• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1991 m. gruodžio 19 d. nuo Rokiškio autotransporto įmonės atskirtas autobusų parkas. 1995 m. liepos 3 d. Rokiškio valstybinis autobusų parkas įregistruotas kaip Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“. 1996 m. birželio 27 d. Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“ perregistruota kaip uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo susisiekimo autobusų maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Taip pat bendrovė užsiima smulkių siuntų vežimu maršrutiniais autobusais į didžiuosius ir kitus Lietuvos miestus, nuomoja patalpas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 685 1 712 919 1 032
Pardavimo savikaina 1 284 1 263 762 740
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 401 449 158 291
Bendrojo pelno marža 24% 26% 17% 28%
Veiklos sąnaudos 510 514 302 346
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -110 -65 -145 -55
Tipinės veiklos pelno marža -7% -4% -16% -5%
EBITDA -13 55 -42 61
EBITDA marža -1% 3% -5% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -103 -62 -144 -47
Grynojo pelno marža -6% -4% -16% -5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 471 365 428 338
Nematerialus turtas 1 0 0
Materialus turtas 471 365 329 338
Finansinis turtas 99
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 268 436 325 479
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 25 18 21
Per vienerius metus gautinos sumos 147 321 124 181
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 100 90 183 277
TURTO IŠ VISO 750 814 759 823
Nuosavas kapitalas 324 521 376 329
Dotacijos, subsidijos 2
Įsipareigojimai 424 292 381 492
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 193 119 85 59
Ilgalaikiai įsipareigojimai 119 85 125 142
Trumpalaikiai įsipareigojimai 305 207 256 351
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 750 814 759 823

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -15% -8% -18% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -29% -15% -32% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -46% -18% -55% -18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,60 0,23 0,23 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,88 2,11 1,27 1,37
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,81 1,99 1,20 1,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,44 2,19 1,17 1,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,95 4,09 2,32 2,70
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,80 4,05 2,05 2,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1% 3% -5% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -4% -16% -5%
Grynojo pelno marža -6% -4% -16% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Rokiškio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173053453
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaRokiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://rokiskioap.lt/
ROE

-13,4%

Darbuotojų skaičius

66

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys