• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jurbarko komunalininkas“ įsteigta 1998 m. lapkričio 5 d. Pagrindinė įmonės veikla – elektros, dujų, garo, karšto vandens tiekimas ir aptarnavimas. Taip pat įmonė rūpinasi miesto tvarkymu, daugiabučių namų administravimu, pakuočių surinkimu ir vežimu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 375 1 490 1 632 1 914
Pardavimo savikaina 1 372 1 450 1 549 1 926
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 40 83 -12
Bendrojo pelno marža 0% 3% 5% -1%
Veiklos sąnaudos 25 29 84 23
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -22 11 -2 -35
Tipinės veiklos pelno marža -2% 1% -0% -2%
EBITDA 21 71 67 51
EBITDA marža 2% 5% 4% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -22 13 6 -20
Grynojo pelno marža -2% 1% 0% -1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 277 430 444 453
Nematerialus turtas 6 9 4 1
Materialus turtas 270 421 440 452
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 926 863 969 992
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 101 72 83 109
Per vienerius metus gautinos sumos 372 288 314 329
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 454 504 571 553
TURTO IŠ VISO 1 203 1 293 1 412 1 444
Nuosavas kapitalas 628 641 647 627
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 575 652 766 818
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 103 79 54
Ilgalaikiai įsipareigojimai 79 54 28
Trumpalaikiai įsipareigojimai 575 573 712 790
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 203 1 293 1 412 1 444

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 1% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 2% 1% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% 2% -0% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,08 0,06 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,61 1,51 1,36 1,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,44 1,38 1,24 1,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,14 1,15 1,16 1,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,97 3,47 3,68 4,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,19 2,32 2,52 3,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 5% 4% 3%
Tipinės veiklos pelno marža -2% 1% -0% -2%
Grynojo pelno marža -2% 1% 0% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jurbarko komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas258325370
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaJurbarko rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jurbkom.lt/
ROE

-3,2%

Darbuotojų skaičius

83

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Edmundas MačiežaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023