• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Įmonė įkurta 2014 m. birželio 1d. dieną sujungiant VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų, VĮ prie Alytaus 1-ųjų pataisos namų bei VĮ prie Marijampolės 1-ųjų pataisos namų.

Įmonės tipinė veikla – metalo apdorojimas, drabužių siuvimas, ketaus liejinių gamyba, įvairių baldų, stelažų, metalinių spintų rūbams bei dokumentams, šaltkalvio darbo stalų, spintelių įrankiams, metalinių tvorų, konteinerių, biuro baldų, įvairių siuvinių gamyba, skalbinių skalbimas, duonos-pyrago gaminių kepimas, medienos gaminiai, elektrotechnikos, plastiko  bei įvairių paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims. Įmonės veiklos tikslas yra nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 6 281 6 907 6 076 3 683
Pardavimo savikaina 5 865 5 876 5 518 3 590
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 416 1 031 558 93
Bendrojo pelno marža 7% 15% 9% 3%
Veiklos sąnaudos 1 250 920 1 055 625
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -834 111 -497 -532
Tipinės veiklos pelno marža -13% 2% -8% -14%
EBITDA -580 132 -243 -286
EBITDA marža -9% 2% -4% -8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -847 86 -509 -542
Grynojo pelno marža -13% 1% -8% -15%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 3 201 3 207 3 701 2 787
Pardavimo savikaina 3 151 2 675 3 202 2 636
Bendrasis pelnas 50 532 499 151
Bendrojo pelno marža 2% 17% 13% 5%
Veiklos sąnaudos 702 399 515 477
Tipinės veiklos pelnas -652 134 -16 -326
Tipinės veiklos pelno marža -20% 4% -0% -12%
EBITDA -532 260 -132 -199
EBITDA marža -17% 8% -4% -7%
Grynasis pelnas -668 126 -34 -332
Grynojo pelno marža -21% 4% -1% -12%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 3 583 3 405 3 634 3 404
Nematerialus turtas 16 10 12 10
Materialus turtas 3 567 3 396 3 622 3 394
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 0
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 287 3 220 3 032 2 260
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 974 1 878 1 646 1 354
Per vienerius metus gautinos sumos 997 913 939 714
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 316 428 447 193
TURTO IŠ VISO 6 882 6 627 6 666 5 664
Nuosavas kapitalas 4 649 4 735 4 911 4 369
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 250
Įsipareigojimai 1 983 1 891 1 756 1 295
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 372 283 297 12
Ilgalaikiai įsipareigojimai 32 21 12
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 951 1 871 1 743 1 295
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 882 6 627 6 666 5 664
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 583 3 514 3 405 3 751
Nematerialus turtas 16 13 10 9
Materialus turtas 3 567 3 501 3 396 3 742
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 3 299 3 403 3 231 3 055
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 974 2 282 1 879 1 758
Per vienerius metus gautinos sumos 997 972 920 1 132
Kitas trumpalaikis turtas 13 7 4 0
Pinigai ir ekvivalentai 316 142 428 165
Turto iš viso 6 882 6 917 6 636 6 806
Nuosavas kapitalas 4 649 4 775 4 741 5 088
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 250 250 250 0
Įsipareigojimai 1 983 1 892 1 645 1 718
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 341 1 892 1 505 1 718
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 32 20 27
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 983 1 861 1 625 1 691
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 882 6 917 6 636 6 806

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -8% -9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -10% -12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -20% -24%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,06 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,72 1,74 1,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,72 0,80 0,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,02 0,91 0,60
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,98 1,73 1,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,47 1,26 0,79
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% -4% -8%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -8% -14%
Grynojo pelno marža 1% -8% -15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -12% -8% 1% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -17% -11% 2% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -16% -10% 2% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,27 0,23 0,25
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,66 1,83 1,99 1,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,67 0,60 0,83 0,77
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,90 0,93 1,02 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,77 1,85 1,98 1,79
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,24 1,27 1,47 1,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -17% 8% -4% -7%
Tipinės veiklos pelno marža -20% 4% -0% -12%
Grynojo pelno marža -21% 4% -1% -12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

-11,7%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasMūsų amatai, VĮ
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas303316138
  • SektoriusKita
  • VeiklaPlastmasės, medienos ir metalo apdirbimas, elektros instaliacijų, elektrotechnikos, siuvinių, betono, duonos gamyba
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKalėjimų departamentas
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.musuamatai.com/
ROE

-11,7%

Darbuotojų skaičius

93

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vytautas GriniusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01