• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Zarasų būstas“ įregistruota 2010 m. sausio 22 d. pertvarkius Zarasų rajono savivaldybės Butų ūkio įmonę. Pagrindinė bendrovės veikla – administruoti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrąją nuosavybę, vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės techninę priežiūrą, bei kitą su daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimu ir technine priežiūra susijusią veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 256 303 286 397
Pardavimo savikaina 283 234 226 304
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -28 69 60 93
Bendrojo pelno marža -11% 23% 21% 23%
Veiklos sąnaudos 72 75 142 113
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -100 -6 -82 -20
Tipinės veiklos pelno marža -39% -2% -29% -5%
EBITDA -85 0 -77 -17
EBITDA marža -33% 0% -27% -4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -89 -12 -82 -28
Grynojo pelno marža -35% -4% -28% -7%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 119 82 76 69
Nematerialus turtas 1 0
Materialus turtas 118 82 76 69
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 252 235 137 248
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 2 1 0
Per vienerius metus gautinos sumos 182 147 77 74
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 66 86 59 173
TURTO IŠ VISO 371 317 213 318
Nuosavas kapitalas 73 62 -20 102
Dotacijos, subsidijos 108 74 71 68
Įsipareigojimai 190 181 162 148
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 38 30 1 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 1 1 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 188 180 161 147
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 371 317 213 318

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -22% -3% -31% -11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -77% -17% -389% -68%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -133% -9% 431% -19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,09 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,34 1,30 0,85 1,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,32 1,30 0,85 1,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,69 0,96 1,35 1,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,16 3,71 3,79 5,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,49 4,91 -14,46 3,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -33% 0% -27% -4%
Tipinės veiklos pelno marža -39% -2% -29% -5%
Grynojo pelno marža -35% -4% -28% -7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Zarasų būstas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas187801768
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaZarasų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://zarasubustas.lt/
ROE

-67,7%

Darbuotojų skaičius

24

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Alvydas KavaliauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023