• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras įsteigtas 2003 m. kovo 25 d. Pagrindinė užduotis – sukurti naują, Europos Sąjungos ekologijos standartus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą Klaipėdos regione. Pagrindiniai projekto darbai: techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas, Klaipėdos regioninio sąvartyno įrengimas, buitinių atliekų surinkimo aikštelių įrengimas, kompostavimo aikštelių įrengimas, senų sąvartynų uždarymas, techninė priežiūra ir pagalba.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 9 484 8 585 8 827 9 056
Pardavimo savikaina 7 371 6 329 6 638 6 833
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 113 2 256 2 189 2 223
Bendrojo pelno marža 22% 26% 25% 25%
Veiklos sąnaudos 1 827 2 005 1 901 1 920
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 286 251 287 302
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 3% 3%
EBITDA 755 750 755 848
EBITDA marža 8% 9% 9% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 111 119 121 149
Grynojo pelno marža 1% 1% 1% 2%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 25 464 24 266 24 823 25 233
Nematerialus turtas 57 8 0 0
Materialus turtas 24 936 23 935 24 651 25 169
Finansinis turtas 3 3 3 30
Kitas ilgalaikis turtas 468 320 169 33
Trumpalaikis turtas 3 613 3 780 3 238 3 896
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 87 371 303 251
Per vienerius metus gautinos sumos 1 024 1 028 1 242 1 422
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 503 2 382 1 693 2 223
TURTO IŠ VISO 29 160 28 106 28 185 29 246
Nuosavas kapitalas 3 352 3 468 3 588 3 738
Dotacijos, subsidijos 18 601 18 113 17 497 18 814
Įsipareigojimai 7 202 6 521 7 097 6 686
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 536 2 301 2 789 2 493
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 290 2 055 2 380 1 918
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 156 1 179 1 611 1 884
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 160 28 106 28 185 29 246

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,11 0,13 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,21 2,01 2,07
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,89 1,82 1,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,30 0,31 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,35 0,36 0,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,52 2,50 2,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 9% 9% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 3% 3%
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas163743744
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Klaipėdos rajono savivaldybė
  Neringos savivaldybė
  Šilutės rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis98,5%
https://kratc.lt/lt/
ROE

0,7%

Darbuotojų skaičius

77

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys