• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „VAATC“ įregistruota 2003 m. vasario 21 d. Bendrovė įsteigta siekiant sukurti Vilniaus regioninę atliekų tvarkymo sistemą, steigimo sutartį pasirašė aštuonios Vilniaus apskrities savivaldybės (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono). Pagrindinė įmonės veikla – atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimo priežiūra ir plėtra Vilniaus regione.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 15 784 13 917 15 401 16 426
Pardavimo savikaina 12 186 10 726 13 696 15 864
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 598 3 191 1 705 562
Bendrojo pelno marža 23% 23% 11% 3%
Veiklos sąnaudos 651 749 877 874
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 945 2 440 826 -319
Tipinės veiklos pelno marža 19% 18% 5% -2%
EBITDA 3 989 3 629 2 076 873
EBITDA marža 25% 26% 13% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 411 2 349 500 147
Grynojo pelno marža 15% 17% 3% 1%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 42 498 41 801 44 274 42 943
Nematerialus turtas 10 4 4 159
Materialus turtas 42 391 40 757 40 043 42 540
Finansinis turtas 98 1 040 4 227 244
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 27 876 31 523 30 461 33 835
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 36 105 116 214
Per vienerius metus gautinos sumos 3 347 3 765 3 328 1 990
Kitas trumpalaikis turtas 89 7 017 21 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 24 492 27 564 20 000 10 631
TURTO IŠ VISO 70 397 73 355 74 776 77 041
Nuosavas kapitalas 20 687 26 018 26 518 28 271
Dotacijos, subsidijos 32 517 30 985 29 552 30 224
Įsipareigojimai 4 597 2 043 4 370 4 806
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 763 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 241
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 356 2 043 4 370 4 806
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 70 397 73 355 74 776 77 041

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 3% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12% 10% 2% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 9% 3% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 11,83 15,43 6,97 7,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 11,82 15,38 6,94 7,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,19 0,21 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,37 0,33 0,35 0,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,76 0,53 0,58 0,58
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 26% 13% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 18% 5% -2%
Grynojo pelno marža 15% 17% 3% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „VAATC“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas181705485
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Švenčionių rajono savivaldybė
  Trakų rajono savivaldybė
  Ukmergės rajono savivaldybė
  Vilniaus rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis75,04%
https://vaatc.lt/
ROE

0,5%

Darbuotojų skaičius

77

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Tomas VaitkevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30