• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kybartų darna“ įregistruota 1992 m. sausio 28 d. Pagrindinė bendrovės veikla – gyvenamųjų daugiabučių namų Kybartų ir Virbalio m. administravimas, eksploatacija, šilumos ir karšto vandens priežiūra ir komunalinės paslaugos .

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 417 572 590 599
Pardavimo savikaina 284 359 369 356
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 134 213 221 243
Bendrojo pelno marža 32% 37% 37% 41%
Veiklos sąnaudos 137 163 203 224
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -3 51 18 19
Tipinės veiklos pelno marža -1% 9% 3% 3%
EBITDA 13 70 44 51
EBITDA marža 3% 12% 7% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 43 15 16
Grynojo pelno marža -1% 8% 2% 3%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 74 63 108 78
Nematerialus turtas 1 1 0 0
Materialus turtas 73 62 108 78
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 216 309 299 331
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 10 1 1
Per vienerius metus gautinos sumos 71 93 53 99
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 144 206 246 232
TURTO IŠ VISO 291 374 409 410
Nuosavas kapitalas 81 124 139 154
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 210 250 270 256
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 32 16
Ilgalaikiai įsipareigojimai 74 98 123 130
Trumpalaikiai įsipareigojimai 136 152 147 126
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 291 374 409 410

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 13% 4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 42% 11% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 46% 14% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,23 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,04 2,03 2,64
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,97 2,03 2,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,72 1,51 1,46
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 8,33 6,90 6,46
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 5,57 4,49 4,09
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 12% 7% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 9% 3% 3%
Grynojo pelno marža 0% 8% 2% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kybartų darna“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas185179431
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis, butų ūkis, viešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVilkaviškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kybartudarna.webnode.com/
ROE

10,6%

Darbuotojų skaičius

40

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys