• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Finansų ministerijos įsteigta bendrovė, valdanti Pagalbos verslui fondą. Fondas teikia finansavimą su pandemijos iššūkiais susiduriančioms įmonėms. Verslui teikiamos paskolos ir investicijos, išperkant jų obligacijas, taip VIVA prisideda prie Lietuvos finansų ir kapitalo rinkų aktyvinimo bei ekonomikos skatinimo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 2 395 2 379 1 742
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 2 395 2 379 1 742
Bendrojo pelno marža % 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 0 1 968 1 997 1 738
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 427 381 4
Tipinės veiklos pelno marža % 18% 16% 0%
EBITDA 0 511 480 71
EBITDA marža % 21% 20% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 360 320 4
Grynojo pelno marža % 15% 13% 0%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 0 1 000 1 500
Pardavimo savikaina 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 1 000 1 500 0
Bendrojo pelno marža % 100% 100% %
Veiklos sąnaudos 0 854 851 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 146 649 0
Tipinės veiklos pelno marža % 15% 43% %
EBITDA 0 188 696 0
EBITDA marža % 19% 46% %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 143 647 0
Grynojo pelno marža % 14% 43% %

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 0 178 104 17
Nematerialus turtas 8 13 17
Materialus turtas 34 20
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 137 72
Trumpalaikis turtas 0 1 709 1 904 1 520
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 149 147
Per vienerius metus gautinos sumos 1 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 708 1 754 1 373
TURTO IŠ VISO 0 1 916 2 028 1 646
Nuosavas kapitalas 0 1 372 1 476 1 104
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 0 544 552 543
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 127 61 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 153 48
Trumpalaikiai įsipareigojimai 391 504 543
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 1 916 2 028 1 646
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 0 220 139 0
Nematerialus turtas 10 6
Materialus turtas 38 27
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 172 107
Trumpalaikis turtas 0 1 148 1 929 0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 148 1 927
TURTO IŠ VISO 0 1 385 2 113 0
Nuosavas kapitalas 0 1 155 1 803 0
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 0 230 310 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 161 95 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 91 116 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 139 194 0
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 1 385 2 113 0

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % 38% 16% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % 52% 22% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % 28% 25% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,37 3,78 2,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,37 3,49 2,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,25 1,17 1,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 13,44 22,80 104,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,75 1,61 1,58
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 21% 20% 4%
Tipinės veiklos pelno marža % 18% 16% 0%
Grynojo pelno marža % 15% 13% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 216 376 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,60 1,18 0,00
2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 28% 49% -31%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 33% 58% -36%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 34% %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 8,26 9,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 8,26 9,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,72 0,71
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,54 10,76
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,87 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 46% %
Tipinės veiklos pelno marža 15% 43% %
Grynojo pelno marža 14% 43% %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Valstybės investicijų valdymo agentūra
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305612545
 • SektoriusKita
 • VeiklaPagalbos verslui fondo administravimas
 • AtskaitomybėInvesticijų ir verslo garantijos
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://viva.lt/
Grąža valstybei

376 tūkst. eurų

ROE

22,5%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L.. e. p. Liudas SinkevičiusGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/06/03

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys; AB Vilniaus šilumos tinklai, Įsigijimų partneris; UAB „Ad ventum“, Generalinis direktorius; VĮ Valstybinių miškų urėdija valdybos narys; UAB „Toksika“ valdybos pirmininkas

VALDYBOS NARIAI

 • Agnė DaukšienėNepriklausoma narė; ExpertLab, MB direktorė; FO Consulting group projektų partnerė
 • Andrius SokolovskisNepriklausomas narys; SOUND Asset Management partneris; „BeMyBond“ bendraįkūrėjas
 • Tomas TumėnasNepriklausomas narys; „Linas Agro Group“ stebėtojų tarybos pirmininkas; „Darius Zuba Holding“ ir „Baltic Fund Investments“ vadovas; VĮ Regitra valdybos narys; AB „KN Energies“ finansų direktorius
 • Virginijus DoveikaNepriklausomas narys; SME Bank vykdantysis direktorius

Informacija aktuali: 2024/06/03