• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1991 m. gruodžio 19 d. nuo Rokiškio autotransporto įmonės atskirtas autobusų parkas. 1995 m. liepos 3 d. Rokiškio valstybinis autobusų parkas įregistruotas kaip Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“. 1996 m. birželio 27 d. Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“ perregistruota kaip uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo susisiekimo autobusų maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Taip pat bendrovė užsiima smulkių siuntų vežimu maršrutiniais autobusais į didžiuosius ir kitus Lietuvos miestus, nuomoja patalpas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 593 1 685 1 712 919
Pardavimo savikaina 1 173 1 284 1 263 762
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 420 401 449 158
Bendrojo pelno marža 26% 24% 26% 17%
Veiklos sąnaudos 496 510 514 302
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -76 -110 -65 -145
Tipinės veiklos pelno marža -5% -7% -4% -16%
EBITDA 11 -13 55 -42
EBITDA marža 1% -1% 3% -5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -65 -103 -62 -144
Grynojo pelno marža -4% -6% -4% -16%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 382 471 365 428
Nematerialus turtas 0 1 0 0
Materialus turtas 382 471 365 329
Finansinis turtas 0 0 0 99
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 235 268 436 325
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 21 25 18
Per vienerius metus gautinos sumos 68 147 321 124
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 146 100 90 183
TURTO IŠ VISO 630 750 814 759
Nuosavas kapitalas 379 324 521 376
Dotacijos, subsidijos 3 2 0 0
Įsipareigojimai 247 424 292 381
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 57 193 119 85
Ilgalaikiai įsipareigojimai 21 119 85 125
Trumpalaikiai įsipareigojimai 226 305 207 256
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 630 750 814 759

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -15% -8% -18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -29% -15% -32%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -46% -18% -55%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,60 0,23 0,23
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,88 2,11 1,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,81 1,99 1,20
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 2,44 2,19 1,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,95 4,09 2,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 4,80 4,05 2,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -1% 3% -5%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -7% -4% -16%
Grynojo pelno marža 0% -6% -4% -16%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Rokiškio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173053453
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaRokiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.rokiskioap.lt/
ROE

-32,2%

Darbuotojų skaičius

77

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys