• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

2000 m. oficialiai įsteigta ir įregistruota Valstybės įmonė Giraitės ginkluotės gamykla.  2007-aisiais ji reorganizuota į akcinę bendrovę. Įmonės pagrindinė veikla yra naujausių ir šiuolaikiškiausių šaudmenų gamyba ir pardavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 5 773 6 899 9 408 7 912
Pardavimo savikaina 4 372 5 149 6 888 6 121
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 400 1 751 2 520 1 792
Bendrojo pelno marža 24% 25% 27% 23%
Veiklos sąnaudos 734 698 809 903
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 666 1 053 1 711 889
Tipinės veiklos pelno marža 12% 15% 18% 11%
EBITDA 960 1 414 2 357 1 228
EBITDA marža 17% 20% 25% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 178 406 1 175 292
Grynojo pelno marža 3% 6% 12% 4%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 3 725 4 635 3 421 4 115
Pardavimo savikaina 2 761 3 399 2 591 3 231
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 964 1 235 830 884
Bendrojo pelno marža 26% 27% 24% 21%
Veiklos sąnaudos 343 368 422 491
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 622 868 409 393
Tipinės veiklos pelno marža 17% 19% 12% 10%
EBITDA 810 1 308 569 586
EBITDA marža 22% 28% 17% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 20 43 277 257
Grynojo pelno marža 12% 20% 8% 6%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 13 689 13 643 13 075 12 800
Nematerialus turtas 1 13 8 7
Materialus turtas 13 688 13 628 13 068 12 793
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 2
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 5 919 6 009 6 824 7 189
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 147 5 431 4 478 4 417
Per vienerius metus gautinos sumos 296 223 74 346
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 477 355 2 272 2 426
TURTO IŠ VISO 19 621 19 671 19 925 20 004
Nuosavas kapitalas 6 948 7 354 8 530 8 555
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 12 671 12 316 11 394 11 449
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 11 989 11 786 10 775 10 773
Ilgalaikiai įsipareigojimai 11 636 11 516 10 726 9 936
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 035 800 668 1 513
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 621 19 671 19 925 20 004
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 13 809 13 229 12 952 12 642
Nematerialus turtas 15 10 10 3
Materialus turtas 13 794 13 217 12 942 12 638
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 2
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 6 342 7 365 7 217 7 164
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 502 5 164 5 153 4 507
Per vienerius metus gautinos sumos 331 607 135 90
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 510 1 595 1 929 2 567
TURTO IŠ VISO 20 151 20 594 20 193 19 833
Nuosavas kapitalas 7 400 8 304 8 540 8 812
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 12 751 12 290 11 653 11 021
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 11 736 11 486 10 636 9 936
Ilgalaikiai įsipareigojimai 11 816 11 516 10 726 9 936
Trumpalaikiai įsipareigojimai 935 774 927 1 085
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 151 20 594 20 193 19 833

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 6% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 6% 15% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 11% 20% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,73 1,60 1,26 1,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,72 7,51 10,21 4,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,75 0,72 3,51 1,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 0,35 0,48 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,42 0,50 0,70 0,61
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 0,96 1,18 0,93
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 20% 25% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 15% 18% 11%
Grynojo pelno marža 3% 6% 12% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 266
Dividendai/grynasis pelnas 0,23
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 4% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 11% 6% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 11% 4% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,60 1,38 1,25 1,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,51 9,52 7,79 6,60
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,72 2,84 2,23 2,45
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,23 0,17 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,50 0,34 0,26 0,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,96 0,59 0,41 0,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 28% 17% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 15% 19% 12% 10%
Grynojo pelno marža 6% 20% 8% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,1%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB Giraitės ginkluotės gamykla
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas110080729
  • SektoriusKita
  • VeiklaŠovinių gamyba
  • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ggg-ammo.lt/
ROE

3,4%

Darbuotojų skaičius

77

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys