• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB GIRAITĖS GINKLUOTĖS GAMYKLA (GGG) – karinės ir civilinės amunicijos gamintoja. Įmonėje įdiegtos pažangios technologijos, gamybiniai įrenginiai ir kokybės vadybos sistema. GGG dalyvauja NATO paramos ir pirkimų agentūros (angl. NSPA) skelbiamuose konkursuose. 95% įmonėje pagamintos produkcijos yra eksportuojama į daugiau nei 30 šalių.


        2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

           


        2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 7 912 9 184 10 364 15 241
Pardavimo savikaina 6 121 7 104 7 554 10 925
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 792 2 080 2 811 4 317
Bendrojo pelno marža 23% 23% 27% 28%
Veiklos sąnaudos 803 873 1 252 1 658
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 889 1 125 1 487 2 580
Tipinės veiklos pelno marža 11% 12% 14% 17%
EBITDA 1 228 1 526 1 807 3 438
EBITDA marža 16% 17% 17% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 292 533 1 015 2 339
Grynojo pelno marža 4% 6% 10% 15%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 4 115 5 475 9 033 11 789
Pardavimo savikaina 3 231 3 967 6 200 8 249
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 884 1 508 2 833 3 540
Bendrojo pelno marža 21% 28% 31% 30%
Veiklos sąnaudos 436 554 666 767
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 393 928 2 112 2 715
Tipinės veiklos pelno marža 10% 17% 23% 23%
EBITDA 586 1 090 2 538 3 187
EBITDA marža 14% 20% 28% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 257 730 1 747 2 241
Grynojo pelno marža 6% 13% 19% 19%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 12 800 12 518 12 987 14 011
Nematerialus turtas 7 3 7 4
Materialus turtas 12 793 12 515 12 980 14 007
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 7 189 7 300 7 264 9 216
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 417 3 921 5 516 8 746
Per vienerius metus gautinos sumos 346 94 55 111
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 426 3 285 1 692 360
TURTO IŠ VISO 20 004 19 833 20 271 23 251
Nuosavas kapitalas 8 555 8 988 9 947 12 183
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 11 449 10 845 10 298 11 059
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 9 936 10 260 9 454 8 649
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 936 9 386 8 586 8 086
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 513 1 459 1 712 2 973
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 004 19 833 20 271 23 251
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 12 642 12 456 12 884 13 662
Nematerialus turtas 3 7 5 3
Materialus turtas 12 638 12 449 12 879 13 659
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 7 164 8 337 8 916 10 555
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 507 4 006 5 329 8 753
Per vienerius metus gautinos sumos 90 181 30 1 069
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 567 4 150 3 557 733
TURTO IŠ VISO 19 833 20 805 21 827 24 231
Nuosavas kapitalas 8 812 9 791 11 591 13 372
Dotacijos, subsidijos 0 0 0
Įsipareigojimai 11 021 11 014 10 234 10 859
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 10 286 9 786 8 586 8 086
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 936 9 386 8 586 8 086
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 085 1 628 1 648 2 773
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 833 20 805 21 827 24 231

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 3% 5% 11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 6% 11% 21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 6% 8% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,54 0,52 0,47 0,37
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,75 5,00 4,24 3,10
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,83 2,32 1,02 0,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,40 0,46 0,51 0,66
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,62 0,73 0,80 1,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,92 1,02 1,04 1,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 17% 17% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 12% 14% 17%
Grynojo pelno marža 4% 6% 10% 15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 100 56 104 1 052
Dividendai/grynasis pelnas 0,34 0,10 0,10 0,45
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 5% 10% 12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 11% 19% 23%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 5% 10% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,52 0,47 0,39 0,33
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,60 5,12 5,41 3,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,45 2,66 2,18 0,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21 0,26 0,41 0,49
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,33 0,44 0,70 0,86
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,47 0,56 0,78 0,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 20% 28% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 10% 17% 23% 23%
Grynojo pelno marža 6% 13% 19% 19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Giraitės ginkluotės gamykla
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110080729
 • SektoriusKita
 • VeiklaŠovinių gamyba
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ggg-ammo.lt/
Grąža valstybei

1,1 mln. eurų

ROE

21,1%

Darbuotojų skaičius

105

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Aleksandras NikonovasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys; UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius ir partneris; VĮ Registrų centras valdybos narys; UAB „Toksika“ valdybos pirmininkas; VĮ Žemės ūkio duomenų centras valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Aldas BeginskasFinansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir investavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Eimundas MačiulisNepriklausomas narys; UAB „Amber infra“ direktorius
 • Remigijus ŠtarasNepriklausomas narys; UAB „Topo grupė“ generalinis direktorius
 • Laima KalinauskienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2024/04/02