• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Molėtų vanduo” Įregistruota – 1992 m. gegužės 1d. Bendrovės pagrindinė veikla – tiekti vartotojams kokybišką geriamąjį vandenį bei surinkti ir išvalyti buitines nuotekas, kad jos atitiktų aplinkosauginius reikalavimus nuotekoms tvarkyti. Teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius, įdiegiant ISO standartus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 786 888 927 955
Pardavimo savikaina 717 815 836 869
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 69 73 91 87
Bendrojo pelno marža 9% 8% 10% 9%
Veiklos sąnaudos 101 142 155 189
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -33 -69 -63 -102
Tipinės veiklos pelno marža -4% -8% -7% -11%
EBITDA 152 88 110 51
EBITDA marža 19% 10% 12% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -18 -51 -38 -109
Grynojo pelno marža -2% -6% -4% -11%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 6 688 6 932 7 372 7 414
Nematerialus turtas 0 0 15 14
Materialus turtas 6 040 6 284 6 710 6 943
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 648 648 648 457
Trumpalaikis turtas 215 253 282 241
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 8 7 11
Per vienerius metus gautinos sumos 72 87 82 115
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 139 158 193 115
TURTO IŠ VISO 6 905 7 186 7 659 7 657
Nuosavas kapitalas 2 991 2 940 2 902 2 793
Dotacijos, subsidijos 2 851 3 074 3 492 3 733
Įsipareigojimai 1 063 1 167 1 265 1 129
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 228 375 457 507
Ilgalaikiai įsipareigojimai 877 1 024 1 105 964
Trumpalaikiai įsipareigojimai 186 144 160 165
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 905 7 186 7 659 7 657

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -1% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -2% -1% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -1% -1% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,13 0,16 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,15 1,76 1,76 1,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,14 1,71 1,72 1,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,13 0,12 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,13 0,13 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,28 0,30 0,32 0,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 10% 12% 5%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -8% -7% -11%
Grynojo pelno marža -2% -6% -4% -11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Molėtų vanduo
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167524751
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaMolėtų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://moletuvanduo.lt/
ROE

-3,8%

Darbuotojų skaičius

33

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys