• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Molėtų vanduo” Įregistruota – 1992 m. gegužės 1d. Bendrovės pagrindinė veikla – tiekti vartotojams kokybišką geriamąjį vandenį bei surinkti ir išvalyti buitines nuotekas, kad jos atitiktų aplinkosauginius reikalavimus nuotekoms tvarkyti. Teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius, įdiegiant ISO standartus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 604 786 888 927
Pardavimo savikaina 686 717 815 836
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -82 69 73 91
Bendrojo pelno marža -14% 9% 8% 10%
Veiklos sąnaudos 121 101 142 155
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -204 -33 -69 -63
Tipinės veiklos pelno marža -34% -4% -8% -7%
EBITDA -21 152 88 110
EBITDA marža -4% 19% 10% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -182 -18 -51 -38
Grynojo pelno marža -30% -2% -6% -4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 557 6 688 6 932 7 372
Nematerialus turtas 0 0 0 15
Materialus turtas 5 337 6 040 6 284 6 710
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 1 220 648 648 648
Trumpalaikis turtas 194 215 253 282
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 68 4 8 7
Per vienerius metus gautinos sumos 0 72 87 82
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 126 139 158 193
TURTO IŠ VISO 6 753 6 905 7 186 7 659
Nuosavas kapitalas 2 613 2 991 2 940 2 902
Dotacijos, subsidijos 2 705 2 851 3 074 3 492
Įsipareigojimai 1 434 1 063 1 167 1 265
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 228 375 457
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 220 877 1 024 1 105
Trumpalaikiai įsipareigojimai 214 186 144 160
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 753 6 905 7 186 7 659

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% -1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,08 0,13 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,15 1,76 1,76
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,14 1,71 1,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,12 0,13 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,12 0,13 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,28 0,30 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 19% 10% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% -8% -7%
Grynojo pelno marža 0% -2% -6% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Molėtų vanduo
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167524751
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaMolėtų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.moletuvanduo.lt/
ROE

-1,3%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys