• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Zarasų būstas“ įregistruota 2010 m. sausio 22 d. pertvarkius Zarasų rajono savivaldybės Butų ūkio įmonę. Pagrindinė bendrovės veikla – administruoti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrąją nuosavybę, vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės techninę priežiūrą, bei kitą su daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimu ir technine priežiūra susijusią veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 213 286 256 303
Pardavimo savikaina 142 224 283 234
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 72 61 -28 69
Bendrojo pelno marža 34% 21% -11% 23%
Veiklos sąnaudos 78 103 72 75
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -7 -41 -100 -6
Tipinės veiklos pelno marža -3% -14% -39% -2%
EBITDA 1 -28 -85 0
EBITDA marža 0% -10% -33% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 -30 -89 -12
Grynojo pelno marža 0% -10% -35% -4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 45 120 119 82
Nematerialus turtas 1 1 1 0
Materialus turtas 44 119 118 82
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 332 316 252 235
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 27 4 2
Per vienerius metus gautinos sumos 209 159 182 147
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 107 131 66 86
TURTO IŠ VISO 377 436 371 316
Nuosavas kapitalas 165 159 73 62
Dotacijos, subsidijos 18 103 108 74
Įsipareigojimai 194 174 190 181
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 6 7 38 30
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5 4 2 1
Trumpalaikiai įsipareigojimai 189 170 188 180
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 377 436 371 316

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -7% -22% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -18% -77% -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -27% -100% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,04 0,51 0,48
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,86 1,34 1,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,71 1,32 1,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,70 0,63 0,88
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,47 2,15 3,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,76 2,20 4,49
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -10% -33% 0%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -14% -39% -2%
Grynojo pelno marža 0% -10% -35% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Zarasų būstas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas187801768
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaZarasų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.zarasubustas.lt/
ROE

-17,2%

Darbuotojų skaičius

24

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys