• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Finansų ministerijos įsteigta bendrovė, valdanti Pagalbos verslui fondą. Fondas teikia finansavimą su pandemijos iššūkiais susiduriančioms įmonėms. Verslui teikiamos paskolos ir investicijos, išperkant jų obligacijas, taip VIVA prisideda prie Lietuvos finansų ir kapitalo rinkų aktyvinimo bei ekonomikos skatinimo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 437 2 395 2 379
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 437 2 395 2 379
Bendrojo pelno marža % 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 381 1 968 1 997
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 57 427 381
Tipinės veiklos pelno marža % 13% 18% 16%
EBITDA 0 63 511 480
EBITDA marža % 14% 21% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 48 360 320
Grynojo pelno marža % 11% 15% 13%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 0 1 000 1 500
Pardavimo savikaina 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 1 000 1 500 0
Bendrojo pelno marža % 100% 100% %
Veiklos sąnaudos 0 854 851 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 146 649 0
Tipinės veiklos pelno marža % 15% 43% %
EBITDA 0 188 696 0
EBITDA marža % 19% 46% %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 143 647 0
Grynojo pelno marža % 14% 43% %

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 0 213 178 104
Nematerialus turtas 6 8 13
Materialus turtas 34 20
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 208 137 72
Trumpalaikis turtas 0 1 179 1 709 1 904
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 149
Per vienerius metus gautinos sumos 1 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 179 1 708 1 754
TURTO IŠ VISO 0 1 414 1 916 2 028
Nuosavas kapitalas 0 1 048 1 372 1 476
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 0 366 544 552
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 196 127 61
Ilgalaikiai įsipareigojimai 127 153 48
Trumpalaikiai įsipareigojimai 240 391 504
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 1 414 1 916 2 028
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 0 220 139 0
Nematerialus turtas 10 6
Materialus turtas 38 27
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 172 107
Trumpalaikis turtas 0 1 148 1 929 0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 148 1 927
TURTO IŠ VISO 0 1 385 2 113 0
Nuosavas kapitalas 0 1 155 1 803 0
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 0 230 310 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 161 95 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 91 116 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 139 194 0
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 1 385 2 113 0

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % 7% 22% 16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % 9% 30% 22%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % 5% 28% 25%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,07 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,92 4,37 3,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,92 4,37 3,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 1,25 1,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,05 13,44 22,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,42 1,75 1,61
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 14% 21% 20%
Tipinės veiklos pelno marža % 13% 18% 16%
Grynojo pelno marža % 11% 15% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 36 216 376
Dividendai/grynasis pelnas 0,75 0,60 1,18
2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 28% 49% -31%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 33% 58% -36%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 34% %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 8,26 9,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 8,26 9,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,72 0,71
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,54 10,76
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,87 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 46% %
Tipinės veiklos pelno marža 15% 43% %
Grynojo pelno marža 14% 43% %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Valstybės investicijų valdymo agentūra
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305612545
 • SektoriusKita
 • VeiklaPagalbos verslui fondo administravimas
 • AtskaitomybėInvesticijų ir verslo garantijos
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://viva.lt/
Grąža valstybei

376 tūkst. eurų

ROE

22,5%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L.. e. p. Liudas SinkevičiusGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys; AB Vilniaus šilumos tinklai, Įsigijimų partneris; UAB „Ad ventum“, Generalinis direktorius; VĮ Valstybinių miškų urėdija valdybos narys; UAB „Toksika“ valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Agnė DaukšienėNepriklausoma narė; ExpertLab, MB direktorė; FO Consulting group projektų partnerė
 • Andrius SokolovskisNepriklausomas narys; SOUND Asset Management partneris
 • Tomas TumėnasNepriklausomas narys; „Linas Agro Group“ stebėtojų tarybos pirmininkas; „Darius Zuba Holding“ ir „Baltic Fund Investments“ vadovas; VĮ Regitra valdybos narys
 • Virginijus DoveikaNepriklausomas narys; SME Bank vykdantysis direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02