• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB GIRAITĖS GINKLUOTĖS GAMYKLA (GGG) – karinės ir civilinės amunicijos gamintoja. Įmonėje įdiegtos pažangios technologijos, gamybiniai įrenginiai ir kokybės vadybos sistema. GGG dalyvauja NATO paramos ir pirkimų agentūros (angl. NSPA) skelbiamuose konkursuose. 95% įmonėje pagamintos produkcijos yra eksportuojama į daugiau nei 30 šalių.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 6 899 9 408 7 912 9 184
Pardavimo savikaina 5 149 6 888 6 121 7 104
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 751 2 520 1 792 2 080
Bendrojo pelno marža 25% 27% 23% 23%
Veiklos sąnaudos 698 809 903 955
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 053 1 711 889 1 125
Tipinės veiklos pelno marža 15% 18% 11% 12%
EBITDA 1 414 2 357 1 228 1 526
EBITDA marža 20% 25% 16% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 406 1 175 292 533
Grynojo pelno marža 6% 12% 4% 6%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 4 635 3 421 4 115 5 475
Pardavimo savikaina 3 399 2 591 3 231 3 967
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 235 830 884 1 508
Bendrojo pelno marža % % 24% 28%
Veiklos sąnaudos 368 422 491 580
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 868 409 393 928
Tipinės veiklos pelno marža % % 12% 17%
EBITDA 569 1 090
EBITDA marža % % 17% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 950 277 257 858
Grynojo pelno marža % % 8% 16%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 13 643 13 075 12 800 12 518
Nematerialus turtas 13 8 7 3
Materialus turtas 13 628 13 068 12 793 12 515
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 2
Trumpalaikis turtas 6 009 6 824 7 189 7 300
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 431 4 478 4 417 3 921
Per vienerius metus gautinos sumos 223 74 346 94
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 355 2 272 2 426 3 285
TURTO IŠ VISO 19 671 19 925 20 004 19 833
Nuosavas kapitalas 7 354 8 530 8 555 8 988
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 12 316 11 394 11 449 10 845
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 11 786 10 775 10 773 10 260
Ilgalaikiai įsipareigojimai 11 516 10 726 9 936 9 386
Trumpalaikiai įsipareigojimai 800 668 1 513 1 459
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 671 19 925 20 004 19 833
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 12 952 12 642 12 456
Nematerialus turtas 10 3 7
Materialus turtas 12 942 12 638 12 449
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 7 217 7 164 8 337
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 153 4 507 4 006
Per vienerius metus gautinos sumos 135 90 181
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 929 2 567 4 150
TURTO IŠ VISO 20 193 19 833 20 805
Nuosavas kapitalas 8 540 8 812 9 791
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 11 653 11 021 11 014
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 10 636 10 286 9 786
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 726 9 936 9 386
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 193 19 833 20 805

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 6% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 15% 3% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 20% 10% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,60 1,26 1,26 1,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,51 10,21 4,75 5,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,72 3,51 1,83 2,32
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,48 0,40 0,46
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,50 0,70 0,61 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,96 1,18 0,93 1,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 25% 16% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 15% 18% 11% 12%
Grynojo pelno marža 6% 12% 4% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 266 100 56
Dividendai/grynasis pelnas 0,23 0,34 0,10
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % % 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% % % 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% -2% 4% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,60 1,17 1,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,51
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,34 0,21 0,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,50 0,53 0,32 0,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,96 0,80 0,47 0,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% % 17% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 15% % 12% 17%
Grynojo pelno marža 6% % 8% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,1%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Giraitės ginkluotės gamykla
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110080729
 • SektoriusKita
 • VeiklaŠovinių gamyba
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ggg-ammo.lt/
Grąža valstybei

56 tūkst. eurų

ROE

6,1%

Darbuotojų skaičius

91

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Aleksandras NikonovasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys, UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius ir partneris

VALDYBOS NARIAI

 • Aldas BeginskasFinansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Eimundas MačiulisNepriklausomas narys UAB „Amber infra“ direktorius
 • Remigijus ŠtarasNepriklausomas narys UAB „Topo grupė“ generalinis direktorius
 • Laima KalinauskienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2022/05/01