• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2000 m. AB „Lietuvos energijos“ sprendimu „Komunalinių įmonių kombinatas“ buvo atskirtas nuo AB Lietuvos elektrinės ir pavadintas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, kurios vienintelis akcininkas yra Elektrėnų savivaldybės taryba. Bendrovė tiekia šilumos energiją ir geriamąjį vandenį, surenka ir valo nuotekas bei atliekas, administruoja butus ir kitas patalpas, prižiūri bendrąją tvarką mieste.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 7 446 7 435 7 021 7 864
Pardavimo savikaina 6 608 6 898 6 015 6 907
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 838 537 1 006 957
Bendrojo pelno marža 11% 7% 14% 12%
Veiklos sąnaudos 859 874 890 932
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -21 -338 116 25
Tipinės veiklos pelno marža -0% -5% 2% 0%
EBITDA 727 945 774 751
EBITDA marža 10% 13% 11% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 27 -240 212 118
Grynojo pelno marža 0% -3% 3% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 21 056 21 136 21 566 22 936
Nematerialus turtas 56 43 31 9
Materialus turtas 20 922 21 010 21 441 22 835
Finansinis turtas 3 3 3 3
Kitas ilgalaikis turtas 75 80 93 90
Trumpalaikis turtas 2 730 2 426 2 696 2 626
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 202 176 182 228
Per vienerius metus gautinos sumos 1 766 1 435 1 328 1 575
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 762 814 1 186 823
TURTO IŠ VISO 23 841 23 634 24 318 25 576
Nuosavas kapitalas 7 406 6 772 6 984 6 783
Dotacijos, subsidijos 13 403 13 609 13 038 14 064
Įsipareigojimai 3 032 3 253 4 293 4 729
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 276 1 340 2 521 2 728
Ilgalaikiai įsipareigojimai 881 1 007 2 122 2 256
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 151 2 246 2 171 2 473
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 23 841 23 634 24 318 25 576

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -3% 3% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17 0,20 0,36 0,40
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,27 1,08 1,24 1,06
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,18 1,00 1,16 0,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,31 0,29 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,35 0,35 0,33 0,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,01 1,05 1,02 1,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 13% 11% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -0% -5% 2% 0%
Grynojo pelno marža 0% -3% 3% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas181613656
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaElektrėnų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://eku.lt/
ROE

1,7%

Darbuotojų skaičius

173

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys