• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Kelių priežiūra“ yra valstybės valdoma įmonė, atsakinga už daugiau nei 21 tūkst. km valstybinių kelių priežiūrą. Bendrovė yra viena iš didžiausių šalies darbdavių, joje dirba apie 2300 įvairių sričių specialistų, kurie barsto, valo kelius žiemą, šalina pažaidas, profiliuoja žvyrkelius, pjauna žolę šalikelėse ir skiriamosiose juostose, šalina dangos efektus, atstato kelio elementus bei kt.
Bendrovė taip pat projektuoja ir stato kelius, gatves, aikšteles, tiesia dviračių ir pėsčiųjų takus, vykdo kelių, gatvių, aerodromų horizontalų ženklinimą, teikia sunkiasvorės technikos remonto paslaugas, gamina asfalto, karjerų produkciją, nuomoja techniką ir patalpas.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė nuosavo kapitalo grąža ROE iš komercinės veiklos:
  • 2022–2024 m. ≥ 6,9 proc.
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,1–0,2 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Komercinės veiklos pajamų pokytis., proc.:
  • 2022 m.- 27
  • 2023 m. – 21
  • 2024 m. – 15
 • Patrulinio defektavimo kokybė (patrulinių apžiūrų metu nustatytų defektų (pagal KPV PN) skaičiaus santykis su LAKD techninio prižiūrėtojo ir KP kokybės skyriaus nustatytų defektų suma), proc.:
  • 2022 m. – 92
  • 2023 m. – 93
  • 2024 m. – 94
 • ŠESD emisijų pokytis, proc.:
  • 2022 m. – 3
  • 2023 m. – 3
  • 2024 m. – 2
 • Darbuotojų įsitraukimas, proc.:
  • 2022 m. – 39
  • 2023 m. – 40
  • 2024 m. – 41

          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 78 147 84 293 97 863 91 877
Pardavimo savikaina 69 758 77 263 84 710 88 058
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 389 7 031 13 153 3 819
Bendrojo pelno marža 11% 8% 13% 4%
Veiklos sąnaudos 9 456 6 886 7 606 8 038
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 067 145 5 547 -4 219
Tipinės veiklos pelno marža -1% 0% 6% -5%
EBITDA 7 889 10 325 15 913 6 855
EBITDA marža 10% 12% 16% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 164 353 4 752 -3 303
Grynojo pelno marža -1% 0% 5% -4%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 38 261 39 599 38 622 44 405
Pardavimo savikaina 33 266 36 707 32 444 41 418
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 995 2 892 6 178 2 987
Bendrojo pelno marža % % 7% 7%
Veiklos sąnaudos 4 505 3 449 3 486 3 970
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 490 -557 2 691 -983
Tipinės veiklos pelno marža % % -1% -2%
EBITDA 4 379 4 356
EBITDA marža % % 11% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 640 -590 2 218 -845
Grynojo pelno marža % % -1% -2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 85 812 85 991 93 397 96 510
Nematerialus turtas 101 183 273 282
Materialus turtas 85 261 83 725 90 171 92 167
Finansinis turtas 30 60 60
Kitas ilgalaikis turtas 451 2 053 2 894 4 001
Trumpalaikis turtas 37 626 43 025 48 990 31 938
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 106 7 953 7 655 7 542
Per vienerius metus gautinos sumos 3 664 3 212 2 501 3 853
Kitas trumpalaikis turtas 346 631 861 2 920
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 28 511 31 231 37 974 17 624
TURTO IŠ VISO 123 439 129 016 142 388 128 448
Nuosavas kapitalas 110 949 111 299 116 051 106 760
Dotacijos, subsidijos 12
Įsipareigojimai 12 490 17 718 26 337 21 676
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 683 2 409 3 019
Ilgalaikiai įsipareigojimai 768 2 177 3 038 3 295
Trumpalaikiai įsipareigojimai 9 593 13 389 20 250 15 746
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 123 439 129 016 142 388 128 448
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 90 277 86 571 94 892
Nematerialus turtas 143 157 205
Materialus turtas 88 770 84 306 91 654
Finansinis turtas 342 30 60
Kitas ilgalaikis turtas 1 022 2 078 2 973
Trumpalaikis turtas 39 369 43 075 34 957
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 600 7 832 7 533
Per vienerius metus gautinos sumos 10 440 5 646 10 454
Kitas trumpalaikis turtas 504 1 362
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 23 329 29 093 15 609
TURTO IŠ VISO 129 645 130 202 129 849
Nuosavas kapitalas 117 461 113 517 109 219
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 12 185 16 620 20 630
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 505 2 203
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 290 1 505 3 105
Trumpalaikiai įsipareigojimai 112 204
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 129 645 130 202 129 849

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 4% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 4% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 1% 10% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,92 3,21 2,42 2,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,39 2,62 2,04 1,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,60 0,67 0,72 0,68
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,84 0,98 1,09 0,97
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,66 0,76 0,86 0,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 12% 16% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 0% 6% -5%
Grynojo pelno marža -1% 0% 5% -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5 987
Dividendai/grynasis pelnas 1,26
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -8% -1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 383,57 171,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 313,83 134,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,61 0,30 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,88 0,44 0,49
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,67 0,33 0,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 11% 10%
Tipinės veiklos pelno marža % -1% -2%
Grynojo pelno marža % -1% -2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Kelių priežiūra“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas232112130
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKelių tiesimas ir priežiūra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://keliuprieziura.lt/
ROE

-3,0%

Darbuotojų skaičius

2 251

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rolandas RutėnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vygantas SliesoraitisNepriklausomas narys; UAB AL holdingas valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Živilė ValeišienėNepriklausoma narė, UAB Western Union Processing Lithuania Personalo direktorė
 • Nerijus DatkūnasNepriklausomas narys; AB "Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narys; Finansų analitikų asociacijos kolegialaus valdymo organo narys, Asociacijos ICF LITHUANIA kolegialaus valdymo organo narys
 • Audrius VaitkusVilniaus Gedimino technikos universitetas Kelių tyrimo instituto direktorius
 • Agnė Amelija MikalonėSusisiekimo ministerijos vyriausioji patarėja

Informacija aktuali: 2022/09/01