• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Trakų vandenys“ įregistruota 1998 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinė veikla – vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas bei nuotekų išvežimas asenizacinėmis mašinomis. Taip pat paviršinių nuotekų tvarkymas, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas, mechanizmų ir transporto nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 835 1 726 2 003 2 514
Pardavimo savikaina 1 465 1 428 1 520 2 175
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 371 298 483 338
Bendrojo pelno marža 20% 17% 24% 13%
Veiklos sąnaudos 485 460 493 612
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -274 -283 -112 -387
Tipinės veiklos pelno marža -15% -16% -6% -15%
EBITDA 19 85 142 -72
EBITDA marža 1% 5% 7% -3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -187 -121 -82 -373
Grynojo pelno marža -10% -7% -4% -15%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 24 962 25 789 26 490 26 473
Nematerialus turtas 17 13 7 4
Materialus turtas 24 945 25 776 26 483 26 469
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 487 737 551 668
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 21 32 36
Per vienerius metus gautinos sumos 238 211 288 318
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 228 505 231 314
TURTO IŠ VISO 25 457 26 530 27 049 27 156
Nuosavas kapitalas 4 140 4 227 4 266 3 975
Dotacijos, subsidijos 19 957 19 541 19 686 19 605
Įsipareigojimai 1 360 2 763 3 097 3 576
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 92 13 661 966
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 1 593 872
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 348 2 762 2 504 2 704
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 457 26 530 27 049 27 156

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -0% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% -3% -2% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% -7% -2% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,02 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,36 0,27 0,22 0,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,35 0,26 0,21 0,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,07 0,07 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,07 0,08 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,44 0,41 0,47 0,63
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 5% 7% -3%
Tipinės veiklos pelno marža -15% -16% -6% -15%
Grynojo pelno marža -10% -7% -4% -15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Trakų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas281523640
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaTrakų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://trakuvandenys.lt
ROE

-9,0%

Darbuotojų skaičius

70

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Romualdas IngelevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023