• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras įsteigtas 2003 m. kovo 25 d. Pagrindinė užduotis – sukurti naują, Europos Sąjungos ekologijos standartus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą Klaipėdos regione. Pagrindiniai projekto darbai: techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas, Klaipėdos regioninio sąvartyno įrengimas, buitinių atliekų surinkimo aikštelių įrengimas, kompostavimo aikštelių įrengimas, senų sąvartynų uždarymas, techninė priežiūra ir pagalba.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 8 585 8 827 9 056 10 380
Pardavimo savikaina 6 329 6 638 6 833 7 862
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 256 2 189 2 223 2 518
Bendrojo pelno marža 26% 25% 25% 24%
Veiklos sąnaudos 2 005 1 901 1 920 2 304
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 251 287 302 214
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 3% 2%
EBITDA 750 755 848 769
EBITDA marža 9% 9% 9% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 119 121 149 175
Grynojo pelno marža 1% 1% 2% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 24 266 24 823 25 233 27 670
Nematerialus turtas 8
Materialus turtas 23 935 24 651 25 169 27 632
Finansinis turtas 3 3 30 3
Kitas ilgalaikis turtas 320 169 33 35
Trumpalaikis turtas 3 780 3 238 3 896 3 410
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 371 303 251 225
Per vienerius metus gautinos sumos 1 028 1 242 1 422 1 341
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 382 1 693 2 223 1 845
TURTO IŠ VISO 28 106 28 185 29 246 31 184
Nuosavas kapitalas 3 468 3 588 3 738 3 912
Dotacijos, subsidijos 18 113 17 497 18 814 19 451
Įsipareigojimai 6 521 7 097 6 686 7 819
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 301 2 789 2 493 3 182
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 055 2 380 1 918 2 999
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 179 1 611 1 884 1 936
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 28 106 28 185 29 246 31 184

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% 3% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,13 0,11 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,21 2,01 2,07 1,76
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,89 1,82 1,94 1,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,30 0,31 0,32 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,35 0,36 0,36 0,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,52 2,50 2,47 2,71
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 9% 9% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 3% 2%
Grynojo pelno marža 1% 1% 2% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas163743744
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Klaipėdos rajono savivaldybė
  Neringos savivaldybė
  Šilutės rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis98,5%
https://kratc.lt/lt/
ROE

0,8%

Darbuotojų skaičius

77

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys