• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos autobusai“ įsteigta 1992 m. sausio 29 d. Pagrindinė veikla – keleivių ir bagažo pervežimas vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, autobusų stoties naudojimas ir jos darbo tvarkos užtikrinimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 593 1 789 2 289 2 081
Pardavimo savikaina 1 401 1 531 1 636 1 407
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 192 258 653 674
Bendrojo pelno marža 12% 14% 29% 32%
Veiklos sąnaudos 562 603 625 637
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -370 -345 29 37
Tipinės veiklos pelno marža -23% -19% 1% 2%
EBITDA 266 285 299 326
EBITDA marža 17% 16% 13% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 27 20 24
Grynojo pelno marža 1% 1% 1% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 294 1 473 1 587 1 645
Nematerialus turtas 2 2 1 0
Materialus turtas 1 292 1 471 1 586 1 645
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 208 281 267 402
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 29 30 25 48
Per vienerius metus gautinos sumos 42 66 45 127
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 136 185 197 227
TURTO IŠ VISO 1 545 1 804 1 912 2 102
Nuosavas kapitalas 998 1 064 1 084 1 108
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 545 738 825 993
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 354 479 601 749
Ilgalaikiai įsipareigojimai 213 314 405 499
Trumpalaikiai įsipareigojimai 332 424 420 495
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 545 1 804 1 912 2 102

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 3% 2% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 6% 4% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,45 0,55 0,68
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 40,97 0,66 0,63 0,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 40,18 0,59 0,57 0,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 1,07 1,23 1,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 1,29 1,50 1,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 1,74 2,13 1,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 16% 13% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 6% -19% 1% 2%
Grynojo pelno marža 6% 1% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 929,40 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 25,67 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas156576661
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.jonavosautobusai.lt/
ROE

2,2%

Darbuotojų skaičius

80

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys