• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jurbarko komunalininkas“ įsteigta 1998 m. lapkričio 5 d. Pagrindinė įmonės veikla – elektros, dujų, garo, karšto vandens tiekimas ir aptarnavimas. Taip pat įmonė rūpinasi miesto tvarkymu, daugiabučių namų administravimu, pakuočių surinkimu ir vežimu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 357 1 383 1 375 1 490
Pardavimo savikaina 1 367 1 365 1 372 1 450
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -10 18 3 40
Bendrojo pelno marža -1% 1% 0% 3%
Veiklos sąnaudos 27 7 25 29
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -37 11 -22 11
Tipinės veiklos pelno marža -3% 1% -2% 1%
EBITDA 26 67 21 71
EBITDA marža 2% 5% 2% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -35 17 -22 13
Grynojo pelno marža -3% 1% -2% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 293 295 277 430
Nematerialus turtas 7 12 6 9
Materialus turtas 285 283 270 421
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 857 910 926 863
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 88 94 101 72
Per vienerius metus gautinos sumos 375 350 372 288
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 394 465 454 504
TURTO IŠ VISO 1 150 1 205 1 203 1 293
Nuosavas kapitalas 630 647 628 641
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 520 558 575 652
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 103
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 79
Trumpalaikiai įsipareigojimai 520 558 575 573
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 150 1 205 1 203 1 293

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% -2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 3% -3% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 6% -7% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,62 0,00 0,00 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,78 1,63 1,61 1,51
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,76 1,46 1,44 1,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,36 1,17 1,14 1,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,41 4,70 4,81 4,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,64 2,17 2,16 2,35
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 5% 2% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 1% -2% 1%
Grynojo pelno marža 6% 1% -2% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jurbarko komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas258325370
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaJurbarko rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.jurbkom.lt/
ROE

2,1%

Darbuotojų skaičius

87

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys