• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ įregistruota 2011 m. spalio 12 d. sujungimo būdu reorganizuojant UAB „Vilniaus autobusai“ ir UAB „Vilniaus troleibusai“. Pagrindinė bendrovės veikla – keleivių vežimas autobusais ir troleibusais mieste ir priemiestyje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 46 108 40 726 40 345 25 554
Pardavimo savikaina 38 275 37 170 36 767 21 977
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 7 833 3 556 3 578 3 577
Bendrojo pelno marža 17% 9% 9% 14%
Veiklos sąnaudos 5 620 5 468 5 038 4 354
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 213 -1 912 -1 460 -776
Tipinės veiklos pelno marža 5% -5% -4% -3%
EBITDA 5 904 1 999 4 477 5 758
EBITDA marža 13% 5% 11% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 609 109 -957 5
Grynojo pelno marža 6% 0% -2% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 35 998 66 700 81 901 87 950
Nematerialus turtas 5 64 40 19
Materialus turtas 35 989 66 635 81 861 87 931
Finansinis turtas 3 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 26 135 25 878 15 861 14 032
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 569 1 455 1 282 1 152
Per vienerius metus gautinos sumos 7 890 13 371 9 763 11 132
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16 677 11 051 4 815 1 747
TURTO IŠ VISO 62 150 92 750 97 840 102 126
Nuosavas kapitalas 32 167 31 875 38 503 38 509
Dotacijos, subsidijos 7 191 11 697 17 529 14 707
Įsipareigojimai 22 793 49 178 41 808 48 910
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 11 498 35 342 27 304 36 276
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 800 24 655 24 458 29 495
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 701 21 431 11 694 13 925
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 62 150 92 750 97 840 102 126

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% -3% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -3% -2% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 1,11 0,71 0,94
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,21 1,36 1,01
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,14 1,25 0,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,53 0,42 0,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,79 0,54 0,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,27 1,15 0,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 5% 11% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -5% -4% -3%
Grynojo pelno marža 0% 0% -2% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus viešasis transportas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas302683277
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.vilniausviesasistransportas.lt/
ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

2 071

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys