• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Druskininkų šilumos tinklai“ buvo įsteigta 1991 m. Pagrindinę bendrovės veiklą sudaro nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybes teise, išnuomojimas arba kitų, niekur nepriskirtų mašinų, įrangos ir materialinių vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 352 345 355 371
Pardavimo savikaina 261 247 274 288
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 90 98 81 83
Bendrojo pelno marža 26% 28% 23% 22%
Veiklos sąnaudos 53 65 56 62
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 38 33 26 21
Tipinės veiklos pelno marža 11% 10% 7% 6%
EBITDA 266 250 277 239
EBITDA marža 76% 72% 78% 64%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 49 39 56 29
Grynojo pelno marža 14% 11% 16% 8%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 019 1 993 2 058 2 381
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 2 010 1 984 2 049 2 373
Finansinis turtas 9 9 9 9
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 116 117 147 140
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 4 5 5
Per vienerius metus gautinos sumos 16 30 16 31
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 95 82 127 104
TURTO IŠ VISO 2 136 2 111 2 205 2 522
Nuosavas kapitalas 1 286 1 325 1 381 1 410
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 277 258 343 676
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 238 256
Ilgalaikiai įsipareigojimai 29 6 88 401
Trumpalaikiai įsipareigojimai 248 252 255 276
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 136 2 111 2 206 2 522

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 3% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 3% 4% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 3% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,11 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,47 0,46 0,58 0,51
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,45 0,44 0,56 0,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,16 0,16 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,17 0,17 0,17 0,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,27 0,26 0,26 0,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 76% 72% 78% 64%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 10% 7% 6%
Grynojo pelno marža 14% 11% 16% 8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Druskininkų šilumos tinklai“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152003098
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaDruskininkų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis97,6%
https://druskininkust.lt/
ROE

2,1%

Darbuotojų skaičius

2

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • l.e.p. Alvydas KarlonasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023