• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Druskininkų šilumos tinklai“ buvo įsteigta 1991 m. Pagrindinę bendrovės veiklą sudaro nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybes teise, išnuomojimas arba kitų, niekur nepriskirtų mašinų, įrangos ir materialinių vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 356 352 345 355
Pardavimo savikaina 272 261 247 274
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 84 90 98 81
Bendrojo pelno marža 24% 26% 28% 23%
Veiklos sąnaudos 51 53 65 55
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 33 38 33 26
Tipinės veiklos pelno marža 9% 11% 10% 7%
EBITDA 274 266 250 277
EBITDA marža 77% 76% 72% 78%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 47 49 39 56
Grynojo pelno marža 13% 14% 11% 16%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 972 2 019 1 993 2 058
Nematerialus turtas 0 0 0
Materialus turtas 1 963 2 010 1 984 2 049
Finansinis turtas 9 9 9 9
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 107 116 117 147
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 5 4 5
Per vienerius metus gautinos sumos 16 16 30 16
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 85 95 82 127
TURTO IŠ VISO 2 079 2 136 2 111 2 205
Nuosavas kapitalas 1 237 1 286 1 325 1 381
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 223 277 258 343
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 29 6 88
Trumpalaikiai įsipareigojimai 223 248 252 255
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 079 2 136 2 111 2 205

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 4% 3% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 6% 5% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,48 0,47 0,46 0,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,46 0,45 0,44 0,56
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,17 0,16 0,16
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,17 0,18 0,17 0,18
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,29 0,28 0,26 0,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 77% 76% 72% 78%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 11% 10% 7%
Grynojo pelno marža 13% 14% 11% 16%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Druskininkų šilumos tinklai“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152003098
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaDruskininkų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis97,6%
https://druskininkust.lt/
ROE

4,1%

Darbuotojų skaičius

2

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys