• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB GIRAITĖS GINKLUOTĖS GAMYKLA (GGG) – karinės ir civilinės amunicijos gamintoja. Įmonėje įdiegtos pažangios technologijos, gamybiniai įrenginiai ir kokybės vadybos sistema. GGG dalyvauja NATO paramos ir pirkimų agentūros (angl. NSPA) skelbiamuose konkursuose. 95% įmonėje pagamintos produkcijos yra eksportuojama į daugiau nei 30 šalių.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinė EBITDA:
  • 2022 m. ≥ 1,8 mln. Eur,
  • 2023 m. ≥ 2 mln. Eur,
  • 2024 m. ≥ 2,2 mln. Eur.
 • Metinis finansinės skolos santykis su EBITDA:
  • 2022 m. ≤ 5 kartai,
  • 2023 m. ≤ 4 kartai,
  • 2024 m. ≤ 3 kartai.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Metinė nuosavo kapitalo grąža ROE, proc.:
  • 2022 m. – 9,7
  • 2023 m. – 10,3
  • 2024 m. – 10,4
 • Visas energijos suvartojimas, tenkantis vienam pagamintam šovinio vienetui, Wh/vnt.:
  • 2022 m. ≤ 50
  • 2023 m. ≤ 49
  • 2024 m. ≤ 48
 • Šovinių eksporto dalis pardavimuose, proc.:
  • 2022 m. ≥ 70
  • 2023 m. ≥ 80
  • 2024 m. ≥ 90
 • Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio Bendrovėje ir vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje santykis:
  • 2022 m. ≥ 1,2
  • 2023 m. ≥ 1,25
  • 2024 m. ≥ 1,3

        2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


        2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 9 408 7 912 9 184 10 364
Pardavimo savikaina 6 888 6 121 7 104 7 554
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 520 1 792 2 080 2 811
Bendrojo pelno marža 27% 23% 23% 27%
Veiklos sąnaudos 809 903 955 1 324
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 711 889 1 125 1 487
Tipinės veiklos pelno marža 18% 11% 12% 14%
EBITDA 2 357 1 228 1 526 1 807
EBITDA marža 25% 16% 17% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 175 292 533 1 015
Grynojo pelno marža 12% 4% 6% 10%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 3 421 4 115 5 475 9 033
Pardavimo savikaina 2 591 3 231 3 967 6 200
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 830 884 1 508 2 833
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 422 491 580 720
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 409 393 928 2 112
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 569 586 1 090 2 538
EBITDA marža 17% 14% 20% 28%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 277 257 730 1 747
Grynojo pelno marža 8% 6% 13% 19%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 13 075 12 800 12 518 12 987
Nematerialus turtas 8 7 3 7
Materialus turtas 13 068 12 793 12 515 12 980
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 6 824 7 189 7 300 7 264
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 478 4 417 3 921 5 516
Per vienerius metus gautinos sumos 74 346 94 55
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 272 2 426 3 285 1 692
TURTO IŠ VISO 19 925 20 004 19 833 20 271
Nuosavas kapitalas 8 530 8 555 8 988 9 947
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 11 394 11 449 10 845 10 298
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 10 775 10 773 10 260 9 454
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 726 9 936 9 386 8 586
Trumpalaikiai įsipareigojimai 668 1 513 1 459 1 712
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 925 20 004 19 833 20 271
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 12 642 12 456 12 884
Nematerialus turtas 3 7 5
Materialus turtas 12 638 12 449 12 879
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 7 164 8 337 8 916
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 507 4 006 5 329
Per vienerius metus gautinos sumos 90 181 30
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 567 4 150 3 557
TURTO IŠ VISO 19 833 20 805 21 827
Nuosavas kapitalas 8 812 9 791 11 591
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 11 021 11 014 10 234
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 10 286 9 786 8 586
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 936 9 386 8 586
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 085 1 628 1 648
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 833 20 805 21 827

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 1% 3% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% 3% 6% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 20% 10% 12% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,26 1,26 1,14 0,95
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 10,21 4,75 5,00 4,24
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,51 1,83 2,32 1,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,48 0,40 0,46 0,52
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,70 0,61 0,73 0,81
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,18 0,93 1,05 1,09
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 16% 17% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 18% 11% 12% 14%
Grynojo pelno marža 12% 4% 6% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 266 100 56 104
Dividendai/grynasis pelnas 0,23 0,34 0,10 0,10
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% % 5% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% % 11% 19%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 4% 10% 21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,26 1,00 0,95 0,74
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,75 6,60 5,12 5,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,83 2,45 2,66 2,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,40 0,41 0,27 0,42
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,61 0,65 0,44 0,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,93 0,93 0,59 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 14% 20% 28%
Tipinės veiklos pelno marža 11% % % %
Grynojo pelno marža 4% 6% 13% 19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 100
Dividendai/grynasis pelnas 0,34

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Giraitės ginkluotės gamykla
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110080729
 • SektoriusKita
 • VeiklaŠovinių gamyba
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ggg-ammo.lt/
ROE

19,0%

Darbuotojų skaičius

94

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Aleksandras NikonovasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2023/01/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys, UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius ir partneris

VALDYBOS NARIAI

 • Aldas BeginskasFinansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Eimundas MačiulisNepriklausomas narys UAB „Amber infra“ direktorius
 • Remigijus ŠtarasNepriklausomas narys UAB „Topo grupė“ generalinis direktorius
 • Laima KalinauskienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2023/01/01