• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos autobusai“ įsteigta 1992 m. sausio 29 d. Pagrindinė veikla – keleivių ir bagažo pervežimas vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, autobusų stoties naudojimas ir jos darbo tvarkos užtikrinimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 2 081 2 328 2 815 3 174
Pardavimo savikaina 1 407 1 497 1 879 2 031
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 674 832 936 1 143
Bendrojo pelno marža 32% 36% 33% 36%
Veiklos sąnaudos 637 787 918 1 084
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 36 45 18 59
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 1% 2%
EBITDA 326 352 407 572
EBITDA marža 16% 15% 14% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 34 9 32
Grynojo pelno marža 1% 1% 0% 1%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 1 645 1 738 1 601 2 997
Nematerialus turtas 0 4 3 1
Materialus turtas 1 645 1 734 1 588 2 996
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 10
Trumpalaikis turtas 402 504 592 1 434
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 48 47 37 44
Per vienerius metus gautinos sumos 127 84 131 133
Kitas trumpalaikis turtas 4 1
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 227 373 420 1 256
TURTO IŠ VISO 2 102 2 300 2 252 4 503
Nuosavas kapitalas 1 108 1 141 1 150 1 177
Dotacijos, subsidijos 374 373 1 376
Įsipareigojimai 993 783 728 1 947
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 749 496 447 1 628
Ilgalaikiai įsipareigojimai 499 303 273 731
Trumpalaikiai įsipareigojimai 495 480 455 1 216
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 102 2 300 2 252 4 503

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 3% 1% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 3% 1% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,36 0,22 0,20 0,36
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,81 1,05 1,30 1,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,72 0,95 1,22 1,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,99 1,01 1,25 0,70
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,26 1,34 1,76 1,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,88 2,04 2,45 2,70
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 15% 14% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 1% 2%
Grynojo pelno marža 1% 1% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas156576661
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jonavosautobusai.lt/
ROE

2,8%

Darbuotojų skaičius

68

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Otaras UrbanasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30