• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „VAATC“ įregistruota 2003 m. vasario 21 d. Bendrovė įsteigta siekiant sukurti Vilniaus regioninę atliekų tvarkymo sistemą, steigimo sutartį pasirašė aštuonios Vilniaus apskrities savivaldybės (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono). Pagrindinė įmonės veikla – atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimo priežiūra ir plėtra Vilniaus regione.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 15 995 16 553 15 784 13 917
Pardavimo savikaina 11 841 12 367 12 186 10 726
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 154 4 185 3 598 3 191
Bendrojo pelno marža 26% 25% 23% 23%
Veiklos sąnaudos 646 657 652 751
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 508 3 529 2 945 2 440
Tipinės veiklos pelno marža 22% 21% 19% 18%
EBITDA 4 240 4 346 3 989 3 629
EBITDA marža 27% 26% 25% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 760 2 791 2 411 2 349
Grynojo pelno marža 17% 17% 15% 17%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 43 859 43 891 42 498 41 801
Nematerialus turtas 63 23 10 4
Materialus turtas 41 739 43 793 42 391 40 757
Finansinis turtas 2 057 75 98 1 040
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 15 959 22 276 27 876 29 372
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 18 36 105
Per vienerius metus gautinos sumos 2 678 5 774 3 347 1 614
Kitas trumpalaikis turtas 2 005 2 000 89
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 088 14 481 24 492 27 564
TURTO IŠ VISO 59 852 66 195 70 397 71 204
Nuosavas kapitalas 11 158 18 276 20 687 23 867
Dotacijos, subsidijos 31 309 33 057 32 517 30 985
Įsipareigojimai 15 906 11 657 12 368 11 048
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 046 2 763 2 763
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 920 2 241 2 241
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 822 1 644 2 356 2 043
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 59 852 66 195 70 397 71 204

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 4% 4% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 6% 5% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 11% 9% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,05 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,66 13,55 11,83 14,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,65 13,54 11,82 14,33
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,27 0,26 0,23 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,37 0,38 0,37 0,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,78 1,12 0,81 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 26% 25% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 22% 21% 19% 18%
Grynojo pelno marža 17% 17% 15% 17%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „VAATC“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas181705485
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Švenčionių rajono savivaldybė
  Trakų rajono savivaldybė
  Ukmergės rajono savivaldybė
  Vilniaus rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vaatc.lt/
ROE

4,3%

Darbuotojų skaičius

73

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys