• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Molėtų vanduo” Įregistruota – 1992 m. gegužės 1d. Bendrovės pagrindinė veikla – tiekti vartotojams kokybišką geriamąjį vandenį bei surinkti ir išvalyti buitines nuotekas, kad jos atitiktų aplinkosauginius reikalavimus nuotekoms tvarkyti. Teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius, įdiegiant ISO standartus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 927 955 979 1 080
Pardavimo savikaina 836 869 900 948
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 91 87 79 132
Bendrojo pelno marža 10% 9% 8% 12%
Veiklos sąnaudos 155 189 242 251
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -63 -102 -163 -119
Tipinės veiklos pelno marža -7% -11% -17% -11%
EBITDA 110 51 0 68
EBITDA marža 12% 5% -0% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -38 -109 -153 -100
Grynojo pelno marža -4% -11% -16% -9%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 7 372 7 414 7 443 7 802
Nematerialus turtas 15 14 15 17
Materialus turtas 6 710 6 943 7 145 7 511
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 648 457 283 274
Trumpalaikis turtas 282 241 244 480
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 11 16 21
Per vienerius metus gautinos sumos 82 115 113 342
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 193 115 114 118
TURTO IŠ VISO 7 659 7 657 7 689 8 303
Nuosavas kapitalas 2 902 2 793 2 879 2 890
Dotacijos, subsidijos 3 492 3 733 3 802 3 863
Įsipareigojimai 1 265 1 129 1 008 1 328
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 457 507 803 1 172
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 105 964 803 875
Trumpalaikiai įsipareigojimai 160 165 205 453
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 659 7 657 7 689 8 303

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -1% -2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -4% -5% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -3% -4% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,07 0,10 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,76 1,46 1,19 1,06
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,72 1,40 1,11 1,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,12 0,13 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,13 0,13 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,32 0,34 0,34 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 5% -0% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -11% -17% -11%
Grynojo pelno marža -4% -11% -16% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Molėtų vanduo
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167524751
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaMolėtų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://moletuvanduo.lt/
ROE

-3,5%

Darbuotojų skaičius

36

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Gintautas ManiušisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30