• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kybartų darna“ įregistruota 1992 m. sausio 28 d. Pagrindinė bendrovės veikla – gyvenamųjų daugiabučių namų Kybartų ir Virbalio m. administravimas, eksploatacija, šilumos ir karšto vandens priežiūra ir komunalinės paslaugos .

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 572 590 599 602
Pardavimo savikaina 359 369 356 348
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 213 221 243 254
Bendrojo pelno marža 37% 37% 41% 42%
Veiklos sąnaudos 163 203 224 205
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 51 18 19 49
Tipinės veiklos pelno marža 9% 3% 3% 8%
EBITDA 70 44 51 75
EBITDA marža 12% 7% 8% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 43 15 16 41
Grynojo pelno marža 8% 2% 3% 7%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 63 108 78 67
Nematerialus turtas 1 0
Materialus turtas 62 108 78 67
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 309 299 331 369
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 1 1 1
Per vienerius metus gautinos sumos 93 53 99 152
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 206 246 232 216
TURTO IŠ VISO 374 409 410 437
Nuosavas kapitalas 124 139 154 195
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 250 270 256 242
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 32 16 7
Ilgalaikiai įsipareigojimai 98 123 130 128
Trumpalaikiai įsipareigojimai 152 147 126 114
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 374 409 410 437

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13% 4% 4% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 42% 11% 11% 23%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 46% 14% 14% 30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,23 0,10 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,04 2,03 2,64 3,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,97 2,03 2,63 3,22
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,72 1,51 1,46 1,42
Ilgalaikio turto apyvartumas 8,33 6,90 6,46 8,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,57 4,49 4,09 3,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 7% 8% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 3% 3% 8%
Grynojo pelno marža 8% 2% 3% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 20,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,49

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kybartų darna“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas185179431
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis, butų ūkis, viešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVilkaviškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kybartudarna.webnode.com/
ROE

23,2%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys