• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „VAATC“ įregistruota 2003 m. vasario 21 d. Bendrovė įsteigta siekiant sukurti Vilniaus regioninę atliekų tvarkymo sistemą, steigimo sutartį pasirašė aštuonios Vilniaus apskrities savivaldybės (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono). Pagrindinė įmonės veikla – atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimo priežiūra ir plėtra Vilniaus regione.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 16 553 15 784 13 917 15 401
Pardavimo savikaina 12 367 12 186 10 726 13 696
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 185 3 598 3 191 1 705
Bendrojo pelno marža 25% 23% 23% 11%
Veiklos sąnaudos 653 651 749 877
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 529 2 945 2 440 826
Tipinės veiklos pelno marža 21% 19% 18% 5%
EBITDA 4 346 3 989 3 629 2 076
EBITDA marža 26% 25% 26% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 791 2 411 2 349 500
Grynojo pelno marža 17% 15% 17% 3%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 43 891 42 498 41 801 44 274
Nematerialus turtas 23 10 4 4
Materialus turtas 43 793 42 391 40 757 40 043
Finansinis turtas 75 98 1 040 4 227
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 22 276 27 876 31 523 30 461
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 18 36 105 116
Per vienerius metus gautinos sumos 5 774 3 347 3 765 3 328
Kitas trumpalaikis turtas 2 000 89 7 017
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 481 24 492 27 564 20 000
TURTO IŠ VISO 66 195 70 397 73 355 74 776
Nuosavas kapitalas 18 276 20 687 26 018 26 518
Dotacijos, subsidijos 33 057 32 517 30 985 29 552
Įsipareigojimai 3 886 4 597 2 043 4 370
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 763 2 763 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 241 2 241
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 644 2 356 2 043 4 370
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 66 195 70 397 73 355 74 776

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 4% 3% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 12% 10% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 17% 13% 9% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,04 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 13,55 11,83 15,43 6,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 13,54 11,82 15,38 6,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,25 0,22 0,19 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 0,37 0,33 0,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,91 0,76 0,53 0,58
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 25% 26% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 21% 19% 18% 5%
Grynojo pelno marža 17% 15% 17% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „VAATC“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas181705485
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Švenčionių rajono savivaldybė
  Trakų rajono savivaldybė
  Ukmergės rajono savivaldybė
  Vilniaus rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis74,9284%
https://vaatc.lt/
ROE

1,9%

Darbuotojų skaičius

77

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Tomas VaitkevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023