• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1994 m. gruodžio mėn. valstybinė akcinė komunalinių paslaugų įmonė reorganizuota į AB „Dunokai“. 2003 m. liepos 7 d. reorganizuota į UAB “Dunokai”. Pagrindinė veikla – komunalinės paslaugos, gatvių, kelių ir jų elementų tiesimas, remontas, eksploatacija, nerūšiuotų pakuotės atliekų surinkimas ir pardavimas atliekų tvarkytojams, transporto paslaugos, mechanizmų ir turto nuoma, miesto objektų tvarkymas ir priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 159 2 258 1 466 1 715
Pardavimo savikaina 1 064 1 889 1 240 1 430
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 94 370 226 285
Bendrojo pelno marža 8% 16% 15% 17%
Veiklos sąnaudos 196 193 204 211
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -102 177 21 75
Tipinės veiklos pelno marža -9% 8% 1% 4%
EBITDA -30 271 121 166
EBITDA marža -3% 12% 8% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -89 155 27 73
Grynojo pelno marža -8% 7% 2% 4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 365 379 420 444
Nematerialus turtas 4 3 1
Materialus turtas 337 365 408 432
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 29 10 10 10
Trumpalaikis turtas 778 993 543 606
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14 11 16 21
Per vienerius metus gautinos sumos 272 385 395 337
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 492 596 133 247
TURTO IŠ VISO 1 180 1 422 1 005 1 073
Nuosavas kapitalas 1 047 1 187 769 842
Dotacijos, subsidijos 4 2 1
Įsipareigojimai 133 230 229 230
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 133 230 229 230
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 180 1 422 1 005 1 073

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -7% 12% 2% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -8% 14% 3% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -10% 15% 3% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,86 4,31 2,38 2,64
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,75 4,26 2,31 2,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,98 1,59 1,46 1,60
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,17 5,96 3,49 3,87
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,11 1,90 1,91 2,04
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -3% 12% 8% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -9% 8% 1% 4%
Grynojo pelno marža -8% 7% 2% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 8,42 8,42 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas -0,09 0,05 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Dunokai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179340620
  • SektoriusKita
  • VeiklaViešųjų teritorijų priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://dunokai.lt
ROE

9,1%

Darbuotojų skaičius

46

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Edikas AleksaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023