• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Tvarkyba“ įregistruota 1995 m. liepos 31 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, miesto tvarkymas ir kita ūkinė veikla. Bendrovė turi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 495 492 452 536
Pardavimo savikaina 323 307 294 353
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 171 185 158 183
Bendrojo pelno marža 35% 38% 35% 34%
Veiklos sąnaudos 170 177 156 181
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 7 2 2
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% 0% 0%
EBITDA 20 26 20 28
EBITDA marža 4% 5% 4% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 6 1 1
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 722 1 196 1 232 859
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 721 1 196 1 232 859
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 417 442 378 390
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 18 11 11 14
Per vienerius metus gautinos sumos 110 51 27 24
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 289 379 340 352
TURTO IŠ VISO 1 138 1 638 1 609 1 249
Nuosavas kapitalas 531 537 578 579
Dotacijos, subsidijos 464 1 062 1 010 625
Įsipareigojimai 144 39 21 45
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 21 45
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 144 39 21 45
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 138 1 638 1 609 1 249

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,90 11,39 18,07 8,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,78 11,09 17,56 8,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,49 0,35 0,28 0,37
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,05 0,51 0,37 0,51
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,93 0,92 0,81 0,93
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 5% 4% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% 0% 0%
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Tvarkyba“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174907725
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo, vandentvarka, viešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠalčininkų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://stvarkyba.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

21

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys