• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras įsteigtas 2003 m. kovo 25 d. Pagrindinė užduotis – sukurti naują, Europos Sąjungos ekologijos standartus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą Klaipėdos regione. Pagrindiniai projekto darbai: techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas, Klaipėdos regioninio sąvartyno įrengimas, buitinių atliekų surinkimo aikštelių įrengimas, kompostavimo aikštelių įrengimas, senų sąvartynų uždarymas, techninė priežiūra ir pagalba.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 8 827 9 056 10 380 10 632
Pardavimo savikaina 6 638 6 833 7 862 7 789
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 189 2 223 2 518 2 843
Bendrojo pelno marža 25% 25% 24% 27%
Veiklos sąnaudos 1 901 1 920 2 304 2 621
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 287 302 214 222
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 2% 2%
EBITDA 755 848 769 801
EBITDA marža 9% 9% 7% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 121 149 175 113
Grynojo pelno marža 1% 2% 2% 1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 24 823 25 233 27 670 28 485
Nematerialus turtas 32
Materialus turtas 24 651 25 169 27 632 28 419
Finansinis turtas 3 30 3 3
Kitas ilgalaikis turtas 169 33 35 31
Trumpalaikis turtas 3 238 3 896 3 410 4 299
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 303 251 225 198
Per vienerius metus gautinos sumos 1 242 1 422 1 341 966
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 693 2 223 1 845 3 135
TURTO IŠ VISO 28 185 29 246 31 184 32 850
Nuosavas kapitalas 3 588 3 738 3 912 4 025
Dotacijos, subsidijos 17 497 18 814 19 451 20 064
Įsipareigojimai 3 991 3 802 4 935 5 816
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 789 2 493 3 182 3 819
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 380 1 918 2 999 3 636
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 611 1 884 1 936 2 180
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 28 185 29 246 31 184 32 850

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 4% 5% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 5% 3% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,09 0,10 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,01 2,07 1,76 1,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,82 1,94 1,65 1,88
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,31 0,33 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,36 0,36 0,38 0,37
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,46 2,42 2,65 2,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 9% 7% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 2% 2%
Grynojo pelno marža 1% 2% 2% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas163743744
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Klaipėdos rajono savivaldybė
  Neringos savivaldybė
  Šilutės rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis90,6%
https://kratc.lt/lt/
ROE

2,8%

Darbuotojų skaičius

93

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Roma BudrienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023