• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Zarasų būstas“ įregistruota 2010 m. sausio 22 d. pertvarkius Zarasų rajono savivaldybės Butų ūkio įmonę. Pagrindinė bendrovės veikla – administruoti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrąją nuosavybę, vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės techninę priežiūrą, bei kitą su daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimu ir technine priežiūra susijusią veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 286 256 303 286
Pardavimo savikaina 224 283 234 226
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 61 -28 69 60
Bendrojo pelno marža 21% -11% 23% 21%
Veiklos sąnaudos 103 72 75 142
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -41 -100 -6 -82
Tipinės veiklos pelno marža -14% -39% -2% -29%
EBITDA -28 -85 0 -77
EBITDA marža -10% -33% 0% -27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -30 -89 -12 -82
Grynojo pelno marža -10% -35% -4% -28%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 120 119 82 76
Nematerialus turtas 1 1 0
Materialus turtas 119 118 82 76
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 316 252 235 137
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 27 4 2 1
Per vienerius metus gautinos sumos 159 182 147 77
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 131 66 86 59
TURTO IŠ VISO 436 371 317 213
Nuosavas kapitalas 159 73 62 -20
Dotacijos, subsidijos 103 108 74 71
Įsipareigojimai 174 190 181 162
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 7 38 30 15
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 2 1 1
Trumpalaikiai įsipareigojimai 170 188 180 161
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 436 371 317 213

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -7% -22% -3% -31%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -18% -77% -17% -389%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -27% -100% -8% -316%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,51 0,48 -0,74
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,86 1,34 1,30 0,85
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,71 1,32 1,30 0,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,70 0,63 0,88 1,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,47 2,15 3,03 3,64
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,76 2,20 4,49 13,67
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -10% -33% 0% -27%
Tipinės veiklos pelno marža -14% -39% -2% -29%
Grynojo pelno marža -10% -35% -4% -28%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Zarasų būstas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas187801768
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaZarasų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://zarasubustas.lt/
ROE

-389,0%

Darbuotojų skaičius

23

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys