• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ įregistruota 1991 m. liepos 1 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas; atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas; daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkų)bendrosios nuosavybės administravimas bei daugiabučių gyvenamųjų namų techninė priežiūra, daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra; elektros energijos bei šilumos energijos tiekimas; teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų teikimas; elektros įrenginių remonto, priežiūros ir viešosios apšvietimo įrangos ir šviesoforų priežiūros paslaugų teikimas. Bendrovės papildoma veikla – remonto darbai, viešosios paskirties pastatų eksploatacinė priežiūra, transporto paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 327 1 400 1 588 1 849
Pardavimo savikaina 1 104 1 196 1 441 1 710
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 222 204 148 139
Bendrojo pelno marža 17% 15% 9% 7%
Veiklos sąnaudos 226 185 266 281
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -4 19 -119 -142
Tipinės veiklos pelno marža -0% 1% -7% -8%
EBITDA 101 81 203 -37
EBITDA marža 8% 6% 13% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 25 13 84 -130
Grynojo pelno marža 2% 1% 5% -7%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 966 1 230 2 020 3 710
Nematerialus turtas 4 2 3 1
Materialus turtas 947 1 216 2 001 3 676
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 15 13 15 33
Trumpalaikis turtas 803 776 866 800
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 112 24 26 21
Per vienerius metus gautinos sumos 409 395 357 468
Kitas trumpalaikis turtas 55 65 70 50
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 227 292 413 261
TURTO IŠ VISO 1 770 2 008 2 886 4 511
Nuosavas kapitalas 639 726 811 1 007
Dotacijos, subsidijos 385 712 1 053 1 676
Įsipareigojimai 746 570 1 023 1 828
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 235 186 140 982
Ilgalaikiai įsipareigojimai 150 100 59 886
Trumpalaikiai įsipareigojimai 596 470 964 942
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 770 2 008 2 886 4 511

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% 3% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 2% 11% -14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 2% -14% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,09 0,05 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,35 1,65 0,90 0,85
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,16 1,60 0,87 0,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,75 0,70 0,55 0,41
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,37 1,14 0,79 0,50
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,08 1,93 1,96 1,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 6% 13% -2%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 1% -7% -8%
Grynojo pelno marža 2% 1% 5% -7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pabradės komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas178602952
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaŠvenčionių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pabradesku.lt/
ROE

-14,3%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Andrejus JundaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023