• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Busturas“ įregistruota 1990 m. gruodžio 18 d. Bendrovės veikla – keleivių vežimas Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, keleivių ir bagažo vežimas priemiesčio ir tarpmiestiniais autobusų maršrutais, užsakomųjų reisų paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 9 094 8 984 5 758 5 641
Pardavimo savikaina 6 076 5 862 3 806 4 002
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 018 3 123 1 952 1 639
Bendrojo pelno marža 33% 35% 34% 29%
Veiklos sąnaudos 2 725 2 687 1 948 1 678
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 293 436 4 -39
Tipinės veiklos pelno marža 3% 5% 0% -1%
EBITDA 1 010 1 009 587 523
EBITDA marža 11% 11% 10% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 276 390 29 6
Grynojo pelno marža 3% 4% 0% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 4 503 6 968 6 453 5 624
Nematerialus turtas 23 14 8 29
Materialus turtas 4 480 6 954 6 446 5 595
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 348 1 853 2 136 2 236
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 230 232 348 330
Per vienerius metus gautinos sumos 854 760 476 521
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 264 861 1 313 1 385
TURTO IŠ VISO 6 913 8 870 8 632 7 904
Nuosavas kapitalas 3 015 3 405 3 433 3 439
Dotacijos, subsidijos 1 424 3 367 2 963 2 585
Įsipareigojimai 2 470 2 091 2 224 1 869
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 071 946 765 415
Ilgalaikiai įsipareigojimai 794 715 806 415
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 676 1 377 1 418 1 454
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 913 8 870 8 632 7 904

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 5% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 12% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 12% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,36 0,28 0,22 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,40 1,35 1,51 1,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,26 1,18 1,26 1,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,39 1,14 0,66 0,68
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,21 1,57 0,86 0,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,16 2,80 1,68 1,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 11% 10% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 5% 0% -1%
Grynojo pelno marža 3% 4% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Busturas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas144127993
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://busturas.lt/lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

316

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys