• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1994 m. gruodžio mėn. valstybinė akcinė komunalinių paslaugų įmonė reorganizuota į AB „Dunokai“. 2003 m. liepos 7 d. reorganizuota į UAB “Dunokai”. Pagrindinė veikla – komunalinės paslaugos, gatvių, kelių ir jų elementų tiesimas, remontas, eksploatacija, nerūšiuotų pakuotės atliekų surinkimas ir pardavimas atliekų tvarkytojams, transporto paslaugos, mechanizmų ir turto nuoma, miesto objektų tvarkymas ir priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 117 1 192 1 159 2 258
Pardavimo savikaina 862 981 1 064 1 889
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 255 212 94 370
Bendrojo pelno marža 23% 18% 8% 16%
Veiklos sąnaudos 211 184 196 193
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 44 28 -102 177
Tipinės veiklos pelno marža 4% 2% -9% 8%
EBITDA 120 90 -30 271
EBITDA marža 11% 8% -3% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 37 24 -89 155
Grynojo pelno marža 3% 2% -8% 7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 333 332 365 379
Nematerialus turtas 0 0 0 4
Materialus turtas 319 318 337 365
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 15 14 29 10
Trumpalaikis turtas 1 018 982 778 993
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 10 14 11
Per vienerius metus gautinos sumos 231 374 272 385
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 774 598 492 596
TURTO IŠ VISO 1 353 1 317 1 180 1 422
Nuosavas kapitalas 1 141 1 150 1 047 1 187
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 4
Įsipareigojimai 212 165 133 230
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 212 165 133 230
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 353 1 317 1 180 1 422

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% -7% 12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% -8% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 5% -19% 31%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 5,96 5,86 4,31
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 5,90 5,75 4,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,89 0,93 1,74
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,58 3,32 6,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,04 1,06 2,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 8% -3% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% -9% 8%
Grynojo pelno marža 0% 2% -8% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 8,42 8,43 8,42
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,36 -0,09 0,05

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Dunokai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas179340620
  • SektoriusKita
  • VeiklaViešųjų teritorijų priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis56,1%
www.dunokai.lt
ROE

13,9%

Darbuotojų skaičius

50

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys