• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Įmonė įkurta 2014 m. birželio 1d. dieną sujungiant VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų, VĮ prie Alytaus 1-ųjų pataisos namų bei VĮ prie Marijampolės 1-ųjų pataisos namų.

Įmonės tipinė veikla – metalo apdorojimas, drabužių siuvimas, ketaus liejinių gamyba, įvairių baldų, stelažų, metalinių spintų rūbams bei dokumentams, šaltkalvio darbo stalų, spintelių įrankiams, metalinių tvorų, konteinerių, biuro baldų, įvairių siuvinių gamyba, skalbinių skalbimas, duonos-pyrago gaminių kepimas, medienos gaminiai, elektrotechnikos, plastiko  bei įvairių paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims. Įmonės veiklos tikslas yra nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 6 281 6 907 6 076 3 683
Pardavimo savikaina 5 865 5 876 5 518 3 590
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 416 1 031 558 93
Bendrojo pelno marža 7% 15% 9% 3%
Veiklos sąnaudos 1 250 920 1 055 625
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -834 111 -497 -532
Tipinės veiklos pelno marža -13% 2% -8% -14%
EBITDA -580 132 -243 -286
EBITDA marža -9% 2% -4% -8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -847 86 -509 -542
Grynojo pelno marža -13% 1% -8% -15%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 3 207 2 787 2 110 1 735
Pardavimo savikaina 2 675 2 636 2 067 1 775
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 532 151 43 -40
Bendrojo pelno marža 17% 5% 2% -2%
Veiklos sąnaudos 399 477 344 416
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 134 -326 -301 -456
Tipinės veiklos pelno marža 4% -12% -14% -26%
EBITDA 260 -199 -173 -356
EBITDA marža 8% -7% -8% -21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -308 -457
Grynojo pelno marža 4% -12% -15% -26%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 3 583 3 405 3 634 3 404
Nematerialus turtas 16 10 12 10
Materialus turtas 3 567 3 396 3 622 3 394
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 0
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 287 3 220 3 032 2 260
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 974 1 878 1 646 1 354
Per vienerius metus gautinos sumos 997 913 939 714
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 316 428 447 193
TURTO IŠ VISO 6 882 6 627 6 666 5 664
Nuosavas kapitalas 4 649 4 735 4 911 4 369
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 250
Įsipareigojimai 1 983 1 891 1 756 1 295
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 372 283 297 12
Ilgalaikiai įsipareigojimai 32 21 12
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 951 1 871 1 743 1 295
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 882 6 627 6 666 5 664
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 3 514 3 751 3 511 3 311
Nematerialus turtas 13 9 10 15
Materialus turtas 3 501 3 742 3 501 3 296
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 0
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 403 3 055 2 604 2 055
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 282 1 758 1 432 1 286
Per vienerius metus gautinos sumos 972 1 132 859 751
Kitas trumpalaikis turtas 7
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 142 165 313 18
TURTO IŠ VISO 6 917 6 806 6 115 5 366
Nuosavas kapitalas 4 775 5 088 4 603 3 912
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 250
Įsipareigojimai 1 892 1 718 1 512 1 454
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 37 36 12
Ilgalaikiai įsipareigojimai 32 27 12
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 861 1 691 1 499 1 454
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 917 6 806 6 115 5 366

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -8% -9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -10% -12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -20% -24%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,06 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,72 1,74 1,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,72 0,80 0,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,02 0,91 0,60
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,98 1,73 1,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,47 1,26 0,79
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% -4% -8%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -8% -14%
Grynojo pelno marža 1% -8% -15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -5% -7% -25%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -7% -10% -35%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -13% -13% -23%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,34 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,72 1,81 1,74 1,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,72 0,77 0,78 0,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,02 0,41 0,33 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,98 0,77 0,58 0,51
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,47 0,57 0,44 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% -7% -8% -21%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -12% -14% -26%
Grynojo pelno marža 1% -12% -15% -26%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasMūsų amatai, VĮ
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas303316138
  • SektoriusKita
  • VeiklaPlastmasės, medienos ir metalo apdirbimas, elektros instaliacijų, elektrotechnikos, siuvinių, betono, duonos gamyba
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKalėjimų departamentas
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.musuamatai.com/
ROE

-11,7%

Darbuotojų skaičius

93

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys