• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Trakų vandenys“ įregistruota 1998 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinė veikla – vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas bei nuotekų išvežimas asenizacinėmis mašinomis. Taip pat paviršinių nuotekų tvarkymas, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas, mechanizmų ir transporto nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 810 1 918 1 835 1 726
Pardavimo savikaina 1 316 1 440 1 465 1 428
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 494 478 371 298
Bendrojo pelno marža 27% 25% 20% 17%
Veiklos sąnaudos 556 614 644 582
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -62 -136 -274 -283
Tipinės veiklos pelno marža -3% -7% -15% -16%
EBITDA 168 89 19 74
EBITDA marža 9% 5% 1% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -46 -115 -187 -121
Grynojo pelno marža -3% -6% -10% -7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 25 200 24 987 24 962 25 789
Nematerialus turtas 1 25 17 13
Materialus turtas 25 199 24 962 24 945 25 776
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 369 374 487 736
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 24 27 20 21
Per vienerius metus gautinos sumos 289 323 238 211
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 55 24 228 505
TURTO IŠ VISO 25 578 25 364 25 457 26 530
Nuosavas kapitalas 3 875 3 860 4 140 4 227
Dotacijos, subsidijos 20 808 20 336 19 957 19 541
Įsipareigojimai 894 1 168 1 360 2 763
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 409 247 92 13
Ilgalaikiai įsipareigojimai 247 92 12 1
Trumpalaikiai įsipareigojimai 647 1 076 1 348 2 762
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 578 25 364 25 457 26 530

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% -2% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,06 0,02 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,35 0,36 0,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,32 0,35 0,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,08 0,07 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,08 0,07 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,50 0,46 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 5% 1% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -7% -15% -16%
Grynojo pelno marža 0% -6% -10% -7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Trakų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas281523640
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaTrakų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.trakuvandenys.lt
ROE

-2,9%

Darbuotojų skaičius

74

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys