• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Molėtų vanduo” Įregistruota – 1992 m. gegužės 1d. Bendrovės pagrindinė veikla – tiekti vartotojams kokybišką geriamąjį vandenį bei surinkti ir išvalyti buitines nuotekas, kad jos atitiktų aplinkosauginius reikalavimus nuotekoms tvarkyti. Teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius, įdiegiant ISO standartus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 888 927 955 979
Pardavimo savikaina 815 836 869 900
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 73 91 87 79
Bendrojo pelno marža 8% 10% 9% 8%
Veiklos sąnaudos 142 155 189 242
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -69 -63 -102 -164
Tipinės veiklos pelno marža -8% -7% -11% -17%
EBITDA 88 110 51 0
EBITDA marža 10% 12% 5% -0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -51 -38 -109 -153
Grynojo pelno marža -6% -4% -11% -16%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 6 932 7 372 7 414 7 443
Nematerialus turtas 0 15 14 15
Materialus turtas 6 284 6 710 6 943 7 145
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 648 648 457 283
Trumpalaikis turtas 253 282 241 244
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 7 11 16
Per vienerius metus gautinos sumos 87 82 115 113
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 158 193 115 114
TURTO IŠ VISO 7 186 7 659 7 657 7 689
Nuosavas kapitalas 2 940 2 902 2 793 2 879
Dotacijos, subsidijos 3 074 3 492 3 733 3 802
Įsipareigojimai 1 167 1 265 1 129 1 008
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 375 457 507 520
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 024 1 105 964 803
Trumpalaikiai įsipareigojimai 144 160 165 205
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 186 7 659 7 657 7 689

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -1% -1% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% -1% -4% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -2% -3% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,06 0,07 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,76 1,76 1,46 1,19
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,71 1,72 1,40 1,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,13 0,13 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,30 0,32 0,34 0,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 12% 5% -0%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -7% -11% -17%
Grynojo pelno marža -6% -4% -11% -16%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Molėtų vanduo
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167524751
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaMolėtų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://moletuvanduo.lt/
ROE

-5,4%

Darbuotojų skaičius

33

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Gintautas ManiušisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023