• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ įregistruota 1991 m. liepos 1 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas; atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas; daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkų)bendrosios nuosavybės administravimas bei daugiabučių gyvenamųjų namų techninė priežiūra, daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra; elektros energijos bei šilumos energijos tiekimas; teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų teikimas; elektros įrenginių remonto, priežiūros ir viešosios apšvietimo įrangos ir šviesoforų priežiūros paslaugų teikimas. Bendrovės papildoma veikla – remonto darbai, viešosios paskirties pastatų eksploatacinė priežiūra, transporto paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 620 2 684 1 327 1 400
Pardavimo savikaina 2 395 2 397 1 104 1 196
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 225 287 222 204
Bendrojo pelno marža 9% 11% 17% 15%
Veiklos sąnaudos 195 247 226 185
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 30 40 -4 19
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% -0% 1%
EBITDA 89 109 101 81
EBITDA marža 3% 4% 8% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 31 39 25 13
Grynojo pelno marža 1% 1% 2% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 356 467 966 1 230
Nematerialus turtas 12 6 4 2
Materialus turtas 335 447 947 1 216
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 8 14 15 13
Trumpalaikis turtas 616 741 803 776
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 47 44 112 24
Per vienerius metus gautinos sumos 424 416 409 395
Kitas trumpalaikis turtas 20 43 55 65
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 125 238 227 292
TURTO IŠ VISO 974 1 209 1 770 2 008
Nuosavas kapitalas 538 588 639 726
Dotacijos, subsidijos 5 1 385 712
Įsipareigojimai 431 619 746 570
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 20 619 235 186
Ilgalaikiai įsipareigojimai 20 97 150 100
Trumpalaikiai įsipareigojimai 411 522 596 470
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 974 1 209 1 770 2 008

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 4% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 7% 4% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 12% 5% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 1,05 0,37 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,42 1,35 1,65
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,34 1,16 1,60
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 2,46 0,89 0,74
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 6,52 1,85 1,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 4,77 2,16 2,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 4% 8% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% -0% 1%
Grynojo pelno marža 0% 1% 2% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pabradės komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas178602952
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaŠvenčionių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.pabradesku.lt/
ROE

1,9%

Darbuotojų skaičius

59

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys