• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ įregistruota 2011 m. spalio 12 d. sujungimo būdu reorganizuojant UAB „Vilniaus autobusai“ ir UAB „Vilniaus troleibusai“. Pagrindinė bendrovės veikla – keleivių vežimas autobusais ir troleibusais mieste ir priemiestyje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 40 726 40 345 25 554 22 968
Pardavimo savikaina 37 170 36 767 16 594 17 935
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 556 3 578 8 960 5 033
Bendrojo pelno marža 9% 9% 35% 22%
Veiklos sąnaudos 5 468 5 038 9 124 8 662
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 912 -1 460 -164 -3 629
Tipinės veiklos pelno marža -5% -4% -1% -16%
EBITDA 1 999 4 477 6 369 3 690
EBITDA marža 5% 11% 25% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 109 -957 -37 -3 411
Grynojo pelno marža 0% -2% -0% -15%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 66 700 81 901 92 258 82 964
Nematerialus turtas 64 40 19 30
Materialus turtas 66 635 81 861 92 239 82 934
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 25 878 15 861 14 176 11 882
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 455 1 282 1 148 1 129
Per vienerius metus gautinos sumos 13 371 9 763 11 281 9 764
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 051 4 815 1 747 989
TURTO IŠ VISO 92 750 97 840 106 434 94 846
Nuosavas kapitalas 31 875 38 503 38 462 35 051
Dotacijos, subsidijos 11 697 17 529 14 707 11 896
Įsipareigojimai 49 178 41 808 53 265 47 899
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 35 342 27 304 41 456 34 631
Ilgalaikiai įsipareigojimai 24 655 24 458 35 572 29 371
Trumpalaikiai įsipareigojimai 21 431 11 694 14 480 15 883
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 92 750 97 840 106 434 94 846

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -0% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -3% -0% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -2% 1% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,11 0,71 1,08 0,99
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,21 1,36 0,98 0,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,14 1,25 0,90 0,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,53 0,42 0,25 0,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,79 0,54 0,29 0,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,27 1,15 0,66 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 11% 25% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -4% -1% -16%
Grynojo pelno marža 0% -2% -0% -15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus viešasis transportas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas302683277
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vilniausviesasistransportas.lt/
ROE

-9,3%

Darbuotojų skaičius

1 900

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys