokybę, atnaujindama susidėvėjusias kelių dangas, profiliuodama žvyrkelius, prižiūrėdama pakelės statinius, želdinius ir kt.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas        


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas        

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 84 293 97 863 91 877 113 580
Pardavimo savikaina 77 263 84 710 88 058 109 627
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 7 031 13 153 3 819 3 953
Bendrojo pelno marža 8% 13% 4% 3%
Veiklos sąnaudos 6 886 7 606 8 038 8 527
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 145 5 547 -4 219 -4 574
Tipinės veiklos pelno marža 0% 6% -5% -4%
EBITDA 10 325 15 913 6 855 7 366
EBITDA marža 12% 16% 7% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 353 4 752 -3 303 -3 918
Grynojo pelno marža 0% 5% -4% -3%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 38 622 44 405 47 672 60 470
Pardavimo savikaina 32 444 41 418 46 663 53 811
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 6 178 2 987 1 009 6 659
Bendrojo pelno marža 16% 7% 2% 11%
Veiklos sąnaudos 3 486 3 970 4 026 4 608
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 691 -983 -3 018 2 051
Tipinės veiklos pelno marža 7% -2% -6% 3%
EBITDA 7 775 4 356 2 674 8 276
EBITDA marža 20% 10% 6% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 218 -845 -2 467 2 517
Grynojo pelno marža 6% -2% -5% 4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 85 991 93 397 96 510 100 292
Nematerialus turtas 183 273 282 396
Materialus turtas 83 725 90 171 92 167 95 742
Finansinis turtas 30 60 60 0
Kitas ilgalaikis turtas 2 053 2 894 4 001 4 154
Trumpalaikis turtas 43 025 48 990 31 938 60 728
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 953 7 655 7 542 10 391
Per vienerius metus gautinos sumos 3 212 2 501 3 853 3 098
Kitas trumpalaikis turtas 631 861 2 920 3 606
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 31 231 37 974 17 624 43 633
TURTO IŠ VISO 129 016 142 388 128 448 161 020
Nuosavas kapitalas 111 299 116 051 106 760 102 842
Dotacijos, subsidijos 12 11
Įsipareigojimai 15 566 23 289 19 042 54 967
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 683 2 409 3 019 9 268
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 177 3 038 3 295 6 759
Trumpalaikiai įsipareigojimai 13 389 20 250 15 746 48 208
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 129 016 142 388 128 448 161 020
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 86 571 94 892 100 294 98 232
Nematerialus turtas 157 205 198 345
Materialus turtas 84 306 91 654 95 776 94 090
Finansinis turtas 30 60 60 0
Kitas ilgalaikis turtas 2 078 2 973 4 260 3 797
Trumpalaikis turtas 43 075 34 957 34 135 38 340
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 832 7 533 9 727 8 671
Per vienerius metus gautinos sumos 5 646 10 454 15 223 15 103
Kitas trumpalaikis turtas 504 1 362 4 053 3 258
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 29 093 15 609 5 133 11 309
TURTO IŠ VISO 130 202 129 849 134 429 136 573
Nuosavas kapitalas 113 517 109 219 104 294 105 359
Dotacijos, subsidijos 0 11 10
Įsipareigojimai 13 242 17 544 27 650 28 190
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 617 2 407 8 266 8 475
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 505 3 105 8 315 6 836
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 737 14 439 19 335 21 354
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 130 202 129 849 134 429 136 573

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 4% -2% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 4% -3% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 5% -4% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,02 0,02 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,21 2,42 2,03 1,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,62 2,04 1,55 1,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,65 0,69 0,72 0,71
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,98 1,05 0,95 1,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,76 0,84 0,86 1,10
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 16% 7% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 6% -5% -4%
Grynojo pelno marža 0% 5% -4% -3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 5 987 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,26 0,00 0,00
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% -4% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 2% -5% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -1% -3% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,02 0,06 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,67 2,42 1,77 1,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,00 1,90 1,26 1,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,30 0,34 0,35 0,44
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,45 0,47 0,48 0,62
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,34 0,41 0,46 0,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 10% 6% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 7% -2% -6% 3%
Grynojo pelno marža 6% -2% -5% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Kelių priežiūra“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas232112130
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKelių tiesimas ir priežiūra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://keliuprieziura.lt/
ROE

-3,7%

Darbuotojų skaičius

2 204

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Audrius VaitkusGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vygantas SliesoraitisNepriklausomas narys; UAB „Visi namai“ akcininkas ir direktorius; UAB „Vegta“ akcininkas; VšĮ „Panovis“ dalininkas ir vadovas; UAB „Genetiniai ištekliai“ valdybos pirmininkas; UAB „Pieno tyrimai“ valdybos narys; UAB AL holdingas konsultantas ir valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Živilė ValeišienėNepriklausoma narė; AB „KN Energies“ komiteto narė; International Coaching Federation (ICF) narė; UAB „Sunstone Group“ direktorė
 • Nerijus DatkūnasNepriklausomas narys; AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos pirmininkas; UAB LVG holding valdybos narys; Asociacijos ICF LITHUANIA narys; MB „Metakomanda“ direktorius; Finansų analitikų asociacijos narys; MB „Leading LT“ narys ir direktorius
 • Vidmantas TamulisSusisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės vadovas

Informacija aktuali: 2024/04/02