• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos autobusai“ įsteigta 1992 m. sausio 29 d. Pagrindinė veikla – keleivių ir bagažo pervežimas vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, autobusų stoties naudojimas ir jos darbo tvarkos užtikrinimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 289 2 081 2 328 2 815
Pardavimo savikaina 1 636 1 407 1 497 1 879
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 653 674 832 936
Bendrojo pelno marža 29% 32% 36% 33%
Veiklos sąnaudos 625 637 787 918
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 29 36 45 18
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% 2% 1%
EBITDA 299 326 352 368
EBITDA marža 13% 16% 15% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 20 24 34 9
Grynojo pelno marža 1% 1% 1% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 587 1 645 1 738 1 601
Nematerialus turtas 1 0 4 3
Materialus turtas 1 586 1 645 1 734 1 588
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 10
Trumpalaikis turtas 267 402 504 592
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 48 47 41
Per vienerius metus gautinos sumos 45 127 84 131
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 197 227 373 420
TURTO IŠ VISO 1 912 2 102 2 300 2 252
Nuosavas kapitalas 1 084 1 108 1 141 1 150
Dotacijos, subsidijos 374 373
Įsipareigojimai 825 993 783 728
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 601 749 496 447
Ilgalaikiai įsipareigojimai 405 499 303 273
Trumpalaikiai įsipareigojimai 420 495 480 455
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 912 2 102 2 300 2 252

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% 3% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% 3% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,31 0,36 0,22 0,20
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,63 0,81 1,05 1,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,57 0,72 0,95 1,21
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,20 0,99 1,01 1,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,44 1,26 1,34 1,76
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,11 1,88 2,04 2,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 16% 15% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% 2% 1%
Grynojo pelno marža 1% 1% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas156576661
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jonavosautobusai.lt/
ROE

0,8%

Darbuotojų skaičius

73

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Otaras UrbanasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023