• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Finansų ministerijos įsteigta bendrovė, valdanti Pagalbos verslui fondą. Fondas teikia finansavimą su pandemijos iššūkiais susiduriančioms įmonėms. Verslui teikiamos paskolos ir investicijos, išperkant jų obligacijas, taip VIVA prisideda prie Lietuvos finansų ir kapitalo rinkų aktyvinimo bei ekonomikos skatinimo.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m. > 0 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,5–0,8 karto
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. ≥ 70 proc. nuo paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Valdomas turtas, likutis mln. EUR:
  • 2022 m. – 250
  • 2023 m. – 275
  • 2024 m. – 300
 • Pritraukta suma valdomų priemonių finansavimui, mln. EUR:
  • 2022 m. – 115
  • 2023 m. – 100
  • 2024 m. – 150
 • Darbuotojų pasitenkinimas, proc.:
  • 2022-2024 m. ≥ 70
 • Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2022 m. – A
  • 2023 m. – A
  • 2024 m. – A+

        2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


        2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021
Pardavimo pajamos 437 2 395
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 437 2 395
Bendrojo pelno marža 100% 100%
Veiklos sąnaudos 381 1 968
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 57 427
Tipinės veiklos pelno marža 13% 18%
EBITDA 63 511
EBITDA marža 14% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 48 360
Grynojo pelno marža 11% 15%
2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 1 000 1 500
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 000 1 500
Bendrojo pelno marža % %
Veiklos sąnaudos 854 851
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 146 649
Tipinės veiklos pelno marža % %
EBITDA 188 696
EBITDA marža 19% 46%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 143 647
Grynojo pelno marža 14% 43%

Balansas

2020 2021
Ilgalaikis turtas 213 178
Nematerialus turtas 6 8
Materialus turtas 34
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 208 137
Trumpalaikis turtas 1 179 1 709
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 179 1 708
TURTO IŠ VISO 1 414 1 916
Nuosavas kapitalas 1 048 1 372
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 366 544
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 196 127
Ilgalaikiai įsipareigojimai 127 153
Trumpalaikiai įsipareigojimai 240 391
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 414 1 916
2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 220 139
Nematerialus turtas 10 6
Materialus turtas 38 27
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 172 107
Trumpalaikis turtas 1 148 1 929
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 148 1 927
TURTO IŠ VISO 1 385 2 113
Nuosavas kapitalas 1 155 1 803
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 230 310
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 161 95
Ilgalaikiai įsipareigojimai 91 116
Trumpalaikiai įsipareigojimai 139 194
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 385 2 113

Finansiniai rodikliai

2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 22%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 30%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 56%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,19 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,92 4,37
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,92 4,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62 1,44
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,10 12,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,83 1,98
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 18%
Grynojo pelno marža 11% 15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 36 216
Dividendai/grynasis pelnas 0,75 0,60
2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % 11% 49%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % 16% 58%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % 23% 68%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,09 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 8,26 9,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 8,26 9,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,44 0,86
Ilgalaikio turto apyvartumas 9,08 8,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,73 1,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 19% 46%
Tipinės veiklos pelno marža % % %
Grynojo pelno marža % 14% 43%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Valstybės investicijų valdymo agentūra
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305612545
 • SektoriusKita
 • VeiklaPagalbos verslui fondo administravimas
 • Atskaitomybė„Investicijų ir verslo garantijos“
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://viva.lt/
Grąža valstybei

216 tūkst. eurų

ROE

29,8%

Darbuotojų skaičius

24

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L.. e. p. Liudas SinkevičiusGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys, UAB „Ad ventum“ vadovas, Inovatyvių projektų programos Horizon2020 Briuselyje nuotolinio vertinimo ekspertas

VALDYBOS NARIAI

 • Agnė DaukšienėNepriklausoma narė, UAB „Ignitis“ strateginio vystymo departamento vadovė
 • Andrius SokolovskisNepriklausomas narys, UAB „Perfect Sunday“ projektų vadovas, UAB „Bendros investicijos“ vadovas
 • Tomas TumėnasNepriklausomas narys, „Linas Agro Group“ grupės valdybos narys, „Darius Zuba Holding“ ir „Baltic Fund Investments“ vadovas
 • Virginijus DoveikaNepriklausomas narys, UAB Ambr Payments valdybos narys

Informacija aktuali: 2023/05/01