• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

100 proc. akcijų pagal pasirašytą koncesijos sutartį (galioja iki 2022.01.01) perduota koncesininkui UAB „Autovelda“

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 251 577
Pardavimo savikaina 221 335
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 31 242
Bendrojo pelno marža % % 12% 42%
Veiklos sąnaudos 96 160
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 -65 82
Tipinės veiklos pelno marža % % -26% 14%
EBITDA 0 0 -45 107
EBITDA marža % % -18% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 -64 102
Grynojo pelno marža % % -25% 18%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 0 0 0 32
Nematerialus turtas
Materialus turtas 0 32
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 0 0 6 27
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 2
Per vienerius metus gautinos sumos 5 6
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0 20
TURTO IŠ VISO 0 0 6 59
Nuosavas kapitalas 0 0 -158 -57
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 0 0 164 116
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 164 116
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 0 6 59

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % -2124% 313%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 81% -95%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % % 41% -145%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,03 0,24
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,03 0,22
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 41,87 9,77
Ilgalaikio turto apyvartumas 628,00 18,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas -1,59 -10,19
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % % -18% 19%
Tipinės veiklos pelno marža % % -26% 14%
Grynojo pelno marža % % -25% 18%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Širvintų autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas178242493
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠirvintų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sirvintuautobusustotis.lt/
ROE

-94,6%

Darbuotojų skaičius

26

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Romas SinkievičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023