• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Įmonė įkurta 2014 m. birželio 1d. dieną sujungiant VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų, VĮ prie Alytaus 1-ųjų pataisos namų bei VĮ prie Marijampolės 1-ųjų pataisos namų.

Įmonės tipinė veikla – metalo apdorojimas, drabužių siuvimas, ketaus liejinių gamyba, įvairių baldų, stelažų, metalinių spintų rūbams bei dokumentams, šaltkalvio darbo stalų, spintelių įrankiams, metalinių tvorų, konteinerių, biuro baldų, įvairių siuvinių gamyba, skalbinių skalbimas, duonos-pyrago gaminių kepimas, medienos gaminiai, elektrotechnikos, plastiko  bei įvairių paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims. Įmonės veiklos tikslas yra nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 6 907 6 076 3 683 3 426
Pardavimo savikaina 5 876 5 518 3 590 3 444
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 031 558 93 -18
Bendrojo pelno marža 15% 9% 3% -1%
Veiklos sąnaudos 920 1 055 625 810
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 111 -497 -532 -828
Tipinės veiklos pelno marža 2% -8% -14% -24%
EBITDA 132 -243 -286 -597
EBITDA marža 2% -4% -8% -17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 86 -509 -542 -833
Grynojo pelno marža 1% -8% -15% -24%
2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 2 110 1 735 1 563
Pardavimo savikaina 2 067 1 775 1 587
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 43 -40 -24
Bendrojo pelno marža % 2% -2%
Veiklos sąnaudos 344 416 412
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -301 -456 -435
Tipinės veiklos pelno marža % -14% -28%
EBITDA -174 -327
EBITDA marža % -8% -21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -308 -457 -435
Grynojo pelno marža % -15% -28%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 405 3 634 3 404 3 176
Nematerialus turtas 10 12 10 13
Materialus turtas 3 396 3 622 3 394 3 163
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 3 220 3 032 2 260 1 733
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 878 1 646 1 354 1 194
Per vienerius metus gautinos sumos 913 939 714 451
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 428 447 193 87
TURTO IŠ VISO 6 627 6 666 5 664 4 908
Nuosavas kapitalas 4 735 4 911 4 369 3 537
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 891 1 756 1 295 1 372
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 283 297 12 181
Ilgalaikiai įsipareigojimai 21 12 787
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 871 1 743 1 295 585
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 627 6 666 5 664 4 908
2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 3 311 3 043
Nematerialus turtas 15 11
Materialus turtas 3 296 3 033
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 055 1 565
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 286 1 038
Per vienerius metus gautinos sumos 751 520
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 18 6
TURTO IŠ VISO 5 366 4 608
Nuosavas kapitalas 3 912 3 077
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 454 1 531
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 787
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 366 4 608

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -8% -9% -15%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -10% -12% -21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -20% -24% -38%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,00 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,74 1,75 2,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,80 0,70 0,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,91 0,60 0,65
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,73 1,05 1,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,26 0,79 0,87
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -4% -8% -17%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -14% -24%
Grynojo pelno marža -8% -15% -24%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % -16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % -23%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -10% -19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,65 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,05 0,49
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,89 0,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -8% -21%
Tipinės veiklos pelno marža -14% -28%
Grynojo pelno marža -15% -28%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasMūsų amatai, VĮ
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas303316138
  • SektoriusKita
  • VeiklaPlastmasės, medienos ir metalo apdirbimas, elektros instaliacijų, elektrotechnikos, siuvinių, betono, duonos gamyba
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKalėjimų departamentas
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.musuamatai.com/
Grąža valstybei

22 tūkst. eurų

ROE

-20,6%

Darbuotojų skaičius

83

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • L. e. p. Goda Andrijaitytė-RupeikėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/10/01