• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Tvarkyba“ įregistruota 1995 m. liepos 31 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, miesto tvarkymas ir kita ūkinė veikla. Bendrovė turi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 806 495 492 452
Pardavimo savikaina 638 323 307 294
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 168 171 185 158
Bendrojo pelno marža 21% 35% 38% 35%
Veiklos sąnaudos 165 170 177 156
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 2 7 2
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 2% 0%
EBITDA 20 20 26 20
EBITDA marža 2% 4% 5% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 1 6 1
Grynojo pelno marža 0% 0% 1% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 221 722 1 196 1 232
Nematerialus turtas 1 0 0 0
Materialus turtas 220 721 1 196 1 232
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 656 417 442 378
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 57 18 11 11
Per vienerius metus gautinos sumos 310 110 51 27
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 289 289 379 340
TURTO IŠ VISO 877 1 138 1 638 1 609
Nuosavas kapitalas 531 531 537 578
Dotacijos, subsidijos 299 464 1 062 1 010
Įsipareigojimai 47 144 39 21
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 47 144 39 21
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 877 1 138 1 638 1 609

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 1% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,90 11,39 18,07
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,78 11,09 17,56
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,49 0,35 0,28
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,05 0,51 0,37
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,93 0,92 0,81
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 4% 5% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 2% 0%
Grynojo pelno marža 0% 0% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Tvarkyba“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174907725
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo, vandentvarka, viešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠalčininkų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://stvarkyba.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

21

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys