• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Busturas“ įregistruota 1990 m. gruodžio 18 d. Bendrovės veikla – keleivių vežimas Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, keleivių ir bagažo vežimas priemiesčio ir tarpmiestiniais autobusų maršrutais, užsakomųjų reisų paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 9 162 9 094 8 984 5 758
Pardavimo savikaina 6 317 6 076 5 862 3 806
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 845 3 018 3 123 1 952
Bendrojo pelno marža 31% 33% 35% 34%
Veiklos sąnaudos 2 589 2 725 2 687 1 948
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 256 293 436 4
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 5% 0%
EBITDA 1 292 1 010 1 009 587
EBITDA marža 14% 11% 11% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 245 276 390 29
Grynojo pelno marža 3% 3% 4% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 727 4 503 6 968 6 453
Nematerialus turtas 7 23 14 8
Materialus turtas 3 720 4 480 6 954 6 446
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 400 2 348 1 853 2 136
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 241 230 232 348
Per vienerius metus gautinos sumos 714 854 760 476
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 445 1 264 861 1 313
TURTO IŠ VISO 6 178 6 913 8 870 8 632
Nuosavas kapitalas 2 750 3 015 3 405 3 433
Dotacijos, subsidijos 1 678 1 424 3 367 2 963
Įsipareigojimai 1 746 2 470 2 091 2 224
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 565 1 071 946 765
Ilgalaikiai įsipareigojimai 550 794 715 806
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 197 1 676 1 377 1 418
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 178 6 913 8 870 8 632

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 4% 5% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 10% 12% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 12% 12% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,36 0,28 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,40 1,35 1,51
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,26 1,18 1,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,39 1,14 0,66
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,21 1,57 0,86
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 3,16 2,80 1,68
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 11% 11% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 5% 0%
Grynojo pelno marža 0% 3% 4% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Busturas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas144127993
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://busturas.lt/lt/
ROE

0,8%

Darbuotojų skaičius

324

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys