• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Druskininkų šilumos tinklai“ buvo įsteigta 1991 m. Pagrindinę bendrovės veiklą sudaro nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybes teise, išnuomojimas arba kitų, niekur nepriskirtų mašinų, įrangos ir materialinių vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 350 356 352 345
Pardavimo savikaina 266 272 261 247
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 84 84 90 98
Bendrojo pelno marža 24% 24% 26% 28%
Veiklos sąnaudos 40 51 53 65
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 44 33 38 33
Tipinės veiklos pelno marža 13% 9% 11% 10%
EBITDA 285 274 266 250
EBITDA marža 81% 77% 76% 72%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 59 47 49 39
Grynojo pelno marža 17% 13% 14% 11%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 196 1 972 2 019 1 993
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 2 187 1 963 2 010 1 984
Finansinis turtas 9 9 9 9
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 96 107 116 117
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 5 5 4
Per vienerius metus gautinos sumos 15 16 16 30
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 77 85 95 82
TURTO IŠ VISO 2 293 2 079 2 136 2 111
Nuosavas kapitalas 1 190 1 237 1 286 1 325
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 391 223 277 258
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 156 0 29 6
Trumpalaikiai įsipareigojimai 235 223 248 252
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 293 2 079 2 136 2 111

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 14% 2% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% 4% 4% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 34% 6% 6% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,46 0,48 0,47 0,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,37 0,46 0,45 0,44
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,85 0,16 0,17 0,16
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,72 0,17 0,18 0,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,92 0,29 0,28 0,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 77% 76% 72%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 9% 11% 10%
Grynojo pelno marža 16% 13% 14% 11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 517,13 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,55 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Druskininkų šilumos tinklai“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152003098
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaDruskininkų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis97,6%
http://www.druskininkust.lt/
ROE

3,0%

Darbuotojų skaičius

2

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys