• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1991 m. gruodžio 19 d. nuo Rokiškio autotransporto įmonės atskirtas autobusų parkas. 1995 m. liepos 3 d. Rokiškio valstybinis autobusų parkas įregistruotas kaip Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“. 1996 m. birželio 27 d. Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“ perregistruota kaip uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo susisiekimo autobusų maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Taip pat bendrovė užsiima smulkių siuntų vežimu maršrutiniais autobusais į didžiuosius ir kitus Lietuvos miestus, nuomoja patalpas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 919 1 031 1 471 1 681
Pardavimo savikaina 762 740 1 151 1 161
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 158 291 320 520
Bendrojo pelno marža 17% 28% 22% 31%
Veiklos sąnaudos 302 346
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -145 -55 -166 56
Tipinės veiklos pelno marža -16% -5% -11% 3%
EBITDA -42 61 -11 179
EBITDA marža -5% 6% -1% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -144 -47 -133 82
Grynojo pelno marža -16% -5% -9% 5%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 428 338 346 299
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 329 338 346 299
Finansinis turtas 99
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 325 479 273 340
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 18 21 21 25
Per vienerius metus gautinos sumos 124 181 77 140
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 183 277 175 174
TURTO IŠ VISO 759 823 624 649
Nuosavas kapitalas 376 329 287 369
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 381 492 335 279
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 85 59 31 3
Ilgalaikiai įsipareigojimai 125 142 71 28
Trumpalaikiai įsipareigojimai 256 351 264 251
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 759 823 624 649

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -18% -6% -18% 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -32% -13% -43% 25%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -29% -12% -46% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,07 0,05 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,27 1,37 1,03 1,35
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,20 1,31 0,96 1,25
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,21 1,25 2,36 2,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,15 3,06 4,25 5,63
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,44 3,13 5,13 4,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -5% 6% -1% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -16% -5% -11% 3%
Grynojo pelno marža -16% -5% -9% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Rokiškio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173053453
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaRokiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://rokiskioap.lt/
ROE

25,0%

Darbuotojų skaičius

59

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • L. e. p. Reda GiriūnaitėDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30