• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1991 m. gruodžio 19 d. nuo Rokiškio autotransporto įmonės atskirtas autobusų parkas. 1995 m. liepos 3 d. Rokiškio valstybinis autobusų parkas įregistruotas kaip Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“. 1996 m. birželio 27 d. Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“ perregistruota kaip uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo susisiekimo autobusų maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Taip pat bendrovė užsiima smulkių siuntų vežimu maršrutiniais autobusais į didžiuosius ir kitus Lietuvos miestus, nuomoja patalpas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 712 919 1 031 1 471
Pardavimo savikaina 1 263 762 740 1 151
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 449 158 291 320
Bendrojo pelno marža 26% 17% 28% 22%
Veiklos sąnaudos 514 302 346 485
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -65 -145 -55 -166
Tipinės veiklos pelno marža -4% -16% -5% -11%
EBITDA 55 -42 61 -11
EBITDA marža 3% -5% 6% -1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -62 -144 -47 -133
Grynojo pelno marža -4% -16% -5% -9%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 365 428 338 346
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 365 329 338 346
Finansinis turtas 99
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 436 325 479 272
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 18 21 21
Per vienerius metus gautinos sumos 321 124 181 77
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 90 183 277 175
TURTO IŠ VISO 814 759 823 624
Nuosavas kapitalas 521 376 329 287
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 292 381 492 335
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 119 85 59 31
Ilgalaikiai įsipareigojimai 85 125 142 71
Trumpalaikiai įsipareigojimai 207 256 351 264
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 814 759 823 624

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -8% -18% -6% -18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -15% -32% -13% -43%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -11% -29% -12% -46%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,11 0,07 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,11 1,27 1,37 1,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,99 1,20 1,31 0,96
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,10 1,21 1,25 2,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,69 2,15 3,06 4,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,29 2,44 3,13 5,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -5% 6% -1%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -16% -5% -11%
Grynojo pelno marža -4% -16% -5% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Rokiškio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173053453
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaRokiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://rokiskioap.lt/
ROE

-43,0%

Darbuotojų skaičius

66

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Reda GiriūnaitėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023