• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „VAATC“ įregistruota 2003 m. vasario 21 d. Bendrovė įsteigta siekiant sukurti Vilniaus regioninę atliekų tvarkymo sistemą, steigimo sutartį pasirašė aštuonios Vilniaus apskrities savivaldybės (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono). Pagrindinė įmonės veikla – atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimo priežiūra ir plėtra Vilniaus regione.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 18 022 15 995 16 553 15 784
Pardavimo savikaina 12 774 11 841 12 367 12 186
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 249 4 154 4 185 3 598
Bendrojo pelno marža 29% 26% 25% 23%
Veiklos sąnaudos 614 646 657 652
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 635 3 508 3 529 2 945
Tipinės veiklos pelno marža 26% 22% 21% 19%
EBITDA 5 215 4 240 4 346 3 989
EBITDA marža 29% 27% 26% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 043 2 760 2 791 2 411
Grynojo pelno marža 17% 17% 17% 15%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 42 389 43 859 43 891 42 498
Nematerialus turtas 77 63 23 10
Materialus turtas 41 226 41 739 43 793 42 391
Finansinis turtas 1 085 2 057 75 98
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 14 475 15 959 22 276 27 876
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 17 18 36
Per vienerius metus gautinos sumos 3 755 2 678 5 774 3 347
Kitas trumpalaikis turtas 3 000 2 005 2 000 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 694 11 088 14 481 24 492
TURTO IŠ VISO 56 893 59 852 66 195 70 397
Nuosavas kapitalas 6 852 11 158 18 276 20 687
Dotacijos, subsidijos 31 643 31 309 33 057 32 517
Įsipareigojimai 18 395 15 906 11 657 12 368
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 7 124 5 046 2 763 2 763
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5 810 3 920 2 241 2 241
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 977 2 822 1 644 2 356
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 56 893 59 852 66 195 70 397

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 5% 4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 7% 6% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 12% 11% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,12 0,05 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 5,66 13,55 11,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 5,65 13,54 11,82
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,27 0,26 0,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,37 0,38 0,37
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,78 1,12 0,81
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 27% 26% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 22% 21% 19%
Grynojo pelno marža 0% 17% 17% 15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „VAATC“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas181705485
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Švenčionių rajono savivaldybė
  Trakų rajono savivaldybė
  Ukmergės rajono savivaldybė
  Vilniaus rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.vaatc.lt/
ROE

4,6%

Darbuotojų skaičius

70

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys