• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos autobusai“ įsteigta 1992 m. sausio 29 d. Pagrindinė veikla – keleivių ir bagažo pervežimas vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, autobusų stoties naudojimas ir jos darbo tvarkos užtikrinimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 789 2 289 2 081 2 328
Pardavimo savikaina 1 531 1 636 1 407 1 497
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 258 653 674 832
Bendrojo pelno marža 14% 29% 32% 36%
Veiklos sąnaudos 603 625 637 787
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -345 29 36 45
Tipinės veiklos pelno marža -19% 1% 2% 2%
EBITDA 285 299 326 382
EBITDA marža 16% 13% 16% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 27 20 24 34
Grynojo pelno marža 1% 1% 1% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 473 1 587 1 645 1 738
Nematerialus turtas 2 1 0 4
Materialus turtas 1 471 1 586 1 645 1 734
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 281 267 402 504
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 25 48 47
Per vienerius metus gautinos sumos 66 45 127 84
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 185 197 227 373
TURTO IŠ VISO 1 804 1 912 2 102 2 300
Nuosavas kapitalas 1 064 1 084 1 108 1 141
Dotacijos, subsidijos 374
Įsipareigojimai 738 825 993 783
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 479 601 749 496
Ilgalaikiai įsipareigojimai 314 405 499 303
Trumpalaikiai įsipareigojimai 424 420 495 480
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 804 1 912 2 102 2 300

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 2% 2% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 4% 5% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,45 0,55 0,68 0,43
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,66 0,63 0,81 1,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,59 0,57 0,72 0,95
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 1,23 1,04 1,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,29 1,50 1,29 1,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,74 2,13 1,90 2,07
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 13% 16% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -19% 1% 2% 2%
Grynojo pelno marža 1% 1% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas156576661
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.jonavosautobusai.lt/
ROE

3,0%

Darbuotojų skaičius

72

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys