• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2000 m. AB „Lietuvos energijos“ sprendimu „Komunalinių įmonių kombinatas“ buvo atskirtas nuo AB Lietuvos elektrinės ir pavadintas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, kurios vienintelis akcininkas yra Elektrėnų savivaldybės taryba. Bendrovė tiekia šilumos energiją ir geriamąjį vandenį, surenka ir valo nuotekas bei atliekas, administruoja butus ir kitas patalpas, prižiūri bendrąją tvarką mieste.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 7 435 7 021 7 864 9 918
Pardavimo savikaina 6 898 6 015 6 907 8 894
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 537 1 006 957 1 024
Bendrojo pelno marža 7% 14% 12% 10%
Veiklos sąnaudos 874 890 932 1 085
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -338 116 25 -62
Tipinės veiklos pelno marža -5% 2% 0% -1%
EBITDA 945 774 751 672
EBITDA marža 13% 11% 10% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -240 212 118 14
Grynojo pelno marža -3% 3% 1% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 21 136 21 566 22 936 23 674
Nematerialus turtas 43 31 9 9
Materialus turtas 21 010 21 441 22 835 23 578
Finansinis turtas 3 3 3 3
Kitas ilgalaikis turtas 80 93 90 85
Trumpalaikis turtas 2 426 2 696 2 626 3 233
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 176 182 228 240
Per vienerius metus gautinos sumos 1 435 1 328 1 575 2 278
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 814 1 186 823 716
TURTO IŠ VISO 23 634 24 318 25 575 26 920
Nuosavas kapitalas 6 772 6 984 6 782 6 796
Dotacijos, subsidijos 13 609 13 038 14 064 14 625
Įsipareigojimai 3 253 4 293 4 729 5 498
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 340 2 521 2 728 2 559
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 007 2 122 2 256 2 083
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 246 2 171 2 473 3 415
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 23 634 24 318 25 575 26 920

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 3% 2% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% 1% 0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,10 0,11 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,08 1,24 1,06 0,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,00 1,16 0,97 0,88
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,29 0,31 0,37
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,35 0,33 0,34 0,42
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,10 1,01 1,16 1,46
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 11% 10% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -5% 2% 0% -1%
Grynojo pelno marža -3% 3% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas181613656
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaElektrėnų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://eku.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

184

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Ričardas LeckasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023