• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė ‚Mūsų amatai“ įkurta 2014 m. birželio mėnesį. Valstybės įmonė prie Alytaus pataisos namų, valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų reorganizuotos ir sujungtos į bendrą įmonę, siekiant efektyvesnio įmonės veiklos valdymo ir gaminių kokybės didinimo. Pagrindinis valstybės įmonės „Mūsų amatai“ veiklos tikslas – įdarbinti ir apmokyti nuteistuosius, suteikti jiems profesinių įgūdžių, parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę, taip pat užtikrinti nuteistųjų asmenų užimtumą ir jų efektyvų darbą, kuriuo siekiama parengti juos integracijai į visuomenę ir išmokyti gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis. Pagrindinės veiklos sritys:
• Biuro baldų gamyba (privačioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms);
• Baldų gamyba švietimo įstaigoms (darželiams, mokykloms, universitetams, bibliotekoms);
• Minkštų baldų ir kėdžių gamyba;
• Baldų gamyba namams (vidaus ir lauko baldai)
• Metalinių baldų gamyba (pramonės, specialios paskirties paslaugų įmonėms);
• Metalinių sandėliavimo baldų gamyba;
• Medicininių baldų gamyba (ligoninėms, poliklinikoms, globos namams);
• Metalo gaminių gamyba (statybos ir baldų įmonėms, namams, laisvalaikiui);
• Ketaus gaminių liejimas (komunikacijų įmonėms, namams);
• Siuvimo paslaugos ir gaminiai;
• Medienos apdorojimas ir įvairių medienos gaminių gamyba;
• Nestandartinių gaminių projektavimas ir gamyba;
• Tinklų, vytelių pynimas ir kt. paslaugos.


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 6 076 3 683 3 426 3 158
Pardavimo savikaina 5 518 3 590 3 444 3 125
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 558 93 -18 33
Bendrojo pelno marža 9% 3% -1% 1%
Veiklos sąnaudos 1 055 625 810 850
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -497 -532 -828 -817
Tipinės veiklos pelno marža -8% -14% -24% -26%
EBITDA -243 -286 -597 -610
EBITDA marža -4% -8% -17% -19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -509 -542 -833 -822
Grynojo pelno marža -8% -15% -24% -26%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 2 110 1 735 1 563 1 747
Pardavimo savikaina 2 067 1 775 1 587 1 641
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 43 -40 -24 106
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 344 416 412 423
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -301 -456 -435 -317
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA -174 -356 -327 -217
EBITDA marža -8% -21% -21% -12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -308 -457 -435 -318
Grynojo pelno marža -15% -26% -28% -18%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 634 3 404 3 176 2 939
Nematerialus turtas 12 10 13 9
Materialus turtas 3 622 3 394 3 163 2 930
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 3 032 2 260 1 733 1 331
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 646 1 354 1 194 991
Per vienerius metus gautinos sumos 939 714 451 332
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 447 193 87 9
TURTO IŠ VISO 6 666 5 664 4 908 4 270
Nuosavas kapitalas 4 911 4 369 3 537 2 690
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 756 1 295 1 372 1 580
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 297 12 181
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 787 536
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 743 1 295 585 1 045
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 666 5 664 4 908 4 270
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 3 311 3 043 2 837
Nematerialus turtas 15 11 7
Materialus turtas 3 296 3 033 2 830
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 055 1 565 1 082
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 286 1 038 721
Per vienerius metus gautinos sumos 751 520 341
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 18 6 20
TURTO IŠ VISO 5 366 4 608 3 919
Nuosavas kapitalas 3 912 3 077 2 371
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 454 1 531 1 548
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 251
Ilgalaikiai įsipareigojimai 787 456
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 454 744 1 092
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 366 4 608 3 919

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -8% -9% -15% -18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -10% -12% -21% -26%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -20% -24% -38% -51%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,00 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,74 1,75 2,96 1,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,80 0,70 0,92 0,33
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,91 0,60 0,65 0,69
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,73 1,05 1,04 1,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,26 0,79 0,87 1,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -4% -8% -17% -19%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -14% -24% -26%
Grynojo pelno marža -8% -15% -24% -26%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -9% % -18% -16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -12% % -26% -25%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -24% -23% -23% -23%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,75 1,41 2,10 0,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,70 0,53 0,71 0,33
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,60 0,65 0,31 0,41
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,05 1,05 0,49 0,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,79 0,89 0,45 0,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -8% -21% -21% -12%
Tipinės veiklos pelno marža -14% % % %
Grynojo pelno marža -15% -26% -28% -18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasMūsų amatai, VĮ
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • SektoriusKita
  • VeiklaPlastmasės, medienos ir metalo apdirbimas, elektros instaliacijų, elektrotechnikos, siuvinių, betono, duonos gamyba
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKalėjimų departamentas
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.musuamatai.com/
ROE

-26,4%

Darbuotojų skaičius

64