• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ įregistruota 1991 m. liepos 1 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas; atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas; daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkų)bendrosios nuosavybės administravimas bei daugiabučių gyvenamųjų namų techninė priežiūra, daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra; elektros energijos bei šilumos energijos tiekimas; teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų teikimas; elektros įrenginių remonto, priežiūros ir viešosios apšvietimo įrangos ir šviesoforų priežiūros paslaugų teikimas. Bendrovės papildoma veikla – remonto darbai, viešosios paskirties pastatų eksploatacinė priežiūra, transporto paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 684 1 327 1 400 1 588
Pardavimo savikaina 2 397 1 104 1 196 1 441
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 287 222 204 148
Bendrojo pelno marža 11% 17% 15% 9%
Veiklos sąnaudos 247 226 185 266
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 40 -4 19 -119
Tipinės veiklos pelno marža 1% -0% 1% -7%
EBITDA 109 101 81 203
EBITDA marža 4% 8% 6% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 39 25 13 84
Grynojo pelno marža 1% 2% 1% 5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 467 966 1 230 2 020
Nematerialus turtas 6 4 2 3
Materialus turtas 447 947 1 216 2 001
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 14 15 13 15
Trumpalaikis turtas 741 803 776 866
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 112 24 26
Per vienerius metus gautinos sumos 416 409 395 357
Kitas trumpalaikis turtas 43 55 65 70
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 238 227 292 413
TURTO IŠ VISO 1 209 1 770 2 008 2 886
Nuosavas kapitalas 588 639 726 811
Dotacijos, subsidijos 1 385 712 1 053
Įsipareigojimai 619 746 570 1 023
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 619 235 186 140
Ilgalaikiai įsipareigojimai 97 150 100 59
Trumpalaikiai įsipareigojimai 522 596 470 964
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 209 1 770 2 008 2 886

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 2% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 4% 2% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 5% 3% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,05 0,37 0,26 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,42 1,35 1,65 0,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,34 1,16 1,60 0,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,46 0,89 0,74 0,65
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,52 1,85 1,28 0,98
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,77 2,16 2,05 2,07
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 8% 6% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -0% 1% -7%
Grynojo pelno marža 1% 2% 1% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pabradės komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas178602952
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaŠvenčionių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pabradesku.lt/
ROE

11,0%

Darbuotojų skaičius

63

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys