• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ įregistruota 2011 m. spalio 12 d. sujungimo būdu reorganizuojant UAB „Vilniaus autobusai“ ir UAB „Vilniaus troleibusai“. Pagrindinė bendrovės veikla – keleivių vežimas autobusais ir troleibusais mieste ir priemiestyje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 40 345 25 554 22 968 32 244
Pardavimo savikaina 36 767 16 594 18 057 26 057
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 578 8 960 4 911 6 187
Bendrojo pelno marža 9% 35% 21% 19%
Veiklos sąnaudos 5 022 9 120 8 627 9 816
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 460 -164 -3 751 -3 659
Tipinės veiklos pelno marža -4% -1% -16% -11%
EBITDA 4 477 6 369 3 568 3 060
EBITDA marža 11% 25% 16% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -957 -37 -3 565 -3 295
Grynojo pelno marža -2% -0% -16% -10%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 81 901 92 258 82 964 75 876
Nematerialus turtas 40 19 30 24
Materialus turtas 81 861 92 239 82 934 75 852
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 15 861 14 176 11 882 12 519
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 282 1 148 1 129 1 372
Per vienerius metus gautinos sumos 9 763 11 281 9 764 7 706
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 815 1 747 989 3 441
TURTO IŠ VISO 97 840 106 434 94 846 88 395
Nuosavas kapitalas 38 503 38 462 35 051 32 246
Dotacijos, subsidijos 17 529 14 707 11 896 10 197
Įsipareigojimai 36 152 50 052 45 254 43 795
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 27 304 41 456 34 631 30 273
Ilgalaikiai įsipareigojimai 24 458 35 572 29 371 23 876
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 694 14 480 15 883 19 919
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 97 840 106 434 94 846 88 395

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -0% -4% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -0% -10% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -0% -6% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,28 0,39 0,37 0,34
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,36 0,98 0,75 0,63
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,25 0,90 0,68 0,56
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,41 0,24 0,24 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,49 0,28 0,28 0,42
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,05 0,66 0,66 1,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 25% 16% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -1% -16% -11%
Grynojo pelno marža -2% -0% -16% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus viešasis transportas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas302683277
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vilniausviesasistransportas.lt/
ROE

-9,8%

Darbuotojų skaičius

1 878

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Darius AleknavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023