• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Finansų ministerijos įsteigta bendrovė, valdanti Pagalbos verslui fondą. Fondas teikia finansavimą su pandemijos iššūkiais susiduriančioms įmonėms. Verslui teikiamos paskolos ir investicijos, išperkant jų obligacijas, taip VIVA prisideda prie Lietuvos finansų ir kapitalo rinkų aktyvinimo bei ekonomikos skatinimo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020
Pardavimo pajamos 437
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 437
Bendrojo pelno marža 100%
Veiklos sąnaudos 381
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 57
Tipinės veiklos pelno marža 13%
EBITDA 63
EBITDA marža 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 48
Grynojo pelno marža 11%
2021-06
Pardavimo pajamos 1 000
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 000
Bendrojo pelno marža 100%
Veiklos sąnaudos 854
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 146
Tipinės veiklos pelno marža 15%
EBITDA 188
EBITDA marža 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 143
Grynojo pelno marža 14%

Balansas

2020
Ilgalaikis turtas 213
Nematerialus turtas 6
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 208
Trumpalaikis turtas 1 179
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 179
TURTO IŠ VISO 1 414
Nuosavas kapitalas 1 048
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 366
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 196
Ilgalaikiai įsipareigojimai 127
Trumpalaikiai įsipareigojimai 240
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 414
2021-06
Ilgalaikis turtas 220
Nematerialus turtas 10
Materialus turtas 38
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 172
Trumpalaikis turtas 1 148
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 148
TURTO IŠ VISO 1 385
Nuosavas kapitalas 1 155
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 230
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 91
Ilgalaikiai įsipareigojimai 91
Trumpalaikiai įsipareigojimai 70
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 385

Finansiniai rodikliai

2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,19
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,92
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14%
Tipinės veiklos pelno marža 13%
Grynojo pelno marža 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 36
Dividendai/grynasis pelnas 0,75
2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 28%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 33%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 22%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 16,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 16,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,44
Ilgalaikio turto apyvartumas 9,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19%
Tipinės veiklos pelno marža 15%
Grynojo pelno marža 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Valstybės investicijų valdymo agentūra
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305612545
 • SektoriusKita
 • VeiklaPagalbos verslui fondo administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
Grąža valstybei

36 tūkst. eurų

ROE

9,2%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Dainius VilčinskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys, UAB „Ad ventum“ vadovas, Inovatyvių projektų programos Horizon2020 Briuselyje nuotolinio vertinimo ekspertas

VALDYBOS NARIAI

 • Agnė DaukšienėNepriklausoma narė, UAB „Ignitis“ strateginio vystymo departamento vadovė
 • Andrius SokolovskisNepriklausomas narys
 • Tomas TumėnasNepriklausomas narys
 • Virginijus DoveikaNepriklausomas narys, UAB Ambr Payments

Informacija aktuali: 2022/05/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Giedrius DusevičiusNepriklausomas narys; UAB „Digital Audio“ direktorius

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Aušra VičkačkienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė
 • Algirdas NeciunskasLietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamento direktorius

Informacija aktuali: 2022/05/01