• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jurbarko komunalininkas“ įsteigta 1998 m. lapkričio 5 d. Pagrindinė įmonės veikla – elektros, dujų, garo, karšto vandens tiekimas ir aptarnavimas. Taip pat įmonė rūpinasi miesto tvarkymu, daugiabučių namų administravimu, pakuočių surinkimu ir vežimu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 383 1 375 1 490 1 632
Pardavimo savikaina 1 365 1 372 1 450 1 549
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 18 3 40 83
Bendrojo pelno marža 1% 0% 3% 5%
Veiklos sąnaudos 7 25 29 84
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 11 -22 11 -2
Tipinės veiklos pelno marža 1% -2% 1% -0%
EBITDA 67 21 71 67
EBITDA marža 5% 2% 5% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 17 -22 13 6
Grynojo pelno marža 1% -2% 1% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 295 277 430 444
Nematerialus turtas 12 6 9 4
Materialus turtas 283 270 421 440
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 910 926 863 969
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 94 101 72 83
Per vienerius metus gautinos sumos 350 372 288 314
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 465 454 504 571
TURTO IŠ VISO 1 205 1 203 1 293 1 412
Nuosavas kapitalas 647 628 641 647
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 558 575 652 766
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 103 79
Ilgalaikiai įsipareigojimai 79 54
Trumpalaikiai įsipareigojimai 558 575 573 712
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 205 1 203 1 293 1 412

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -2% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% -3% 2% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -7% 4% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,63 1,61 1,51 1,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,46 1,44 1,38 1,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,17 1,14 1,19 1,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,70 4,81 4,22 3,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,17 2,16 2,35 2,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 2% 5% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -2% 1% -0%
Grynojo pelno marža 1% -2% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jurbarko komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas258325370
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaJurbarko rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jurbkom.lt/
ROE

0,9%

Darbuotojų skaičius

81

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys