• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Finansų ministerijos įsteigta bendrovė, kuri vykdo Pagalbos verslui fondo strategijos įgyvendinimo priežiūrą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020
Pardavimo pajamos 437
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 437
Bendrojo pelno marža 100%
Veiklos sąnaudos 381
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 57
Tipinės veiklos pelno marža 13%
EBITDA 63
EBITDA marža 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 48
Grynojo pelno marža 11%
2021-06
Pardavimo pajamos 1 000
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 000
Bendrojo pelno marža 100%
Veiklos sąnaudos 854
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 146
Tipinės veiklos pelno marža 15%
EBITDA 188
EBITDA marža 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 143
Grynojo pelno marža 14%

Balansas

2020
Ilgalaikis turtas 213
Nematerialus turtas 6
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 208
Trumpalaikis turtas 1 179
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 179
TURTO IŠ VISO 1 414
Nuosavas kapitalas 1 048
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 366
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 196
Ilgalaikiai įsipareigojimai 127
Trumpalaikiai įsipareigojimai 240
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 414
2021-06
Ilgalaikis turtas 220
Nematerialus turtas 10
Materialus turtas 38
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 172
Trumpalaikis turtas 1 148
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 148
TURTO IŠ VISO 1 385
Nuosavas kapitalas 1 155
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 230
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 91
Ilgalaikiai įsipareigojimai 91
Trumpalaikiai įsipareigojimai 70
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 385

Finansiniai rodikliai

2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,19
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,92
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14%
Tipinės veiklos pelno marža 13%
Grynojo pelno marža 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 36
Dividendai/grynasis pelnas 0,75
2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 28%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 33%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 22%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 16,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 16,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,44
Ilgalaikio turto apyvartumas 9,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19%
Tipinės veiklos pelno marža 15%
Grynojo pelno marža 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Valstybės investicijų valdymo agentūra
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305612545
 • SektoriusKita
 • VeiklaPagalbos verslui fondo administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
Grąža valstybei

36 tūkst. eurų

ROE

9,2%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Dainius VilčinskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/10/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys, UAB „Ad ventum“ vadovas, Inovatyvių projektų programos Horizon2020 Briuselyje nuotolinio vertinimo ekspertas

VALDYBOS NARIAI

 • Agnė DaukšienėNepriklausoma narė, UAB „Ignitis“ verslo transformacijų vadovė
 • Andrius SokolovskisNepriklausomas narys
 • Aurimas MartišauskasNepriklausomas narys, Nepriklausomas konsultantas pagal individualią veiklą
 • Virginijus DoveikaNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2021/10/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Valdas VitkauskasNepriklausomas narys; Asocijuotas direktorius Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke Londone

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Giedrius DusevičiusNepriklausomas narys; UAB „Digital Audio“ direktorius
 • Aušra VičkačkienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė
 • Algirdas NeciunskasLietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamento direktorius

Informacija aktuali: 2021/10/01