• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Trakų vandenys“ įregistruota 1998 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinė veikla – vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas bei nuotekų išvežimas asenizacinėmis mašinomis. Taip pat paviršinių nuotekų tvarkymas, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas, mechanizmų ir transporto nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 918 1 835 1 726 2 003
Pardavimo savikaina 1 440 1 465 1 428 1 520
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 478 371 298 484
Bendrojo pelno marža 25% 20% 17% 24%
Veiklos sąnaudos 614 644 582 596
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -136 -274 -283 -112
Tipinės veiklos pelno marža -7% -15% -16% -6%
EBITDA 89 19 85 142
EBITDA marža 5% 1% 5% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -115 -187 -121 -82
Grynojo pelno marža -6% -10% -7% -4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 24 987 24 962 25 789 26 490
Nematerialus turtas 25 17 13 7
Materialus turtas 24 962 24 945 25 776 26 483
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 374 487 737 551
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 27 20 21 32
Per vienerius metus gautinos sumos 323 238 211 288
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 24 228 505 231
TURTO IŠ VISO 25 364 25 457 26 530 27 049
Nuosavas kapitalas 3 860 4 140 4 227 4 266
Dotacijos, subsidijos 20 336 19 957 19 541 19 686
Įsipareigojimai 1 168 1 360 2 763 3 097
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 247 92 13 661
Ilgalaikiai įsipareigojimai 92 12 1 593
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 076 1 348 2 762 2 504
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 364 25 457 26 530 27 049

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -1% -0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -5% -3% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -2% -1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,02 0,00 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,35 0,36 0,27 0,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,32 0,35 0,26 0,21
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,07 0,07 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,07 0,07 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,50 0,46 0,41 0,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 1% 5% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -15% -16% -6%
Grynojo pelno marža -6% -10% -7% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Trakų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas281523640
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaTrakų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.trakuvandenys.lt
ROE

-1,9%

Darbuotojų skaičius

70

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys