• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

2000 m. oficialiai įsteigta ir įregistruota Valstybės įmonė Giraitės ginkluotės gamykla.  2007-aisiais ji reorganizuota į akcinę bendrovę. Įmonės pagrindinė veikla yra naujausių ir šiuolaikiškiausių šaudmenų gamyba ir pardavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 5 773 6 899 9 408 7 912
Pardavimo savikaina 4 372 5 149 6 888 6 121
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 400 1 751 2 520 1 792
Bendrojo pelno marža 24% 25% 27% 23%
Veiklos sąnaudos 734 698 809 903
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 666 1 053 1 711 889
Tipinės veiklos pelno marža 12% 15% 18% 11%
EBITDA 960 1 414 2 357 1 228
EBITDA marža 17% 20% 25% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 178 406 1 175 292
Grynojo pelno marža 3% 6% 12% 4%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 3 686 3 725 3 174 4 635
Pardavimo savikaina 2 793 2 761 2 388 3 399
Bendrasis pelnas 894 964 786 1 235
Bendrojo pelno marža 24% 26% 25% 27%
Veiklos sąnaudos 398 343 355 368
Tipinės veiklos pelnas 496 622 432 868
Tipinės veiklos pelno marža 13% 17% 14% 19%
EBITDA 670 810 604 1 308
EBITDA marža 18% 22% 19% 28%
Grynasis pelnas 35 452 -46 907
Grynojo pelno marža 1% 12% -1% 20%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 13 689 13 643 13 075 12 800
Nematerialus turtas 1 13 8 7
Materialus turtas 13 688 13 628 13 068 12 793
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 2
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 5 919 6 009 6 824 7 189
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 147 5 431 4 478 4 417
Per vienerius metus gautinos sumos 296 223 74 346
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 477 355 2 272 2 426
TURTO IŠ VISO 19 621 19 671 19 925 20 004
Nuosavas kapitalas 6 948 7 354 8 530 8 555
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 12 671 12 316 11 394 11 449
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 11 989 11 786 10 775 10 773
Ilgalaikiai įsipareigojimai 11 636 11 516 10 726 9 936
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 035 800 668 1 513
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 621 19 671 19 925 20 004
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 13 689 13 809 13 643 13 229
Nematerialus turtas 1 15 13 10
Materialus turtas 13 688 13 794 13 628 13 217
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 2 2
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 5 932 6 342 6 028 7 365
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 160 5 502 5 450 5 164
Per vienerius metus gautinos sumos 296 331 223 607
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 477 510 355 1 595
Turto iš viso 19 621 20 151 19 671 20 594
Nuosavas kapitalas 6 948 7 400 7 354 8 304
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 12 673 12 751 12 317 12 290
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 11 989 11 736 11 786 11 486
Ilgalaikiai įsipareigojimai 11 636 11 816 11 516 11 516
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 037 935 801 774
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 19 621 20 151 19 671 20 594

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 6% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 6% 15% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 11% 20% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,73 1,60 1,26 1,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,72 7,51 10,21 4,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,75 0,72 3,51 1,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 0,35 0,48 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,42 0,50 0,70 0,61
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 0,96 1,18 0,93
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 20% 25% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 15% 18% 11%
Grynojo pelno marža 3% 6% 12% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 266
Dividendai/grynasis pelnas 0,23
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 2% 2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 7% 6% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 6% 6% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,61 0,58 0,60 0,56
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,72 6,78 7,53 9,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,75 0,90 0,72 2,84
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 0,37 0,35 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,42 0,54 0,50 0,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 1,04 0,96 0,99
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 22% 19% 28%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 17% 14% 19%
Grynojo pelno marža 1% 12% -1% 20%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

3,4%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Giraitės ginkluotės gamykla
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110080729
 • SektoriusKita
 • VeiklaŠovinių gamyba
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ggg-ammo.lt/
ROE

3,4%

Darbuotojų skaičius

77

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Aleksandras NikonovasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vygantas SliesoraitisNepriklausomas narys; „AL Holdingas“ patarėjas ir valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Laima KalinauskienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja
 • Remigijus ŠtarasNepriklausomas narys; UAB „Topo grupė“ generalinis direktorius
 • Eimundas MačiulisNepriklausomas narys; UAB „VSA Vilnius“ direktorius
 • Asta SinkevičienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus patarėja

Informacija aktuali: 2020/09/01