• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2000 m. AB „Lietuvos energijos“ sprendimu „Komunalinių įmonių kombinatas“ buvo atskirtas nuo AB Lietuvos elektrinės ir pavadintas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, kurios vienintelis akcininkas yra Elektrėnų savivaldybės taryba. Bendrovė tiekia šilumos energiją ir geriamąjį vandenį, surenka ir valo nuotekas bei atliekas, administruoja butus ir kitas patalpas, prižiūri bendrąją tvarką mieste.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 7 143 7 446 7 435 7 021
Pardavimo savikaina 6 209 6 608 6 898 6 015
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 934 838 537 1 006
Bendrojo pelno marža 13% 11% 7% 14%
Veiklos sąnaudos 912 859 874 890
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 23 -21 -338 116
Tipinės veiklos pelno marža 0% -0% -5% 2%
EBITDA 487 727 945 1 486
EBITDA marža 7% 10% 13% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 90 27 -240 212
Grynojo pelno marža 1% 0% -3% 3%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 21 259 21 056 21 136 21 566
Nematerialus turtas 23 56 43 31
Materialus turtas 21 164 20 922 21 010 21 441
Finansinis turtas 3 3 3 3
Kitas ilgalaikis turtas 69 75 80 93
Trumpalaikis turtas 2 723 2 730 2 426 2 696
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 181 202 176 182
Per vienerius metus gautinos sumos 1 862 1 766 1 435 1 328
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 681 762 814 1 186
TURTO IŠ VISO 24 053 23 841 23 634 24 318
Nuosavas kapitalas 7 378 7 406 6 772 6 984
Dotacijos, subsidijos 13 644 13 403 13 609 13 038
Įsipareigojimai 3 031 3 032 3 253 4 293
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 922 1 276 1 340 2 521
Ilgalaikiai įsipareigojimai 711 881 1 007 2 122
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 319 2 151 2 246 2 171
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 24 053 23 841 23 634 24 318

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% -3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% -2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,17 0,20 0,36
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,27 1,08 1,24
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,18 1,00 1,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,31 0,31 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,35 0,35 0,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,01 1,05 1,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 10% 13% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -0% -5% 2%
Grynojo pelno marža 0% 0% -3% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas181613656
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaElektrėnų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.eku.lt/
ROE

3,1%

Darbuotojų skaičius

202

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys