• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1994 m. gruodžio mėn. valstybinė akcinė komunalinių paslaugų įmonė reorganizuota į AB „Dunokai“. 2003 m. liepos 7 d. reorganizuota į UAB “Dunokai”. Pagrindinė veikla – komunalinės paslaugos, gatvių, kelių ir jų elementų tiesimas, remontas, eksploatacija, nerūšiuotų pakuotės atliekų surinkimas ir pardavimas atliekų tvarkytojams, transporto paslaugos, mechanizmų ir turto nuoma, miesto objektų tvarkymas ir priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 192 1 159 2 258 1 466
Pardavimo savikaina 981 1 064 1 889 1 240
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 212 94 370 226
Bendrojo pelno marža 18% 8% 16% 15%
Veiklos sąnaudos 184 196 193 204
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 28 -102 177 21
Tipinės veiklos pelno marža 2% -9% 8% 1%
EBITDA 90 -30 271 121
EBITDA marža 8% -3% 12% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 -89 155 26
Grynojo pelno marža 2% -8% 7% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 332 365 379 420
Nematerialus turtas 4 3
Materialus turtas 318 337 365 408
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 14 29 10 10
Trumpalaikis turtas 982 778 993 544
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 14 11 16
Per vienerius metus gautinos sumos 374 272 385 395
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 598 492 596 133
TURTO IŠ VISO 1 317 1 180 1 422 1 005
Nuosavas kapitalas 1 150 1 047 1 187 769
Dotacijos, subsidijos 4 2
Įsipareigojimai 165 133 230 233
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 165 133 230 229
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 317 1 180 1 422 1 005

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -7% 12% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -8% 14% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% -19% 31% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,96 5,86 4,31 2,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,90 5,75 4,26 2,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,89 0,93 1,74 1,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,58 3,32 6,07 3,67
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,04 1,06 2,02 1,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% -3% 12% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -9% 8% 1%
Grynojo pelno marža 2% -8% 7% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 8,42 8,42 8,42
Dividendai/grynasis pelnas 0,36 -0,09 0,05

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Dunokai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179340620
  • SektoriusKita
  • VeiklaViešųjų teritorijų priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis56,1%
https://dunokai.lt
ROE

2,7%

Darbuotojų skaičius

45

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys